Ngày Công Bố Điểm Thi Thpt 2017 : Số Điểm 10 Cao Kỷ Lục!, Lịch Thi Chính Thức Kỳ Thi Thpt Quốc Gia Năm 2017

admin-nguyenminhchau Last updated on: May 7, 2023

Bộ GD vừa công bố lịch nguyenminhchau.com thpt quốc gia 2017 theo đó lịch nguyenminhchau.com sẽ diễn ra trong tháng 6. Thời gian từ 22/06 đến 24/06

nguyenminhchau.com THPT quốc gia năm 2017 từ ngày 22-24/6

Bộ GD&ĐT tổ chức nguyenminhchau.com 5 bài nguyenminhchau.com, gồm 3 bài nguyenminhchau.com độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài nguyenminhchau.com tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học; viết tắt là KHTN), Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT; viết tắt là KHXH).

Đang xem: Ngày công bố điểm thi thpt 2017

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình Giáo dục THPT (gọi tắt là thí sinh Giáo dục THPT) phải dự nguyenminhchau.com 4 bài nguyenminhchau.com, gồm 3 bài nguyenminhchau.com độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài nguyenminhchau.com do thí sinh tự chọn trong số 2 bài nguyenminhchau.com tổ hợp; thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT (gọi tắt là thí sinh GDTX) phải dự nguyenminhchau.com 3 bài nguyenminhchau.com, gồm 2 bài nguyenminhchau.com độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài nguyenminhchau.com do thí sinh tự chọn trong số 2 bài nguyenminhchau.com tổ hợp.

Thí sinh được chọn dự nguyenminhchau.com cả 2 bài nguyenminhchau.com tổ hợp, điểm bài nguyenminhchau.com tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT; thí sinh GDTX có thể chọn dự nguyenminhchau.com cả bài nguyenminhchau.com Ngoại ngữ, điểm bài nguyenminhchau.com này để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải dự nguyenminhchau.com các bài nguyenminhchau.com độc lập, bài nguyenminhchau.com tổ hợp hoặc các môn nguyenminhchau.com thành phần của bài nguyenminhchau.com tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài nguyenminhchau.com, môn nguyenminhchau.com xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường ĐH, CĐ.

*

Lịch nguyenminhchau.com kỳ nguyenminhchau.com THPT quốc gia 2017 như sau:

*

Bộ GD&ĐT yêu cầu, các đơn vị thống nhất sử dụng hệ thống phần mềm quản lý nguyenminhchau.com THPT quốc gia (gọi tắt là phần mềm QLT) và phần mềm chấm nguyenminhchau.com trắc nghiệm do Bộ GDĐT cung cấp; thực hiện đúng quy trình, thời hạn xử lý dữ liệu và chế độ báo cáo theo quy định của Bộ GDĐT.

LỊCH CÔNG TÁC KỲ nguyenminhchau.com THPT QUỐC GIA NĂM 2017 

TT

Nội dung công tác

Đơn vị

chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian

thực hiện

1  

Tập huấn về nghiệp vụ tổ chức nguyenminhchau.com, sử dụng phần mềm Quản lý nguyenminhchau.com.

Cục KTKĐCLGD

Các sở GDĐT và các trường đại học, cao đẳng

Trước ngày

2  

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ nguyenminhchau.com cho cán bộ làm công tác nguyenminhchau.com.

Các sở GDĐT

Các nơi đăng ký dự nguyenminhchau.com (đơn vị ĐKDT)

Trước ngày

3  

Đăng ký dự nguyenminhchau.com, nhậnPhiếuĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT.

Các sở GDĐT quy định, trường phổ thông thực hiện

Các đối tượng thí sinh, các đơn vị ĐKDT

Từ ngày 01/4 đến ngày

4  

In danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c,… của tên học sinh, lớp, trường; thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên danh sách.

Các đơn vị ĐKDT

 

5  

Kiểm tra, kiểm tra chéo thông tin thí sinh, bàn giaodanh sách vàPhiếu ĐKDT cho sở GDĐT.

