Tạo nút share facebook cho blogspot

     
Tạo nút Like Share Facebook mang đến blogspot/blogger

Hiện nay mạng xã hội Facebook được thực hiện rất rộng rãi chính vì như thế các chủ blog cùng trang web tận dụng tối đa tác dụng này nhằm nội dung bài viết của Blogger sẽ tới với tương đối nhiều fan qua phương tiện “Like & Share ” từ bỏ Facebook.

Cho buộc phải, ni An Tran Digital vẫn giải đáp các bạn thêm nút like cùng share (thích hợp và phân tách sẻ) vào bài viết của blog/trang web cùng chúng ta làm theo mình như bên dưới theo quá trình.


Bạn đang xem: Tạo nút share facebook cho blogspot

.blg-sociallsdisplay:block;position:relative;width:100%.section-quangcao>imgdisplay:block;width:100%.fixed-height-250height:250px;overflow:hidden.blg-hightlightdisplay:block;position:absolute;left:100px;top:-30px;animation:moved ease-in .3s;animation-iteration-count:infinite;transform-origin:một nửa 50%;-webkit-animation:moved ease-in .3s;-webkit-animation-iteration-count:infinite;-webkit-transform-origin:50% 50%;-moz-animation:moved ease-in .3s;-moz-animation-iteration-count:infinite;-moz-transform-origin:1/2 50%;-o-animation:moved ease-in .3s;-o-animation-iteration-count:infinite;-o-transform-origin:1/2 50%;-ms-animation:moved ease-in .3s;-ms-animation-iteration-count:infinite;-ms-transform-origin:một nửa 50%
keyframes moved0%transform:translate(0,0)50%transform:translate(5px,0)100%transform:translate(0,0)
-moz-keyframes moved0%-moz-transform:translate(0,0)50%-moz-transform:translate(5px,0)100%-moz-transform:translate(0,0)
-webkit-keyframes moved0%-webkit-transform:translate(0,0)50%-webkit-transform:translate(5px,0)100%-webkit-transform:translate(0,0)
-o-keyframes moved0%-o-transform:translate(0,0);50%-o-transform:translate(5px,0);100%-o-transform:translate(0,0);
-ms-keyframes moved0%-ms-transform:translate(0,0)50%-ms-transform:translate(5px,0)100%-ms-transform:translate(0,0)
.blg-hightlightdisplay:block;position:absolute;left:100px;top:-30px;animation:moved ease-in .3s;animation-iteration-count:infinite;transform-origin:một nửa 50%;-webkit-animation:moved ease-in .3s;-webkit-animation-iteration-count:infinite;-webkit-transform-origin:50% 50%;-moz-animation:moved ease-in .3s;-moz-animation-iteration-count:infinite;-moz-transform-origin:một nửa 50%;-o-animation:moved ease-in .3s;-o-animation-iteration-count:infinite;-o-transform-origin:1/2 50%;-ms-animation:moved ease-in .3s;-ms-animation-iteration-count:infinite;-ms-transform-origin:1/2 50%
keyframes moved0%transform:translate(0,0)50%transform:translate(5px,0)100%transform:translate(0,0)
-moz-keyframes moved0%-moz-transform:translate(0,0)50%-moz-transform:translate(5px,0)100%-moz-transform:translate(0,0)

Xem thêm: Tài Liệu Đồ Án Công Nghệ Phần Mềm Chọn Lọc, Báo Cáo Đồ Án Môn Công Nghệ Phần Mềm

-webkit-keyframes moved0%-webkit-transform:translate(0,0)50%-webkit-transform:translate(5px,0)100%-webkit-transform:translate(0,0)
-o-keyframes moved0%-o-transform:translate(0,0);50%-o-transform:translate(5px,0);100%-o-transform:translate(0,0);
-ms-keyframes moved0%-ms-transform:translate(0,0)50%-ms-transform:translate(5px,0)100%-ms-transform:translate(0,0)
div class="fb-like" data-action="like" data-layout="button_count" data-share="true" data-show-faces="true"/>

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG! Cám ơn chúng ta sẽ xem bài viết này.

Nếu thấy bài viết có có ích hãy review 5 sao. Xin cám ơn !!!


Previous Post

Cmùi hương trình khuyến mãi 1/4 tại AZDIGI khi ĐK Web Hosting

Next Post

Fletro Pro Responsive Premium Template Blogger Free Download


*

*

*

*

*

An Trần Digital là blog cá thể chia sẻ hiệu ứng cho hình họa, premix lightroom, camera raw & khoá học miễn chi phí của Udemy, Unica