Quy định số tiết các môn học thpt

     

Cách tính điểm trung bình môn học tập kỳ năm học 20đôi mươi - 2021


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 26/2020/TT-BGDĐT

Hà Thành, ngày 26 tháng 8 năm 2020

THÔNG TƯ


SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ ĐÁNHGIÁ, XẾP. LOẠI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN HÀNHKÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 58/2011/TT-BGDĐT NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14mon 6 năm 2019;

Căn uống cứ đọng Nghị định số69/2017/NĐ-CP. ngày 25 mon 5 năm 2017 của Chính phủ biện pháp công dụng, nhiệmvụ, quyền lợi và nghĩa vụ cùng tổ chức cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo;

Cnạp năng lượng cứ Quyết định số16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 mon 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Theo ý kiến đề xuất của Vụ trưởng VụGiáo dục đào tạo Trung học tập,

Sở trưởng Sở Giáo dục và Đào tạoban hành Thông tứ sửa đổi, bổ sung một số trong những điều của Quy chế đánh giá, xếp các loại họcsinh trung học tập các đại lý cùng học sinh trung học càng nhiều ban hành dĩ nhiên Thông tưsố 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Sở giáo dục và đào tạo với Đàochế tạo ra.

Bạn đang xem: Quy định số tiết các môn học thpt

Điều 1. Sửa đổi,bổ sung cập nhật một số trong những điều của Quy chế nhận xét, xếp loại học viên trung học cơ sở vàhọc sinh trung học phổ thông phát hành tất nhiên Thông tứ số 58/2011/TT-BGDĐTngày 12 mon 12 năm 2011 của Bộ trưởng Sở Giáo dục đào tạo với Đào tạo

1. Sửa đổi, bổ sung cập nhật điểmb khoản 1 Điều 6 như sau:

"b) Kết hòa hợp giữa Reviews bằngnhận xét cùng Reviews bởi điểm số so với các môn học tập còn lại:

- Đánh giá bởi thừa nhận xét sự tiến bộvề cách biểu hiện, hành vi với kết quả tiến hành các trách nhiệm học tập của học tập sinhtrong quá trình học hành môn học tập, vận động giáo dục mức sử dụng trong Chương thơm trìnhgiáo dục càng nhiều vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục cùng Đào chế tác ban hành.

- Đánh giá bởi điểm số hiệu quả thựchiện các thử dùng về chuẩn kỹ năng và kiến thức, khả năng so với môn học tập pháp luật trongChương trình giáo dục nhiều vì Sở trưởng Bộ Giáo dục đào tạo cùng Đào tạo thành phát hành. Kếttrái nhận xét theo thang điểm 10, nếu sử dụng thang điểm khác thì đề xuất quy đổi vềthang điểm 10.".

2. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật điểma khoản 2 Điều 6 nlỗi sau:

"a) Đối với những môn học tập kết hợpgiữa review bởi nhấn xét và reviews bởi điểm số: thừa nhận xét sự hiện đại vềthể hiện thái độ, hành động, kết quả tiếp thu kiến thức môn học tập sau từng học kì, cả năm học; tính điểmtrung bình môn học với tính điểm trung bình những môn học tập sau mỗi học tập kì, cả năm học;".

3. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều7 như sau:

"Điều 7. Các các loại kiểmtra, tấn công giá; thông số điểm chất vấn, đánh giá

1. Các nhiều loại chất vấn, đánh giá

a) Kiểm tra, reviews thườngxuyên:

- Kiểm tra, Reviews thường xuyênđược triển khai vào quá trình dạy dỗ học tập với dạy dỗ, nhằm mục đích đánh giá, Đánh Giá quátrình và kết quả triển khai những trọng trách học tập, rèn luyện của học viên theocông tác môn học, chuyển động dạy dỗ vào Chương trình giáo dục phổ thôngvì Sở trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và Đào sinh sản ban hành;

- Kiểm tra, reviews thường xuyên xuyênđược tiến hành theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến đường thông qua: hỏi - đáp,viết, thuyết trình, thực hành, phân tách, thành phầm học tập;

- Số lần bình chọn, đánh giá thườngxulặng giới hạn max vì số điểm đánh giá, nhận xét tiếp tục mức sử dụng tạikhoản 1 Điều 8 Thông bốn này.

b) Kiểm tra, Đánh Giá định kì:

