Kinh chú đại bi tâm đà ra ni

     
Hiện tại link video clip đã hỏng, công ty chúng tôi đang xung khắc phục, update trong thời hạn nhanh nhất. Xin quý vị hoan tin vui nghe các bài giảng khác

Giới thiệu Chú Đại Bi – Đại Bi tâm Đà La Ni

Chú Đại Bi, hay Đại Bi vai trung phong Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani), là bài xích chú minh họa công đức nội triệu chứng của Đức quán Tự Tại tình nhân Tát (Avalokiteśvara Bodhisatva).

Bạn đang xem: Kinh chú đại bi tâm đà ra ni

Bài chú này còn có các tên thường gọi là: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán cụ Âm Đại Bi trọng tâm Đà La Ni, Quảng Đại thỏa mãn Vô ngại Đại Bi trọng điểm Đà La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn quán Tự Tại người thương Tát Quảng Đại như ý Vô trinh nữ Đại Bi trung ương Đà La Ni, thanh thoát Đà La Ni

*
*

Theo kinh Đại Bi trọng tâm Đà La Ni, bài xích chú này được tình nhân tát Quán thay Âm đọc trước một cuộc tập họp của các Phật, ý trung nhân tát, các thần và vương. Cũng tương tự câu Om Mani Padme Hum rất thông dụng ngày nay, Đại Bi chú là chân ngôn phổ biến cùng với phật Quán cầm cố Âm ngơi nghỉ Đông Á, bài bác chú này thường được sử dụng để bảo vệ hoặc để gia công thanh tịnh.

Nguồn cội Chú Đại Bi

Chú Đại Bi được trích tự Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán cố gắng Âm ý trung nhân Tát Quảng Ðại như ý Vô hổ hang Ðại Bi trung khu Ðà La Ni Kinh. Trong ghê ngài Quán vắt Âm người thương Tát bạch Phật rằng: “Bạch đức gắng Tôn, con gồm chú Đại Bi trung ương đà ra ni, nay xin nói ra, vì ý muốn cho bọn chúng sanh được an vui, được trừ tất cả bịnh, được sinh sống lâu, được nhiều có, được diệt toàn bộ nghiệp ác tội nặng, được xa lìa chướng nạn, được thành tựu tất cả thiện căn, được tiêu tan toàn bộ sự sợ hãi, được mau không thiếu tất cả đều chỗ mong mỏi cầu. Cúi xin nỗ lực Tôn tự bi doãn hứa”, rồi kế tiếp đọc Chú Đại Bi.

Các phiên bạn dạng Chú Đại Bi

Chú Đại Bi hay dùng đó là Tâm Chú của Đức Thanh Cảnh cửa hàng Tự Tại nhân tình Tát (Nìlakantha Avalokite’svara Bodhisatva) đa phần do nhị ngài Bất ko Kim cưng cửng và Kim cưng cửng Trí dịch vào khoảng vào giữa thế kỷ thứ 6. Các bản này được lưu truyền bên dưới 2 dạng là bạn dạng dài với bạn dạng ngắn:

Bản lâu năm (quảng bản) được ghi nhấn qua những bài

Thanh Cảnh quán Tự Tại bồ Tát Đà La Ni, Bất không Kim cương cứng dịch. Quảng Đại viên mãn Vô ngại Đại Bi tâm Nễ La con kiến Tha Đà La Ni, Kim cương cứng Trí dịch. Tiệm Tự Tại người thương Tát Quảng Đại thỏa mãn Vô mắc cỡ Đại Bi trung tâm Đà La Ni, Chỉ không dịch. Thiên Thủ Thiên Nhãn cửa hàng Tự Tại bồ Tát Quảng Đại thỏa mãn Vô mắc cỡ Đại Bi trung ương Đà La Ni Chú, Kim cương Trí dịch.

Bản ngắn (lược bản) được ghi dấn qua các bài

Đại từ Đại Bi cứu vớt Khổ cứu giúp Nạn Quán thế Âm Tự tại Vương người tình Tát Quảng Đại thỏa mãn Vô không tự tin Tự tại Thanh Cảnh Đại Bi trung ương Đà La Ni, Bất không Kim cưng cửng dịch. Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán chũm Âm ý trung nhân Tát Đại Bi trung tâm Đà La Ni, Bất không dịch. Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán nuốm Âm nhân tình Tát Quảng Đại như ý Vô hổ hang Đại Bi trọng tâm Đà La Ni, Già Phạm Đạt Ma dịch.

