Hướng dẫn thực hiện quy chế thi thpt quốc gia

     

Nội dung thi tốt nghiệp trung học phổ thông đa số là lịch trình lớp 12


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 15/2020/TT-BGDĐT

Hà Thành, ngày 26 mon 05 năm 2020

THÔNGTƯ

BANHÀNH QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆPhường TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Căn cứ đọng Luật giáo dục ngày 14 mon 6năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều củaLuật dạy dỗ ngày 25 mon 11 năm 2009; Luật dạy dỗ ngày 14 tháng 6 năm2019;

Căn uống cứ Luật giáo dục đại học ngày 18mon 6 năm 2012; Luật sửa đổi bổ sung một trong những điều của Luật giáo dục ĐH ngày19 mon 11 năm 2018;

Căn uống cứ Nghị định số69/2017/NĐ-CP ngày 25 mon 5 năm 2017 của nhà nước chính sách tác dụng, nhiệmvụ, quyền lợi và nghĩa vụ cùng tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của Sở Giáo dụccùng Đào tạo;

Cnạp năng lượng cđọng Nghị định số75/2006/NĐ-CP. ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước luật pháp cụ thể cùng hướngdẫn thi hành một trong những điều của Luật giáo dục; Nghị định số31/2011/NĐ-CP ngày 101/05 năm 2011 của nhà nước về bài toán sửa đổi,bổ sung cập nhật một số trong những điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CPhường ngày 02 tháng 8 năm 2006 củanhà nước luật pháp chi tiết cùng lý giải thực hành một trong những điều củaLuật giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP. ngày 09 tháng 0một năm 2013 của Chínhtủ sửa thay đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số31/2011/NĐ-CP.. ngày 11/5 năm 2011 của Chính phủvề việc sửa đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Nghị định số75/2006/NĐ-CPhường ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước hình thức cụ thể và hướngdẫn thi hành một số trong những điều của Luật giáo dục;

Theo ý kiến đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý hóa học lượng;

Sở trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo banhành Thông bốn phát hành Quy chế thi tốt nghiệptrung học đa dạng.

Bạn đang xem: Hướng dẫn thực hiện quy chế thi thpt quốc gia

Điều 1. Banhành đương nhiên Thông tứ này Quy chế thi xuất sắc nghiệp trung học rộng rãi.

Điều 2. Thôngbốn này còn có hiệu lực thực hành kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2020 cùng thay thế sửa chữa cácThông bốn số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 mon 0một năm 2017 của Sở trưởng Bộ Giáo dụcvới Đào sinh sản phát hành Quy chế thi trung học phổ thông tổ quốc cùng xét thừa nhận tốtnghiệp trung học đa dạng với các Thông tứ sửa thay đổi, bổ sung Quy chế bên trên (Thôngtư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018, Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2019, Thông tư số 08/2020/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 3 năm2020).

Điều 3. ChánhVăn chống, Cục trưởng Cục Quản lý quality, Thủ trưởng các đơn vị chức năng có liênquan trực thuộc Sở Giáo dục với Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giấc, thành phố trựcnằm trong Trung ương; Cục trưởng Cục Nhà trường - Sở Quốc chống, Cục trưởng Cục Đàotạo ra - Sở Công an; Giám đốc những snghỉ ngơi dạy dỗ cùng đào tạo; Giám đốc Sngơi nghỉ Giáo dục đào tạo,Khoa học tập và Công nghệ tỉnh Bạc Bẽo Liêu; Giám đốc ĐH, học viện; Hiệu trưởngtrường đại học; Hiệu trưởng ngôi trường cao đẳng tuyển sinh ngành giáo dục và đào tạo Mầm nonChịu đựng trách nhiệm thực hành Thông bốn này./.

Nơi nhận: - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội; - Hội đồng QGGD với PTNNL; - Ban Tuyên ổn giáo TƯ; - Bộ trưởng (để b/c); - Sở Quốc phòng; - Sở Công an; - Thanh hao tra Chính phủ; - Kiểm tân oán Nhà nước; - Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp); - Công báo; - Như Điều 3; - Cổng TTĐT Chính phủ; - Cổng TTĐT Sở GDĐT; - Lưu: VT, Vụ PC, Cục QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Hữu Độ

QUY CHẾ

THITỐT NGHIỆPhường TRUNG HỌC PHỔ THÔNG(Banhành tất nhiên Thông bốn số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 mon 5 năm 2020 củaBộ trưởng Bộ Giáo dụcvới Đào tạo)

Cmùi hương I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi kiểm soát và điều chỉnh cùng đối tượng người dùng áp dụng

1. Quy chế này công cụ về thi tốtnghiệp trung học tập phổ biến (dưới đây hotline là Quy chế thi) bao gồm: Quy địnhchung; chuẩn bị tổ chứcthi; đối tượng, ĐK tham dự cuộc thi, đăng ký tuyển sinh, trách rưới nhiệm của thí sinh;công tác làm việc đề thi; coi thi; chấm thi; phúc khảo cùng chnóng thẩm định; xétcông nhận tốt nghiệp trung học tập phổ thông (THPT) và cấp Giấy ghi nhận hoànthành chương trình dạy dỗ phổ thông; chế độ báo cáo và lưu trữ; công tác thanh hao tra,khám nghiệm, khenthưởng, giải pháp xử lý những sự nỗ lực bất thườngvới xử trí vi phạm; tổ chức triển khai tiến hành.

2. Quy chế thi vận dụng so với các trườngTHPT, trung vai trung phong Giáo dục đào tạo liên tục (GDTX), trung trung khu giáo dục và đào tạo công việc và nghề nghiệp -GDTX với những cửa hàng giáo dụckhông giống thực hiện lịch trình dạy dỗ đa dạng cung cấp trung học phổ thông hoặc công tác GDTXcấp trung học phổ thông (điện thoại tư vấn bình thường là trường phổ thông); các sở giáo dục và huấn luyện và đào tạo (GDĐT), sởdạy dỗ, khoa học với technology (Call bình thường là ssinh sống GDĐT); những đại lý giáo dụcđại học; các tổ chức triển khai cùng cá thể tất cả tương quan.

Điều 2. Mụcđích, yêu cầu

1. Thi giỏi nghiệp trung học phổ thông nhằm mục tiêu mục đích:Đánh giá bán kết quả tiếp thu kiến thức của bạn học theo phương châm giáo dục của công tác giáodục càng nhiều cung cấp trung học phổ thông, lịch trình GDTX cấp cho THPT (call phổ biến là chương trìnhTHPT); rước công dụng thi nhằm xét công nhậngiỏi nghiệp THPT; có tác dụng cơ sở đánh giá chất lượng dạy, học của trường thêm vàcông tác làm việc chỉ huy của cáccơ quan làm chủ dạy dỗ. Các cơ sở dạy dỗ ĐH, giáo dục nghề nghiệp và công việc cóthể áp dụng kếtquả thi tốt nghiệp THPTnhằm tuyển sinc.

2. Kỳ thi tốt nghiệp THPT (Hotline tắt làkỳ thi) cần bảo vệ kinh nghiệm tráng lệ, chân thực, khả quan, công bình.

Điều 3. Bàithi

Tổ chức thi 05 bài xích thi, gồm: 03 bàithi hòa bình là Toán, Ngữ vnạp năng lượng, Ngoại ngữ; 01 bài bác thi tổ hợp Khoa học Tựnhiên (viết tắt là KHTN) tất cả các môn thi nhân tố Vật lí, Hóa học, Sinch học;01 bài bác thi tổng hợp Khoa học tập Xã hội (viết tắt là KHXH) gồm các môn thi yếu tắc Lịch sử,Địa lí, giáo dục và đào tạo công dân so với thí sinch học công tác dạy dỗ phổ thôngcấp cho THPT hoặc các môn thi yếu tắc Lịch sử, Địa lí so với thí sinch học tập chươngtrình GDTX cấp cho THPT.

Điều 4. Ngày thi, lịchthi, nội dung thi, vẻ ngoài thi cùng thời gian làm bài thi/môn thi

1. Ngày thi, lịch thi: Được quy địnhvào khuyên bảo tổ chức triển khai kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông mỗi năm của Bộ GDĐT.

2. Nội dung thi: Nội dung thi nằmtrong chương trình trung học phổ thông, hầu hết là công tác lớp 12.

3. Hình thức thi: Các bài bác thi Toán thù,Ngoại ngữ, KHTN với KHXH thi theo hiệ tượng trắc nghiệm rõ ràng (Điện thoại tư vấn phổ biến làbài thi trắc nghiệm); bài xích thi Ngữ vnạp năng lượng thi theo hiệ tượng từ luận (Hotline chung làbài thi từ luận).