Các sở GDĐT

 

Các đơn vị ĐKDT

6  

Tổ chức các Hội đồng nguyenminhchau.com và các Ban của Hội đồng nguyenminhchau.com, chuẩn bị cho kỳ nguyenminhchau.com.

Xem thêm: Cách Chỉnh Sửa Giao Diện Website, Đơn Giản Với Css Trong Theme Editor

Các sở GDĐT, các trường ĐH, CĐ

Các trường

phổ thông, các đơn vị có liên quan

7  

Hoàn thành việc đánh số báo danh, lập danh sách thí sinh, phân xếp phòng nguyenminhchau.com theo từng bài nguyenminhchau.com/môn nguyenminhchau.com.

Các Hội đồng nguyenminhchau.com

 

Trước ngày

 

8  

Nhận Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơkèm theo và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT.

Các đơn vị ĐKDT

Các sở GDĐT

9  

Các trường ĐH, CĐ phối hợp tổ chức nguyenminhchau.com gửi danh sách cán bộ tham gia tổ chức nguyenminhchau.com về đơn vị chủ trì cụm nguyenminhchau.com.

Các sở GDĐT

Các trường ĐH, CĐ

10  

Cập nhật báo cáo trước kỳ nguyenminhchau.com vào phần mềm QLTvà gửi về Bộ GDĐT

Các sở GDĐT

Cục KTKĐCLGD

11  

Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự nguyenminhchau.com

Thủ trưởng đơn vị ĐKDT

 

12  

Hoàn thành việc in và trả Giấy báo dự nguyenminhchau.com cho thí sinh

Các đơn vị ĐKDT

 

13  

Bàn giao đề nguyenminhchau.com đã in sao cho các Điểm nguyenminhchau.com

Ban In sao đề nguyenminhchau.com; Ban Vận chuyển và bàn giao đề nguyenminhchau.com

Các Điểm nguyenminhchau.com

Do Chủ tịch Hội đồng nguyenminhchau.com quy định

14  

BanCoi nguyenminhchau.com làm việc

Ban Coi nguyenminhchau.com

Các sở GDĐT

 

15  

Coi nguyenminhchau.com theo lịch nguyenminhchau.com

Ban Coi nguyenminhchau.com

Các sở GDĐT

16  

Cập nhật vào phần mềm QLT báo cáo nhanh tình hình coi nguyenminhchau.com từng buổi nguyenminhchau.com

Cục KTKĐCLGD

Các Hội đồng nguyenminhchau.com

Buổi nguyenminhchau.com sáng chậm nhất 11 giờ 30, buổi nguyenminhchau.com chiều chậm nhất 16 giờ 30

17  

Cập nhật vào phần mềm QLT báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi nguyenminhchau.com

Cục KTKĐCLGD

Các Hội đồng nguyenminhchau.com

18  

– Tổ chức chấm nguyenminhchau.com.

– Tổng kết công tác chấm nguyenminhchau.com.

– Gửi dữ liệu kết quả nguyenminhchau.com về Bộ GDĐT.

– Hoàn thành đối sánh kết quả nguyenminhchau.com.

Các Ban Chỉ đạo nguyenminhchau.com cấp tỉnh; Các Hội đồng nguyenminhchau.com

 Cục KTKĐCLGD, các sở GDĐT, các trường ĐH, CĐ

19  

Công bố kết quả nguyenminhchau.com

Các Hội đồng nguyenminhchau.com

Các sở GDĐT, Các đơn vị ĐKDT

20  

Hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT

Các sở GDĐT

Các trường phổ thông

21  

Cập nhật vào phần mềm QLT và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ về Bộ GDĐT; công bố kết quả tốt nghiệp THPT.

Các sở GDĐT

Cục KTKĐCLGD

22  

Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh.

