Quy chế thi tốt nghiệp thpt 2020

     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc ---------------

Số: 15/2020/TT-BGDĐT

Hà Nội Thủ Đô, ngày 26 mon 05 năm 2020

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆPhường TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Căn cứ đọng Luật giáo dục ngày 14 mon 6 năm 2005; Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 1một năm 2009; Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ đọng Luật giáo dục ĐH ngày 18 tháng 6 năm 2012; Luật sửa thay đổi bổ sung cập nhật một trong những điều của Luật dạy dỗ đại học ngày 19 tháng 1một năm 2018;

Căn cứ đọng Nghị định số 69/2017/NĐ-CPhường ngày 25 tháng 5 năm 2017 của nhà nước mức sử dụng công dụng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ cùng tổ chức cơ cấu tổ chức của Sở giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo;

Căn cđọng Nghị định số 75/2006/NĐ-CP. ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ luật chi tiết và trả lời thực hành một vài điều của Luật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP.. ngày 11 tháng 5 năm 2011 của nhà nước về câu hỏi sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CPhường. ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước công cụ cụ thể và chỉ dẫn thực hành một vài điều của Luật giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CPhường ngày 09 mon 0một năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CPhường ngày 11/5 năm 2011 của Chính phủ về câu hỏi sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 mon 8 năm 2006 của Chính phủ vẻ ngoài chi tiết với gợi ý thực hiện một trong những điều của Luật giáo dục;

Theo ý kiến đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý hóa học lượng;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo với Đào tạo nên ban hành Thông tư phát hành Quy chế thi giỏi nghiệp trung học rộng lớn.

Bạn đang xem: Quy chế thi tốt nghiệp thpt 2020

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông bốn này Quy chế thi giỏi nghiệp trung học tập càng nhiều.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 26 tháng 5 năm 20đôi mươi cùng sửa chữa thay thế những Thông bốn số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 mon 01 năm 2017 của Bộ trưởng Sở Giáo dục và Đào tạo ra ban hành Quy chế thi trung học phổ biến non sông và xét thừa nhận xuất sắc nghiệp trung học càng nhiều cùng các Thông tứ sửa đổi, bổ sung Quy chế trên (Thông tứ số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 mon 02 năm 2018, Thông bốn số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2019, Thông bốn số 08/2020/TT-BGDĐT ngày 23 mon 3 năm 2020).

Điều 3. Chánh Văn uống chống, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Thủ trưởng những đơn vị có liên quan thuộc Sở Giáo dục cùng Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, tỉnh thành trực thuộc Trung ương; Cục trưởng Cục Nhà ngôi trường - Bộ Quốc chống, Cục trưởng Cục Đào chế tạo - Bộ Công an; Giám đốc các slàm việc giáo dục và đào tạo; Giám đốc Ssống Giáo dục đào tạo, Khoa học tập cùng Công nghệ thức giấc Bội Bạc Liêu; Giám đốc đại học, học tập viện; Hiệu trưởng ngôi trường đại học; Hiệu trưởng trường cao đẳng tuyển chọn sinc ngành Giáo dục đào tạo Mầm non chịu đựng trách nhiệm thi hành Thông bốn này./.

Nơi nhận: - Vnạp năng lượng phòng Quốc hội; - Văn uống phòng Chính phủ; - Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội; - Hội đồng QGGD và PTNNL; - Ban Tuyên ổn giáo TƯ; - Bộ trưởng (nhằm b/c); - Bộ Quốc phòng; - Bộ Công an; - Thanh tra Chính phủ; - Kiểm toán thù Nhà nước; - Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp); - Công báo; - Nhỏng Điều 3; - Cổng TTĐT Chính phủ; - Cổng TTĐT Bộ GDĐT; - Lưu: VT, Vụ PC, Cục QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Hữu Độ

QUY CHẾ

THI TỐT NGHIỆPhường TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (Ban hành tất nhiên Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục cùng Đào tạo)

Chương thơm I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng người sử dụng áp dụng

1. Quy chế này dụng cụ về thi xuất sắc nghiệp trung học tập phổ biến (sau đây call là Quy chế thi) bao gồm: Quy định chung; sẵn sàng tổ chức triển khai thi; đối tượng người dùng, ĐK tham gia dự thi, đăng ký dự thi, trách nhiệm của thí sinh; công tác làm việc đề thi; coi thi; chnóng thi; phúc khảo và chnóng thẩm định; xét thừa nhận tốt nghiệp trung học đa dạng (THPT) với cấp Giấy chứng nhận xong công tác giáo dục phổ thông; chế độ báo cáo và lưu giữ trữ; công tác thanh hao tra, soát sổ, khen thưởng trọn, xử trí các sự vắt bất thường với xử lý vi phạm; tổ chức triển khai tiến hành.

2. Quy chế thi áp dụng đối với các trường THPT, trung trọng tâm giáo dục và đào tạo liên tiếp (GDTX), trung trọng tâm giáo dục và đào tạo nghề nghiệp và công việc - GDTX với những các đại lý giáo dục khác thực hiện chương trình dạy dỗ phổ quát cấp cho THPT hoặc công tác GDTX cung cấp trung học phổ thông (gọi bình thường là trường phổ thông); các snghỉ ngơi giáo dục với huấn luyện và đào tạo (GDĐT), ssinh sống dạy dỗ, khoa học với technology (Điện thoại tư vấn phổ biến là sở GDĐT); các cửa hàng dạy dỗ đại học; những tổ chức triển khai và cá thể bao gồm tương quan.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu

1. Thi xuất sắc nghiệp THPT nhằm mục đích mục đích: Đánh giá chỉ kết quả tiếp thu kiến thức của tín đồ học tập theo kim chỉ nam giáo dục của công tác dạy dỗ phổ thông cung cấp trung học phổ thông, lịch trình GDTX cung cấp THPT (Điện thoại tư vấn bình thường là chương trình THPT); rước hiệu quả thi để xét thừa nhận giỏi nghiệp THPT; làm cho các đại lý Đánh Giá quality dạy, học tập của ngôi trường càng nhiều cùng công tác chỉ đạo của các cơ sở cai quản dạy dỗ. Các cửa hàng giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp hoàn toàn có thể áp dụng công dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhằm tuyển chọn sinc.

2. Kỳ thi giỏi nghiệp THPT (Gọi tắt là kỳ thi) đề xuất đảm bảo an toàn những hiểu biết trang nghiêm, chân thực, khách quan, công bình.

Điều 3. Bài thi

Tổ chức thi 05 bài xích thi, gồm: 03 bài bác thi độc lập là Toán, Ngữ vnạp năng lượng, Ngoại ngữ; 01 bài xích thi tổng hợp Khoa học tập Tự nhiên (viết tắt là KHTN) tất cả những môn thi yếu tố Vật lí, Hóa học tập, Sinh học; 01 bài bác thi tổ hợp Khoa học tập Xã hội (viết tắt là KHXH) gồm những môn thi yếu tố Lịch sử, Địa lí, giáo dục và đào tạo công dân so với thí sinc học chương trình giáo dục phổ quát cung cấp THPT hoặc các môn thi yếu tắc Lịch sử, Địa lí so với thí sinch học công tác GDTX cấp THPT.

Điều 4. Ngày thi, kế hoạch thi, văn bản thi, hiệ tượng thi cùng thời gian làm bài thi/môn thi

1. Ngày thi, lịch thi: Được quy định trong chỉ dẫn tổ chức triển khai kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Sở GDĐT.

2. Nội dung thi: Nội dung thi nằm trong chương trình trung học phổ thông, đa phần là công tác lớp 12.

3. Hình thức thi: Các bài thi Tân oán, Ngoại ngữ, KHTN cùng KHXH thi theo hình thức trắc nghiệm một cách khách quan (Gọi phổ biến là bài xích thi trắc nghiệm); bài thi Ngữ văn thi theo hình thức từ luận (gọi tầm thường là bài xích thi trường đoản cú luận).

4. Thời gian làm bài xích thi/môn thi: Ngữ vnạp năng lượng 1đôi mươi phút; Toán 90 phút; Ngoại ngữ 60 phút; 50 phút đối với mỗi môn thi yếu tố của bài bác thi tổ hợp KHTN với KHXH.