4. Thời gian làm bài bác thi/môn thi: Ngữvnạp năng lượng 120 phút; Toán 90 phút; Ngoại ngữ 60 phút; 50 phút đối với mỗi môn thinguyên tố của bài xích thi tổng hợp KHTN và KHXH.

Điều 5. Tiêu chuẩn, điềukhiếu nại so với những người dân tmê say gia tổ chức kỳ thi

1. Công chức, viên chức cùng nhân viênttê mê gia kỳ thi phải là người:

a) Có phẩm chất đạo đức tốt,tất cả ý thức chấp hành điều khoản và lòng tin trách nhiệm cao;

b) Nắm vững nhiệm vụ làm công tácthi;

c) Không đang vào thời hạn bị kỷ luậtvề Quy chế thi.

2. Những người dân có vợ, ông chồng, phụ thân,chị em, con, anh ruột, chịruột, em ruột; thân phụ, bà mẹ, anh ruột, chị ruột, em ruột của bà xã hoặc chồng;tín đồ giám hộ; bạn được giám hộ (điện thoại tư vấn chung là fan thân) dự thi trong những năm tổchức kỳ thi ko được ttê mê gia công tác ra đề thi cho kỳ thi cùng ko đượctham mê gia tổ chức thi tại địa phương thơm chỗ bao gồm người thân trong gia đình tham dự cuộc thi.

3. Ngoài các tiêu chuẩn, ĐK quyđịnh tại khoản 1 với khoản 2 Như vậy, những người tmê man gia ra đề thi cùng chấmthi trường đoản cú luận đề nghị là người có năng lực trình độ giỏi.

Chương thơm II

CHUẨNBỊ TỔ CHỨC THI

Điều 6. Ban Chỉ đạo cấpquốc gia

1. Bộ trưởng Bộ GDĐT thành lập và hoạt động Ban Chỉđạo cấp cho nước nhà, gồm:

a) Trưởng ban là Thđọng trưởng Bộ GDĐT;

b) Các Phó Trưởng ban là chỉ huy cácđơn vị chức năng liên quan ở trong Bộ GDĐT; trong những số ấy, Phó Trưởng ban thường xuyên trựclà Cục trưởng Cục Quản lý chấtlượng (QLCL) hoặc Phó Cục trưởng CụcQLCL vào trường thích hợp đặc trưng vị Sở trưởng Sở GDĐT quyết định;

c) Các ủy viên là chỉ huy một trong những đơnvị liên quan nằm trong Bộ GDĐT, chỉ đạo một số đơn vị liên quan trực thuộc Sở Công ancùng Tkhô nóng tra nhà nước.

2. Nhiệm vụ với quyền lợi và nghĩa vụ của Ban Chỉ đạocung cấp quốc gia:

a) Giúp Sở trưởng Sở GDĐT: Chỉ đạo vàtổ chức triển khai thực thi kế hoạch tổ chức triển khai kỳ thi bên trên toàn quốc; công tác ra đề thi,giao dấn và in sao đề thi, đưa ra quyết định các trường hợp quan trọng đặc biệt tương quan tớicông tác đề thi; lãnh đạo, đánh giá vấn đề thực hiện trọng trách của những Ban Chỉ đạo cấp cho tỉnh/thànhphố trực thuộc Trung ương (tiếp sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo cấp tỉnh) và các Hộiđồng thi; xử trí các sự việc phát sinh trong quá trình tổ chức thi; báo cáo Bộtrưởng Bộ GDĐT vànhững cấp cho tất cả thđộ ẩm quyền vềtình trạng tổ chức kỳ thi;

b) thành lập và hoạt động Tổ Thỏng ký giúpcâu hỏi Ban Chỉ đạo cấp cho quốc gia;Tổ trưởng Tổ Thỏng ký kết do mộtủy viên Ban Chỉ đạo cấp quốcgia kiêm nhiệm; những tlỗi cam kết là công chức, viên chức những đơn vị chức năng liên quan ở trong BộGDĐT và Sở Công an;

c) ra đời Tổ Vận đưa và bàn giaođề thi để tiếp nhận, bảoquản ngại, vận động với chuyển giao các túi đề thi nơi bắt đầu sẽ niêm phong tự Hội đồng ra đềthi cho các Hội đồng thi; Tổ trưởng Tổ Vận đưa với chuyển nhượng bàn giao đề thi vị một ủyviên Ban Chỉ đạo cấp cho đất nước kiêm nhiệm; thành viên là công chức, viên chứccác đơn vị chức năng tương quan thuộc Sở GDĐT và Sở Công an;

d) Tùy theo cường độ vi phạm Quy chế thiđược phạt hiện nay vào kỳ thi nhằm ra quyết định hiệ tượng giải pháp xử lý tương xứng (vào trường hòa hợp đặcbiệt, trình Bộ trưởng Sở GDĐT quyết định): Đình chỉ trong thời điểm tạm thời hoạtđụng thi hoặc tổ chức triển khai thi lại tại một vài Hội đồng thi hoặc vào cả nước; đình chỉ chuyển động, đềnghị cách xử trí kỷ biện pháp so với lãnh đạo Hội đồng thi phạm luật Quy chế thi;

đ) Đề xuất Sở trưởng BộGDĐT thành lập và hoạt động Hội đồng chấm đánh giá và thẩm định và các đoàn bình chọn của Ban Chỉ đạo cung cấp giang sơn.

3. Trách rưới nhiệm, nhiệm vụ với quyền hạncủa các member Ban Chỉ đạo cấp quốc gia:

a) Trưởng ban đưa ra quyết định tổ chức thựchiện nhiệm vụ và nghĩa vụ và quyền lợi, Chịu trách nát nhiệm về kết quả thực hiện trọng trách củaBan Chỉ đạo cung cấp đất nước theo vẻ ngoài của Quy chế này;

b) Các Phó Trưởng ban, ủy viên với thưcam kết Chịu tráchnhiệm về kết quả thực hiệntrọng trách, quyền hạn theo cắt cử hoặc ủy nhiệm của Trưởng ban.

Điều 7. Ban Chỉ đạo cấptỉnh

1. Chủ tịch Ủy ban quần chúng (UBND) tỉnh/thànhphố trực thuộc Trung ương (Call tầm thường là tỉnh) Thành lập và hoạt động Ban lãnh đạo cung cấp thức giấc, gồm:

a) Trưởng ban là Lãnh đạo UBND tỉnh;

b) Các Phó Trưởng ban là chỉ huy mộtsố ssinh hoạt, ban, ngànhtương quan của tỉnh; trong những số đó, Phó Trưởng ban sở tại là Giám đốc sở GDĐT hoặcPhó Giám đốc slàm việc GDĐT, trong trường hòa hợp sệt biệt;

c) Các ủy viên là chỉ đạo cácchống của ssinh sống GDĐT, chỉ huy các sở, ban, ngành, cơ sở tương quan vàchỉ đạo UBND cấp cho quận/huyện/thị xã/thành phố ở trong tỉnh giấc (dưới đây điện thoại tư vấn phổ biến là cấphuyện/thị);

d) Các thỏng cam kết là công chức, viên chứccủa slàm việc GDĐT vàmột số trong những slàm việc, ban,ngànhliên quan của tỉnh giấc.

2. Nhiệm vụ với quyền hạn của Ban chỉ đạocấp cho tỉnh:

a) Chịu trách nát nhiệm chỉ huy toàn diệntoàn bộ các hoạt động sẵn sàng, tổ chức tiến hành kỳ thi theo đúng công cụ củaQuy chế này;

b) Chỉ đạo, chất vấn cácban, ngành, đoàn thể tương quan vànhững đại lý giáo dục bên trên địa phận phối hợp, hỗ trợ, bảo vệ những điều kiệnquan trọng cho buổi giao lưu của Hội đồng thi trong tổ chức kỳ thi; để mắt tới, giảiquyết các ý kiến đề xuất của Chủ tịch Hội đồng thi;

c) Báo cáo Ban chỉ đạo cấp giang sơn vàChủ tịch UBND thức giấc về tình hình tổ chức thi, câu hỏi thực hiện Quy chế thi làm việc địaphương thơm với khuyến cáo giải pháp xử lý những trường hợp xảy ra vào tổ chức triển khai kỳ thi;

d) Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnhkhen thưởng trọn hoặc trình các cung cấp có thđộ ẩm quyền khen ttận hưởng công chức, viênchức với bạn lao rượu cồn bao gồm kết quả trong công tác làm việc tổ chức triển khai thi hoặc kỷ luậtnhững đối tượng người dùng sẽ nêu ví như vi phạm luật Quy chế thi;

đ) Thực hiện hồ hết đưa ra quyết định,chỉ đạo có tương quan của Ban Chỉ đạo cung cấp nước nhà.