- Kiểm tra, Review định kì đượctriển khai sau từng giai đoạn dạy dỗ nhằm mục tiêu Review hiệu quả học tập, rèn luyệncùng cường độ chấm dứt nhiệm vụ học tập của học sinh theo công tác môn học,hoạt động giáo dục phép tắc vào Chương thơm trình giáo dục thêm vì chưng Sở trưởngSở giáo dục và đào tạo với Đào tạo nên ban hành;

- Kiểm tra, nhận xét định kì, gồmchất vấn, Review giữa kì cùng bình chọn, review cuối kì, được tiến hành thôngqua: bài bình chọn (trên giấy tờ hoặc trên sản phẩm công nghệ tính), bài bác thực hành thực tế, dự án học tập.

+ Thời gian có tác dụng bài xích chất vấn, đánhgiá bán định kì bởi bài bác đánh giá trên chứng từ hoặc trên máy tính từ 45 phút cho 90phút, so với môn chuyên buổi tối nhiều 120 phút ít. Đề bình chọn được thành lập dựa vào matrận, quánh tả của đề, đáp ứng theo cường độ nên đạt của môn học, hoạt động giáo dụcquy định vào Cmùi hương trình dạy dỗ đa dạng vày Sở trưởng Bộ giáo dục và đào tạo cùng Đàochế tác phát hành.

Xem thêm: Tra Cứu Kết Quả Kỳ Thi Thpt Quốc Gia 2018 ? Bao Giờ Công Bố Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2018

+ Đối cùng với bài bác thực hành thực tế, dự án họctập nên được đặt theo hướng dẫn cùng tiêu chuẩn đánh giá trước khi tiến hành.

2. Hệ số điểm soát sổ, tiến công giáliên tiếp và định kì

a) Điểm đánh giá, đánh giá thườngxuyên (viết tắt là ĐĐGtx): tính thông số 1;

b) Điểm kiểm soát, Reviews thân kì(viết tắt là ĐĐGgk): tính thông số 2;

c) Điểm bình chọn, đánh giá cuối kì(viết tắt là ĐĐGck): tính thông số 3.".

4. Sửa thay đổi, bổ sung Điều8 nhỏng sau:

"Điều 8. Số điểm soát sổ,đánh giá và giải pháp mang lại điểm

1. Trong từng học kì, số ĐĐGtx,ĐĐGgk và ĐĐGchồng của một học viên đối với từng môn học, chuyển động giáo dục (bao gồmcả chủ thể từ bỏ chọn) như sau:

a) Kiểm tra, đánh giá thườngxuyên:

- Môn học bao gồm tự 35 máu trngơi nghỉ xuống/nămhọc: 2 ĐĐGtx;

- Môn học bao gồm trường đoản cú bên trên 35 tiết đến70 tiết/năm học: 3 ĐĐGtx;

- Môn học bao gồm từ trên 70 tiết/năm học:4 ĐĐGtx.

b) Kiểm tra, review định kì:

Trong từng học tập kì, một môn học có01 (một) ĐĐGgk với 01 (một) ĐĐGck;

2. Điểm những bài chất vấn, đánh giálà số nguyên hoặc số thập phân được lấy mang lại chữ số thập phân trước tiên sau khilàm tròn số.

3. Những học sinh không được số điểmkhám nghiệm, Reviews theo chế độ trên khoản 1 Điều này nếu tất cả lí vị đường đường chính chính thìđược bình chọn, Review bù bài bác kiểm soát, Reviews còn thiếu, cùng với bề ngoài, mứcđộ kiến thức, năng lực và thời gian tương tự. Việc khám nghiệm, review bù đượcdứt trong từng học kì hoặc cuối năm học tập.

4. Trường thích hợp học viên không có đủsố điểm chất vấn, Reviews theo lao lý tại khoản 1 Vấn đề này nhưng không có lí dođường đường chính chính hoặc gồm lí bởi vì chính đại quang minh nhưng mà ko tđam mê gia chất vấn, review bùđã dìm điểm 0 (không) của bài soát sổ, review còn thiếu.".

5. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật điểma khoản 1 Điều 10 như sau:

"a) Điểm trung bình môn họckì (viết tắt là ĐTBmhk) là trung bình cộng của điểm soát sổ, đánhgiá bán tiếp tục, điểm đánh giá, nhận xét thân kì cùng điểm kiểm soát, Review cuốikì với những thông số mức sử dụng tại khoản 2 Điều 7 Thông bốn nàgiống hệt như sau: