Lập trình hướng đối tượng oop với php

     

OOPhường. trong PHPhường là nội dung bài viết trình diễn về xây dựng phía đối tượng người dùng troing PHPhường. Cách chế tạo cùng cần sử dụng class, hàm, kế thừa, những cách truy tìm cập…

Lập trình hướng đối tượng

Lập trình hướng đối tượng người dùng (object-oriented programming gọi tắt là OOP. ) là cách thức xây dựng tân tiến, có rất nhiều ưu thế trong vấn đề cách tân và phát triển project.

Với OOPhường. , những thông báo cần cách xử trí sẽ tiến hành diễn đạt thành các đối tượng người sử dụng. Nhỏng từng sản phẩm, mỗi thông tin , mỗi nhà cấp dưỡng, mỗi web1_user… là mỗi đối tượng người dùng. Trong 1 đối tượng người tiêu dùng đang có tương đối nhiều biết tin (properties), những hàm(methods) được khai báo, tùy yêu cầu nhiệm vụ với giải pháp chúng ta tổ chức.

Bạn đang xem: Lập trình hướng đối tượng oop với php

*
Mỗi đối tượng người sử dụng có rất nhiều trực thuộc tính cùng hàm

Các biện pháp lập trình sẵn cũ hơn thời xưa là loại xây dựng hướng giấy tờ thủ tục, hướng modun…

Ưu điểm của OOP

Với OOP, bạn sẽ tiện lợi làm chủ code Khi bao gồm thay đổi .Có tính tái áp dụng cao.Dễ mở rộng dự án.Có tính bảo mật cao.Tiết kiệm được tài nguyên đáng kể cho hệ thống.

Class vào OOP

Trong OOP.., các bạn sẽ knhì báo ra những class, mỗi class đặt trong lốt . Bên trong là những trở thành và các hàm vào class. Các phát triển thành và hàm knhì báo ở chỗ này có tầ, vực áp dụng chỉ nghỉ ngơi trong class .

Class là khuôn mẫu nhằm theo đó mà những đối tượng người sử dụng được tạo ra. ví dụ như trước lúc tạo nên đối tượng người tiêu dùng thành phầm, bạn phải tạo nên class mang tên sanpyêu thích. Trong class này các bạn khai báo có tênsp, giásp, hìnhsp…thì những đối tượng chúng ta khai báo về sau dựa trên class sanpmê mẩn sẽ sở hữu được những ban bố tênsp, giásp, hìnhsp

Knhị báo class và áp dụng class trong PHP

Sau đó là ví dụ khai báo những class trong php

lấy một ví dụ 1: Knhị báo class

lấy ví dụ như 2: knhì báo class cùng chế tạo ra đối tượng người sử dụng theo class

hoten ="https://nguyenminhchau.com/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_1768_700.jpgMai Tkhô hanh Toán"https://nguyenminhchau.com/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_1768_700.jpg; $kh1->namsinch = 1970; echo "https://nguyenminhchau.com/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_1768_700.jpgHọ tên: "https://nguyenminhchau.com/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_1768_700.jpg, $kh1->hoten , "https://nguyenminhchau.com/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_1768_700.jpg

"https://nguyenminhchau.com/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_1768_700.jpg; ?>

Sử dụng hàm trong class cùng tự khóa $this:


class hocsinh var $ho; var $ten; var $ngaysinh; var $diemtb; function hoten() return $this->ho . "https://nguyenminhchau.com/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_1768_700.jpg "https://nguyenminhchau.com/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_1768_700.jpg . $this->ten; function tuoi() $ns = explode( $this ->ngaysinch ); return date("https://nguyenminhchau.com/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_1768_700.jpgY"https://nguyenminhchau.com/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_1768_700.jpg) - $ns<2>; $hs1 = new hocsinh;$hs1->ho ="https://nguyenminhchau.com/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_1768_700.jpgĐào Được"https://nguyenminhchau.com/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_1768_700.jpg;$hs1->ten = "https://nguyenminhchau.com/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_1768_700.jpgVàng"https://nguyenminhchau.com/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_1768_700.jpg;echo "https://nguyenminhchau.com/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_1768_700.jpgHọ tên: "https://nguyenminhchau.com/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_1768_700.jpg, $hs1->hoten(), "https://nguyenminhchau.com/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_1768_700.jpg"https://nguyenminhchau.com/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_1768_700.jpg;eđến "https://nguyenminhchau.com/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_1768_700.jpgTuổi: $hs1->tuoi()

"https://nguyenminhchau.com/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_1768_700.jpg;?>

Constructor của class

khi thao tác làm việc với OOPhường trong PHP.., bạn rất thường làm việc với cùng 1 hàm đặc biệt quan trọng, sẽ là hàm Constructor – hàm auto chạy lúc 1 đối tượng người sử dụng được sinh sản tự class.

Trong mỗi class, hàm Contructor mang tên là __construct. Trong hàm này, các bạn sẽ thường viết code khởi sinh sản cực hiếm cho những trở nên, liên kết database, kiểm tra quyền của web1_user…

Hàm __construct hoàn toàn có thể sử dụng nhiề u tsi mê số nếu như muốn.