3. Trách nhiệm, trách nhiệm với quyền hạncủa các thành viên Ban Chỉ đạo cung cấp tỉnh:

a) Trưởng ban đưa ra quyết định tổ chức thựchiện tại trách nhiệm cùng quyền lợi, chịu trách rưới nhiệm về hiệu quả triển khai trách nhiệm củaBan Chỉ đạo cung cấp thức giấc theo phép tắc của Quy chế này;

b) Các Phó Trưởng ban, ủy viên với thưký kết Chịu đựng trách rưới nhiệm về công dụng thực hiện trọng trách, quyền lợi và nghĩa vụ theo cắt cử hoặcủy nhiệm của Trưởng ban.

Điều 8. Hội đồng thi

1. Mỗi tỉnh tổ chức triển khai một Hộiđồng thi, bởi ssinh hoạt GDĐT nhà trì, để tổ chức triển khai thi đến toàn bộ những thí sinh ĐK dựthi (ĐKDT) trên thức giấc. Mỗi Hội đồng thi gồm những Điểm thi nhằm tổ chức triển khai khâucoi thi vào kỳ thi.

2. Giám đốc ssinh sống GDĐT ra quyết địnhthành lập và hoạt động Hội đồng thi với các Ban của Hội đồng thi, gồm: Ban Thư ký; Ban in sao đề thi;Ban Vận gửi và chuyển nhượng bàn giao đề thi; Ban Coi thi; Ban Làm phách bài xích thi từ bỏ luận;Ban Chnóng thi từ bỏ luận;Ban Chấm thi trắc nghiệm; Ban Phúc khảo bài bác thi từ luận; Ban Phúc khảo bài bác thitrắc nghiệm.

a) Thành phần Hội đồngthi: Chủ tịch là Giám đốc ssinh sống GDĐT (hay những Phó Giám đốc ssinh sống GDĐT, trong trường hợpsệt biệt); các Phó Chủ tịch là Phó Giám đốc slàm việc GDĐT với một số trong những Trưởng phòngtrình độ chuyên môn của slàm việc GDĐT; những ủy viên là lãnh đạo một vài phòng của slàm việc GDĐT cùng Hiệutrưởng ngôi trường phổ quát, trong các số đó ủy viên thường trực là lãnh đạo phòng có chứcnăng thống trị công tác thi tốt nghiệp THPT của snghỉ ngơi GDĐT (hotline chung là chống Quảnlý thi);

b) Nhiệm vụ và quyền lợi và nghĩa vụ của Hội đồngthi: Tiếp nhấn những túi/so bì đựng đề thi nơi bắt đầu bài bác thi/môn thi còn nguyên niêmphong của Hội đồng ra đề thi từ Ban Chỉ đạo cung cấp giang sơn, tổchức in sao đề thi; thông dụng, giải đáp, chỉ huy tổ chức triển khai tiến hành Quy chế thi;coi thi, bảo quản bài bác thi, có tác dụng phách, chnóng thi, chấm phúc khảo; ra đời những tổnhằm thực hiệncông việc theo ý kiến đề nghị của Trưởng những Ban; công bố hiệu quả thi theo quyđịnh của Quy chế thi; đáp án vướng mắc và giải quyết và xử lý khiếu nằn nì, cáo giác liênquan lại cho tổ chức triển khai kỳ thi; report kịp lúc với Ban Chỉ đạo cấp cho non sông về côngtác tổ chức thi của Hội đồng thi; tổ chức triển khai bài toán tiếp nhận với xử trí công bố, bằnghội chứng về vi phạm luật Quy chế thi theo phép tắc trên Điều 52 Quy chế này; tổng kết côngtác tổ chức triển khai thi thuộc phạm vi được giao; ý kiến đề nghị khen ttận hưởng, kỷ luậttheo công dụng, quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định; thực hiện chế độ báo cáo cùng gửi dữ liệu thivề Sở GDĐT đúng thời hạn quy định; lãnh đạo, xử lý các sự việc diễn ra tại cácBan của Hội đồng thi theo Quy chế thi; tổ chức bảo vệ, đảm bảo bình yên cùng bảomật mang lại đề thi, bài xích thi với các tư liệu liên quan theonguyên lý của Quy chế thi; report Ban Chỉ đạo cấp cho tỉnh với Ban Chỉđạo cấp đất nước nhằm giải pháp xử lý những tình huốngvượt thđộ ẩm quyền. Hộiđồng thi thực hiện con lốt của snghỉ ngơi GDĐT;

c) Chủ tịch Hội đồng thi quyết định tổchức triển khai trọng trách với nghĩa vụ và quyền lợi, chịu trách nhiệm về công dụng triển khai nhiệmvụ của Hội đồng thi theo khí cụ của Quy chế này;

d) Các Ban, những Phó Chủ tịch với ủy viên Hội đồngthi Chịu đựng tráchnhiệm về hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi theo cắt cử hoặc ủy nhiệm của Chủ tịch Hộiđồng thi.

3. Ban Thư ký kết Hội đồngthi:

a) Thành phần: Trưởng ban vì chưng lãnh đạoHội đồng thi kiêm nhiệm; những Phó Trưởng ban là chỉ huy chống của ssống GDĐT, lãnhđạo ngôi trường phổ thông; ủy viên làcông chức, viên chức của sở GDĐT, chỉ huy với gia sư trường phổ biến. Nhữngfan tđắm đuối gia Ban Thư cam kết Hội đồng thikhông được tđam mê gia Ban Làm phách, các Ban Chnóng thi và những Ban Phúc khảo;

b) Nhiệm vụ cùng quyền lợi và nghĩa vụ của Ban Thưký Hội đồng thi: Tiếp dấn với quảnlý dữ liệu ĐKDT thuộc snghỉ ngơi GDĐT; khắc số báo danh, xếp chống thi; sẵn sàng các tàiliệu, mẫu mã, biểu cần sử dụng tại Điểm thi, chống thi; nhấn, bảo vệ bài xích thi tự luận với Phiếutrả lời trắc nghiệm (TLTN) của thí sinch được đóng vào bì/túi (tiếp sau đây gọichung là túi) còn nguyên niêm phong của các Điểm thi; chuyển giao bài xích thi tự luậnđược đóng trong số túi còn nguyên ổn niêm phong của các Điểm thi cho Ban Làmphách; dấn, bảo quản bài thi từ luận đang có tác dụng phách với được đóng trongnhững túi còn nguyên niêm phong từ bỏ Ban Làm phách; chuyển nhượng bàn giao bài xích thi từ luận đang làmphách được đóng trongnhững túi còn ngulặng niêm phong của Ban Làm phách đến Ban Chnóng thi từ luận; bàngiao Phiếu TLTN được đóng góp trong số túi còn nguim niêm phong của những Điểm thimang đến Ban Chấm thi trắc nghiệm và triển khai những công tác nghiệp vụ liên quan; thừa nhận,bảo quản đầu phách được đóng góp trong số túi còn nguyên ổn niêm phong tự Ban Làmphách sau khi vấn đề chnóng bài thi trường đoản cú luận đã trả thành; cai quản các tài liệu tương quan tới bài bác thi tựluận với Phiếu TLTN. Lập biên bản cách xử trí điểm bài bác thi trường đoản cú luận (giả dụ có);nhập với lên điểm thi, đốisánh kiểm soát, phântích hiệu quả thi, phổ điểm những bài xích thi, môn thi yếu tắc theo quy định; quảnlý tài liệu hiệu quả thi với thực hiện những nhiệm vụ không giống vì chưng Chủ tịch Hội đồng thi phâncông;

c) Ban Tlỗi cam kết Hội đồng thi chỉ được tiếnhành các bước liên quan đến bài bác thi lúc có mặt ít nhất tự hai member củaBan trở lên;

d) Trưởng ban Thư cam kết Hội đồng thi quyếtđịnh tổ chức tiến hành nhiệm vụ với quyền hạn, Chịu trách rưới nhiệm về công dụng thực hiệnnhiệm vụ của Ban tlỗi cam kết Hội đồng thi theo phương tiện của Quy chế này trước Chủ tịch Hội đồngthi;

đ) Các Phó Trưởng ban cùng ủy viên BanTlỗi cam kết Hội đồng thi chịu trách nát nhiệm về kết quả thực hiện trách nhiệm, quyền hạntheo phân công hoặc ủy nhiệm của Trưởng ban Thư ký kết Hội đồng thi.

