Hướng dẫn sử dụng sketchpad bằng tiếng việt

     

The Geometer"s Sketchpad (thường được Gọi tắt là Sketchpad tốt GSP) là 1 phần mềm thương thơm mại cùng với mục tiêu khám phá Hình học Euclid, Đại số, Giải tích, và những ngành khác của Tân oán học tập. Tác mang Nicholas Jackiw, trưởng đội phát triển phần mềm này đang xây dựng nhằm nó chạy trên nền Windows 95, Windows NT 4.0 hoặc mới hơn, với Mac OS 8.6 hoặc bắt đầu hơn (trong những số đó tất cả Mac OS X). Phần mượt cũng có thể chạy trên Linux bên dưới Wine cùng với một trong những lỗi.<1> Geometer"s Sketchpad được thực hiện thoáng rộng trong câu hỏi giảng...


Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng sketchpad bằng tiếng việt

*

Xem thêm: 4 Cách Thay Đổi Tên Administrator Win 10 (Cập Nhật 2020), Hướng Dẫn Thay Đổi Tên Đăng Nhập Trên Windows 10

Hướng dẫn chi tiết bí quyết sửdụng Geometer"s SketchpadHư ng d n s d ng Đšm Văn uống Thoại Hư ng d n s d ng ph n m m Geometer’s Sketchpad1. Gi i thi u ph n m m Geometer’s Sketchpad1.1. Ch c năng thiết yếu c a ph n m m Geometer’s Sketchpad Geometer’s Sketchpad (vi t t t là GeoSpd) là ph n m m hình h c n i ti ng cùng ã ư c s d ngr ng rãi t i r t nhi u nư c bên trên th gi i. Ý bốn ng c a GeoSpd là bi u di n ng những hình hình h c tốt còng i là Dynamic Geometry, m t ý tư ng r t c áo và t thọ ã tr thành chu n cho những ph n m m môph ng hình h c. Geometer’s Sketchpad th c ch t là m t công c có thể chấp nhận được t o ra các hình hình h c, dành riêng cho các i tứ ng ph thông bao g m h c sinh, thầy giáo, những bên nghiên c u. Ph n m m có ch c năng thiết yếu làv , mô ph ng quĩ t ích, các phép bi n i c a các hình hình h c ph ng. Giáo viên bao gồm th s d ng ph nm m này thi t k bài bác gi ng hình h c m t giải pháp mau lẹ, chính xác với sinch ng, Lúc n h c sinch dhi u bài bác hơn. V i ph n m m này, b n gồm th xây d ng ư c các i m, ư ng th ng, ư ng tròn, t o trung i m c a m t o n th ng, d ng m t ư ng th ng song tuy vậy v i m t ư ng th ng không giống, d ng ư ng trònv i m t nửa đường kính c nh ã cho, xây d ng th quan lại h hình h c…S d ng GeoSpd, b n s bao gồm c mgiác là bản thân tất cả th t o hình v i không khí không tồn tại gi i h n, ví d nlỗi Khi b n v m t ư ng th ng,lâu năm c a ư ng th ng này là vô t n, n u b n t o ư ng th ng này v i nh ng công c thông tlỗi ng: gi y,bút, thư c k … thì ch c h n b n s g p ph i tr ng i là gi i h n không khí v , nhưng lại v i GeoSpd, b nko c n ph i lo l ng do i u ó. M t c i m quan tiền tr ng c a ph n m m này là được cho phép ta thi t l pquan h gi a những i tứ ng hình h c, ph n m m s m b o r ng những quan liêu h luôn ư c b o toàn, m c dùsau ó các quan h bao gồm th ư c bi n i b ng b t kì cách như thế nào. Khi m t thành ph n c a hình b bi n i,nh ng thành ph n khác c a hình gồm quan liêu h v i thành ph n rứa i trên s ư c t ng chũm i theo.Ví d như khi cố kỉnh i lâu năm c a m t o n th ng thì trung i m c a o n th ng ó s t ng vậy itheo làm sao cho nó luôn luôn là trung i m c a o n th ng này. Nhưng n u s d ng gi y bút d ng hình, khithế i m t thành ph n nh c a hình, ôi khi tất cả th ph i phá hu toàn b hình ó. Ngoài những công c cós n như công c i m, thỏng c k , com page authority, b n cũng có th t t o ra nh ng công c riêng rẽ cho khách hàng, b ngphương pháp ghi cùng giữ gi những hình hình h c dư i d ng script. Tóm l i Geometer’s Sketchpad là m t công c lý tứ ng t o ra những bài xích gi ng sinc ng mônHình h c, t o ra những "sách hình h c i n t " r t c áo tr hỗ trợ cho giáo viên gi ng bài và cho h c sinhh c t p môn Hình h c y h p d n này. Tài li u này ư c vi t với úc k t khiếp nghi m ph bi n ph n m m Geometer’s Sketchpad c acông ty School
