Mẫu phiếu thu chi theo thông tư 200

     
*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Phiếu thu mẫu 01-TT theo Thông tư 200 và 133, nhằm xác định số chi phí mặt, nước ngoài tệ,... Thực tiễn nhập quỹ cùng làm địa thế căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán tài chính ghi sổ các khoản thu có liên quan.

Bạn đang xem: Mẫu phiếu thu chi theo thông tư 200

- đông đảo khoản chi phí Việt Nam, nước ngoài tệ nhập quỹ đều phải sở hữu Phiếu thu.- Đối với nước ngoài tệ trước lúc nhập quỹ phải được đánh giá và lập “Bảng kê ngoại tệ” đi cùng với Phiếu thu.

1. Mẫu mã Phiếu thu theo Thông tư 133:

Đơn vị:Kế toán Thiên Ưng

PHIẾU THU

Ngày…. Tháng…. Năm….

Quyển số:………….

Số:………………….

Nợ:………………….

Có:…………………..

Họ và tên bạn nộp tiền:................................................................................

Lý vì nộp:...........................................................................................

Số tiền: ………………… (Viết bởi chữ):.........................................................

......................................................................................................

Kèm theo: ……………………………………………………… bệnh từ gốc:

Ngày…. Tháng…. Năm….

Xem thêm: Các Hướng Dẫn Tạo Usb Boot Ghost Để Để Ghost Lại Máy Tính, Cách Tạo Usb Ghost Để Boot Ghost Máy Tính

Giám đốc(Ký, họ tên, đóng góp dấu)C

Kế toán trưởng(Ký, họ tên)

Người nộp tiền(Ký, bọn họ tên)

Người lập phiếu(Ký, bọn họ tên)

Thủ quỹ(Ký, chúng ta tên)

Đã dìm đủ số tiền (viết bằng chữ):....................................................................

+ Tỷ giá chỉ ngoại tệ:.................................................................................

+ Số tiền quy đổi:...................................................................................

(Liên gửi ra phía bên ngoài phải đóng góp dấu)

Tải chủng loại Phiếu thu theo Thông tư 133:

TẢI VỀ

2. Mẫu phiếu theo thu Thông tứ 200:Tải mẫu mã Phiếu thu theo Thông bốn 200:

TẢI VỀ

Trường hợp các các bạn không cài về được thì hoàn toàn có thể làm theo cách sau:

Bước 1: Để lại mail sinh hoạt phần phản hồi bên dưới

Bước 2: nhờ cất hộ yêu mong vào mail:nguyenminhchau.com
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ ao ước tải)

3. Biện pháp lập phiếu thu

- Góc trên phía bên trái của Phiếu thu phải ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ cửa hàng đơn vị.

- Phiếu thu cần đóng thành quyển và ghi số từng quyển dùng trong một năm. Trong những Phiếu thu nên ghi số quyển cùng số của từng Phiếu thu. Số phiếu thu bắt buộc đánh liên tiếp trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu thu cần ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm thu tiền.

- Ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nộp tiền.

- chiếc “Lý vì nộp” ghi rõ nội dung nộp tiền như: Thu tiền cung cấp hànghóa, sản phẩm, thu tiền nhất thời ứng còn thừa,...

- chiếc “Số tiền”: Ghi ngay số và bằng văn bản số tiền nộp quỹ, ghi rõ đơn vị chức năng tính là đồng VN, xuất xắc USD…

- Dòng tiếp theo sau ghi số lượng chứng từ bỏ gốc đương nhiên Phiếu thu.

Phiếu thu vày kế toán lập thành 3 liên, ghi đầy đủ các ngôn từ trên phiếu và ký vào Phiếu thu, kế tiếp chuyển cho kế toán trưởng soát xét cùng giám đốc cam kết duyệt, chuyển mang lại thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ. Sau khi đã nhận được đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực tế nhập quỹ (bằng chữ) vào Phiếu thu trước lúc ký và ghi rõ chúng ta tên.

Thủ quỹ cất giữ 1 liên nhằm ghi sổ quỹ, 1 liên giao cho những người nộp tiền, 1 liên lưu nơi lập phiếu. Cuối ngày toàn bộ Phiếu thu kèm theo chứng từ cội chuyển cho kế toán để ghi sổ kế toán.

Chú ý:

+ giả dụ là thu nước ngoài tệ nên ghi rõ tỷ giá chỉ tại thời khắc nhập quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng nhằm ghi sổ.