Điều 9. Lập danh sáchthí sinh tham dự cuộc thi và xếp chống thi

1. Lập danh sách thí sinch dự thi:

a) Tại từng Hội đồng thi (có một mã riêng biệt với được thốngđộc nhất vào toàn quốc) vấn đề lập danh sách thí sinh tham dự cuộc thi được thực hiện theo từngĐiểm thi như sau: Lập list toàn bộ thí sinch ĐKDT trên Điểm thi theo sản phẩm tựa, b, c,... của tên thí sinc nhằm gắn số báodanh; lập danh sách thí sinh theo vật dụng tự a, b, c,... của tên thí sinh theo từngbài thi nhằm xếp phòngthi;

b) Mỗi thí sinch có một trong những báo danh duynhất; số báo danh của thí sinc có mã của Hội đồng thi bao gồm 02 (hai) chữ số cùng 06(sáu) chữ số tiếp sau được tấn công tăng dần đều, liên tục trường đoản cú 000001 cho đến khi kết thúc số thísinch của Hội đồng thi, bảo vệ không tồn tại thí sinch trùng số báo danh.

2. Xếp chống thi:

a) Thí sinch vẫn tốtnghiệp THPT, thí sinch tốt nghiệp Trung cấp cho tham gia kỳ thi với thí sinc GDTX đượcsắp xếp tham gia dự thi chung cùng với thí sinc Giáo dục đào tạo THPT là học viên lớp 12 trong năm tổchức thi (Hotline tắt là thí sinc lớp 12 Giáo dục THPT) trên một số Điểm thi vị Giámđốc sngơi nghỉ GDĐT đưa ra quyết định, bảo đảm có ít nhất 60% thí sinh lớp 12 Giáo dục THPTvào toàn bô thí sinch của Điểm thi (trong ngôi trường hòa hợp quan trọng rất cần được có ý kiếncủa Sở GDĐT); bài toán lập danh sách nhằm xếp chống thi được triển khai theo quy địnhtrên điểm a khoản 1 Điều này;

b) Phòng thi được xếp theo bài xích thi, mỗichống thi gồm buổi tối đa 24 thí sinc và đề xuất bảo vệ khoảng cách tối tgọi thân haithí sinc ngồi cạnh nhau là 1,2m theo mặt hàng ngang; riêng biệt phòng thi sau cuối củabài xích thi Ngoại ngữ làm việc từng Điểm thi hoàn toàn có thể xếp những thísinh dự thi các bài bác thi Ngoại ngữ không giống nhau, Lúc thu bài xích thi của thí sinh phảixếp bài bác thi theo từng nước ngoài ngữ (ngôn ngữ) không giống nhau; vấn đề lập danh sách để xếpphòng thi được triển khai theo phương pháp tại điểm a khoản 1 Điều này;

c) Số phòng thi của mỗi Hội đồng thi được đánh theosản phẩm công nghệ từ bỏ tăng dần;

d) Mỗi phòng thi bao gồm Danhsách ảnh của thí sinh trong phòng thi, được xếp theo sản phẩm công nghệ từ khớp ứng cùng với danhsách thí sinch trong chống thi;

đ) Trước cửa ngõ phòng thi, cần niêm yếtDanh sách thí sinc trong chống thi của từng buổi thi và trách nát nhiệm thí sinhphương tiện tại Điều 14 Quy chế này.

Điều 10. Sử dụng thiếtbị, ứng dụng technology công bố cùng truyền thông

1. Các Hội đồng thi áp dụng thống nhấtứng dụng thống trị thi, ứng dụng chnóng thi trắc nghiệm vày Bộ GDĐT cung cấp; thiếtlập hệ thống điều đình thông báo vềkỳ thi chính xác, update thân trường phổ biến với sở GDĐT, thân sở GDĐT vớiBộ GDĐT; thực hiện đúng quá trình, cấu tạo, thời hạn xử trí dữ liệucùng chính sách báo cáo theo hiện tượng trong chỉ dẫn tổ chức triển khai thi xuất sắc nghiệp THPT củaBộ GDĐT.

2. Hội đồng thi đề nghị chính sách rõ côngchức, viên chức trực thuộc các Ban lao lý trên khoản 2 Điều 8 Quy chế này được sử dụngmáy tính cùng phần mềm quản lý thi, ứng dụng chấm thi trắc nghiệm nhằm thực hiệncác trách nhiệm tổ chức kỳ thi được giao; bao gồm xúc tiến thỏng năng lượng điện tử và số năng lượng điện thoạiđăng ký với Sở GDĐT.

3. Tại mỗi Điểm thibuộc phải sắp xếp một điện thoại thông minh thắt chặt và cố định dùng để tương tác cùng với Hội đồng thi; làm việc hầu như Điểmthi chẳng thể bố trí được Smartphone cố định thì bố trí một điện thoại cảm ứng thông minh di độngđặt thắt chặt và cố định tại chống thao tác làm việc thiết yếu của Điểm thi. Mọi liên hệ qua năng lượng điện thoạivào thời hạn ra mắt những buổi thi các cần bật loa bên cạnh và nghe công khaitrước các tkhô nóng tra trên Điểm thi. Trong ngôi trường hòa hợp cần thiết, hoàn toàn có thể sắp xếp máytính trên chống trực của Điểm thi cùng bảo đảm an toàn máy tính chỉ được nối mạng internetLúc gửi báo cáo nkhô giòn mang đến Hội đồng thi đằng sau sự chứng kiến của tkhô nóng tra tạiĐiểm thi (đề nghị giao trọng trách với khí cụ rõ tín đồ được thực hiện máy tính).

Xem thêm: Bài 07: Chèn Link Vào Button Trong Html Hoạt Động Như Một Liên Kết?

4. Không được có vàthực hiện các vật dụng thu, phát thông tin vào khu vực coi thi, chnóng thi, phúckhảo; trừ các thiết bị luật trên khoản 3 Điều này.

Điều 11. Quản lý cùng sửdụng dữ liệu thi

1. Các Hội đồng thi chào làng kết quảthi sau thời điểm được xác nhận xong xuôi chuyển tài liệu tác dụng thi về Bộ GDĐT với hoànthành vấn đề đối sánh tương quan nhằm đảm bảo dữliệu bên trên hệ thống ứng dụng của Sở thống độc nhất vô nhị cùng với dữ liệu công dụng thi lưu lại trên Hộiđồng thi.

2. Bộ GDĐT tổ chức triển khai làm chủ dữ liệu thicủa thí sinc với áp dụng phù hợp cùng với mục đích của kỳ thi; những slàm việc GDĐT sử dụng dữliệu thi nhằm xét công nhậntốt nghiệpTHPT.

Cmùi hương III

ĐỐITƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI, TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ DỰ THI, TRÁCH NHIỆM CỦA THÍ SINH

Điều 12. Đối tượng, điềukiện dự thi

1. Đối tượng dự thi gồm:

a) Người vẫn học xong xuôi chương trình THPTtrong thời hạn tổ chức triển khai kỳ thi;

b) Người đang học kết thúc lịch trình THPTmà lại chưa thi giỏi nghiệp THPT hoặc vẫn thi dẫu vậy chưa xuất sắc nghiệp trung học phổ thông ở phần lớn nămtrước;

c) Người đã bao gồm Bằng giỏi nghiệp THPT,bạn vẫn có Bằng giỏi nghiệp trung cung cấp tham gia dự thi để mang hiệu quả làm cho cơ sởđăng ký xét tuyển sinh;

d) Một số ngôi trường vừa lòng quan trọng không giống doBộ trưởng Sở GDĐT quyết định.