Xem thêm: Tổng Hợp Hình Ảnh Bánh Sinh Nhật Buồn Cười Không Nhặt Được Mồm

Chú Đại Bi được đúc kết từ khiếp Đại Bi vai trung phong Đà La Ni của Phật Quán cầm cố Âm. điện thoại tư vấn tắt là Chú Đai Bi. Chú Đại Bi tất cả thảy là 84 câu, 415 chữ.

Chú đại bi giờ đồng hồ Việt

Đây là bạn dạng Chú đại bi tiếng Việt được sử dụng trong những nghi thức tụng niệm phổ thông, được bố trí theo hướng dẫn tụng của thầy mê say Trí Thoát:

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần). Thiên thủ thiên nhãn, vô hổ hang Đại-bi trọng điểm đà-la-ni.

Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da. Nam mô a rị domain authority bà lô yết đế, thước chén bát ra da, tình nhân đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da. Án tát bàn ra vạc duệ, số đát mãng cầu đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma vạc đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha người thương đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, vạc xà da đế, ma ha phạt xà domain authority đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phát ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô sơn rô, người thương đề dạ, tình nhân đề dạ, tình nhân đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ mãng cầu ra cẩn trì địa rị nhan sắc ni na, tía dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Vớ đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. Trả kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị chiến hạ yết ra dạ, ta bà ha. O Nam tế bào hắc ra đát na, nhiều ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha. Án, tất năng lượng điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần khi trì đổi mới cuối cùng)

Chú đại bi nằm trong Kinh Đại bi trọng tâm đà la ni. Phật nói Chú đại bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô mắc cỡ đại bi, thần chú cứu khổ. Trí chú này thì khử vô lượng tội, được vô lượng phước và bị tiêu diệt thì sinh cực Lạc. Thần chú này bởi Quan vậy Âm tình nhân tát nói. ý muốn trì chú này thì bắt buộc phát người tình đề tâm, kính giữ lại trai giới, tâm luôn bình đẳng với mọi loài và đề nghị trì tụng liên tục.

Chú đại bi chia theo 84 câu

Nam tế bào Đại Bi Hội Thượng Phật ý trung nhân Tát ( 3 lần ) Thiên thủ thiên nhãn vô ngại ngùng đại bi trọng điểm đà la ni

1. Nam mô Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ domain authority 2. Nam mô A Rị domain authority 3. Bà Lô Yết Đế Thước chén Ra da 4. ý trung nhân Đề Tát Đỏa Bà da 5. Ma Ha Tát Đỏa Bà domain authority 6. Ma Ha mũ chào mào Ni Ca domain authority 7. Án 8. Tát Bàn Ra phân phát Duệ 9. Số Đát na Đát tỏa 10. Nam mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị da 11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà 12. Nam mô Na Ra Cẩn Trì 13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế 14. Tát Bà A Tha Đậu Du bởi 15. A Thệ Dựng 16. Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) mãng cầu Ma Bà Già 17. Ma vạc Đạt Đậu 18. Đát Điệt Tha 19. Án A Bà Lô Hê 20. Lô Ca Đế 21. Ca Ra Đế 22. Di Hê Rị 23. Ma Ha ý trung nhân Đề Tát Đỏa 24. Tát Bà Tát Bà 25. Ma Ra Ma Ra 26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng 27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông 28. Độ Lô Độ Lô phạt Xà domain authority Đế 29. Ma Ha vạc Xà domain authority Đế 30. Đà Ra Đà Ra 31. Địa Rị Ni 32. Thất Phật Ra domain authority 33. Giá định giá Ra 34. Mạ Mạ phát Ma Ra 35. Mục Đế Lệ 36. Y Hê Y Hê 37. Thất na Thất mãng cầu 38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi 39. Phát Sa phạt Sâm 40. Phật Ra Xá da 41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra 42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị 43. Ta Ra Ta Ra 44. Tất Rị vớ Rị 45. Sơn Rô đánh Rô 46. Người tình Đề Dạ người yêu Đề Dạ 47. Người tình Đà Dạ bồ Đà Dạ 48. Di Đế Rị Dạ 49. Mãng cầu Ra Cẩn Trì 50. Địa Rị sắc Ni na 51. Bố Dạ Ma mãng cầu 52. Ta Bà Ha 53. Tất Đà Dạ 54. Ta Bà Ha 55. Ma Ha tất Đà Dạ 56. Ta Bà Ha 57. Vớ Đà Du Nghệ 58. Thất Bàn Ra Dạ 59. Ta Bà Ha 60. Mãng cầu Ra Cẩn Trì 61. Ta Bà Ha 62. Ma Ra na Ra 63. Ta Bà Ha 64. Tất Ra Tăng A Mục Khê domain authority 65. Ta Bà Ha 66. Ta Bà Ma Ha A vớ Đà Dạ 67. Ta Bà Ha 68. Trả Kiết Ra A vớ Đà Dạ 69. Ta Bà Ha 70. Bố Đà Ma Yết tất Đà Dạ 71. Ta Bà Ha 72. Mãng cầu Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ 73. Ta Bà Ha 74. Ma Bà Lợi chiến hạ Yết Ra Dạ 75. Ta Bà Ha 76. Nam mô Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ da 77. Nam mô A Rị domain authority 78. Bà Lô Yết Đế 79. Thước Bàn Ra Dạ 80. Ta Bà Ha 81. Án vớ Điện Đô 82. Mạn Đà Ra 83. Bạt Đà Dạ 84. Ta Bà Ha (Lặp lại 3 lần từ câu Chú 81 mang lại 84 khi quý vị trì đổi mới cuối cùng)

