Lấy ngày giờ hiện tại trong php

     

Giới thiệu các định dạng thời giờ - timezone với các hàm xử lý thời giờ hay sử dụng(datetime) vào php


*

PHP bao gồm một số lượng phệ các hàm cách xử lý thời giờ. Một số hàm thao tác cùng với format thời giờ kiểu UNIX. Với định dạng này, sẽ bước đầu từ ngày 01 tháng 0một năm 1970cơ hội 00 giờ đồng hồ 00 phút ít 00 giây múi tiếng GMT - vào hệ thống 32bit - quý hiếm lớn số 1 là ngày thứ nhất mon 0một năm 2038.

Bạn đang xem: Lấy ngày giờ hiện tại trong php

LẤY THÔNG TIN NGÀY VÀ GIỜ

"; eđến "1 tiếng sau vẫn là: ",$after_hour,""; //tính khoảng chừng thời hạn giữa 2 thời gian $dist = $after_hour-$after_5min; eđến "giải pháp nhau: ",$dist," giây - tương ứng: ",($dist/60)," phút";?>Để rước timestamp với mi-li-giây áp dụng hàm microtime() - nó đang trả ratimestamp là một trong những thực.Ví dụ: so sánh thời hạn chạy code xuất 1000 chuỗi "hello world" giữa hàmprint() và echo():

thoi gian xuat cua echo: ",microtime()-$time_start,""; $time_start = microtime(); for($i = 0; $i thoi gian xuat cua mê man print: ",microtime()-$time_start,"";?>Để đo xem khoảng chừng thời hạn chạy code php ( tính tân oán hiệu suất) - những chúng ta cũng có thể làm cho tựa như nlỗi ví dụ bên trên.

Hàm date ( string $format <, int $timestamp = time() > )chức năng trả ra chuỗi theo định hình, vào đó:- format: là một trong chuỗi định dạng thời giờ, ví dụ "Y/m/D"- timestamp ( không bắt buộc) - khoác định hàm date() đã đem thông báo từ bỏ hàm time().Dưới đó là những cam kết từ được phép gồm vào chuỗi định dạng:

Ký tựÝ nghĩaVí dụ
YNăm với 4 chữ số2015
yNăm với 2 chữ số15
nTháng với 1 hoặc 2 chữ số7
mTháng với 2 chữ số07
FThángJuly
MTháng cùng với 3 chữ cáiJul
jNgày hồi tháng với 1 hoặc 2 chữ số5
dNgày vào tháng với 2 chữ số05
lNgày vào tuầnMonday
DNgày trong tuần với 3 chữ cáiMon
gĐịnh dạng 12 giờ có 1 hoặc 2 chữ số6
GĐịnh dạng 24 tiếng có 1 hoặc 2 chữ số18
hĐịnh dạng 12 tiếng bao gồm 2 chữ số06
HĐịnh dạng 24 giờ đồng hồ có 2 chữ số18
iPhút21
aam hoặc pmam
AAM hoặc PMPM
sGiây30

Ví dụ: lôi ra ngày - mon - năm hiện nay tại:

"; date_timezone_set($date, timezone_open("Asia/Ho_Chi_Minh")); emang lại "Mui gio Asia Ho đưa ra minc ".date_format($date, "Y-m-d H:i:sP") .

Xem thêm: Cách Kiểm Tra Phiên Bản Win 10 Hiện Có Trên Pc, Cách Xem, Kiểm Tra Phiên Bản Win 10 Đang Sử Dụng

"";?>

TẠO TIMESTAMP:

Sử dụng hàm mktime() để tạo ra timestamp từ ngày tiếng cụ thể. Cú pháp:

int mktime(string $hour, string $minute, string $second, string $month, string $day, string $year)Ví dụ: Tạo một một timestamp tính từ: 8 tiếng 1/2 tiếng, 00 giây - ngày 22, mon 7, năm 2015

";//sau 15 phút ít $time += 900; eđến "15 phút sau: ",date("Y-m-d H:i:s",$time),"";//3 ngày tiếp theo eđến " 3 ngày sau: ",date("Y-m-d H:i:s",($time+3*60*60*24));?>

LẤY THÔNG TIN NGÀY GIỜ DẠNG MẢNG:

Sử dụng hàm getdate(), nhằm trả ra báo cáo ngày giờ dạng mảng:

KhóaGía trịVí dụ
yearNăm2015
MonTháng07
monthTên thángJuly
mdayNgày vào tháng22
weekdayNgày trong tuầnWednesday
hoursGiờ11
minutesPhút30
secondsGiây40

";emang lại "5 phút ít sau: ",date("Y-m-d h:i:s",$time+300);?>

Tổng Kết

Trong bài này, chúng ta mày mò các hàm cách xử lý thì giờ cơ bạn dạng của PHP. Trong đó, các bạnđề xuất nắm vững những khái niệm:- timestamp- timezone- date format