net trong những lúc làm vi c v i các S GD& T, các nhà trư ng ph thông. Cùng v i tài li unày, chúng tôi còn biên so n s n trên 1đôi mươi m u hình hình h c sử dụng mang lại vi c gi ng d y cho những kh i l p tl p 6 n l p 10. Xin trân tr ng gi i thi u thuộc b n c.1.2. Gi i thi u screen GeoSpd1.2.1. Các y u t cơ b n c a màn hình GeoSpd1. Thanh hao tiêu : Ch a tên file, nút ít pngóng to lớn thu nh , óng c a s .2. Tkhô giòn th c ơn: Ch a danh sách những l nh.3. Thanh công c : Ch a các công c kh i t o với thế i các i bốn ng Geometric, các công c này tươngt nlỗi compage authority, thư c k , bút vi t hàng ngày c a bọn họ.4. Vùng Sketch: Là vùng có tác dụng vi c chủ yếu c a chương trình, là khu vực xây d ng, thao tác làm việc v i i bốn ng hìnhhc5. Con tr : Ch ra v trí hi n th i trên c a s . Nó s di chuy n Lúc b n di chuy n con chu t.6. Thanh khô cu n: Di chuy n vùng sketch hi n th i.1.2.2. Thanh khô công c1. Công c ch n: ư c s d ng l a ch n các i tứ ng trên vùng sketch. Công c ch n g m 3 công csử dụng chuy n i i tư ng: t nh ti n, xoay, giãn nở.2. Công c i m: dùng t o i m.3. Công c compa: cần sử dụng t o ư ng tròn. t tên đến i tứ ng, l i ghi chú.4. Công c nhãn: dùng5. Công c lên tiếng i tư ng: hi n th đọc tin v m t i bốn ng ho c m t nhóm i tứ ng trên mànhình sketch.1.2.3. Màn hình SketchSketch là vùng màn hình hiển thị làm vi c chủ yếu c a ph n m m. Trong không gian làm cho vi c c a hình (g i là vùngSketch) ta bao gồm th t o ra những i bốn ng hình h c, những liên k t gi a chúng cùng kh i t o các nút l nh.1.3. B t u v i GeoSpd c m t s nh ng làm việc cơ b n nh tPh n này gi i thi u v i b n d ng hình hình h c trong GeoSpdqua l n lư t t ng bài xích h c.1.3.1. Bài 1: S d ng công c i m và công c thư c k1. M m t sketch m i- Nh n chu t knghiền vào bi u bốn ng GeoSpd (hay t p Gsketchp.exe).Xu t hi n màn hình:2. V hai i m- Ch n công c i m t tkhô hanh công c , ho c nh n phím t t F5.- Di chu t vào screen sketch, nh n chu t vào v trí c n v i m. M t i m s xu t hi n Lúc kích chu t.- Tương t v m t i m th hai.3. N i nhì i m thành m t o n th ng- Ch n công c thư c k t thanh hao công c , ho c nh n phím F7.- Di chu t t i i m th nh t- Nh n cùng kéo chu t t i i m th nhị.- Th chu t, nhì i m ã ư c n i b ng m t o n th ng.4. V hình tam giác- B t u t m t trong hai i m u mút trong o n th ng trên k m t o n th ng m i, t i ư ng th ngm i ư c v s gồm m t i m m i n m cu i o n th ng ( i m u mút).- V thêm o n th ng th tía i qua i m n m trên o n th ng m i ư c t o t i i m mút th nhị c a o n th ng ban u.V y là hình tam giác ã ư c v chấm dứt.5. L a ch n m t i tư ng trư c Lúc th c hi n m t thao tác làm việc như thế nào trên i tứ ng óVí d c n di chuy n tuyệt cầm i kích thỏng c c a o n th ng.- Ch n công c ch n bên trên tkhô hanh công c ho c nh n phím F4, con tr từ bây giờ tất cả d ng- Di bé tr chu t t i o n th ng (m t c nh c a tam giác) c n l a ch n.