Ý nghĩa đa số câu Chú Đại Bi

1. Nam tế bào Hắt Ra Đát mãng cầu Đa Ra Dạ Da: Bổn thân Quan-Âm Bồ-Tát hóa hiện tướng hành giả vậy chuỗi lễ tụng ước Bồ-Tát cảm ứng. 2. Nam mô A Rị Da: Quan-Âm hóa hiện tướng tay bưng Như-Ý Pháp-Luân. Hành đưa y giáo phụng hành. 3. Bà Lô Yết Đế Thước chén Ra Da: Quán-Âm hóa hiện nay tướng Quán-Tự-Tại trì bát. Hành giả cửa hàng tưởng khiến chúng sinh được ngôi trường thọ. 4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da: quan liêu Âm hiện tại thân Bất không Quyên Sách ý trung nhân Tát từ bỏ giác giác tha, phổ độ chúng sanh. 5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da: quan lại Âm hiện tại tướng tụng chú, theo pháp tu trì, được thiện giải thoát. 6. Ma Ha mũ chào mào Ni Ca Da: quan liêu Âm hóa hiện nay tướng Mã-Minh người tình Tát từ giác giác tha, tự đô từ bỏ tha. 7. Án: quan tiền Âm hóa hiện tướng những Thần Quỷ Vương chắp tay tụng chú. Chư Phật quán tưởng chữ Án thành chánh giác. 8. Tát Bàn Ra phát Duệ: quan tiền Âm hóa hiện nay tướng Tứ Đại Thiên Vương sử dụng lục độ hoá độ chúng ma. 9. Số Đát mãng cầu Đát Tỏa: quan liêu Âm hóa hiện tại tướng Bộ-Lạc Tứ Đại Thiên Vương khiến cải ác theo thiện. 10. Nam tế bào Tất cat Lật Đỏa Y Mông A Rị Da: quan lại Âm hiện nay tướng Long Thọ người thương Tát hộ trì tín đồ tu hành, mặt hàng phục toàn bộ ma oán. 11. Bà Lô Kiết Đế: quan liêu Âm hiện nay tướng Phật viên mãn báo Thân Lô Xá na rộng độ vô lượng chúng sanh. 12. Nam mô Na Ra Cẩn Trì: quan Âm hiện tại tướng Phật tịnh tâm Pháp Thân Tỳ Lô giá Na gia hộ chúng sanh an lạc. 13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế: quán Âm hiện tướng Dương Đầu Thần Vương phù trợ hành trả xa lìa loài ác thú. 14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng: quan tiền Âm hiện tại tướng người tình Tát Cam Lộ vương vãi tay thế cành dương, tay vậy bình ngọc cam lộ độ chúng sanh. 15. A Thệ Dựng: tiệm Âm hiện nay tướng Phi Đằng Dạ Xoa Thiên vương tuần sát bốn phương khuyến thiện dứt ác. 16. Tát Bà Tát Đa mãng cầu Ma Bà Tát Đa na Ma Bà Già: tiệm Âm hiện tại tướng Thần vương vãi Bà Già Bà Đế độ chúng sanh gồm duyên. 17. Ma phạt Đạt Đậu: quan lại Âm hiện nay tướng Quân Tra Lợi người yêu Tát phương diện có tía con đôi mắt cảm hóa ác nhơn phía thiện. 18. Đát Điệt Tha: cửa hàng Âm hiện tại tướng A La Hán thuyết pháp độ bọn chúng sanh. 19. Án A Bà Lô Hê: quan lại Âm hiện tướng quan Âm tình nhân Tát từ bi vô lượng cứu giúp khổ ban vui. 20. Lô Ca Đế: quan tiền Âm hiện nay tướng Đại Phạm Thiên Vương làm việc trong mười phương nhân loại độ thoát chúng sanh. 21. Ca Ra Đế: quan Âm hiện tướng Đế Thần sống trong mười phương nhân loại thường cứu chúng sanh. 22. Di Hê Rị: quan liêu Âm hóa hiện nay tướng cục cưng Ma Hê Đầu La thống lãnh thiên binh độ bọn