Mua Online Sách Của Ts

     
Thông tin LATS của NCS Lê ĐẮc Nhường
Tên chủ đề luận án: Nghiên cứu một trong những vấn đề nâng cấp chất lượng thương mại dịch vụ trong mạng nắm hệ mới

1. Họ cùng tên nghiên cứu sinh: Lê Đắc Nhường             

2.Giới tính:       Nam

4. Vị trí sinh:      Hải Phòng

6. Các biến đổi trong quá trình đào tạo:           Không

7. Tên đề bài luận án: Nghiên cứu một số vấn đề nâng cao chất lượng dịch vụ trong mạng nạm hệ mới

8. Siêng ngành:         các đại lý toán học mang lại Tin học                  9. Mã số:62 46 01 10

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:         trả lời chính:         PGS.TS Lê Trọng Vĩnh

                                                                        chỉ dẫn phụ:            PGS.TS Ngô Hồng Sơn

11. Nắm tắt các tác dụng mới của luận án:

- Đề xuất quy mô thuật toán ACO cho bài toán tối ưu hóa đa phương châm mở rộng dung lượng mạng không dây. Đánh giá được tác động của các tham số vào thuật toán đến thời gian thực thi với hàm mục tiêu.

Bạn đang xem: Mua Online Sách Của Ts

- Đề xuất quy mô thuật toán MMAS cho việc tối ưu cấp phát tài nguyên cho các lớp dịch vụ thỏa mãn theo yêu ước vềchấy lượng thương mại & dịch vụ (QoS).Đánh giá được sự tác động của các tham số trong các lớp thương mại dịch vụ đến hàm mục tiêu.

- Đề xuất quy mô thuật toán MMAS cho việc tối ưu về tối ưu thỏa mãn nhu cầu tài nguyên cho các luồng nhiều phương tiện bảo đảm an toàn yêu cầu về QoS hoàn toàn có thể áp dụng trên các luồng dữ liệu với con số ràng buộc lớn.

- Đề xuất phương án phòng chống tấn công lắc đầu dịch vụ phân tán bởi các kiểm soát điều hành các gói tin UDP dựa trên chính sách an ninh bảo mật riêng biệt được tùy chỉnh trên những Router tinh chỉnh được.

12. Năng lực ứng dụng thực tiễn:

Luận án góp phần bổ sung cập nhật và triển khai xong các phương án tối ưu cấp phát tài nguyên công dụng cho các lớp dịch vụ đảm bảo yêu cầu về QoS trong mạng thế hệ mới.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- nghiên cứu và phân tích mở rộng các bài toán định vị tài nguyên cung ứng QoS cho các dịch vụ trong môi trường phân tán bên trên mạng có tính hệ trọng cao như trong định hướng trò đùa và những mạng làng hội.

- nghiên cứu và khuyến cáo các giải pháp, quy mô và nghệ thuật phòng chống những kiểu tấn công từ chối dịch vụ mới tác dụng với nhiều kiểu tấn công đa dạng và phong phú và tinh vi khác nhau.

14. Các công trình chào làng liên quan mang lại luận án:

<1>.      Dac-Nhuong Le (2015), Performance evaluation of heuristic algorithms for optimal location of controllers in wireless networks, Advances in Intelligent System & Computing, Vol.339, pp.843-853, Springer.

<2>.      Dac-Nhuong Le and Gia Nhu Nguyen (2015), A New Ant-Based Approach for Optimal Service Selection with E2E QoS Constraints, Communications in Computer & Information Science, Vol.516, pp.98-109, Springer.

Xem thêm: Top Phần Mềm Đăng Tin Tự Động Sản, Phần Mềm Đăng Tin Hàng Loạt Miễn Phí Hoàn Toàn

<3>.      Dac-Nhuong Le (2014), Evaluation of Pheromone Update in Min-Max Ant System Algorithm to lớn Optimizing QoS forMultimedia Services in NGNs, Advances in Intelligent System & Computing, Vol.338, pp.9-17, Springer.

<4>.      Dac-Nhuong Le (2014), MMAS Algorithm Applied khổng lồ Optimal Resource Allocation to tư vấn QoS Requirements in NGNs. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics và Telecommunications Engineering, Vol.146, pp.209-216, Springer.

<5>.      Lê Đắc Nhường, Nguyễn Gia Như, Lê Trọng Vĩnh (2014). Tối ưu phân bổ tài nguyên cho những lớp dịch vụ đáp ứng yêu cầu về QoS trong mạng NGN áp dụng thuật toán tối ưu bọn kiến, Kỷ yếu ớt Hội thảo quốc gia Một số vụ việc chọn thanh lọc của CNTT&TT lần trang bị 17, Tr.349-354, Đăklăk, Nxb KH&KT Hà Nội.

<6>.      Dac-Nhuong Le (2014). DDoS Attack defense in Next Generation Networks using Private Security Policy, International Journal of Information & Network Security, Vol.3(3), pp.205-216, 2014.

<7>.      Lê Đắc Nhường, Nguyễn Gia Như, Lê Trọng Vĩnh (2013). Phương án phòng chống tiến công DDoS dựa trên chính sách bảo mật vào mạng thay hệ mới, Kỷ yếu hèn Hội thảo non sông Một số sự việc chọn lọc của CNTT&TT lần thiết bị 16, Đà Nẵng, Tr.95-102, Nxb KH&KT Hà Nội.

<8>.      Dac-Nhuong Le, Nhu Gia Nguyen, Dac Binh Ha, Vinh vào Le (2013). A new genetic algorithm applied lớn objectives optimal of upgrading infrastructure in NGWN, Proceeding of International conference wireless communication, networking, và mobile computing (WICOM 2013), Beijing, China. Journal of Communication Network, Vol.5(3)B, pp.223-231.

<9>.      Lê Đắc Nhường, Nguyễn Gia Như, Lê Đăng Nguyên, Lê Trọng Vĩnh (2013), Phân tích, reviews các cách tiếp cận phỏng sinh học tập giải câu hỏi tối ưu vị trí đặt những trạm tinh chỉnh trong mạng ko dây,  Kỷ yếu hèn Hội thảo đất nước nghiên cứu giúp cơ bạn dạng và ứng dụng technology thông tin lần đồ vật 6 (FAIR 2013), Huế, Tr.494-501, Nxb KHTN&CN.

<10>.    Dac-Nhuong Le, Son Hong Ngo, Vinh trong Le (2013). ACO algorithm applied to lớn multi-objectives Optimal of Capacity Expansion in NGWN, International Journal of Wireless and Microwave Technologies, Vol.3(1), pp.37-49.