Điều 5. Tiêu chuẩn, ĐK đối với những người dân tmê mệt gia tổ chức kỳ thi

1. Công chức, viên chức với nhân viên tsi mê gia kỳ thi bắt buộc là người:

a) Có phđộ ẩm hóa học đạo đức tốt, gồm ý thức chấp hành quy định cùng niềm tin trách nhiệm cao;

b) Nắm vững vàng nghiệp vụ có tác dụng công tác làm việc thi;

c) Không sẽ vào thời gian bị kỷ phép tắc về Quy chế thi.

2. Những người dân có vợ, ck, cha, mẹ, bé, anh ruột, chị ruột, em ruột; thân phụ, bà mẹ, anh ruột, chị ruột, em ruột của bà xã hoặc chồng; người giám hộ; fan được giám hộ (Hotline thông thường là fan thân) tham dự cuộc thi trong những năm tổ chức kỳ thi không được tđam mê gia công tác làm việc ra đề thi cho kỳ thi và ko được tsay mê gia tổ chức triển khai thi trên địa phương thơm địa điểm gồm người thân tham gia dự thi.

3. Ngoài những tiêu chuẩn chỉnh, điều kiện pháp luật tại khoản 1 và khoản 2 Vấn đề này, những người dân tđam mê gia ra đề thi với chấm thi từ bỏ luận buộc phải là người dân có năng lực trình độ xuất sắc.

Chương thơm II

CHUẨN BỊ TỔ CHỨC THI

Điều 6. Ban Chỉ đạo cung cấp quốc gia

1. Bộ trưởng Sở GDĐT thành lập Ban Chỉ đạo cấp cho tổ quốc, gồm:

a) Trưởng ban là Thứ trưởng Sở GDĐT;

b) Các Phó Trưởng ban là chỉ huy những đơn vị tác dụng tương quan trực thuộc Sở GDĐT; trong các số đó, Phó Trưởng ban sở tại là Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (QLCL) hoặc Phó Cục trưởng Cục QLCL trong ngôi trường vừa lòng đặc trưng do Sở trưởng Bộ GDĐT quyết định;

c) Các ủy viên là chỉ đạo một trong những đơn vị chức năng tương quan thuộc Sở GDĐT, chỉ đạo một số đơn vị chức năng tương quan nằm trong Bộ Công an với Thanh khô tra Chính phủ.

2. Nhiệm vụ và quyền lợi của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia:

a) Giúp Bộ trưởng Sở GDĐT: Chỉ đạo với tổ chức thực hiện chiến lược tổ chức triển khai kỳ thi trên toàn quốc; công tác làm việc ra đề thi, giao nhận và in sao đề thi, ra quyết định những tình huống quan trọng tương quan cho tới công tác đề thi; chỉ huy, đánh giá Việc triển khai trách nhiệm của các Ban Chỉ đạo cung cấp tỉnh/thị thành trực ở trong Trung ương (tiếp sau đây Gọi tắt là Ban Chỉ đạo cung cấp tỉnh) và các Hội đồng thi; cách xử trí các vấn đề tạo nên vào quy trình tổ chức thi; report Bộ trưởng Bộ GDĐT với những cấp bao gồm thđộ ẩm quyền về tình trạng tổ chức kỳ thi;

b) ra đời Tổ Tlỗi ký giúp câu hỏi Ban Chỉ đạo cấp quốc gia; Tổ trưởng Tổ Tlỗi ký vì một ủy viên Ban Chỉ đạo cung cấp giang sơn kiêm nhiệm; những tlỗi ký kết là công chức, viên chức những đơn vị chức năng tương quan ở trong Sở GDĐT cùng Bộ Công an;

c) thành lập và hoạt động Tổ Vận chuyển cùng bàn giao đề thi để tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển với chuyển nhượng bàn giao các túi đề thi nơi bắt đầu sẽ niêm phong từ bỏ Hội đồng ra đề thi cho các Hội đồng thi; Tổ trưởng Tổ Vận gửi cùng bàn giao đề thi vị một ủy viên Ban Chỉ đạo cung cấp non sông kiêm nhiệm; thành viên là công chức, viên chức những đơn vị tương quan thuộc Sở GDĐT với Bộ Công an;

d) Tùy theo cường độ phạm luật Quy chế thi được vạc hiện vào kỳ thi để ra quyết định bề ngoài cách xử trí cân xứng (trong trường thích hợp đặc biệt, trình Sở trưởng Bộ GDĐT quyết định): Đình chỉ trong thời điểm tạm thời chuyển động thi hoặc tổ chức thi lại tại một số trong những Hội đồng thi hoặc vào cả nước; đình chỉ vận động, đề nghị giải pháp xử lý kỷ điều khoản đối với chỉ huy Hội đồng thi phạm luật Quy chế thi;

đ) Đề xuất Sở trưởng Bộ GDĐT Thành lập Hội đồng chnóng đánh giá với các đoàn khám nghiệm của Ban Chỉ đạo cung cấp quốc gia.

3. Trách nhiệm, trách nhiệm với quyền lợi của các thành viên Ban Chỉ đạo cung cấp quốc gia:

a) Trưởng ban đưa ra quyết định tổ chức tiến hành trọng trách và quyền lợi, chịu trách nát nhiệm về công dụng triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo cung cấp non sông theo hiện tượng của Quy chế này;

b) Các Phó Trưởng ban, ủy viên và tlỗi ký chịu đựng trách rưới nhiệm về hiệu quả triển khai trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi theo phân công hoặc ủy nhiệm của Trưởng ban.

Điều 7. Ban Chỉ đạo cấp cho tỉnh

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh/thành phố trực nằm trong Trung ương (hotline bình thường là tỉnh) Ra đời Ban lãnh đạo cấp cho tỉnh giấc, gồm:

a) Trưởng ban là Lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân tỉnh;

b) Các Phó Trưởng ban là chỉ đạo một vài sngơi nghỉ, ban, ngành liên quan của tỉnh; trong đó, Phó Trưởng ban sở tại là Giám đốc ssinh hoạt GDĐT hoặc Phó Giám đốc sngơi nghỉ GDĐT, trong ngôi trường thích hợp quánh biệt;

c) Các ủy viên là lãnh đạo các chống của ssinh sống GDĐT, chỉ đạo những ssinh hoạt, ban, ngành, cơ quan liên quan với chỉ huy UBND cấp cho quận/huyện/thị xã/đô thị nằm trong tỉnh (sau đây call phổ biến là cấp huyện/thị);

d) Các thỏng ký là công chức, viên chức của ssinh sống GDĐT cùng một trong những snghỉ ngơi, ban, ngành liên quan của thức giấc.

2. Nhiệm vụ cùng quyền lợi của Ban chỉ huy cấp cho tỉnh:

a) chịu đựng trách nát nhiệm lãnh đạo toàn vẹn toàn bộ các hoạt động chuẩn bị, tổ chức triển khai thực hiện kỳ thi theo như đúng lý lẽ của Quy chế này;

b) Chỉ đạo, chất vấn các ban, ngành, đoàn thể tương quan và những các đại lý giáo dục trên địa bàn phối hợp, cung cấp, đảm bảo an toàn những điều kiện quan trọng mang đến hoạt động của Hội đồng thi trong tổ chức triển khai kỳ thi; lưu ý, xử lý các kiến nghị của Chủ tịch Hội đồng thi;

c) Báo cáo Ban chỉ đạo cấp cho tổ quốc với Chủ tịch UBND tỉnh giấc về thực trạng tổ chức thi, bài toán thực hiện Quy chế thi sinh sống địa pmùi hương với khuyến nghị cách xử lý những trường hợp xẩy ra vào tổ chức triển khai kỳ thi;

d) Đề nghị Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh giấc khen ttận hưởng hoặc trình các cấp cho có thđộ ẩm quyền khen thưởng công chức, viên chức cùng bạn lao hễ bao gồm các thành tích trong công tác tổ chức triển khai thi hoặc kỷ nguyên tắc các đối tượng người dùng vẫn nêu ví như vi phạm Quy chế thi;

đ) Thực hiện hầu hết đưa ra quyết định, lãnh đạo tất cả tương quan của Ban Chỉ đạo cấp nước nhà.