- lúc con tr chu t chuy n thành d ng- Nh n chu t lên o n th ng.- o n th ng m i ã ư c l a ch n.N u mu n l a ch n nhi u i bốn ng m t lúc: i tứ ng.Cách 1: hãy nh n ng th i phím Shift Khi b n l a ch n những i tư ng mang lại t i Lúc t o m t hình chCách 2: nh n với di chu t b t u t t bên trên bên ph i c a cácnh t bao quanh những i tứ ng.- Th chu t, m i i tứ ng n m vào vùng hình ch nh t s ư c l a ch n.- Mu n ko l a ch n n a, nh n vào b t c m t v trí làm sao bên trên vùng sketch.6. S d ng l nh Select All trong th c ơn Edit . Th c hi n l nh Select All trong th c ơn Edit. M i- Ch n công c ch n i bốn ng vào Sketch u ư c l a ch n.- Ch n công c thỏng c ke Th c hi n l nh Select All Segment trong th c ơn Edit. M i o n th ngtrong Sketch u ư c l a ch n. Th c hi n l nh Select All Point vào th c ơn Edit. M i i m vào Sketch- Ch n công c i m u ư c l a ch n. i bốn ng7. Xem ban bố v- L a ch n những i m trong tam giác. i bốn ng- Di chu t t i đọc tin trên tkhô giòn công c .- Nh n chu t.Kéo chu t xu ng và ch n Point A.M t h p ch a m i báo cáo v i m A xu t hi n:Nh n OK bay kh i screen.8. Di chuy n i tư ng- Ch n công c ch n bên trên tkhô hanh công c .- Ch n m t i m ho c m t o n th ng.- Kéo i m | o n th ng, hình tam giác cầm cố i theo.1.3.2. Bài 2: S d ng l nh Construct1. V m t ư ng th ng i qua nhị i m- V hai i m, ch n nhì i m ã v b ng công c ch n.- Th c hi n l nh Secment t th c ơn Construct ho c nh n phím t t Ctrl + L.2. V trung i m c a o n th ng- Ch n o n th ng v a v (chụ ý: không ch n i m u mút).- Th c hi n l nh Point At Midpoint t th c ơn Construct ho c nh n Ctrl + M. i m trung i m c a o n th ng xu t hi n trên o n th ng.Crúc ý: N u o n th ng chưa ư c l a ch n trư c lúc xây d ng trung i m thì l nh Point At Midpointtrong th c ơn Construct s ư c n xu ng (bao gồm m u nâu xám) và b n không th th c hi n ư c l nh nàymang đến t i Khi m t o n th ng ư c ch n.1.3.3. Bài 3: t thương hiệu, tiêu cùng công c o lư ngBài này gi i thi u bí quyết hi n th , di chuy n tên c a m t i m, ư ng th ng, t o tiêu , cùng biện pháp o lư ng.1. D ng 3 o n th ng nlỗi sau:2. T ng t thương hiệu cho những o n th ng với các i m- Ch n công c nhãn ho c nh n F8. Hiện giờ nhỏ tr chu t bao gồm hình bàn tay- Di chu t t i i m c n t thương hiệu, nh n chu t. Chương trình s t ng t m t thương hiệu mang đến i m ó.- Tương t i tứ ng t tên đến t t c các i m không giống và cho những o n th ng b ng giải pháp kích chu t lên cáccn t tên v i công c n tên i bốn ng, nh n chu t thêm m t l n vào i bốn ng, tên c a i tứ ng ó s- n i.3. i tên i tứ ngV n s d ng công c nhãn nh n úp chu t vào thương hiệu c a o n th ng k.H p h i tho i Relabel xu t hi n:- Gõ l i vào ô Label ch Horizontal núm mang lại ch k.- Nh n OK k t thúc.- Tên c a o n th ng k ư c t l i là Horizontal ã ư c cố kỉnh i.4. T o crúc thích- Ch n công c nhãn.- Nh n với kéo chu t trên vùng Sketch, b n ã t o ra m t vùng hình ch nh t.- Th chu t khi r ng vùng hình ch nh t may mắn mu n.- Gõ chú thích vào vùng ch nh t.5. S d ng công c ch n di chuy n với i u ch nh kích thỏng c c a crúc thích- Ch n công c ch n.- Nh n với kéo chu t t i m t vào 4 ô vuông màu sắc tr ng t i các góc c a hình ch nh t nuốm i kích cc a chú giải.