Phá băng thông max vinaphone

     
Chào các bác. Tiếp sau đây có một tấm hình của bản thân mình sau lúc đã áp dụng hết 400Mb lưu lượng, và đã trở nên bóp băng thông