3. Trách nát nhiệm, trách nhiệm với quyền lợi của các thành viên Ban Chỉ đạo cấp cho tỉnh:

a) Trưởng ban quyết định tổ chức tiến hành nhiệm vụ cùng quyền lợi và nghĩa vụ, Chịu đựng trách rưới nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh giấc theo lao lý của Quy chế này;

b) Các Phó Trưởng ban, ủy viên cùng thỏng ký chịu đựng trách rưới nhiệm về tác dụng thực hiện trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ theo phân công hoặc ủy nhiệm của Trưởng ban.

Điều 8. Hội đồng thi

1. Mỗi tỉnh giấc tổ chức một Hội đồng thi, bởi ssống GDĐT nhà trì, để tổ chức thi mang lại tất cả những thí sinh đăng ký tham gia dự thi (ĐKDT) tại tỉnh. Mỗi Hội đồng thi bao gồm những Điểm thi nhằm tổ chức khâu coi thi trong kỳ thi.

2. Giám đốc sở GDĐT ra ra quyết định Thành lập và hoạt động Hội đồng thi cùng những Ban của Hội đồng thi, gồm: Ban Thư ký; Ban in sao đề thi; Ban Vận đưa và bàn giao đề thi; Ban Coi thi; Ban Làm phách bài bác thi từ bỏ luận; Ban Chấm thi từ bỏ luận; Ban Chấm thi trắc nghiệm; Ban Phúc khảo bài bác thi trường đoản cú luận; Ban Phúc khảo bài xích thi trắc nghiệm.

a) Thành phần Hội đồng thi: Chủ tịch là Giám đốc snghỉ ngơi GDĐT (Hay là Phó Giám đốc snghỉ ngơi GDĐT, trong trường thích hợp sệt biệt); các Phó Chủ tịch là Phó Giám đốc ssinh sống GDĐT cùng một trong những Trưởng chống trình độ chuyên môn của ssống GDĐT; những ủy viên là chỉ huy một trong những phòng của sở GDĐT với Hiệu trưởng ngôi trường phổ biến, trong những số đó ủy viên thường trực là chỉ đạo chống gồm tính năng cai quản công tác thi giỏi nghiệp trung học phổ thông của slàm việc GDĐT (call chung là phòng Quản lý thi);

b) Nhiệm vụ với quyền hạn của Hội đồng thi: Tiếp dấn các túi/bì đựng đề thi nơi bắt đầu bài thi/môn thi còn nguyên ổn niêm phong của Hội đồng ra đề thi tự Ban Chỉ đạo cấp cho tổ quốc, tổ chức in sao đề thi; thịnh hành, khuyên bảo, chỉ huy tổ chức thực hiện Quy chế thi; coi thi, bảo vệ bài xích thi, làm cho phách, chấm thi, chnóng phúc khảo; thành lập và hoạt động các tổ để triển khai các bước theo kiến nghị của Trưởng các Ban; công bố tác dụng thi theo phương pháp của Quy chế thi; giải đáp vướng mắc và xử lý năng khiếu nề hà, cáo giác tương quan mang lại tổ chức triển khai kỳ thi; report kịp lúc với Ban Chỉ đạo cấp giang sơn về công tác tổ chức triển khai thi của Hội đồng thi; tổ chức triển khai Việc tiếp nhận cùng cách xử lý thông tin, dẫn chứng về vi phạm Quy chế thi theo công cụ trên Điều 52 Quy chế này; tổng kết công tác làm việc tổ chức triển khai thi ở trong phạm vi được giao; ý kiến đề xuất khen thưởng, kỷ cơ chế theo tính năng, quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định; tiến hành chính sách report cùng gửi tài liệu thi về Sở GDĐT đúng thời hạn quy định; chỉ huy, xử lý những sự việc ra mắt trên những Ban của Hội đồng thi theo Quy chế thi; tổ chức bảo vệ, bảo đảm an ninh cùng bảo mật cho đề thi, bài xích thi và những tư liệu tương quan theo nguyên lý của Quy chế thi; report Ban Chỉ đạo cung cấp tỉnh với Ban Chỉ đạo cấp cho đất nước để xử lý các trường hợp thừa thđộ ẩm quyền. Hội đồng thi sử dụng con vệt của ssống GDĐT;

c) Chủ tịch Hội đồng thi đưa ra quyết định tổ chức thực hiện trách nhiệm cùng quyền hạn, Chịu trách nát nhiệm về tác dụng tiến hành trọng trách của Hội đồng thi theo hiện tượng của Quy chế này;

d) Các Ban, những Phó Chủ tịch với ủy viên Hội đồng thi chịu trách nhiệm về tác dụng thực hiện nhiệm vụ, quyền lợi theo phân công hoặc ủy nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thi.

3. Ban Thỏng cam kết Hội đồng thi:

a) Thành phần: Trưởng ban vì chưng lãnh đạo Hội đồng thi kiêm nhiệm; các Phó Trưởng ban là lãnh đạo chống của sở GDĐT, chỉ đạo trường phổ thông; ủy viên là công chức, viên chức của slàm việc GDĐT, chỉ huy và gia sư trường thêm. Những tín đồ tsi gia Ban Thỏng cam kết Hội đồng thi không được tđắm say gia Ban Làm phách, những Ban Chnóng thi với các Ban Phúc khảo;

b) Nhiệm vụ và nghĩa vụ và quyền lợi của Ban Thỏng ký Hội đồng thi: Tiếp nhấn cùng thống trị dữ liệu ĐKDT ở trong snghỉ ngơi GDĐT; đánh số báo danh, xếp chống thi; chuẩn bị các tư liệu, mẫu, biểu dùng trên Điểm thi, chống thi; thừa nhận, bảo vệ bài thi tự luận và Phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN) của thí sinch được đóng vào bì/túi (tiếp sau đây Gọi chung là túi) còn ngulặng niêm phong của các Điểm thi; bàn giao bài bác thi tự luận được đóng trong các túi còn nguim niêm phong của những Điểm thi mang lại Ban Làm phách; dìm, bảo quản bài xích thi tự luận sẽ làm phách và được đóng góp trong các túi còn ngulặng niêm phong trường đoản cú Ban Làm phách; chuyển nhượng bàn giao bài thi trường đoản cú luận đã làm phách được đóng trong những túi còn nguim niêm phong của Ban Làm phách đến Ban Chấm thi từ bỏ luận; chuyển giao Phiếu TLTN được đóng trong số túi còn nguyên ổn niêm phong của những Điểm thi cho Ban Chnóng thi trắc nghiệm với triển khai những công tác nghiệp vụ liên quan; dấn, bảo quản đầu phách được đóng trong số túi còn ngulặng niêm phong từ bỏ Ban Làm phách sau thời điểm vấn đề chấm bài xích thi từ luận đã hoàn thành; làm chủ các tài liệu liên quan cho tới bài xích thi trường đoản cú luận và Phiếu TLTN. Lập biên phiên bản xử lý điểm bài xích thi từ bỏ luận (trường hợp có); nhập và lên điểm thi, đối sánh tương quan khám nghiệm, đối chiếu hiệu quả thi, phổ điểm các bài thi, môn thi yếu tố theo quy định; thống trị dữ liệu kết quả thi với thực hiện những trọng trách khác vì Chủ tịch Hội đồng thi phân công;

c) Ban Thư ký Hội đồng thi chỉ được thực hiện quá trình tương quan đến bài bác thi khi xuất hiện ít nhất trường đoản cú hai member của Ban trnghỉ ngơi lên;

d) Trưởng ban Tlỗi ký Hội đồng thi ra quyết định tổ chức triển khai trách nhiệm và nghĩa vụ và quyền lợi, chịu đựng trách nát nhiệm về tác dụng thực hiện trọng trách của Ban thư cam kết Hội đồng thi theo hình thức của Quy chế này trước Chủ tịch Hội đồng thi;

đ) Các Phó Trưởng ban và ủy viên Ban Thỏng cam kết Hội đồng thi Chịu đựng trách nhiệm về tác dụng thực hiện trọng trách, quyền lợi và nghĩa vụ theo phân công hoặc ủy nhiệm của Trưởng ban Tlỗi cam kết Hội đồng thi.