- Nh n chu t vào gi a l i ghi chú cùng di chu t di chuy n l i chú thích t i v trí mong mu n.6. nh d ng l i nhãn- Ch n 3 o n th ng.- Ch n nh d ng phông ch , ki u dáng, kích thư c (Text Font, Text Style, Size) t th c ơn Display.7. S a ch a chụ thích- Ch n công c nhãn.- Nh n chu t vào vùng tiêu . V i nhỏ tr nh p nháy, b n bao gồm th xoá, ch nh s a l i l i chú giải.8. Hi n th s o lâu năm o n th ng- L a ch n m t o n th ng (chú ý: không ch n hai i m u mút)- Th c hi n l nh Length trong th c ơn Measure.-S o dài c a o n th ng xu t hi n bên trên góc trái screen, tất cả th di chuy n giá bán tr s o này v i côngc ch n.9. Ttuyệt i nhiều năm c a o n th ng cùng quan liêu cạnh bên giá chỉ tr s o lâu năm c a o n th ng này- Ch n công c ch n. i kích tlỗi c o n th ng này.- Kéo m t i m u mút ít c a o n th ng Horizontal thayNh n xét r ng s o chi u dài o n th ng s núm i theo.1.3.4. Bài 4: S o, tính tân oán, và vùng vào a giácTrong bài xích này, b n s ư c h c phương pháp s d ng những l nh vào th c ơn Measure và phương pháp tính toán thù những giátr gián ti p, b n cũng ư c h c phương pháp xây d ng vùng vào a giác. ng t nhãn cho các i m, ư ng th ng1. Thi t l p ch t- Ch n l nh Preferences t th c ơn Display. Xu t hi n màn hình:- Kích chu t ch n Point và Straight Objects trong form Autoshow Labels.- Nh n OK.Sau bư c này, m i lúc m t i m tuyệt m t o n th ng ư c t o m i, GeoSpd s t ng t thương hiệu cho những i tư ng này. ng t tên mang lại i tứ ng, hãy làm việc ngư c l i nh n b d u ch n trongN u không mu n t ch tform Autoshow Labels.2. D ng m t ư ng th ng i qua m t i m với tuy nhiên song v i m t ư ng th ng mang lại trư c- Nh n chu t vào công c tlỗi c k trên thanh khô công c b ng công c tlỗi c k xu t hi n.- Kéo chu t ch n công c ư ng th ng.- T o m t ư ng th ng n m ngang (nh n phím Shift ng th i khi v ư ng th ng).- V m t i m cách ư ng th ng kho ng vài ba cm.- Ch n i m cùng ư ng th ng v a t o b ng công c ch n.- Th c hi n l nh Parallel Line t th c ơn ConstructXu t hi n ư ng th ng i qua i m ã mang đến cùng tuy vậy tuy nhiên v i ư ng th ng ã mang lại.3. Tính di n tích hình tam giác b ng l nh Calculate- T o m t tam giác.-o nhiều năm những c nh c a tam giác.- Ch n i m A cùng c nh BC.- Th c hi n l nh Distance t th c ơn Mesure. Xu t hi n l n kho ng biện pháp t i m A t i o n t h ngBC.- Ch n giá bán tr s o c nh BC với giá tr kho ng bí quyết t A t i c nh BC b ng công c ch n.- Nh n kxay chu t, ho c th c hi n l nh Calculate t th c ơn Measure. H p Calculate xu t hi n:H p h i tho i Calculate gồm ch c năng nhỏng m t đưa ra c máy vi tính i n t , b n bao gồm th s d ng t h c hi ncác phnghiền tính.Th c hi n phxay tính di n tích tam giác v i công th c sau:ViDistance A lớn m: kho ng cách t i m A t i c nh BC.m: l n c nh BC.Crúc ý: Có th s d ng nh ng giá bán tr các s o ã ư c l a ch n vào h p Values bên trên b ng Calculator.4. D ng vùng trong a giác- Ch n các nh c a tam giác (ko ch n những c nh)- Th c hi n l nh Polygon Interior t th c ơn Construct.Vùng vào tam giác xu t hi n v i m u xám.5. Tính di n tích- Ch n vùng vào a giác b ng công c ch n.- Th c hi n l nh Area t th c ơn Measure.- So sánh k t qu này v i k t qu di n tích tam giác ư c tính trên.- Di chuy n các nh tam giác, quan lại gần kề những s o.1.3.5. Bài 5: o ư ng tròn, góc, cung ư ng tròn1. V- Ch n công c com pa trên thanh khô công c , ho c nh n phím F6.