2. Điều khiếu nại dự thi:

a) Đối tượng lý lẽ trên điểm a khoản1 Vấn đề này cần đảm bảo được reviews nghỉ ngơi lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp các loại từvừa phải trlàm việc lên và học lực không trở nên xếp một số loại kém; riêng biệt đối với tín đồ họcthuộc diện không hẳn xếp loại hạnh kiểm cùng tín đồ học theo hiệ tượng tự học cólý giải nằm trong chương trình GDTX thì ko trải đời xếp nhiều loại hạnh kiểm;

b) Đối tượng phương tiện tại điểm b khoản1 Điều này đề nghị tất cả Bằng giỏi nghiệp THCS và yêu cầu đảm bảo được Reviews sống lớp 12đạt hạnh kiểm xếp nhiều loại tự mức độ vừa phải trsống lên với học tập lực không biến thành xếp nhiều loại kém;trường thích hợp không được ĐK tham dự cuộc thi trong những năm trước vì bị xếp các loại kém nhẹm vềhọc tập lực sinh sống lớp 12, phảiđăng ký và dự kỳ đánh giá cuốinăm học đối với một vài môn học tất cả điểm vừa đủ bên dưới 5,0 (năm) điểm (tại trườngphổ thông địa điểm học lớp 12 hoặc trường phổ quát nơi ĐKDT), bảo đảm an toàn Lúc rước điểmbài khám nghiệm nắm mang lại điểm trung bình môn học nhằm tính lại điểm trung bình cảnăm thì đầy đủ ĐK về học tập lực theo quy định;

c) Đối tượng đang xuất sắc nghiệp trung cấplý lẽ tại điểm c khoản 1 Vấn đề này bắt buộc đảm bảo học tập và thi đạt hưởng thụ đầy đủ sốlượng các môn văn hóa truyền thống THPT theo lý lẽ của Luật giáo dục và những vnạp năng lượng bản hướngdẫn hiện hành củaBộ GDĐT;

d) Các đối tượng người tiêu dùng dự thi nên ĐKDT và nộpkhông hề thiếu những sách vở đúng thời hạn.

3. Đăng ký kết bài thi:

a) Để xét công nhận tốtnghiệp THPT: thí sinc dạy dỗ trung học phổ thông trực thuộc đối tượng người sử dụng pháp luật tại điểm a, b khoản 1 Điềunày nên tham dự cuộc thi 04 bài xích thi, gồm 03 bài bác thi độc lập là Tân oán, Ngữ văn, Ngoại ngữvới 01 bài xích thi tổ hợp bởi thí sinh từ chọn; thí sinh GDTX ở trong đối tượng quy địnhtrên điểm a, b khoản 1 Như vậy cần tham gia dự thi 03 bài xích thi, có 02 bài thi tự do làToán thù, Ngữ vnạp năng lượng với 01 bài xích thi tổ hợp vì thí sinh tự lựa chọn, có thể ĐKDT thêm bàithi Ngoại ngữ để lấy kết quảxét tuyển sinh;

b) Thí sinc thuộc đối tượng quy định tạiđiểm c khoản 1 Như vậy được ĐKDT những bài xích thi độc lập, bài xích thi tổng hợp hoặc cácmôn thi yếu tắc của bài thi tổng hợp theo nhu cầu.

Điều 13. Đăng cam kết dựthi

1. Nơi ĐKDT:

a) Đối tượng theo qui định trên điểm a khoản1 Điều 12 Quy chế này ĐKDT trên trường ít nhiều chỗ học tập lớp 12;

b) Đối tượng theo hình thức tại điểm b,c khoản 1 Điều 12 Quy chế này ĐKDT trên địa điểm (hotline là nơi ĐKDT) vì chưng sởGDĐT phương tiện. Thủ trưởng đơn vị vị trí ĐKDT tất cả trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụtheo luật pháp tại Điều 60 Quy chế này.

2. Hồ sơ ĐKDT:

a) Đối cùng với đối tượng người dùng lý lẽ tại điểma khoản 1 Điều 12 Quy chế này, làm hồ sơ ĐKDT gồm: 02 Phiếu ĐKDT tương đương nhau; bản chính hoặcphiên bản sao được chứng thực tự phiên bản bao gồm hoặc bản sao được cấp từ bỏ sổ nơi bắt đầu hoặc bảnsao kèm bản cội để đối chiếu (gọichung là bạn dạng sao) học tập bạ THPT hoặc học tập bạ GDTX cung cấp trung học phổ thông hoặc phiếu kiểmtra của fan học theo hình thức trường đoản cú học tập so với GDTX bởi Hiệu trưởngtrường phổ thông cấp; các giấy ghi nhận vừa lòng lệ sẽ được hưởng trọn chế độ ưu tiên,khuyến nghị (trường hợp có), phiên bản sao Sổ đăng ký hộ khẩu thường xuyên trú để đượchưởng trọn chế độ ưu tiên liên quan cho chỗ ĐK hộ khẩu thường trú; 02 hình ảnh cỡ4x6 cm;

c) Đối với thí sinc đang tốt nghiệptrung học phổ thông, làm hồ sơ ĐKDT gồm: 02 Phiếu ĐKDT kiểu như nhau; bạn dạng sao Bằng giỏi nghiệp THPT; 02 ảnhcỡ 4x6 cm;

d) Đối cùng với thí sinch vẫn giỏi nghiệptrung cấp, làm hồ sơ ĐKDT gồm: 02 Phiếu ĐKDT như là nhau; 02 ảnh cỡ 4x6 cm; phiên bản saoBằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bạn dạng sao Bằng xuất sắc nghiệp trung cấp cho, bản sao Sổ học hành hoặcbảng điểm học các môn văn hóa trung học phổ thông theo hiện tượng của Luật Giáo dục đào tạo và các văn bảnlí giải hiện nay hành của Sở GDĐT.

3. Thời gian nộp hồ sơ ĐKDT:

Thời gian nộp làm hồ sơ ĐKDT được quy địnhvào trả lời tổ chức triển khai kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông từng năm của Sở GDĐT. lúc không còn hạnnộp hồ sơ ĐKDT, nếu phát hiện nay tất cả nhầm lẫn, không đúng sót, thí sinch đề xuất thông báođúng lúc mang đến Hiệu trưởng ngôi trường thêm hoặc Thủ trưởng đơn vị nơi ĐKDT hoặcthông báo đến Trưởng Điểm thi trong thời gian ngày làm thủ tục dự thi nhằm thay thế, bổsung.

4. Tổ chức ĐKDT:

a) Thí sinch ĐKDT theo những khí cụ vàlý giải của Sở GDĐT;

b) Thí sinc hoàn thiện cùng nộp hồ nước sơxét thừa nhận giỏi nghiệp trung học phổ thông tại trường diện tích lớn hoặc vị trí ĐKDT theo quy địnhtrong lý giải tổ chức triển khai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hằng năm của Sở GDĐT;

c) Hiệu trưởng ngôi trường phổ thônghoặc Thủ trưởng đơn vị vị trí ĐKDT chịu trách rưới nhiệm lí giải thí sinch ĐKDT, thu PhiếuĐKDT, nhập ban bố thí sinch ĐKDT, nhập thông báo về hiệu quả tiếp thu kiến thức những môn họclớp 12 của thí sinh học tập lớp 12 năm tổ chức kỳ thi; tổ chức triển khai xét phê chuẩn làm hồ sơ ĐKDTvới thông báo công khai minh bạch hồ hết ngôi trường đúng theo không đủ ĐK tham dự cuộc thi phương pháp trên khoản2 Điều 12 Quy chế này chậm nhất trước ngày thi 15 ngày; thống trị làm hồ sơ ĐKDT vàgửi hồ sơ, dữ liệuĐKDT đến snghỉ ngơi GDĐT;

d) Slàm việc GDĐT quản ngại trị dữ liệu ĐKDT củathí sinch cùng gửi dữ liệu về Bộ GDĐT;

đ) Sở GDĐT quản trị dữ liệu ĐKDT toànquốc.

Điều 14. Trách rưới nhiệmcủa thí sinh

1. ĐKDT theo phương pháp trên Điều 13 Quychế này với theo phía dẫntổ chứckỳthi giỏi nghiệp THPT từng năm của Sở GDĐT.

2. Có mặt trên chống thi đúng thời gianchính sách ghi vào Giấy báo dự thi để gia công thủ tục dự thi:

a) Xuất trình giấy Chứng minc nhân dânhoặc thẻ Căn uống cước công dân (Điện thoại tư vấn phổ biến là thẻ Căn cước công dân) cùng thừa nhận Thẻ dự thi;

b) Nếu thấy bao hàm saisót về chúng ta, thương hiệu đệm, tên, ngày, mon, năm sinh, đối tượng người tiêu dùng ưu tiên, khoanh vùng ưutiên, buộc phải báo ngay lập tức cho cán bộ coi thi (CBCT) hoặc người làm trọng trách tại Điểmthi để xử trí kịp thời;

c) Trường vừa lòng bị mất thẻ Cnạp năng lượng cước côngdân hoặc các sách vở cần thiết không giống, bắt buộc report tức thì cho Trưởng Điểm thi nhằm lưu ý, xửlý.