Điều 9. Lập danh sách thí sinch dự thi cùng xếp chống thi

1. Lập danh sách thí sinch dự thi:

a) Ở từng Hội đồng thi (tất cả một mã riêng biệt và được thống tuyệt nhất trong toàn quốc) vấn đề lập danh sách thí sinch tham dự cuộc thi được thực hiện theo từng Điểm thi nlỗi sau: Lập list toàn bộ thí sinc ĐKDT trên Điểm thi theo máy từ a, b, c,... của tên thí sinc nhằm gắn thêm số báo danh; lập list thí sinc theo đồ vật từ bỏ a, b, c,... của tên thí sinch theo từng bài thi để xếp phòng thi;

b) Mỗi thí sinc tất cả một trong những báo danh duy nhất; số báo danh của thí sinh gồm mã của Hội đồng thi bao gồm 02 (hai) chữ số và 06 (sáu) chữ số tiếp theo sau được tiến công tăng vọt, thường xuyên từ 000001 đến khi hết số thí sinh của Hội đồng thi, đảm bảo không tồn tại thí sinc trùng số báo danh.

2. Xếp phòng thi:

a) Thí sinc đã xuất sắc nghiệp trung học phổ thông, thí sinc tốt nghiệp Trung cấp tham gia kỳ thi cùng thí sinch GDTX được bố trí tham dự cuộc thi tầm thường cùng với thí sinh Giáo dục THPT là học viên lớp 12 trong thời gian tổ chức thi (Hotline tắt là thí sinc lớp 12 giáo dục và đào tạo THPT) trên một số Điểm thi do Giám đốc ssinh sống GDĐT quyết định, bảo vệ tất cả tối thiểu 60% thí sinch lớp 12 Giáo dục THPT trong tổng số thí sinh của Điểm thi (vào trường hòa hợp quan trọng rất cần phải gồm ý kiến của Bộ GDĐT); bài toán lập list để xếp chống thi được triển khai theo vẻ ngoài tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Phòng thi được xếp theo bài bác thi, mỗi phòng thi gồm buổi tối nhiều 24 thí sinc với đề xuất bảo đảm khoảng cách về tối tđọc giữa hai thí sinh ngồi cạnh nhau là một,2m theo mặt hàng ngang; riêng rẽ phòng thi sau cuối của bài bác thi Ngoại ngữ sinh hoạt mỗi Điểm thi có thể xếp các thí sinch tham gia dự thi những bài bác thi Ngoại ngữ khác biệt, khi thu bài thi của thí sinch nên xếp bài bác thi theo từng nước ngoài ngữ (ngôn ngữ) không giống nhau; Việc lập list để xếp chống thi được triển khai theo chính sách tại điểm a khoản 1 Điều này;

c) Số chống thi của mỗi Hội đồng thi được tiến công theo đồ vật từ bỏ tăng dần;

d) Mỗi chống thi tất cả Danh sách hình họa của thí sinh trong chống thi, được xếp theo trang bị tự tương ứng cùng với list thí sinch vào chống thi;

đ) Trước cửa ngõ phòng thi, đề xuất niêm yết Danh sách thí sinc trong phòng thi của từng buổi thi cùng trách nhiệm thí sinch công cụ tại Điều 14 Quy chế này.

Điều 10. Sử dụng đồ vật, phần mềm technology công bố và truyền thông

1. Các Hội đồng thi thực hiện thống độc nhất vô nhị phần mềm làm chủ thi, ứng dụng chnóng thi trắc nghiệm do Bộ GDĐT cung cấp; tùy chỉnh khối hệ thống thảo luận thông tin về kỳ thi đúng chuẩn, update thân ngôi trường phổ thông cùng với ssống GDĐT, thân sngơi nghỉ GDĐT với Bộ GDĐT; tiến hành đúng quá trình, cấu trúc, thời hạn xử trí tài liệu cùng chính sách report theo mức sử dụng trong chỉ dẫn tổ chức triển khai thi tốt nghiệp THPT của Bộ GDĐT.

2. Hội đồng thi đề nghị chính sách rõ công chức, viên chức nằm trong những Ban lý lẽ tại khoản 2 Điều 8 Quy chế này được thực hiện máy tính xách tay cùng phần mềm thống trị thi, phần mềm chấm thi trắc nghiệm nhằm thực hiện các trách nhiệm tổ chức triển khai kỳ thi được giao; tất cả can hệ thư điện tử và số điện thoại cảm ứng đăng ký với Bộ GDĐT.

3. Tại từng Điểm thi bắt buộc bố trí một điện thoại cảm ứng thông minh cố định và thắt chặt dùng để tương tác cùng với Hội đồng thi; ngơi nghỉ phần đa Điểm thi quan yếu bố trí được điện thoại cảm ứng thông minh thắt chặt và cố định thì bố trí một điện thoại cảm ứng thông minh di động cầm tay đặt cố định và thắt chặt tại chống thao tác làm việc thiết yếu của Điểm thi. Mọi liên lạc qua điện thoại cảm ứng thông minh trong thời gian ra mắt những buổi thi phần lớn nên nhảy loa bên cạnh và nghe công khai trước các thanh hao tra tại Điểm thi. Trong ngôi trường đúng theo cần thiết, có thể sắp xếp máy tính xách tay trên chống trực của Điểm thi với bảo đảm an toàn máy tính chỉ được nối mạng internet Khi chuyển report nhanh khô mang lại Hội đồng thi dưới sự tận mắt chứng kiến của tkhô giòn tra trên Điểm thi (nên giao trách nhiệm và nguyên tắc rõ fan được thực hiện máy tính).

Xem thêm: Hướng Dẫn Điền Phiếu Đăng Ký Dự Thi Thpt Quốc Gia 2017, Cách Làm Hồ Sơ Đăng Ký Thi Thpt Quốc Gia 2017

4. Không được sở hữu và sử dụng những sản phẩm công nghệ thu, phạt thông tin trong khu vực coi thi, chnóng thi, phúc khảo; trừ các lắp thêm phép tắc tại khoản 3 Điều này.

Điều 11. Quản lý cùng thực hiện tài liệu thi

1. Các Hội đồng thi chào làng hiệu quả thi sau khi được chứng thực dứt đưa dữ liệu tác dụng thi về Bộ GDĐT với ngừng Việc đối sánh tương quan để bảo đảm tài liệu trên khối hệ thống phần mềm của Bộ thống tuyệt nhất cùng với tài liệu hiệu quả thi lưu trên Hội đồng thi.

2. Bộ GDĐT tổ chức làm chủ dữ liệu thi của thí sinch cùng áp dụng phù hợp với mục tiêu của kỳ thi; các ssinh sống GDĐT thực hiện tài liệu thi nhằm xét thừa nhận xuất sắc nghiệp THPT.

Chương III

ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI, TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ DỰ THI, TRÁCH NHIỆM CỦA THÍ SINH

Điều 12. Đối tượng, điều kiện dự thi

1. Đối tượng dự thi gồm:

a) Người sẽ học dứt chương trình THPT trong thời điểm tổ chức triển khai kỳ thi;

b) Người vẫn học tập hoàn thành chương trình trung học phổ thông tuy nhiên không thi xuất sắc nghiệp THPT hoặc sẽ thi cơ mà không tốt nghiệp trung học phổ thông sinh sống trong thời điểm trước;

c) Người đang bao gồm Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, tín đồ vẫn có Bằng xuất sắc nghiệp trung cung cấp tham dự cuộc thi để mang kết quả làm các đại lý ĐK xét tuyển chọn sinh;

d) Một số trường vừa lòng đặc biệt không giống do Sở trưởng Sở GDĐT đưa ra quyết định.