chúng sanh. 23. Ma Ha nhân tình Đề Tát Đỏa: quan liêu Âm sử dụng tâm nguyện thanh tịnh, từ bi vô ngã chạm màn hình độ người sống động tu hành. 24. Tát Bà Tát Bà: quan tiền Âm hiện nay thân tình nhân Tát hương thơm Tích điều phục năm phương bọn chúng quỷ theo hầu cứu giúp chúng sanh. 25. Ma Ra Ma Ra: quan Âm hiện Bạch Y người tình Tát tay mặt vắt Như Ý, tay trái dắt đồng tử khiến cho chúng sanh được ngôi trường thọ. 26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng: quan liêu Âm hiện nay tướng Phật A Di Đà khiến chúng sinh khi hết thân nầy đồng sanh cực Lạc quốc. 27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông: quan tiền Âm hiện tướng người thương Tát ko Thân hàng phục vạn ức thiên binh, hóa độ vô lượng bọn chúng sanh. 28. Độ Lô Độ Lô phân phát Xà da Đế: quan tiền Âm hóa thân ý trung nhân Tát Nghiêm Tuấn áp lãnh man binh Khổng tước Vương hàng phục các ma oán. 29. Ma Ha phát Xà domain authority Đế: quan lại Âm hóa hiện Đại Lực Thiên tướng mạo tay ráng Bảo Xử hộ trì bọn chúng sanh, tinh tấn tu hành. 30. Đà La Đà La: quan liêu Âm hiện tại tướng trượng phu tu khổ hạnh khiến chúng sinh phá trừ vấp ngã chấp pháp chấp. 31. Địa Rị Ni: quan lại Âm hiện tại tướng Sư Tử vương xét nghiệm tín đồ tụng chú khiến cho chúng sanh tiêu trừ tai họa. 32. Thất Phật Ra Da: quan lại Âm hiện tại tướng nhân tình Tát say đắm Lịch tay núm Kim Xử sản phẩm phục những ma và quyến nằm trong của chúng. 33. Giá định giá Ra: quan lại Âm hiện thân ý trung nhân tát Tồi Toái tay nạm Kim Luân hóa độ oán thù ma điều phục tùng. 34. Mạ Mạ phạt Ma Ra: quan tiền Âm hiện nay thân Đại hàng Ma Kim Cang tay nắm Kim Luân hộ trì chúng sanh đắt đại lợi tường. 35. Mục Đế Lệ: quán Âm hiện nay tướng chư Phật, người yêu Tát chắp tay lắng lòng nghe tụng thần chú, hành đưa phụng trì hội chứng đắt Phật quả. 36. Y Hê Y Hê: quan Âm hiện nay thân Ma Hê Thủ La Thiên vương cảm triệu nhơn thiên thuận tùng. 37. Thất na Thất Na: quán Âm hiện nay thân Ca mãng cầu Ma tướng mạo Thiên Vương, hóa lợi chư Thiên, không khiến tai hại nhân gian. 38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi: quan tiền Âm hiện tại tướng tay núm khiên, tay cầm cố cung thương hiệu kính tụng thần chú đắc pháp từ tại. 39. Phạt Xa phạt Xâm: quan liêu Âm hiện thân Kim Khôi Đại Tướng gắng linh thuận thời giáo hóa độ bọn chúng sanh. 40. Phật Ra Xá Da: quan tiền Âm hiện tại tướng Phật A Di Đà, chúng sanh tưởng niệm thì hiện tiền tương lai đã thấy Phật. 41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra: cửa hàng Âm hiện nay Tướng bát Bộ Thần Vương lẹo tay niệm trường đoản cú bi hàng phục chúng ma. 42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị: quan Âm hiện tướng Tứ Tý Tôn Thiên tay bưng Nhật Nguyệt thắp sáng hóa độ nhơn thiên. 