3. Mỗi buổi thi, có mặt tạiphòng thi đúng thời gian mức sử dụng, chấp hành hiệu lệnh của Ban Coi thi với hướngdẫn của CBCT. Thí sinc mang đến chậm chạp vượt 15 phút sau khi gồm tín lệnh tính giờ có tác dụng bài xích sẽko được tham dự cuộc thi buổi thi đó.

4. Phải tuân hành các qui định sau đâyvào phòng thi:

a) Trình Thẻ dự thi cho CBCT;

b) Ngồi đúng địa chỉ bao gồm ghi sốbáo danh của mình;

c) Trước Khi có tác dụng bài thi, đề nghị ghi đầy đủsố báo danh và báo cáo của thí sinch vào đề thi, giấy thi, Phiếu TLTN, giấynháp;

d) khi nhấn đề thi, đề nghị kiểm soát kỹ sốtrang với unique những trang in; trường hợp vạc hiện thấy đề thiếu hụt trang hoặc rách rưới,hỏng, nhòe, mờ cần báocáo tức thì với CBCT trong phòng thi, chậm nhất 05 (năm) phút ít tính tự thời điểmphát đề thi;

đ) Không được đàm phán, chép bài củabạn không giống, thực hiện tư liệu phạm pháp để gia công bài thi hoặc bao hàm động tác,hành động ăn gian, làm mất đi đơn nhất từ chống thi; nếu muốn tất cả chủ ý đề nghị giơ tay để báocáo CBCT, sau khi được phxay, thísinh đứng trình bày công khai minh bạch với CBCT ý kiến của mình;

e) Không được ghi lại hoặc có tác dụng ký hiệuriêng rẽ, không được viết bởi cây viết chì, trừ đánh các ô bên trên PhiếuTLTN; chỉ được viết bằngmột màu sắc mực (không được sử dụng mực color đỏ);

g) lúc gồm tín lệnh không còn giờ có tác dụng bài bác,đề xuất xong làm bài ngay;

h) Bảo cai quản nguyên vẹn, ko nhằm ngườikhác tận dụng bài bác thi của mình; nên báo cáo tức thì mang lại CBCT nhằm giải pháp xử lý các trườngthích hợp bài xích thi của mình bị bạn không giống lợi dụng hoặc nắm ý can thiệp;

i) Lúc nộp bài xích thi từ bỏ luận, nên ghirõ số tờ giấy thi đã nộp với ký kết xác thực vào Phiếu thu bài thi; thí sinh khônglàm cho được bài xích cũng nên nộp tờ giấy thi (đối với bài bác thi từ bỏ luận), Phiếu TLTN (đốivới bài bác thi trắc nghiệm);

k) Không được ra khỏi chống thi trongsuốt thời gian làm cho bài bác thi trắc nghiệm; đối với buổi thi môn từ bỏ luận, thí sinhrất có thể được thoát khỏi phòng thi và Quanh Vùng thi sau thời điểm không còn 2/3 (nhì phần ba) thờigian làm bài xích của buổi thi, cần nộp bài xích thi kèm theo đề thi, giấy nháp trướcKhi thoát ra khỏi phòng thi;

l) Trong trường phù hợp cần thiết, chỉ được ra khỏi chống thilúc được phnghiền của CBCT cùng yêu cầu Chịu sự đo lường cứa cán bộ giám sát; việc ra khỏichống thi, khoanh vùng thi của thí sinh vào ngôi trường hợp đề nghị cấp cứu phải có sựtính toán của công an cho tới khi không còn giờ đồng hồ có tác dụng bài bác của buổi thi cùng doTrưởng Điểm thi quyết định;

m) Chỉ được với vào phòngthi: Bút ít viết, cây viết chì, compa, tẩy, thước dùng để kẻ, thước tính; máy tính tiếp thu ko cótác dụng biên soạn thảo văn uống bản, ko cóthẻ ghi nhớ (rõ ràng vào hướngdẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từng năm của Sở GDĐT); Atlat Địa lí Việt Namđối với môn thi Địa lí (không có ghi lại hoặc viết thêm bất cứ văn bản nàokhác) vì Nhà Xuất phiên bản giáo dục và đào tạo đất nước hình chữ S vạc hành; những các loại sản phẩm ghi âm, ghihình chỉ tất cả chức năng ghi công bố nhưng lại quan trọng nghe, coi vàchẳng thể truyền, nhậnđược lên tiếng, biểu hiện âm thanh, hình ảnh thẳng giả dụ không tồn tại vật dụng hỗtrợ khác;

n) Cnóng mang vào chống thi: Giấy than,cây viết xóa, thức uống cócồn; trang bị cùng hóa học tạo nổ, tạo cháy;tài liệu, vật dụng truyền tin hoặc cất thông báo rất có thể tận dụng nhằm gian lậntrong quy trình có tác dụng bài xích thi với quy trình chấm thi.

5. Lúc tham gia dự thi những bài thi trắc nghiệm,ngoài các lý lẽ trên khoản 4 Vấn đề này, thí sinh yêu cầu vâng lệnh các qui định dướiđây:

a) Phải có tác dụng bài bác thi trên Phiếu TLTN đượcin trước theo chính sách của Sở GDĐT; chỉ được sơn bằng cây bút chìĐen các ô số báo danh, ô mã đề thi cùng ô trả lời; vào trường hòa hợp tô nhầm hoặc muốnbiến hóa câu vấn đáp, yêu cầu tẩy sạch mát chì sinh hoạt ô cũ, rồi sơn ô mà lại bản thân lựachọn;

b) Điền chính xác và đầy đủ báo cáo vàocác mục trống sống phía bên trên PhiếuTLTN, đối với số báo danh bắt buộc ghi đủ và tô đủ phần số (kể cảcác số 0 sinh hoạt phía trước); điền chính xác mã đề thi vào nhì Phiếu thu bài xích thi;

c) Lúc dìm đề thi phải xem xét kiểm trađảm bảo an toàn các môn thi yếu tố trong mỗi bài xích thi KHTN hoặc KHXH bao gồm và một mãđề thi; còn nếu như không cùng mã đề thi, thí sinh nên báo ngay lập tức với CBCT trong phòngthi chậm nhất 05 (năm) phút tính trường đoản cú thời điểm phân phát đề thi; phải đặt đề thi dướitờ Phiếu TLTN, ko được xem như ngôn từ đề thi khi CBCT chưa đến phép;

d) Phải đánh giá đề thi nhằm đảm bảo an toàn cóđủ con số câu hỏi, số trang nlỗi sẽ ghi trong đề cùng toàn bộ các trang của đềthi đông đảo ghi cùng một mã đề thi;

đ) Không được nộp bài bác thi trước khi hếtgiờ đồng hồ có tác dụng bài; khi hết giờ có tác dụng bài, cần nộp Phiếu TLTN đến CBCT và ký kết thương hiệu vàohai Phiếu thu bài thi;

e) Chỉ được tránh khỏichống thi sau thời điểm CBCT sẽ kiểm đủ số Phiếu TLTN của tất cả chống thi cùng được cho phép rờingoài chống thi.

6. Khi có sự việc phi lý xảy ra, phảituyệt đối hoàn hảo tuân thủ theo đúng sự lí giải của CBCT và những người dân bao gồm trách rưới nhiệm tại Điểm thi.

Chương IV

CÔNGTÁC ĐỀ THI

Điều 15. Yêu cầu đốicùng với đề thi

1. Đề thi cho từng bàithi/môn thi của kỳ thi bắt buộc đạt các đòi hỏi dưới đây:

a) Nội dung đề thi thỏa mãn nhu cầu lao lý tạikhoản 2 Điều 4Quychế này;

b) Bảo đảm đúng mực, kỹ thuật cùng tínhsư phạm; lờivnạp năng lượng, ngôn từ yêu cầu rõ ràng;

c) Bgiết hại chuẩn kiến thức và kỹ năng, kỹnăng của lịch trình THPT; đảm bảo an toàn phân nhiều loại được thí sinh;

d) Đề thi trường đoản cú luận bắt buộc ghirõ số điểm của từng câu hỏi; điểm của bài thi trường đoản cú luận cùng bài bác thi trắc nghiệm đượcquy về thang điểm 10 (mười) đối với toàn bài bác và cả đối với các mônthi nhân tố của những bài xích thi tổ hợp;

đ) Đề thi buộc phải ghi rõ có mấytrang (đối với đề thi có tự 02 trang trngơi nghỉ lên); ghi rõ chữ "HẾT" trên điểmngừng đề thi.

2. Trong một kỳ thi,từng bài xích thi/môn thi có đề thi đồng ý với đề thi dự bị thỏa mãn nhu cầu những yêu thương cầuhiện tượng trên khoản 1 Điều này; từng đề thi có hướng dẫn chnóng, câu trả lời kèm theo.