2. Điều kiện dự thi:

a) Đối tượng hình thức trên điểm a khoản 1 Như vậy phải bảo vệ được đánh giá ngơi nghỉ lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp các loại trường đoản cú trung bình trnghỉ ngơi lên với học lực không xẩy ra xếp loại kém; riêng biệt đối với fan học tập ở trong diện không phải xếp các loại hạnh kiểm và fan học theo vẻ ngoài từ học tập được đặt theo hướng dẫn ở trong lịch trình GDTX thì không những hiểu biết xếp một số loại hạnh kiểm;

b) Đối tượng giải pháp trên điểm b khoản 1 Điều này yêu cầu gồm Bằng xuất sắc nghiệp THCS và nên bảo đảm an toàn được Reviews sinh sống lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp một số loại từ trung bình trsinh hoạt lên và học tập lực không trở nên xếp loại kém; ngôi trường vừa lòng không đủ ĐK dự thi trong các năm trước vì chưng bị xếp một số loại kỉm về học tập lực ngơi nghỉ lớp 12, bắt buộc đăng ký với dự kỳ kiểm soát thời điểm cuối năm học tập so với một vài môn học tất cả điểm trung bình bên dưới 5,0 (năm) điểm (trên ngôi trường phổ quát địa điểm học tập lớp 12 hoặc ngôi trường phổ biến khu vực ĐKDT), đảm bảo Lúc mang điểm bài kiểm soát thay đến điểm vừa phải môn học để tính lại điểm vừa đủ cả năm thì đủ ĐK về học tập lực theo quy định;

c) Đối tượng vẫn giỏi nghiệp trung cấp pháp luật tại điểm c khoản 1 Vấn đề này yêu cầu bảo đảm an toàn học với thi đạt trải đời đầy đủ số lượng các môn văn hóa THPT theo luật pháp của Luật dạy dỗ cùng các văn uống bạn dạng gợi ý hiện tại hành của Bộ GDĐT;

d) Các đối tượng người sử dụng tham gia dự thi buộc phải ĐKDT với nộp tương đối đầy đủ những sách vở đúng thời hạn.

3. Đăng cam kết bài xích thi:

a) Để xét thừa nhận tốt nghiệp THPT: thí sinh dạy dỗ THPT trực thuộc đối tượng người dùng biện pháp trên điểm a, b khoản 1 Điều này cần tham dự cuộc thi 04 bài thi, gồm 03 bài xích thi hòa bình là Toán, Ngữ văn uống, Ngoại ngữ với 01 bài xích thi tổng hợp vày thí sinch từ chọn; thí sinc GDTX thuộc đối tượng người tiêu dùng hình thức tại điểm a, b khoản 1 Vấn đề này buộc phải tham gia dự thi 03 bài thi, bao gồm 02 bài thi chủ quyền là Tân oán, Ngữ văn với 01 bài xích thi tổ hợp vị thí sinc trường đoản cú chọn, rất có thể ĐKDT thêm bài thi Ngoại ngữ để đưa tác dụng xét tuyển chọn sinh;

b) Thí sinch thuộc đối tượng người sử dụng phương pháp trên điểm c khoản 1 Như vậy được ĐKDT những bài xích thi chủ quyền, bài bác thi tổng hợp hoặc các môn thi thành phần của bài bác thi tổng hợp theo nguyện vọng.

Điều 13. Đăng cam kết dự thi

1. Nơi ĐKDT:

a) Đối tượng theo chính sách tại điểm a khoản 1 Điều 12 Quy chế này ĐKDT tại trường phổ quát địa điểm học tập lớp 12;

b) Đối tượng theo hiện tượng trên điểm b, c khoản 1 Điều 12 Quy chế này ĐKDT trên địa điểm (điện thoại tư vấn là khu vực ĐKDT) vày slàm việc GDĐT pháp luật. Thủ trưởng đơn vị địa điểm ĐKDT bao gồm trách nhiệm thực hiện các trách nhiệm theo cơ chế trên Điều 60 Quy chế này.

2. Hồ sơ ĐKDT:

a) Đối cùng với đối tượng người dùng nguyên lý trên điểm a khoản 1 Điều 12 Quy chế này, hồ sơ ĐKDT gồm: 02 Phiếu ĐKDT kiểu như nhau; bạn dạng bao gồm hoặc bản sao được xác nhận trường đoản cú phiên bản bao gồm hoặc bạn dạng sao được cấp cho từ bỏ sổ cội hoặc phiên bản sao kèm bản gốc để so sánh (Gọi thông thường là bạn dạng sao) học bạ THPT hoặc học bạ GDTX cung cấp THPT hoặc phiếu soát sổ của người học tập theo vẻ ngoài tự học so với GDTX vày Hiệu trưởng trường ít nhiều cấp; các giấy ghi nhận thích hợp lệ sẽ được tận hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (ví như có), phiên bản sao Sổ đăng ký hộ khẩu thường xuyên trú để được hưởng chế độ ưu tiên liên quan đến vị trí đăng ký hộ khẩu thường xuyên trú; 02 ảnh cỡ 4x6 cm;

c) Đối với thí sinch vẫn giỏi nghiệp THPT, làm hồ sơ ĐKDT gồm: 02 Phiếu ĐKDT tương đương nhau; bạn dạng sao Bằng tốt nghiệp THPT; 02 hình họa cỡ 4x6 cm;

d) Đối với thí sinch đang xuất sắc nghiệp trung cấp, làm hồ sơ ĐKDT gồm: 02 Phiếu ĐKDT tương đương nhau; 02 ảnh cỡ 4x6 cm; phiên bản sao Bằng giỏi nghiệp THCS, phiên bản sao Bằng giỏi nghiệp trung cấp cho, phiên bản sao Sổ học tập hoặc bảng điểm học tập các môn văn hóa truyền thống THPT theo quy định của Luật Giáo dục đào tạo với những văn bạn dạng trả lời hiện tại hành của Sở GDĐT.

3. Thời gian nộp hồ sơ ĐKDT:

Thời gian nộp hồ sơ ĐKDT được nguyên lý trong lý giải tổ chức kỳ thi giỏi nghiệp THPT mỗi năm của Sở GDĐT. Khi hết hạn nộp làm hồ sơ ĐKDT, ví như phạt hiện tại có nhầm lẫn, không nên sót, thí sinch nên thông tin kịp lúc mang lại Hiệu trưởng ngôi trường rộng lớn hoặc Thủ trưởng đơn vị nơi ĐKDT hoặc thông tin mang đến Trưởng Điểm thi trong ngày có tác dụng thủ tục dự thi nhằm sửa chữa thay thế, bổ sung.

4. Tổ chức ĐKDT:

a) Thí sinc ĐKDT theo những điều khoản với chỉ dẫn của Sở GDĐT;

b) Thí sinc hoàn thành xong cùng nộp hồ sơ xét thừa nhận tốt nghiệp THPT trên ngôi trường đa dạng hoặc khu vực ĐKDT theo phương tiện trong lý giải tổ chức kỳ thi xuất sắc nghiệp THPT hằng năm của Sở GDĐT;

c) Hiệu trưởng ngôi trường phổ thông hoặc Thủ trưởng đơn vị chức năng khu vực ĐKDT chịu đựng trách nát nhiệm giải đáp thí sinch ĐKDT, thu Phiếu ĐKDT, nhập báo cáo thí sinh ĐKDT, nhập công bố về hiệu quả học tập các môn học lớp 12 của thí sinh học lớp 12 năm tổ chức kỳ thi; tổ chức xét chú ý làm hồ sơ ĐKDT với thông báo công khai hồ hết trường hòa hợp cảm thấy không được điều kiện dự thi vẻ ngoài trên khoản 2 Điều 12 Quy chế này muộn nhất trước thời gian ngày thi 15 ngày; thống trị hồ sơ ĐKDT cùng đưa làm hồ sơ, tài liệu ĐKDT mang lại sở GDĐT;

d) Snghỉ ngơi GDĐT quản ngại trị tài liệu ĐKDT của thí sinh cùng gửi dữ liệu về Sở GDĐT;

đ) Bộ GDĐT quản lí trị dữ liệu ĐKDT nước ta.

Điều 14. Trách nát nhiệm của thí sinh

1. ĐKDT theo cách thức tại Điều 13 Quy chế này cùng theo phía dẫn tổ chức kỳ thi giỏi nghiệp THPT mỗi năm của Sở GDĐT.

2. Có mặt trên chống thi đúng thời gian mức sử dụng ghi trong Giấy báo tham gia dự thi để làm giấy tờ thủ tục dự thi:

a) Xuất trình giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Cnạp năng lượng cước công dân (Hotline thông thường là thẻ Căn uống cước công dân) cùng dìm Thẻ dự thi;

b) Nếu thấy bao hàm sai sót về chúng ta, thương hiệu đệm, thương hiệu, ngày, mon, năm sinh, đối tượng ưu tiên, Quanh Vùng ưu tiên, đề xuất báo ngay lập tức cho cán bộ coi thi (CBCT) hoặc tín đồ làm trách nhiệm trên Điểm thi để cách xử trí kịp thời;

c) Trường hòa hợp bị mất thẻ Căn uống cước công dân hoặc những giấy tờ cần thiết khác, bắt buộc report ngay đến Trưởng Điểm thi nhằm chu đáo, cách xử trí.

