Tham số dòng lệnh c++

     

Đối số mẫu lệnh

Bất kỳ lịch trình nào thì cũng bao gồm nguồn vào và Áp sạc ra.

Bạn đang xem: Tham số dòng lệnh c++

Đầu vào được hỗ trợ mang đến lịch trình bởi người tiêu dùng bởi keyboard, tệp hoặc loại lệnh. Chúng ta đã hiểu cách thức cnhát các cực hiếm trường đoản cú bàn phím (scanf, getchar, get) và những tệp (fscanf, fgetc, fgets).

Xem thêm: Làm Cách Chia Sẻ Ảnh Trên Facebook ? Hướng Dẫn Cách Chia Sẻ Ảnh Hoặc Video Lên Tin

C cung cấp một phương thức khác để nhập các quý hiếm vào chương trình bằng mẫu lệnh. Trong cách làm này, những quý hiếm đầu vào được truyền trong những khi thực hiện chính lịch trình. Mỗi lúc chương trình được thực hiện, họ đề xuất chuyển những đối số làm cho giá trị đầu vào cùng nó rất có thể không giống nhau tùy thuộc vào hưởng thụ.
*