43. Ta Ra Ta Ra: quan liêu Âm hóa độ Phổ Đà đánh hiển linh bất khả tư nghì, có ý nghĩa sâu sắc Ta-Bà khổ như núi non hiểm trở. 44. Tất Rị tất Rị: quán Âm hiện nay tướng mạo tự bi tay vậy cành dương, tay cụ tịnh bình rưới nước cam lồ cứu vãn khổ độ sanh. 45. Tô Rô đánh Rô: cửa hàng Âm hóa tướng lá cây rụng, bọn chúng sanh nghe tiếng được bốn lợi ích: tiệm đảnh, mát thân, trung tâm vui, đầy đủ. 46. Bồ Đề Dạ tình nhân Đề Dạ: quan liêu Âm hiện nay tướng dung mạo từ bi thân cận trẻ em giáo hóa tác dụng chúng sanh. 47. Bồ Đà Dạ người thương Đà Dạ: quan tiền Âm hiện tướng A Nan tôn mang tay thế bình bát hóa độ chúng sanh. 48. Di Đế Rị Dạ: quan lại Âm hiện nay tướng Di Lặc người yêu Tát chỉ dạy chúng sanh tu hạnh đại bi, được chơn thức tỉnh an lạc. 49. Na Ra Cẩn Trì: quan tiền Âm hiện nay tướng Địa Tạng người yêu Tát khai ngộ chúng sanh tỉnh giác mê chấp, được bay khổ ác đạo. 50. Địa Rị sắc đẹp Ni Na: quan Âm hiện tại tướng bồ Tát Bảo Tràng tay kiết ấn, tay cố kỉnh Kim Xoa làm lợi ích chúng sanh. 51. Ba Dạ Ma Na: quan Âm hiện tướng Bảo Kim quang quẻ Tràng nhân tình Tát gắng Bạt tách La Xử tác dụng độ sanh. 52. Ta Bà Ha: quan liêu Âm hiện tại tướng cha đầu Viên-Tịch Thắng-Nghĩa tiện ích độ sanh. 53. Tất Đà Dạ: quan Âm hiện tướng tôn mang Xá Lợi Phất tay kiết ấn Liêm Thủ thông đạt tất cả pháp. 54. Ta Bà Ha: quan Âm hiện tại tướng người yêu Tát Hằng Hà Sa đứng bên trên đầu rồng, dùng tâm cát tường hóa độ bọn chúng sanh. 55. Ma Ha vớ Đà Dạ: quan tiền Âm hiện tại tướng nhân tình Tát Phóng-Quang tay cố gắng tràng phan báu tiện ích độ sanh. 56. Ta Bà Ha: quan Âm hiện tại tướng tôn trả Mục Kiền Liên tay thay tích trượng, bình bát xong trừ tai ương, cứu vớt độ bọn chúng sanh. 57. Tất Đà Du Nghệ: quan lại Âm hiện Tây Phương rất Lạc, toàn bộ chư Thiên, tình nhân Tát vân tập thính lâu pháp hỷ, hóa độ thập phương nhơn thiên. 58. Thất Bàn Ra Dạ: quan Âm hiện tại tướng Thiên bạn nữ Tự trên Viên Mãn 59. Ta Bà Ha: quan liêu Âm hiện tại tướng tôn giả A-Xà-Na hoan hỷ bưng cao bình chén bát tăng trưởng tâm lợi ích độ sanh. 60. Na Ra Cẩn Trì: quan Âm hiện tướng người thương Tát sơn Hải Huệ tay thế kiếm vàng hóa độ thánh-giả Tiểu-thừa. 61. Ta Bà Ha: quan liêu Âm hiện nay tướng tôn giả cừu Đà La quảy nón lá vô trụ chiến hạ nghĩa độ hóa chúng sanh. 62. Ma Ra mãng cầu Ra: quan tiền Âm hiện tướng bồ Tát Bảo Ấn vương vãi tay nỗ lực búa vàng Như Ý kiểm nghiệm vai trung phong hạnh bọn chúng sanh. 63. Ta Bà Ha: quan lại Âm hiện tướng tôn giả Câu Hy La sở hữu giầy cỏ đạp trên sóng nước phát sanh giờ đồng hồ hải triều cảnh giác trọng tâm chúng sanh. 64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da: quan liêu Âm hiện nay tướng bồ Tát Dược vương tay nuốm dược thảo trừ bịnh khổ chúng sanh. 65. Ta Bà Ha: quan Âm hiện tướng Viên Mãn tình nhân Tát thân khoác y đỏ chấp tay trung khu viên mãn an nhàn chúng sanh. 66. Ta Bà Ma Ha A tất Đà Dạ: quan Âm hiện nay tướng Dược Thượng tình nhân Tát tay cố gắng bình ngọc giải trừ tật khổ chúng sanh. 67. Ta Bà Ha: quan tiền Âm hiện tướng tôn giả Xá Lợi Phất tay vậy chơn kinh cứu vớt cánh thắng nghĩa hóa đạo bọn chúng sanh quy Tịnh Độ. 68. Giả Kiết Ra A tất Đà Dạ: quan liêu Âm hiện tướng Thần Hổ gầm, tay vắt búa kiên trì tâm thu phục ma oán. 69. Ta Bà Ha: quan Âm hiện tướng chư Thiên Ma vương vãi tay cụ Xà yêu thương hóa đạo chúng sanh giải trừ tâm oán hận. 70. Ba Đà Ma Yết vớ Đà Dạ: quan tiền Âm hiện tại tướng Linh hương Thiên tình nhân Tát bưng lư Như Ý hộ trì bọn chúng sanh. 71. Ta Bà Ha: quan tiền Âm hiện tướng Tán Hoa Thiên ý trung nhân Tát tay ráng bảo liên ngàn cánh thành tựu chúng sanh lợi ích an lạc. 72. Na Ra Cẩn Trì Bàn Già Ra Dạ: quan Âm hiện nay tướng Tôn mang Phú thọ Na tay bưng bình chén bát cứu độ bọn chúng sanh lìa tai nạn. 73. Ta Bà Ha: quan tiền Âm hiện tại tướng người thương Tát Đà La Ni từ tay bưng trái tươi bố thí độ sanh chân thực tu hành rõ pháp tánh không. 74. Ma Bà Lợi chiến thắng Yết Ra Dạ: quan tiền Âm hiện tướng nhân tình Tát Tam Ma Thiền na kiết già bên trên bánh xe, tay bưng đèn ngọc sáng mọi pháp giới. 75. Ta Bà Ha: quan lại Âm hiện nay tướng tôn đưa Đại Ca Diếp tay trái thay chuỗi, tay mặt cầm cố thiền trượng chỉ dẫn chúng sinh tu hành. 76. Nam tế bào Hắc Ra Đa Ra Dạ Da: quan tiền Âm hiện tướng tình nhân Tát hỏng Không Tạng cố kỉnh hoa ngồi bên trên đá làm cho chúng sanh kiên cường tín trung ương dõng mãnh tinh tấn. 77. Nam mô A Rị Da: quan Âm hiện nay tướng tình nhân Tát Phổ thánh thiện kiết già thiền tọa trên hương thơm Tượng khiến chúng sanh viên mãn công hạnh. 78. Bà Lô Kiết Đế: quan liêu Âm hóa thân người thương Tát Văn Thù ngồi bên trên sư tử tay chỉ lỗi không khến chúng sanh khai ngộ. 79. Thước Bàn Ra Dạ: quan lại Âm hiện tướng hoa sen nghìn cánh giải trừ bọn chúng sanh ái dung nhan trần hư vọng, thấy từ tánh không. 80. Ta Bà Ha: quan lại Âm hiện nay tướng buông thõng hai tay giải trừ nhĩ căn tách biệt thanh trần hư vọng, nghe trường đoản cú tánh không. 81. Án tất Điện Đô: quan tiền Âm hiện tại tướng mở nhì bàn tay đoạn tỳ căn ái nhiễm mùi hương trần, từ giác tánh không. 82. Mạn Đà Ra: quan tiền Âm hiện tại tay Đâu La Miên đoạn trừ căn ái truyền nhiễm vị è cổ hư vọng, từ bỏ giác tánh không. 83. Bạt Đà Dạ: quan liêu Âm hiện tướng tay bưng bát hương giải trừ tham ái chạm xúc, khiến chúng sanh đoạn thân căn xúc è hư vọng, từ bỏ giác tánh không. 84. Ta Bà Ha: quan tiền Âm hiện tướng tay cụ tràng phan giải trừ phân biệt những pháp, khiến cho chúng sanh đoạn ý căn chấp pháp trằn hư vọng, biết từ tánh không.