Sách tiếng anh lớp 2 macmillan

     

Giáo án môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 Tuần 2

Nằm trong tư liệu Giáo án môn giờ đồng hồ Anh 2 theo tuần, giáo án giờ Anh Tuần 2 môn giờ Anh Macmillan book 2 dưới đây do nguyenminhchau.com sưu tầm cùng đăng tải. Ngôn từ giáo án trình bày cụ thể và kỹ thuật giúp giáo viên dễ dãi truyền tải bài giảng đến học sinh.

Bạn đang xem: Sách tiếng anh lớp 2 macmillan

WEEK 2 – PERIOD 3

UNIT 1: IN THE HALLWAY

Lesson 3

I. Objectives

By the kết thúc of the lesson, students will be able to:

- give the question correctly about things/people.

- write correctly & beautifully word “O”

- sing well

II. Teaching aids

- Teacher’s: student’s và teacher’s book, projector, cassette, recording

- Students’: books, notebooks, workbooks.

IIII. Procedures

*Warm up: Spend a few minutes revising the previous lesson


A. Practice

Activity 5. Let’s talk

- Look at the three pictures to understand the context

- Point to the pictures and say name of the things/people

- Role play

- điện thoại tư vấn some pairs

Activity 6. Look & write

- Students observe & say the content

- Write O

- Exchange and comment notebooks

- Read O

** T’s assessment: observing (focus on their exact words)

Activity 7. Sing!

- Look picture & say the content

- Read the lyrics

- Play the recording lớn sing the song

- Sing the tuy vậy and vị the actions và call a group to lớn the front of the class to lớn sing.

** S’s assessment: chan beautifully

B. Application

- Learn the tuy nhiên by heart.

Xem thêm: Xem Điểm Thi Tốt Nghiệp 2018 Trên Kenhtuyensinh, Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia Năm 2016

WEEK 2 – PERIOD 4

UNIT 2: AT THE CAFÉ

Lesson 1

I. Objectives

By the kết thúc of the lesson, student will be able to:

- identify word A, sound /ei/

- listen & identify some new words

II. Teaching aids

- Teacher’s: student’s & teacher’s book, cassette, recording

- Students’: books, notebooks, workbooks.


IIII. Procedures

*Warm up: Play the game

A. Presentation

Activity 1. Look, listen and repeat

- Look at the four pictures

- Listen to the recording a few times

- Listen and repeat word by word

- Listen, point và repeat

** T’s assessment: listen và pay attention to lớn their voice, pronunciation và intonation.

B. Practice

Activity 2: do the workbook

C. Application

- Learn new words by heart.

Trên đấy là giáo án tuần 2 sách giờ đồng hồ Anh điện tử Macmillan 2.


Tham khảo thêm
Đánh giá bài xích viết
8 2.177
Chia sẻ bài viết
sở hữu về bản in
Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
*
Giáo án tiếng Anh 2
Giới thiệuChính sáchTheo dõi bọn chúng tôiTải ứng dụngChứng nhận
*