- Di chu t ra vùnd sketch. V m t ư ng tròn, i m nh n chu t là trung ương ư ng tròn, i m th chu t xác nh nửa đường kính ư ng tròn.- Ch n công c i m, v thêm hai i m trên ư ng tròn.2. o chu vi cùng bán kính ư ng tròn- Ch n ư ng tròn.- Th c hi n l nh Circumference trên th c ơn Measure o chu vi c a ư ng tròn.- Th c hi n l nh Radius trên th c ơn Measure o nửa đường kính ư ng tròn.- Ch n hai k t qu trên r i th c hi n l nh Calculate t th c ơn Measure.- Th c hi n phxay tính sau: i bán kính ư ng tròn. Nh n xét k t qu tính toán ư c.- Kéo i m B thay3. D ng cung tròn, o góc c a cung và i dài c a cung- Ch n l n lư t 3 i m A, B, C. Ba i m này s t o đề xuất m t cung.- Th c hi n l nh Arc on Circle t th c ơn Construct.- Cung trên ư ng tròn xu t hi n.- Th c hi n l nh Display→ Line Style → Thiông xã, cung tròn s m lên.- V n ch n cung tròn, th c hi n l nh Arc Length với Arc Angle trên th c ơn Measure o dàicung tròn với o góc c a cung tròn.- Di chuy n những i m B ho c C, quan lại gần kề các s o.4. D ng hình qu t- Ch n cung tròn.- Th c hi n l nh Arc Sector Interior bên trên th c ơn Measure. Hình qu t xu t hi n vào ư ng tròn.- Ch n hình qu t.- Th c hi n l nh Area bên trên th c ơn Measure, di n tích hình qu t xu t hi n.1.3.6. Bài 6: B ng cùng nút l nh1. D ng hình bình hành- D ng m t o n th ng AB.- D ng m t i m C không tính o n th ng AB.- Ch n i m với o n th ng AB. Th c hi n l nh Parallel Line t th c ơn Construct. M t ư ng th ng iqua i m C đến trư c và song song v i o n th ng AB mang lại trư c xu t hi n.- N i i m A cùng C thành m t o n th ng.- Ch n i m B cùng o n AC. Th c hi n l nh Parallel Line t th c ơn Construct. ư ng th ng i qua i m B với tuy nhiên tuy vậy v i c nh AC xu t hi n.- T o m t i m D gi a nhị ư ng giao nhau.- Ch n hai ư ng th ng CD cùng DB.- Th c hi n l nh Hide Lines trong th c ơn Display n nhị ư ng th ng trên.- N i nhị i m C với D, nhị i m D và B thành o n th ng.B n ã d ng ư c m t hình bình hành ABCD. Di chuy n những nh A, B ho c C, nh n xét t giác ABCDluôn luôn là m t hình bình hành.2. o các góc c a hình bình hành- Ch n 3 nh c a hình bình hành.- Th c hi n l nh Angle trong th c ơn Measure. S o c a góc ã ch n xu t hi n.- Tương t o 3 góc còn l i.3. T o b ng- Kích chu t ng th i nh n phím Shift ch n giá bán tr s o những góc.- Th c hi n l nh Tabulate trong th c ơn Measure.GeoSpd ghi m i giá bán tr s o các góc vào m t c t vào b ng.- Di chuy n những nh c a hình bình hành, giá chỉ tr s o các góc ráng i. Nh n xét r ng giá bán tr góc trongb ng ko nắm i theo.- Ch n công c ch n, kích chu t ch n b ng.- Th c hi n l nh Add Entry t th c ơn Measure, ho c nh n phím t t Ctrl + E, ho c nh n úp chu t vàob ng.M t c t giá bán tr m i ã ư c ưa thêm vào b ng.- Ch n b ng cùng th c hi n l nh Flip Direction t th c ơn Measure.B ng ư c quay: c t → sản phẩm, hàng→ c t.- Kích ch n công c nhãn bên trên th c ơn công c .- Kích úp chu t vào nhãn Angle(CAB) trong b ng.H p h i tho i Relabel xu t hi n:- S a l i Angle(CAB) thành Goc(A) trong h p label.- Th c hi n tương t i v i các góc còn l i.4. T o nút l nh- Kích ch n b ng v a t o b ng công c ch n- Ch n Hide/ Show vào th c ơn Edit/Action Button.Xu t hi n nhì nút ít l nh: Hide và Show- Kích úp chu t vào Hide, b ng ư c n i.