Xem thêm: 550+ Kí Tự Đặc Biệt Facebook Và Các Ký Tự Đặc Biệt Trên Facebook

Hiệu trưởng trường phổ thông

 

23  

In và gửi Giấy chứng nhận kết quả nguyenminhchau.com cho thí sinh

Các Hội đồng nguyenminhchau.com

Các sở GDĐT, các đơn vị ĐKDT

24  

Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo kể từ ngày công bố kết quả nguyenminhchau.com.

Các đơn vị ĐKDT

 

25  

Các đơn vị ĐKDT chuyển dữ liệu phúc khảo cho sở GDĐT

Các đơn vị ĐKDT

Các sở GDĐT

26  

Sở GDĐT chuyển dữ liệu phúc khảo cho Hội đồng nguyenminhchau.com

Các sở GDĐT

Các Hội đồng nguyenminhchau.com

27  

Tổ chức phúc khảo bài nguyenminhchau.com (nếu có)

Các Hội đồng nguyenminhchau.com

Cục KTKĐCLGD, các sở GDĐT, các trường ĐH, CĐ

28  

Hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo

Các sở GDĐT

Các trường phổ thông

29  

Cập nhật vào phần mềm QLT và gửi Báo cáo kết quả tốt nghiệp THPT chính thức và dữ liệu về Cục KTKĐCLGD

Các sở GDĐT

Cục KTKĐCLGD

 

30  

Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT chính thức về Văn phòng Bộ GDĐT

Related posts

Phân Tích Ma Trận Đề Thi Thpt Quốc Gia 2020 Môn Anh, ​​​​​​​Cấu Trúc Đề Thi Thpt Môn Tiếng Anh 2020

Phân Tích Ma Trận Đề Thi Thpt Quốc Gia 2020 Môn Anh, ​​​​​​​Cấu Trúc Đề Thi Thpt Môn Tiếng Anh 2020

ContentsBộ GD vừa công bố lịch nguyenminhchau.com thpt quốc gia 2017 theo đó lịch nguyenminhchau.com sẽ diễn ra trong...

Hướng Dẫn Photo Máy Hp Laserjet Professional M1130/M1210 Mfp Series Quick

Hướng Dẫn Photo Máy Hp Laserjet Professional M1130/M1210 Mfp Series Quick

ContentsBộ GD vừa công bố lịch nguyenminhchau.com thpt quốc gia 2017 theo đó lịch nguyenminhchau.com sẽ diễn ra trong...

Kỳ Thi Thpt Quốc Gia 2019: Đề Địa Thpt Quốc Gia 2019 Mã Đề 301 Có Đáp Án

Kỳ Thi Thpt Quốc Gia 2019: Đề Địa Thpt Quốc Gia 2019 Mã Đề 301 Có Đáp Án

ContentsBộ GD vừa công bố lịch nguyenminhchau.com thpt quốc gia 2017 theo đó lịch nguyenminhchau.com sẽ diễn ra trong...

Đề Thi Thpt Quốc Gia 2018 Môn Sinh Học Thpt Quốc Gia 2018 Mã Đề 201 Có Đáp Án

Đề Thi Thpt Quốc Gia 2018 Môn Sinh Học Thpt Quốc Gia 2018 Mã Đề 201 Có Đáp Án

ContentsBộ GD vừa công bố lịch nguyenminhchau.com thpt quốc gia 2017 theo đó lịch nguyenminhchau.com sẽ diễn ra trong...

Kỳ Thi Tốt Nghiệp Thpt 2020: Đề Thi Thpt Quốc Gia Môn Ngữ Văn Chính Thức

Kỳ Thi Tốt Nghiệp Thpt 2020: Đề Thi Thpt Quốc Gia Môn Ngữ Văn Chính Thức

ContentsBộ GD vừa công bố lịch nguyenminhchau.com thpt quốc gia 2017 theo đó lịch nguyenminhchau.com sẽ diễn ra trong...

Trường Thpt Chuyên Bắc Giang, Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Bắc Giang

Trường Thpt Chuyên Bắc Giang, Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Bắc Giang

ContentsBộ GD vừa công bố lịch nguyenminhchau.com thpt quốc gia 2017 theo đó lịch nguyenminhchau.com sẽ diễn ra trong...