Trường thpt trần hưng đạo hà đông

     
L>Trường THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông
*
*
*
*

Bạn đang xem: Trường thpt trần hưng đạo hà đông

*

Xem thêm: Hướng Dẫn Bung Ghost Win 7 Uefi Trên Các Máy Tính Uefi Boot Ổ Cứng Gpt

- Hội khóa 30 năm niêm khóa 1996-1999- Video lễ lưu niệm 30 năm Thành lập và hoạt động trường- Bài hát truyền thống
Đang truy cập: 6 2
0 7 8 6 8 3/*Source from: dantri.com.vnRewrite by pioneer for flexible display & always stichồng beside content*/var leftDivX = 117;var bannerHeight = 100; //changevar htmlPageWidth = 995; //changevar clientWidth = document.body.clientWidth;var leftAdvWidth = 100;var rightAdvWidth = 100;var outterSpace = (clientWidth-htmlPageWidth)/2;var coeff = 5;var ie = 0;if (navigator.appName.indexOf("Microsoft")!=-1) coeff=-coeff;ie = 1;function FloatRightDiv() //right divstartX = outterSpace + htmlPageWidth-(ie==1?-1:3);startY = bannerHeight;var ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1);var d = document;//if (document.body toàn thân.clientWidth bannerHeight)startY = 3 else startY = bannerHeight;/*if (document.toàn thân.clientWidth >= 1024)ftlObj.x = 0;//document.toàn thân.clientWidth - leftDivX;ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/32;ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);else*///always stiông chồng in right-sideftlObj.x = startX;ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/32;ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);//setTimeout("stayTopRight()", 1);}ftlObj = ml("divAdRight");stayTopRight();}function FloatLeftDiv()startX2 = outterSpace - leftAdvWidth-(ie==1?1:5);//alert(startX2);startY2 = bannerHeight;var ns2 = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1);var d2 = document;if (outterSpace bannerHeight)startY2 = 3 else startY2 = bannerHeight;//if (document.body toàn thân.clientWidth >= 1024)//ftlObj2.x = 0;ftlObj2.y += (pY2 + startY2 - ftlObj2.y)/32;ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);//else//stickftlObj2.x = startX2;ftlObj2.y += (pY2 + startY2 - ftlObj2.y)/32;ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);//setTimeout("stayTopLeft()", 1);}ftlObj2 = ml2("divAdLeft");stayTopLeft();}function ShowAdDiv(){var objAdDivLeft = document.getElementById("divAdLeft");var objAdDivRight = document.getElementById("divAdRight");if (outterSpace
*