Destructor của class

Destructor là hàm vào class đang tự động hóa chạy lúc 1 đối tượng người dùng bị bỏ (Lúc trang web hoàn thành hoặc chúng ta sử dụng hàm unphối để bỏ đối tượng)

Thực tập tạo và áp dụng class trong PHP

Thực hiện nay 2 class bên dưới

*

Các đặc thù của OOP

*

Tính đóng góp gói

Các thuộc tính và hàm của đối tượng người sử dụng được gói gọn lại, bên phía ngoài đối tượng người sử dụng ko bắt gặp mà chỉ hoàn toàn có thể truy vấn theo quyền truy cập phù hợp (public, private, protected) được cung cấp trước vào class.

public: Cho phxay bên phía ngoài đối tượng: truy vấn cùng thay đổi cực hiếm .protected: Không được cho phép tróc nã cập/đổi giá trị . Chỉ chất nhận được bên trong class và các class nhỏ .private: Chỉ có thể chấp nhận được truy nã cập/chuyển đổi trong phạm vi class của đối tượng

Tính kế thừa

Một class rất có thể thừa kế các trực thuộc tính với hàm từ bỏ lớp cha. Lớp thừa kế được điện thoại tư vấn là lớp bé. Các đối tượng người tiêu dùng hoàn toàn có thể thực hiện lại các đặc tính sẵn có mà lại ko đề nghị định nghĩa lại.

Ví dụ

ho . "https://nguyenminhchau.com/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_1768_700.jpg "https://nguyenminhchau.com/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_1768_700.jpg . $this->ten; } function tuoi() $ns = explode( $this ->ngaysinc ); return date("https://nguyenminhchau.com/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_1768_700.jpgY"https://nguyenminhchau.com/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_1768_700.jpg) - $ns<2>; }class hocsinhgioi extends hocsinh public $hocbong;$hsg1 = new hocsinhgioi;$hsg1 ->ho = "https://nguyenminhchau.com/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_1768_700.jpgPhan thị"https://nguyenminhchau.com/lap-trinh-huong-doi-tuong-php/imager_4_1768_700.jpg;?>

Tính trừu tượng

khi liên hệ với đối tượng người tiêu dùng, chỉ việc quyên tâm mang đến các thuộc tính, hàm quan trọng. Chi huyết về văn bản ko yêu cầu chú ý mang đến. Nhờ đó bớt tinh vi của giải thuật, nhiệm vụ.

PHP bao gồm abstract class cùng interface nhằm trừu tượng hóa các đối tượng người sử dụng.

Xem thêm: Gợi Ý Đáp Án Đề Văn Thpt Quốc Gia 2018, Đề Thi Văn Thpt Quốc Gia 2018

Tính đa hình

Tính đa hình (polymorphism) trong OOPhường chất nhận được các class con rất có thể viết lại (override) các thuộc tính hoặc hàm tự class phụ thân.

Các class cùng implement một interface tuy vậy bọn chúng tất cả phương thức thực hiện khác nhau cho những method của interface đó.

Qua đó cùng 1 cách làm sẽ cho công dụng không giống nhau khi được điện thoại tư vấn vày các đối tượng người tiêu dùng trực thuộc lớp không giống nhau.

Static

khi thiết kế cùng với OOP trong PHPhường, có những lúc các bạn sẽ dùng tới những hàm và trực thuộc tính dạng static.

*
Static là một trong những dạng quan trọng của hàm với thuộc tính vào class, mong mỏi cần sử dụng thì bạn thêm chữ static vào trước thương hiệu của chính nó Khi knhì báo.

Hàm static là hàm hoàn toàn có thể truy vấn mà không phải khởi chế tạo ra một đối tượng người tiêu dùng của class.

Hàm static quan trọng Hotline hàm hoặc nằm trong tính non-static. Nhưng hàm non-static có thể Call hàm hoặc thuộc tính static bởi vì các nằm trong tính với hàm static ở dạng toàn cục.

static::method() với self::method();

các bài tập luyện OOP trong PHP

Chuẩn bị: Tạo 1 folder vào htdocs để gia công Lab.

Bài 1 : Mô tả nhanvien

Trong folder mới sinh sản, chế tác file bai1.php nhằm viết code:

1. Tạo 1 class nhằm biểu hiện học viên, có những nằm trong tính chúng ta, tên, ngày sinch, hàm tuoi cùng hàm hoten

*

2. Tạo đối tượng người tiêu dùng cùng gán thông tin

*

3. Hiện thông báo đối tượng

*

Test: Chạy demo trang sẽ thấy tên chỉ ra, còn hoten với tuoi chưa thấy bởi chưa code 2 hàm tuoi và hoten

4. Định nghĩa hàm tuoi cùng hoten trong class

– Trsống lại class nhanvien, code vào 2 hàm hoten và tuoi sẽ được như hình dưới

*

– Chạy trang, giờ đồng hồ sẽ nthấy hoten va tuoi

*

5. Định nghĩa constructor đến class

Trong class nhanvien, định nghĩa constructor như sau

*

Chạy lại trang web với coi phần đông gì new lộ diện, lý giải nhé

6. Định nghĩa class diễn tả nhanvienuutu, kế thừa từ class nhân viên cấp dưới và bao gồm thêm ở trong tính thuong