Xóa ký tự trong chuỗi php

     
Lần in trước tiên in ra đầy đủ chuỗi kí tự.Lần in trang bị hai kết hợp hàm chop() với tsi mê số truyền vào là vươn lên là $str và chuỗi kí từ phía ngoài cùng mặt yêu cầu đề nghị xóa.

Bạn đang xem: Xóa ký tự trong chuỗi php

Tương từ hàm chop() là hàm rtrim().

2. PHP ltryên ổn (): Xóa các kí trường đoản cú phía bên trái của chuỗi

";eđến ltrim($str,"I");?> Kết quả:

*

Hàm này ngược lại cùng với hàm chop(), nó đã xóa đi kí tđọng bên trái chuỗi cùng để ý rằng chỉ có thể tính tự những kí từ mở đầu vào chuỗi.

3. PHP. chunk_split (): Chia chuỗi thành những chuỗi nhỏ dại.

Kết quả:

*

Cho một phát triển thành $str chứa chuỗi: "I am Lam"Thực hiện tại in ra với echo: Call hàm chunk_split() với 3 tmê say số nguồn vào, tđắm đuối số trước tiên (bắt buộc) truyền vào biến đổi chuỗi, tham mê số thứ hai và tyêu thích số máy 3 (Không bắt buộc) là sau bao nhiêu chữ thì chèn vào văn bản trong ngoặc kép.

4. PHPhường lcfirst (): Chuyển kí từ bỏ thứ nhất thành chữ thường

Kết quả:

*

Không có gì nhằm nói những về hàm này rò rỉ
*

Và ví như nlỗi nhị chuỗi tất cả sự khác hoàn toàn thì hàm sẽ trả về con số kí tự khác hoàn toàn vào chuỗi.

7. PHP strchr (): Tìm kí từ trong chuỗi, trả về kí tự kia cùng phần còn lại

Kết quả:

*

Hàm strchr() vẫn tìm kí tự trong chuỗi, giả dụ kiếm tìm thấy nó vẫn thực hiện trả về kí trường đoản cú đó và tổng thể phần chuỗi phía đằng sau kí tự vừa tìm được.

8. PHP strcmp (): So sánh nhị chuỗi và phân biệt chữ hoa chữ thường

"; // => 0//Phân biệt chữ hoa chữ thường xuyên với Khi hân oán thay đổi vị trí chuỗieđến strcmp("i am lam!","I AM LAM!") . ""; // => 32eđến strcmp("I AM LAM!","i am lam!") . ""; // => -32//Giảm độ nhiều năm ở 1 chuỗi với Khi hân oán đổi địa điểm chuỗiemang lại strcmp("I am Lam!","I am") . ""; // => 5emang đến strcmp("I am","I am Lam!") . ""; // => -5//Tăng độ nhiều năm tại một chuỗi và lúc hân oán thay đổi địa điểm chuỗiemang lại strcmp("I am Lam nhảm","I am Lam") . ""; // => 7echo strcmp("I am Lam","I am Lam nhảm") . ""; // => -7?> Kết quả:

*

Hàm strcmp () tách biệt chữ hoa chữ hay, giả dụ chuỗi thiết bị nhị viết thường xuyên, tác dụng trả về luôn luôn là -32 với ngược lại

Tóm lại, Hàm này trả về:

0 - giả dụ nhì chuỗi đều nhau - nếu như string1 bé dại hơn string2>0 - nếu string1 to hơn string2

9. PHP strcspn (): In ra số kí từ bỏ đứng trước kí từ được tra cứu kiếm.

Kết quả: 2

strcspn() tìm kiếm tìm kí từ vào ngoặc kxay từ đầu chuỗi. Nó chỉ kiếm tìm đúng một đợt và in ra con số các kí tự đứng trước nó mà lại thôi.

10. PHP stristr (): In ra số kí tự che khuất kí trường đoản cú được tìm kiếm tìm.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xem Mã Nguồn Trang Web Trên Google, Xem Mã Nguồn Web

Kết quả:

*

Nếu strcspn() in ra các kí từ bỏ đứng trước kí trường đoản cú được tra cứu tìm thì stristr() vẫn in ra những kí từ bỏ đứng sau kí từ bỏ được tìm kiếm kiếm

11. PHP.. strlen (): Trả về độ dài chuỗi

Kết quả: 3

Tên cũng giống như phương thức chuyển động, hàm strlen() đếm cùng trả về số kí tự trong chuỗi.

12. PHP. strpbrk (): Tìm kiếm một chuỗi mang đến bất kể kí từ bỏ làm sao được chỉ định

Kết quả:

*

Truyền vào bất cứ kí tự gì bạn muốn kiếm tìm kiếm vào chuỗi, hàm strpbrk() vẫn chăm nom từ trên đầu chuỗi, kí từ bạn có nhu cầu kiếm tìm xuất hiện thêm lần đầu tiên nơi đâu nó đã in nguyên ổn các kí từ bỏ phía đằng sau kí tự được kiếm tìm tìm kia.

13. PHP strrev (): Đảo ngược chuỗi

Kết quả: !maL olleH

14. PHP strtolower (): Chuyển toàn bộ kí từ vào chuỗi thành chữ thường

Kết quả: hello lam

15. PHPhường. strtoupper (): Chuyển toàn bộ kí từ vào chuỗi thành chữ hoa

Kết quả: HELLO LAM!

16. PHPhường substr (): Trả về chuỗi sau chỉ số cho trước

Kết quả: Lam

Chỉ số index bước đầu từ 0, đếm từ đầu chuỗi đến kí từ lắp thêm 6 là chữ L, vậy hàm substr() in ra kết quả Lam.

17. PHPhường substr_count (): Đếm tần số chuỗi bé xuất hiện trong chuỗi cho trước.

Kết quả: 2

Rất cụ thể cùng dễ dàng nắm bắt, quan sát vào chuỗi thứ nhất, chuỗi con "Lam" xuất hiện gấp đôi vào chuỗi cha => hiệu quả trả về là 2.

18. PHPhường. substr_replace (): Thay vậy chuỗi tại 1 chỉ số index được chỉ định.

Kết quả: Hello Linh

Theo đoạn code bên trên, đếm index mang lại số 6 thì cụ chuỗi bé "Linh" vào chuỗi phụ vương, vậy là chữ Lam sẽ thiếu tính, vắt vào chính là chữ Linh.

19. PHPhường tryên (): Xóa kí trường đoản cú liền kề đầu với gần cạnh cuối.

";emang đến trim($str,"Ham!");?>Kết quả:

*

Hàm trim() sẽ tìm kiếm kí tự đầu cùng cuối với triển khai xóa từ bỏ mọi kí từ kia, nếu bạn nhập số đông kí trường đoản cú chính giữa thì nó chịu đựng, ko xử lý được nhé
*

trăng tròn. PHP. ucfirst (): biến hóa ký trường đoản cú thứ nhất của một chuỗi thành chữ hoa

Kết quả: Hello lam

Xin kể lại là chỉ kí trường đoản cú trước tiên trong chuỗi thôi nhé!PHP ucwords (): biến hóa ký tự trước tiên của từng trường đoản cú vào chuỗi thành chữ hoa

Kết quả: Hello Lam

Mỗi kí từ bỏ ban đầu mỗi trường đoản cú các sẽ tiến hành chuyển thành chữ hoa.

2. Nguồn tsay đắm khảo

Tsay mê khảo thêm sinh hoạt PHPhường. string reference.