Từ điển việt anh

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển việt anh

*
*
*

Từ điển Việt Anh.Vietnamese-English Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vớt từ điển WordNet, từ điển Collocation. Tra cứu vớt nghữ pháp

Bạn tất cả thể thiết lập app phần mềm từ điển bên trên Windows để tra từ bỏ điển thuận tiện khi phát âm văn bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
từ điển a walking (living) dictionary: trường đoản cú điển sống, tín đồ học rộng lớn biết những (định ngữ) có tính chất từ điển, có tính chất sách vở a dictionary style: văn sách vở dictionary English: tiếng Anh sách vở
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục chương trình
từ bỏ điển
IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : tự điển tự động
composite external symbol dictionary : từ bỏ điển ký hiệu ngoài phối kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : tự điển ký hiệu ngoài tinh vi
computer dictionary : từ bỏ điển máy tính
descriptor dictionary : tự điển biểu thị
dictionary code : mã từ bỏ điển
dictionary order : thiết bị tự trường đoản cú điển
electronic commerce dictionary : từ điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : tự điển ký kiệu kế bên
frequency dictionary : từ điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : tự điển nguồn tin tức
information resource dictionary schema : sơ đồ gia dụng từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : từ bỏ điển tài liệu tích vừa lòng
machine dictionary : trường đoản cú điển sản phẩm
main dictionary : tự điển chủ yếu
mechanical dictionary : tự điển cơ giới
relocation dictionary : từ bỏ điển chuyển vị
relocation dictionary : từ điển gửi vị trí
relocation dictionary : từ điển xác định lại
relocation dictionary : tự điển tái xác định
reverse code dictionary : trường đoản cú điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
tự điểm nguồn thông tin

Xem thêm: Đăng Kí Tên Miền Giá Rẻ Cho Sinh Viên + Tặng Kèm Domain, Đăng Kí Tên Miền Hosting Giá Rẻ

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how khổng lồ use dictionaries | compile, write | edit | publish