Sơ đồ tư duy môn văn lớp 9

     

Chinh phục chăm đề thơ và truyện văn minh Ngữ văn 9 bằng sơ đồ tứ duy.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy môn văn lớp 9

Trọn cỗ sơ đồ bốn duy môn ngữ văn lớp 9 học tập kỳ I với học kỳ II.

Mục: Ngữ Văn Ôn Thi Vào Lớp 10


Tải Xuống

1. Sơ Đồ tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Ánh trăng (Nguyễn Duy)

*
Sơ Đồ tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Ánh

2. Sơ Đồ tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Bài thơ về tiểu team xe không kính (Phạm Tiến Duật)

*
Sơ Đồ bốn Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Bài thơ về tiểu nhóm xe không kính (Phạm Tiến Duật)

3. Sơ Đồ tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Bếp lửa (Bằng Việt)

*
Sơ Đồ bốn Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Bếp lửa (Bằng Việt)

4. Sơ Đồ tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Đoàn thuyền đánh cá (Huy Cận)

*
Sơ Đồ tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Đoàn thuyền tấn công cá (Huy Cận)

5. Sơ Đồ tứ Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Đồng chí (Chính Hữu)

*
Sơ Đồ tứ Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Đồng chí (Chính Hữu)

6.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Eclipse Để Lập Trình Php, Hướng Dẫn Cài Đặt Và Cấu Hình Eclipse Chi Tiết

Sơ Đồ tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Mùa xuân nho nhỏ tuổi (Thanh Hải)

*
Sơ Đồ tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Mùa xuân nho bé dại (Thanh Hải)

7. Sơ Đồ tứ Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Nói với nhỏ (Y Phương)

*
Sơ Đồ tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Nói với bé (Y Phương)

8. Sơ Đồ tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Sang thu (Hữu Thỉnh)

*
Sơ Đồ bốn Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Sang thu (Hữu Thỉnh)

9. Sơ Đồ tứ Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Viếng lăng hồ chủ tịch (Viễn Phương)

*
Sơ Đồ bốn Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Viếng lăng bác hồ chí minh (Viễn Phương)

10. Sơ Đồ tứ Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Chiếc lược ngà (Nguyễn quang đãng Sáng)

*
Sơ Đồ tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Chiếc lược ngà (Nguyễn quang đãng Sáng)

11. Sơ Đồ tứ Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Lặng lẽ Sa page authority (Nguyễn Thành Long)

*
Sơ Đồ bốn Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Lặng lẽ Sa pa (Nguyễn Thành Long)

12. Sơ Đồ bốn Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: xã (Kim Lân)

*
Sơ Đồ bốn Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: thôn (Kim Lân)

13. Sơ Đồ tứ Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Những ngôi sao sáng xa xôi (Lê Minh Khuê)

*
Sơ Đồ tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Những ngôi sao 5 cánh xa xôi (Lê Minh Khuê)

Danh mục Ôn thi trung học cơ sở Thẻ chăm Đề Ngữ Văn Ôn Thi Vào Lớp 10,Ngữ Văn Ôn Thi Vào Lớp 10,Sơ Đồ tư Duy Ánh Trăng,Sơ Đồ tư Duy bài Chiếc Lược Ngà,Sơ Đồ tư Duy bài Cố Hương,Sơ Đồ bốn Duy bài bác Đồng Chí Lớp 9,Sơ Đồ bốn Duy bài xích Tiếng Nói Của Văn Nghệ,Sơ Đồ tứ Duy bài bác Tiểu Đội Xe ko Kính,Sơ Đồ bốn Duy Môn Văn 9 - bài Đồng Chí,Sơ Đồ tứ Duy mùa xuân Nho Nhỏ,Sơ Đồ bốn Duy Nói cùng với Con,Sơ Đồ bốn Duy Văn 9 Tập 1,SƠ ĐỒ tứ DUY Văn 9 Violet,Về Sơ Đồ tứ Duy bài bác Làng Lớp 9 Điều hướng bài viết