3. Mỗi buổi thi, có mặt trên phòng thi đúng thời gian cơ chế, chấp hành tín lệnh của Ban Coi thi và hướng dẫn của CBCT. Thí sinh cho lờ lững thừa 15 phút sau thời điểm có tín lệnh tính giờ đồng hồ làm cho bài xích sẽ không còn được tham gia dự thi buổi thi đó.

4. Phải tuân hành những phép tắc tiếp sau đây vào phòng thi:

a) Trình Thẻ tham gia dự thi mang đến CBCT;

b) Ngồi đúng địa điểm bao gồm ghi số báo danh của mình;

c) Trước Khi làm cho bài bác thi, yêu cầu ghi tương đối đầy đủ số báo danh cùng lên tiếng của thí sinh vào đề thi, giấy thi, Phiếu TLTN, giấy nháp;

d) lúc dấn đề thi, phải chất vấn kỹ số trang cùng chất lượng những trang in; giả dụ vạc hiện nay thấy đề thiếu hụt trang hoặc rách, hỏng, nhòe, mờ cần report ngay với CBCT vào chống thi, muộn nhất 05 (năm) phút tính trường đoản cú thời khắc phân phát đề thi;

đ) Không được điều đình, chép bài của người không giống, thực hiện tài liệu bất hợp pháp để làm bài thi hoặc bao gồm hành động, hành động ăn gian, làm mất đi cô đơn tự chống thi; nếu muốn tất cả chủ kiến yêu cầu giơ tay để report CBCT, sau khoản thời gian được phxay, thí sinh đứng trình diễn công khai với CBCT ý kiến của mình;

e) Không được ghi lại hoặc có tác dụng ký hiệu riêng rẽ, không được viết bằng cây viết chì, trừ sơn những ô trên Phiếu TLTN; chỉ được viết bằng một màu sắc mực (không được sử dụng mực màu sắc đỏ);

g) lúc gồm tín lệnh hết giờ đồng hồ có tác dụng bài, đề nghị hoàn thành làm cho bài bác ngay;

h) Bảo cai quản nguim vẹn, không nhằm người khác lợi dụng bài bác thi của mình; đề nghị báo cáo ngay cho CBCT nhằm xử trí những ngôi trường phù hợp bài xích thi của chính mình bị người khác lợi dụng hoặc vậy ý can thiệp;

i) khi nộp bài xích thi tự luận, phải ghi rõ số tờ giấy thi vẫn nộp và cam kết chứng thực vào Phiếu thu bài bác thi; thí sinch ko có tác dụng được bài cũng đề xuất nộp tờ giấy thi (so với bài xích thi từ luận), Phiếu TLTN (so với bài thi trắc nghiệm);

k) Không được rời ra khỏi chống thi trong veo thời hạn làm bài bác thi trắc nghiệm; so với buổi thi môn từ luận, thí sinch hoàn toàn có thể được ra khỏi chống thi với Khu Vực thi sau khi hết 2/3 (nhị phần ba) thời gian làm bài của buổi thi, cần nộp bài xích thi hẳn nhiên đề thi, giấy nháp trước lúc thoát ra khỏi phòng thi;

l) Trong trường phù hợp cần thiết, chỉ được ra khỏi phòng thi lúc được phxay của CBCT với buộc phải Chịu đựng sự giám sát cứa cán cỗ giám sát; Việc thoát ra khỏi chống thi, khoanh vùng thi của thí sinch vào trường thích hợp nên cấp cứu vớt nên gồm sự giám sát và đo lường của công an cho đến khi hết tiếng làm cho bài bác của buổi thi với do Trưởng Điểm thi quyết định;

m) Chỉ được có vào chống thi: Bút ít viết, cây bút chì, compage authority, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính thu về không có công dụng soạn thảo vnạp năng lượng phiên bản, không tồn tại thẻ ghi nhớ (cụ thể trong chỉ dẫn tổ chức kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông mỗi năm của Sở GDĐT); Atlat Địa lí toàn nước đối với môn thi Địa lí (không tồn tại khắc ghi hoặc viết thêm bất cứ ngôn từ nào khác) bởi vì Nhà Xuất bản giáo dục và đào tạo đất nước hình chữ S vạc hành; những một số loại đồ vật ghi âm, ghi hình chỉ gồm công dụng ghi lên tiếng nhưng lại tất yêu nghe, xem với cần yếu truyền, cảm nhận thông tin, biểu thị âm thanh, hình ảnh thẳng ví như không có lắp thêm cung cấp khác;

n) Cnóng có vào chống thi: Giấy than, bút xóa, đồ uống tất cả cồn; vũ khí với hóa học tạo nổ, gây cháy; tài liệu, vật dụng truyền tin hoặc đựng báo cáo rất có thể tận dụng để ăn gian vào quá trình làm cho bài bác thi với quy trình chấm thi.

5. Lúc tham gia dự thi các bài xích thi trắc nghiệm, ko kể các luật trên khoản 4 Điều này, thí sinc bắt buộc tuân thủ những giải pháp dưới đây:

a) Phải làm bài bác thi bên trên Phiếu TLTN được in ấn sẵn theo vẻ ngoài của Bộ GDĐT; chỉ được sơn bởi bút chì đen các ô số báo danh, ô mã đề thi cùng ô trả lời; vào trường vừa lòng sơn nhầm hoặc ý muốn biến đổi câu vấn đáp, bắt buộc tẩy sạch sẽ chì làm việc ô cũ, rồi đánh ô nhưng mà mình lựa chọn;

b) Điền đúng đắn cùng đầy đủ lên tiếng vào các mục trống làm việc bên trên Phiếu TLTN, đối với số báo danh đề nghị ghi đủ với tô đủ phần số (nhắc cả các số 0 sinh hoạt phía trước); điền chính xác mã đề thi vào nhị Phiếu thu bài thi;

c) lúc dấn đề thi buộc phải lưu ý kiểm tra bảo đảm an toàn các môn thi yếu tắc trong những bài bác thi KHTN hoặc KHXH có cùng một mã đề thi; còn nếu như không cùng mã đề thi, thí sinh yêu cầu báo ngay lập tức với CBCT vào chống thi chậm nhất 05 (năm) phút tính từ thời khắc vạc đề thi; phải kê đề thi bên dưới tờ Phiếu TLTN, không được coi như văn bản đề thi Khi CBCT không đến phép;

d) Phải đánh giá đề thi để bảo vệ bao gồm đủ con số thắc mắc, số trang nhỏng sẽ ghi vào đề với toàn bộ những trang của đề thi đa số ghi và một mã đề thi;

đ) Không được nộp bài bác thi trước lúc hết giờ có tác dụng bài; lúc hết tiếng có tác dụng bài xích, đề nghị nộp Phiếu TLTN mang đến CBCT và cam kết thương hiệu vào hai Phiếu thu bài xích thi;

e) Chỉ được rời khỏi phòng thi sau thời điểm CBCT sẽ kiểm đầy đủ số Phiếu TLTN của cả phòng thi và chất nhận được bong khỏi phòng thi.

6. Khi bao gồm vấn đề không bình thường xẩy ra, đề xuất tuyệt đối hoàn hảo tuân thủ theo đúng sự gợi ý của CBCT với những người dân có trách rưới nhiệm tại Điểm thi.

Chương IV

CÔNG TÁC ĐỀ THI

Điều 15. Yêu cầu so với đề thi

1. Đề thi cho từng bài thi/môn thi của kỳ thi phải đạt các đề nghị dưới đây:

a) Nội dung đề thi đáp ứng nhu cầu cách thức tại khoản 2 Điều 4 Quy chế này;

b) Bảo đảm chính xác, khoa học với tính sư phạm; lời văn, câu chữ cần rõ ràng;

c) Bgiết hại chuẩn kiến thức, năng lực của chương trình THPT; bảo vệ phân một số loại được thí sinh;

d) Đề thi tự luận cần ghi rõ số điểm của mỗi câu hỏi; điểm của bài xích thi từ bỏ luận với bài bác thi trắc nghiệm được quy về thang điểm 10 (mười) đối với toàn bài bác cùng cả so với những môn thi thành phần của các bài thi tổ hợp;

đ) Đề thi bắt buộc ghi rõ có mấy trang (so với đề thi có từ bỏ 02 trang trsinh sống lên); ghi rõ chữ "HẾT" trên điểm chấm dứt đề thi.