Điều 16. Khu vực ra đềthi, in sao đề thi với các thử dùng bảo mật

1. Đề thi, phía dẫnchấm, lời giải, thang điểm không ra mắt nằm trong danh mục kín Nhà nước độ “Tối mật”.Riêng đề thi dự bị của bài thi tự luận không thực hiện được giải mật sau khoản thời gian kếtthúc kỳ thi.

2. Việc ra đề thi, in sao đề thi (gọibình thường là có tác dụng đề thi) đề nghị được tiến hành trên một vị trí bình yên, khác biệt vàđược lực lượng công an bình chọn về an ninh, an ninh, bảo vệ ngặt nghèo suốt thờigian làm đề thi cho đến không còn thời gian thi môn cuối cùng của kỳ thi, có đầy đủphương tiện đi lại bảo mật, chống ngừa lộ lọt thông tin, chống cháy, trị cháy.

3. Các member tđê mê gia làm cho đề thinhững đề xuất phương pháp ly triệt nhằm cùng với bên ngoài. Trong trường phù hợp quan trọng với được sựchấp nhận bằng văn bảncủa Chủ tịch Hội đồng ra đề thi hoặc Trưởng ban In sao đề thi thì các thànhviên new được phnghiền tương tác với bên phía ngoài bằng điện thoại cảm ứng cố định và thắt chặt, gồm loa bên cạnh,bao gồm thu thanh dưới sự tính toán của đảm bảo an toàn, công an. Danh sách những người dân tsi giacó tác dụng đề thi buộc phải được giữ lại kín đáo trước, vào cùng sau kỳ thi. Người có tác dụng việctrong khu vực cách ly đề xuất treo phù hiệu còn chỉ hoạt động trong phạm vi chophxay, chỉ được ra khỏiQuanh Vùng giải pháp ly sau thời điểm chấm dứt buổi thi sau cuối của kỳ thi. Trong trường hợpquan trọng, được sự đồng ý bằng văn phiên bản của Chủ tịch Hội đồng ra đề thi hoặc Trưởngban In sao đề thi, các thành viên bắt đầu được phnghiền ra khỏi Quanh Vùng giải pháp ly đằng sau sự tính toán củacông an (theo thời gian luật pháp tại vnạp năng lượng bạn dạng của Chủ tịch Hội đồng ra đề thi hoặcTrưởng ban In sao đề thi).

4. Phong tị nạnh (túi) chứa đề thi để vậnđưa cùng chuyển nhượng bàn giao đề thi từ khu vực làm đề thi mang lại Ban Chỉ đạocấp quốc gia, những Hội đồng thi/ Điểm thi bắt buộc được gia công bằng giấy đầy đủ độ bền,kín đáo, buổi tối color với được dán chặt, không bong mnghiền, gồm đủ nhãn, lốt niêm phong; nộidung in lên trên túi đề nghị theo đúng mức sử dụng của Sở GDĐT.

5. Toàn bộ quy trình chuyển vận và bàngiao đề thi đề xuất được côngan giám sát; những túi cất đề thi bắt buộc được đựng trong số thùng bao gồm khóa và được niêmphong; phải khởi tạo biên bạn dạng về quá trình giao nhấn, chuyển động.

6. Máy móc với lắp thêm trên chỗ có tác dụng đề thi,cho dù bị nứt hay là không dùng đến, chỉ được chuyển ra phía bên ngoài Quanh Vùng phương pháp ly khixong xuôi buổi thi cuối cùngcủa kỳ thi.

Điều 17. Hội đồng rađề thi

1. Sở trưởng Bộ GDĐT đưa ra quyết định thànhlập Hội đồng ra đề thi kỳ thi giỏi nghiệp THPT (Call tắt là Hội đồng ra đề thi).

2. Thành phần Hội đồng ra đề thi:

a) Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo CụcQLCL hoặc chỉ huy Vụ Giáo dục đào tạo Trung học;

b) Các Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Cụctrưởng Cục QLCL, chỉ huy một số đơn vị chức năng liên quan trực thuộc Sở GDĐT và lãnh đạo cácchống, trung trung khu ở trong Cục QLCL;

c) Ủy viên, thư cam kết, tín đồ làm cho trọng trách về tin học- kỹ thuật là công chức, viên chức, người lao rượu cồn của các đơn vị chức năng thuộc BộGDĐT; trong số đó, ủy viên sở tại là công chức nằm trong Cục QLCL;

d) Người biên soạn thảo đề thi cùng bội phản biệnđề thi là những công chức, viên chức, cô giáo đã với vẫn công tác tạicác các đại lý dạy dỗ đào tạo và giảng dạy, viện nghiên cứu; từng bài thi/môn thi cómột Tổ ra đề thi bao gồm Tổ trưởng với người biên soạn thảo đề thi, phản bội biện đề thi;

đ) Lực lượng công an do Sở Công an điềuđộng;

e) Bảo vệ, y tế, nhânviên phục vụ vị Sở GDĐT điều đụng.

3. Nguim tắc thao tác làm việc của Hội đồng rađề thi:

a) Các Tổ ra đề thi cùng những thành viênkhông giống của Hội đồng ra đề thi thao tác làm việc hòa bình cùng thẳng cùng với chỉ huy Hội đồngra đề thi; fan được giao trách nhiệm làm sao, gồm trách nát nhiệm tiến hành nhiệm vụ đó,không được tmê man gia những trách nhiệm khác;

b) Mỗi member của Hộiđồng ra đề thi đề nghị chịu trách nát nhiệm cá nhân về nội dung của đề thi cùng bảo đảmbí mật, an ninh đề thi theo như đúng chức trách của chính bản thân mình với theo nguyên tắc của phápdụng cụ về bảo đảm kín đơn vị nước.

4. Nhiệm vụ cùng nghĩa vụ và quyền lợi của Hội đồng ra đề thi:

a) Tổ chức soạn thảo, thẩm định, điều khiển và tinh chỉnh đề thi, hướngdẫn chnóng, giải đáp, thang điểm của đề xác định và đề dự bị;

b) In sao đề thi đúng lý lẽ, đầy đủ sốlượng theo yên cầu của Ban Chỉ đạo cung cấp quốc gia; gói gọn, niêm phong, bảo vệ đề thi vàbàn giao đề thi nơi bắt đầu đến Tổ Vận đưa và bàn giao đề thi của Banlãnh đạo cung cấp quốc gia;

c) Bảo đảm hoàn hảo nhất kín đáo, bình an đềthi, lý giải chnóng, giải đáp, thang điểm vào Quanh Vùng ra đề thi trường đoản cú lúcbắt đầu biên soạn thảo đề thi cho tới không còn thời gian thi của môn sau cùng của kỳthi;

d) Đề nghị Bộ trưởng Bộ GDĐT ra quyếtđịnh khen thưởng trọn, kỷ mức sử dụng (nếu có) đối với các member Hội đồng ra đề thi.

5. Chủ tịch Hội đồng ra đề thi điềuhành toàn cục chuyển động ra đề thi theo nhiệm vụ cùng quyền lợi và nghĩa vụ của Hội đồng ra đềthi; Chịu đựng trách rưới nhiệm trước Bộ trưởng Sở GDĐT về tác dụng tiến hành nhiệm vụ củaHội đồng ra đề thi theo luật pháp của Quy chế này.

6. Các member của Hội đồng ra đềthi chịu đựng trách nhiệm về kết quả thực hiện trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ theo phân công hoặcủy nhiệm của Chủ tịch Hội đồng ra đề thi.