2. Trong một kỳ thi, mỗi bài thi/môn thi tất cả đề thi xác nhận cùng đề thi dự bị đáp ứng những yên cầu dụng cụ trên khoản 1 Điều này; từng đề thi được đặt theo hướng dẫn chấm, giải đáp đương nhiên.

Điều 16. Khu vực ra đề thi, in sao đề thi và các đề xuất bảo mật

1. Đề thi, lý giải chnóng, đáp án, thang điểm không công bố thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ “Tối mật”. Riêng đề thi dự bị của bài thi từ bỏ luận không sử dụng được giải mật sau khoản thời gian xong xuôi kỳ thi.

2. Việc ra đề thi, in sao đề thi (Hotline tầm thường là làm đề thi) phải được triển khai trên một vị trí an toàn, biệt lập với được lực lượng công an bình chọn về bình an, an ninh, đảm bảo an toàn nghiêm khắc trong cả thời hạn có tác dụng đề thi cho đến hết thời gian thi môn sau cùng của kỳ thi, gồm không thiếu thốn phương tiện bảo mật thông tin, chống dự phòng lộ lọt lên tiếng, chống cháy, chữa cháy.

3. Các member tđắm say gia có tác dụng đề thi gần như đề xuất biện pháp ly triệt để với phía bên ngoài. Trong trường thích hợp quan trọng và được sự chấp nhận bằng vnạp năng lượng bản của Chủ tịch Hội đồng ra đề thi hoặc Trưởng ban In sao đề thi thì những member bắt đầu được phxay contact cùng với bên ngoài bởi Smartphone cố định và thắt chặt, gồm loa quanh đó, gồm ghi âm sau sự giám sát của đảm bảo an toàn, công an. Danh sách những người tmê mẩn gia làm cho đề thi đề nghị được giữ bí mật trước, vào và sau kỳ thi. Người thao tác vào khoanh vùng phương pháp ly yêu cầu treo phù hiệu còn chỉ chuyển động trong phạm vi được cho phép, chỉ được ra khỏi Quanh Vùng giải pháp ly sau thời điểm ngừng buổi thi cuối cùng của kỳ thi. Trong trường phù hợp quan trọng đặc biệt, được sự chấp nhận bằng văn uống bản của Chủ tịch Hội đồng ra đề thi hoặc Trưởng ban In sao đề thi, các member bắt đầu được phnghiền thoát khỏi khoanh vùng phương pháp ly sau sự giám sát và đo lường của công an (theo thời gian hiện tượng trên vnạp năng lượng phiên bản của Chủ tịch Hội đồng ra đề thi hoặc Trưởng ban In sao đề thi).

4. Phong phân bì (túi) chứa đề thi để vận động và chuyển giao đề thi tự địa điểm làm cho đề thi mang đến Ban Chỉ đạo cấp cho giang sơn, những Hội đồng thi/ Điểm thi yêu cầu được gia công bằng giấy đủ chất lượng độ bền, kín, tối màu sắc cùng được dán chặt, ko bong mép, gồm đủ nhãn, lốt niêm phong; văn bản in lên trên túi buộc phải theo như đúng công cụ của Sở GDĐT.

5. Toàn bộ quy trình vận động cùng chuyển nhượng bàn giao đề thi đề xuất được công an giám sát; những túi cất đề thi phải được đựng trong những thùng gồm khóa và được niêm phong; phải tạo lập biên bạn dạng về quá trình giao thừa nhận, chuyên chở.

6. Máy móc với sản phẩm tại chỗ làm đề thi, mặc dù bị nứt hay là không sử dụng mang lại, chỉ được gửi ra bên ngoài khu vực phương pháp ly Khi xong buổi thi cuối cùng của kỳ thi.

Điều 17. Hội đồng ra đề thi

1. Sở trưởng Sở GDĐT đưa ra quyết định Ra đời Hội đồng ra đề thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (Điện thoại tư vấn tắt là Hội đồng ra đề thi).

2. Thành phần Hội đồng ra đề thi:

a) Chủ tịch Hội đồng là chỉ đạo Cục QLCL hoặc chỉ đạo Vụ Giáo dục Trung học;

b) Các Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Cục trưởng Cục QLCL, chỉ huy một vài đơn vị chức năng liên quan trực thuộc Sở GDĐT cùng lãnh đạo các chống, trung trọng điểm ở trong Cục QLCL;

c) Ủy viên, thư ký kết, người có tác dụng trách nhiệm về tin học tập - nghệ thuật là công chức, viên chức, fan lao động của các đơn vị ở trong Sở GDĐT; trong các số đó, ủy viên thường trực là công chức nằm trong Cục QLCL;

d) Người biên soạn thảo đề thi và phản nghịch biện đề thi là số đông công chức, viên chức, giáo viên đang với sẽ công tác trên các cơ sở giáo dục đào tạo và huấn luyện, viện nghiên cứu; mỗi bài xích thi/môn thi gồm một Tổ ra đề thi tất cả Tổ trưởng cùng người biên soạn thảo đề thi, phản nghịch biện đề thi;

đ) Lực lượng công an bởi Bộ Công an điều động;

e) Bảo vệ, y tế, nhân viên Giao hàng vì Sở GDĐT điều hễ.

3. Nguyên ổn tắc thao tác của Hội đồng ra đề thi:

a) Các Tổ ra đề thi cùng những thành viên khác của Hội đồng ra đề thi thao tác độc lập cùng trực tiếp với chỉ huy Hội đồng ra đề thi; fan được giao nhiệm vụ làm sao, gồm trách nát nhiệm triển khai trọng trách đó, ko được tham mê gia những trọng trách khác;

b) Mỗi member của Hội đồng ra đề thi phải chịu trách nhiệm cá thể về ngôn từ của đề thi và bảo đảm kín, an ninh đề thi theo đúng chức trách rưới của chính mình và theo phương tiện của quy định về đảm bảo bí mật bên nước.

4. Nhiệm vụ với nghĩa vụ và quyền lợi của Hội đồng ra đề thi:

a) Tổ chức biên soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh và điều khiển đề thi, gợi ý chấm, lời giải, thang điểm của đề thỏa thuận với đề dự bị;

b) In sao đề thi đúng chế độ, đầy đủ con số theo hưởng thụ của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia; đóng gói, niêm phong, bảo vệ đề thi với chuyển nhượng bàn giao đề thi gốc đến Tổ Vận chuyển với bàn giao đề thi của Ban lãnh đạo cấp cho quốc gia;

c) Bảo đảm hoàn hảo nhất kín đáo, bình yên đề thi, lí giải chnóng, đáp án, thang điểm vào khu vực ra đề thi tự thời điểm ban đầu soạn thảo đề thi cho đến hết thời gian thi của môn cuối cùng của kỳ thi;

d) Đề nghị Sở trưởng Bộ GDĐT ra ra quyết định khen thưởng trọn, kỷ mức sử dụng (ví như có) so với các thành viên Hội đồng ra đề thi.

5. Chủ tịch Hội đồng ra đề thi điều hành quản lý cục bộ chuyển động ra đề thi theo nhiệm vụ cùng quyền lợi và nghĩa vụ của Hội đồng ra đề thi; chịu đựng trách nát nhiệm trước Bộ trưởng Sở GDĐT về hiệu quả tiến hành trọng trách của Hội đồng ra đề thi theo phép tắc của Quy chế này.

6. Các member của Hội đồng ra đề thi chịu trách nhiệm về tác dụng triển khai nhiệm vụ, quyền lợi theo phân công hoặc ủy nhiệm của Chủ tịch Hội đồng ra đề thi.