7. Quy trình ra đềthi:

a) Soạn thảo, đánh giá, điều khiển đềthi: Căn cứ yêu cầu của đề thi, mỗi Tổ ra đềthi tất cả trách nát nhiệm soạn thảo, thẩm định và đánh giá, tinh chỉnh đề thi, giải đáp, lý giải chấmthi (xác định và dự bị) cho một bài bác thi/môn thi được giao prúc trách; bài toán soạnthảo, đánh giá, tinh chỉnh đề thi,đáp án và khuyên bảo chnóng thi yêu cầu đáp ứng các từng trải phép tắc trên Điều 15 Quy chế này;

b) Riêng so với đề thi trắc nghiệm,Ngân sản phẩm thắc mắc thi theo hướng chuẩn chỉnh hóa (điện thoại tư vấn bình thường là Ngân mặt hàng thắc mắc thi) đượcsản xuất theo nguyên tắc của Bộ GDĐT là mối cung cấp tham khảo đặc biệt để biên soạn thảo đềthi tại khoanh vùng giải pháp ly theo quytrình sau: Thỏng ký kết cần sử dụng ứng dụng rút bỗng nhiên các câu trắc nghiệm tự Ngân hàngcâu hỏi thi nhằm đưa cho các Tổtrưởng ra đề thi (có sự tận mắt chứng kiến của Chủ tịch Hội đồng ra đề thi và những Tổtrưởng ra đề thi); Tổ trưởng ra đề thi phân công các thành viên trong Tổ ra đềthi đánh giá từng câu trắc nghiệm; Tổ ra đề thi thao tác làm việc thông thường, lần lượt tinh chỉnhtừng câu trắc nghiệm cùng tổ hợpthành đề thi theo đúng yêu cầu về ngôn từ đề thi được luật pháp trên Điều 15 Quychế này; sau khitinh chỉnh và điều khiển lần cuối, Tổtrưởng ra đề thi ký tên vào những đề thi với chuyển nhượng bàn giao mang đến Chủ tịch Hội đồng ra đềthi; thỏng ký kết tiến hành khâu trộn đề thi thành những phiên bản khácnhau; Tổ ra đề thi thanh tra rà soát từng phiên bạn dạng của đề thi, giải đáp, hướng dẫn chấmthi bài xích thi tự luận cùng ký tên vào cụ thể từng phiên bản kia của đề thi;

c) Phản biện đề thi: Sau lúc soạn thảo,thẩm định, tinh chỉnh, những đề thi được tổ chức phản bội biện độc lập; fan phản nghịch biệnđề thi bao gồm trách rưới nhiệm gọi, giải đề thi với review đề thi theo những từng trải công cụ tạiĐiều 15 Quy chế này với khuyến cáo phươngán chỉnh lý, thay thế sửa chữa đề thi trường hợp thấy bắt buộc thiết; chủ kiến Reviews của người phảnbiện đề thi được báo cáo Chủ tịch Hội đồng ra đề thi, làm địa thế căn cứ nhằm Chủ tịch Hộiđồng ra đề thi tìm hiểu thêm trong quy trình để mắt đề thi.

Điều 18. In sao, vậnđưa cùng chuyển giao đề thi tại Hội đồng thi

1. In sao đề thi:

a) Thành phần Ban In sao đề thi gồm: Trưởng banvì chưng chỉ huy Hội đồng thi kiêmnhiệm; Phó Trưởng ban là chỉ đạo ssinh sống GDĐT hoặc lãnh đạo phòng trực thuộc ssống GDĐT; ủyviên, thư cam kết là công chức, viên chức, tín đồ lao hễ thuộc slàm việc GDĐT hoặcngôi trường phổ thông; lực lượng đảm bảo an toàn an ninh, an ninh công tác làm việc in sao đề thi doCông an tỉnh cùng snghỉ ngơi GDĐT điều động;

b) Ban In sao đề thi thao tác làm việc tậptrung theo cơ chế phương pháp ly triệt nhằm tự khi ban đầu tổ chức mlàm việc niêm phong túiđề thi nơi bắt đầu đến khi hoàn thành buổi thi cuối cùng của kỳ thi;

c) Trưởng ban In sao đề thi Chịu đựng tráchnhiệm trước Chủ tịch Hội đồng thi với trước lao lý, bao gồm các trọng trách với quyền hạnsau đây: Tiếp thừa nhận những túi đề thi cội từ Chủ tịch Hội đồng thi, tổ chức triển khai in saođề thi, đóng gói, niêm phong, bảo quản với chuyển nhượng bàn giao những túi đề thi mang đến Trưởngban Vận gửi cùng bàn giaođề thi của Hội đồng thi với sự chứng kiến của ủy viên, tlỗi ký Hội đồng thi vàcông an được cử tính toán, bảo đảm đề thi; ý kiến đề xuất Chủ tịch Hội đồng thi để ý,ra quyết định hoặc lời khuyên vấn đề khen ttận hưởng, kỷ hình thức (nếu có) đối với các thànhviên Ban In sao đề thi.

2. Quy trình in sao đề thi:

a) Đọc kiểm tra đề thi nơi bắt đầu, chất vấn kỹ bạn dạng in saodemo, đối chiếu với phiên bản đề thinơi bắt đầu trước lúc in sao; ngôi trường thích hợp vạc hiện nay không đúng sót hoặc bao gồm ngôn từ còn nghi ngờ trong đềthi gốc yêu cầu báo cáo ngay với Chủ tịch Hội đồng thi nhằm kiến nghị Ban lãnh đạo cấpnon sông xử lý;

b) Kiểm thẩm tra chính xác con số đề thitheo số thí sinch của từng chống thi, Điểm thi, bài xích thi/môn thi nhằm tổ chức triển khai phânphối hận đề thi; đứng tên Điểm thi, phòng thi, bài bác thi/môn thi và số lượng đề thivào từng túi cất đề thi theo như đúng hình thức tại khoản 4 Điều 16 Quy chế này trướcKhi đóng gói đề thi;

c) In sao đề thi theo lần lượt mang lại từng bàithi/môn thi; in sao chấm dứt, niêm phong đóng gói theo phòng thi, thu vén thật sạch sẽ rồimới gửi thanh lịch in saođề thi của bàithi/môn thi tiếp theo sau. Trong quá trình in sao yêu cầu đánh giá unique phiên bản insao; các phiên bản in sao test cùng hư cần được thu lại, bảo quản theo cơ chế tài liệu về tối mật;

d) Đóng gói đúng con số đề thi theođúng bài thi/môn thi ghi sinh sống bên ngoàitúi đựng đề thi, đủ số lượng đề thi đến từng Điểm thi, từng chống thi. Ở từng Điểmthi cần tất cả một túi đựng đề thi dự phòng cho những bài bác thi/môn thi (đầy đủ những mã đốivới đề thi trắc nghiệm). Trưởng ban In sao đề thi quản lý những túi đề thi từngbài bác thi/môn thi đã có đóng gói, niêm phong và cả những phiên bản in thừa, in hư, mờ,xấu, rách, bẩn bị nockout ra.

3. Vận gửi, chuyển nhượng bàn giao đề thi:

a) Trưởng ban Vận gửi và chuyển nhượng bàn giao đềthi do chỉ huy Hội đồng thi kiêm nhiệm; những ủy viên của Ban và công an làm cho nhiệmvụ bảo vệ, giám sát vì chưng Chủ tịch Hội đồng thi quyết định;

b) Ban Vận gửi cùng chuyển giao đềthi thực hiện trọng trách thừa nhận các túi đề thi còn nguyên ổn niêm phong trường đoản cú Ban In saođề thi, bảo vệ, vận động, phân phối đề thi mang lại những Điểm thi;

c) Các túi đềthi bắt buộc được bảo vệ vào thùng, tủ giỏi két sắt được khóa, niêm phong cùng bảo vệliên tiếp 24 giờ/ngày; chìa khóa do Trưởng ban Vận đưa cùng chuyển nhượng bàn giao đề thi giữ;Trưởng ban Vận gửi với bàn giao đề thi hoàn toàn có thể ủy quyền bằng vnạp năng lượng bản cho ngườiphú trách tổ hoặc team chuyên chở giữ lại và bàn giao khóa xe các thùng, áo quan chứatúi đề thi cho các Trưởng Điểm thi;

d) Lập với tàng trữ biên bạn dạng giao dìm đềthi giữa Ban In sao đề thicùng với Ban Vận chuyển cùng chuyển nhượng bàn giao đề thi, giữaBan Vận chuyển cùng chuyển giao đề thi cùng với TrưởngĐiểm thi.

Điều 19. Bảo quản, sửdụng đề thi và bảo vệ bài thi trên Điểm thi

1. Đề thi với bài bác thi nên được bảo quảntrong các tủ lẻ tẻ. Tủ đựng đề thi, tủ đựng bài thi phảibảo đảm an toàn chắc chắn là, đề xuất được khóa với niêm phong (nhãn niêm phong phải có một cách đầy đủ chữký kết Trưởng Điểm thi, tkhô cứng tra cùng công an), chìa khóa vì chưng Trưởng Điểm thi giữ lại.Khi msinh sống niêm phongbuộc phải gồm chứng kiến của rất nhiều tín đồ cam kết nhãn niêm phong, lập biên phiên bản ghi rõ thờigian mngơi nghỉ, nguyên nhân msống, triệu chứng niêm phong.

2. Khu vực bảo vệ đề thi, bài thi củathí sinch bao gồm công an trực, bảo đảm liên tiếp 24 giờ/ngày với phải đảm bảo an toànchống kháng c