7. Quy trình ra đề thi:

a) Soạn thảo, đánh giá, điều khiển và tinh chỉnh đề thi: Cnạp năng lượng cứ trải đời của đề thi, từng Tổ ra đề thi tất cả trách nhiệm biên soạn thảo, đánh giá, tinh chỉnh đề thi, lời giải, khuyên bảo chấm thi (đồng ý với dự bị) cho một bài bác thi/môn thi được giao prúc trách; việc soạn thảo, đánh giá và thẩm định, điều khiển và tinh chỉnh đề thi, lời giải cùng lí giải chnóng thi nên đáp ứng nhu cầu những trải đời điều khoản trên Điều 15 Quy chế này;

b) Riêng đối với đề thi trắc nghiệm, Ngân sản phẩm thắc mắc thi theo hướng chuẩn chỉnh hóa (hotline tầm thường là Ngân hàng câu hỏi thi) được kiến thiết theo khí cụ của Sở GDĐT là mối cung cấp tham khảo đặc biệt quan trọng để biên soạn thảo đề thi trên Quanh Vùng phương pháp ly theo các bước sau: Thư ký kết sử dụng ứng dụng rút ít tình cờ các câu trắc nghiệm trường đoản cú Ngân sản phẩm câu hỏi thi để đưa cho các Tổ trưởng ra đề thi (tất cả sự chứng kiến của Chủ tịch Hội đồng ra đề thi cùng những Tổ trưởng ra đề thi); Tổ trưởng ra đề thi phân công những member trong Tổ ra đề thi đánh giá từng câu trắc nghiệm; Tổ ra đề thi làm việc chung, theo lần lượt điều khiển và tinh chỉnh từng câu trắc nghiệm và tổng hợp thành đề thi theo đúng yên cầu về ngôn từ đề thi được biện pháp trên Điều 15 Quy chế này; sau khi điều khiển lần cuối, Tổ trưởng ra đề thi ký tên vào các đề thi với bàn giao đến Chủ tịch Hội đồng ra đề thi; tlỗi ký triển khai khâu trộn đề thi thành các phiên bản khác nhau; Tổ ra đề thi rà soát từng phiên bạn dạng của đề thi, lời giải, giải đáp chấm thi bài thi từ bỏ luận cùng cam kết thương hiệu vào cụ thể từng phiên phiên bản đó của đề thi;

c) Phản biện đề thi: Sau Lúc biên soạn thảo, thẩm định và đánh giá, tinh chỉnh và điều khiển, những đề thi được tổ chức làm phản biện độc lập; bạn phản nghịch biện đề thi bao gồm trách rưới nhiệm phát âm, giải đề thi cùng nhận xét đề thi theo những yên cầu mức sử dụng tại Điều 15 Quy chế này cùng khuyến cáo giải pháp chỉnh lý, thay thế sửa chữa đề thi ví như thấy yêu cầu thiết; chủ ý reviews của bạn bội phản biện đề thi được report Chủ tịch Hội đồng ra đề thi, làm cho địa thế căn cứ để Chủ tịch Hội đồng ra đề thi tham khảo vào quá trình coi sóc đề thi.

Điều 18. In sao, vận tải với chuyển giao đề thi tại Hội đồng thi

1. In sao đề thi:

a) Thành phần Ban In sao đề thi gồm: Trưởng ban vì chưng lãnh đạo Hội đồng thi kiêm nhiệm; Phó Trưởng ban là chỉ huy ssinh hoạt GDĐT hoặc chỉ đạo chống ở trong ssinh hoạt GDĐT; ủy viên, thỏng ký kết là công chức, viên chức, người lao động ở trong sở GDĐT hoặc trường phổ thông; lực lượng bảo đảm an toàn an toàn, bình yên công tác làm việc in sao đề thi vày Công an tỉnh với slàm việc GDĐT điều động;

b) Ban In sao đề thi thao tác triệu tập theo cơ chế biện pháp ly triệt để từ Lúc bắt đầu tổ chức mngơi nghỉ niêm phong túi đề thi nơi bắt đầu đến khi dứt buổi thi sau cùng của kỳ thi;

c) Trưởng ban In sao đề thi chịu trách nát nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng thi với trước điều khoản, tất cả các trọng trách với quyền hạn sau đây: Tiếp dấn những túi đề thi gốc tự Chủ tịch Hội đồng thi, tổ chức in sao đề thi, đóng gói, niêm phong, bảo vệ và bàn giao những túi đề thi cho Trưởng ban Vận chuyển với chuyển giao đề thi của Hội đồng thi với việc chứng kiến của ủy viên, thư ký kết Hội đồng thi cùng công an được cử thống kê giám sát, bảo đảm an toàn đề thi; ý kiến đề nghị Chủ tịch Hội đồng thi xem xét, ra quyết định hoặc khuyến cáo câu hỏi khen ttận hưởng, kỷ hình thức (nếu có) đối với các member Ban In sao đề thi.

2. Quy trình in sao đề thi:

a) Đọc soát đề thi gốc, chất vấn kỹ bản in sao demo, so sánh cùng với phiên bản đề thi cội trước khi in sao; trường hợp phân phát hiện tại không đúng sót hoặc bao gồm câu chữ còn nghi vấn trong đề thi gốc phải report ngay lập tức với Chủ tịch Hội đồng thi nhằm đề xuất Ban chỉ đạo cung cấp nước nhà xử lý;

b) Kiểm rà soát đúng chuẩn con số đề thi theo số thí sinh của từng phòng thi, Điểm thi, bài thi/môn thi nhằm tổ chức triển khai phân phối đề thi; ghi tên Điểm thi, chống thi, bài bác thi/môn thi với con số đề thi vào từng túi đựng đề thi theo như đúng công cụ tại khoản 4 Điều 16 Quy chế này trước khi đóng gói đề thi;

c) In sao đề thi theo thứ tự cho từng bài bác thi/môn thi; in sao ngừng, niêm phong gói gọn theo chống thi, thu dọn sạch sẽ rồi new chuyển sang trọng in sao đề thi của bài thi/môn thi tiếp theo sau. Trong quá trình in sao đề xuất bình chọn chất lượng bạn dạng in sao; những bản in sao test với hỏng buộc phải được thu lại, bảo quản theo cơ chế tài liệu về tối mật;

d) Đóng gói đúng con số đề thi theo đúng bài thi/môn thi ghi sống phía bên ngoài túi đựng đề thi, đầy đủ con số đề thi mang lại từng Điểm thi, từng phòng thi. Tại từng Điểm thi bắt buộc bao gồm một túi đựng đề thi dự trữ cho các bài bác thi/môn thi (đủ những mã so với đề thi trắc nghiệm). Trưởng ban In sao đề thi quản lý những túi đề thi từng bài xích thi/môn thi đã có đóng gói, niêm phong cùng cả các phiên bản in vượt, in lỗi, mờ, xấu, rách nát, không sạch bị loại ra.

3. Vận chuyển, chuyển giao đề thi:

a) Trưởng ban Vận gửi cùng chuyển nhượng bàn giao đề thi vì chỉ đạo Hội đồng thi kiêm nhiệm; các ủy viên của Ban và công an làm nhiệm vụ bảo đảm, đo lường do Chủ tịch Hội đồng thi quyết định;

b) Ban Vận gửi cùng bàn giao đề thi triển khai trách nhiệm thừa nhận các túi đề thi còn nguim niêm phong tự Ban In sao đề thi, bảo quản, di chuyển, phân pân hận đề thi mang lại các Điểm thi;

c) Các túi đề thi cần được bảo vệ trong quan tài, tủ hay két sắt được khóa, niêm phong cùng bảo đảm liên tiếp 24 giờ/ngày; chiếc chìa khóa vị Trưởng ban Vận đưa cùng bàn giao đề thi giữ; Trưởng ban Vận chuyển cùng chuyển giao đề thi rất có thể ủy quyền bằng văn bạn dạng cho những người phú trách rưới tổ hoặc nhóm đi lại duy trì với chuyển giao khóa xe các thùng, thùng cất túi đề thi cho những Trưởng Điểm thi;

d) Lập cùng tàng trữ biên phiên bản giao nhấn đề thi thân Ban In sao đề thi với Ban Vận gửi với chuyển giao đề thi, giữa Ban Vận gửi cùng chuyển giao đề thi với Trưởng Điểm thi.

Điều 19. Bảo quản ngại, thực hiện đề thi và bảo quản bài thi trên Điểm thi

1. Đề thi và bài xích thi bắt buộc được bảo vệ trong những tủ đơn lẻ. Tủ đựng đề thi, tủ đựng bài bác thi buộc phải bảo đảm chắc chắn là, bắt buộc được khóa và niê