- Kích úp chu t vào Show, b ng ư c hi n th .1.3.7. Bài 7: Gi i thi u v ScriptScript là m t phương pháp ghi l i những ho t ng bên trên c a s sketch và được cho phép thực hành l i những ho t ng ó.1. T o script- Trư c tiên b n đề xuất t t m i ch hi n th nhãn t ng b ng biện pháp th c hi n l nh Display/ Preferencesvới b m i d u ch n trong khung Autoshow Labels for.- Th c hi n l nh New Script t th c ơn File. Màn hình Script xu t hi n: i kích thư c những c a s sao để cho gồm th nhìn ư c c hai c a s- Ttuyệt script cùng sketch.2. Ghi l i m t script t o tam giác- Kích ch n nút ít REC trong c a s script- V m t tam giác- T o các trung i m cho các c nh tam giác sau ó nh n ch n 3 trung i m c a tam giác.- Kích nút ít STOPhường. trên c a s Script3. Thi hành Script- Ch n 3 i m trung i m.- Kích nút ít Play trên Script. nh là trung i m c a tam giác cũ, cùng những trung i m c a những c nhM t tam giác m i xu t hi n, v i cáctam giác m i cũng ang ư c ch n- Ti p t c kích ch n nút Play.1.3.8. Bài 8: Phnghiền bi n iBài này s gi i thi u bí quyết s d ng th c ơn Transkhung i bốn ng. t nh ti n, con quay, giãn nở m t1. T o trung ương i m- D ng m t i m, ch n i m b ng công c ch n.- Th c hi n l nh Mark Center t th c ơn Transsize. i m ư c ch n s làm tâm i m:2. D ng tam giác- D ng m t tam giác g n i m ã mang đến.3. Co giãn i bốn ngS d ng l nh Dilate- Ch n t t c phương pháp c nh và những nh c a tam giác- Th c hi n l nh Dilate t th c ơn Transform. Màn hình Dilate xu t hi n:- Gõ 1 vào ô phía trên (New), gõ 2 vào ô phía dư i (Old).M t hình tam giác m i xu t hi n bao gồm kích thỏng c b ng ½ hình tam giác ã mang lại xu t hi n.4.T o m t i tứ ng ph n chi u qua m t ư ng th ng- D ng m t o n th ng n m xung quanh tam giác ã d ng.- Ch n o n th ng.- Th c hi n l nh Mark Mirror t th c ơn Transkhung (t o tr c i x ng)- Ch n t t những c nh c a tam giác (để ý không ch n nh)- Th c hi n l nh Reflect t th c ơn Transsize.Chú ý: Ch gồm những c nh c a tam giác ư c ph n chi u qua ư ng th ng.1.3.9. Bài 9: To với phương trình th , cùng l p phương trình.Bài 9 cho b n bi t bí quyết o lớn những i m, v1. o t o những nh tam giác- D ng m t tam giác.- Ch n các nh c a tam giác.- Th c hi n l nh Coordinates t th c ơn Measure.To c a các i m và h tr c khổng lồ xu t hi n.Crúc ý: nỗ lực i l n c a t r c lớn , kéo di chuy n i m (1, 0) bên trên tr c lớn .2. Tính vừa đủ những to- Ch n 3 to lớn ã tính.- Th c hi n l nh Calculate t th c ơnMeansure.- Tính giá bán tr c a i m trung bình (hoành làvừa đủ c a hoành 3 i m, tung làvừa đủ tung c a 3 i m).3. V i m t hai giá bán tr ã cho- Ch n nhị giá bán tr vừa phải v a tính ư c.- Th c hi n l nh Plot (x,y) t th c ơn Graph.M t i m m i xu t hi n gi a tam giác.4. Xây d ng phương thơm trình ư ng th ng- D ng trung i m D cho c nh AC.- N i 2 i m B và D b ng công c ư ng th ng.Nh n xét r ng ư ng th ng BD luôn luôn i qua i m t i trọng điểm tam giác.- Ch n ư ng th ng BD.- Th c hi n l nh Equation t th c ơn Measure.Pmùi hương trình c a ư ng th ng xu t hi n:1.3.10. Bài 10: nh ngTrong bài xích này b n s h c ư c giải pháp t o m t nh ng.1. T o m t o n th ng gồm m t u mút ít di chuy n xung quanh m t ư ng tròn- D ng m t ư ng tròn.- D ng m t o n th ng tất cả m t u mút ít n m trên ư ng tròn ã d ng.- Ch n ư ng tròn với u mút c a ư ng th ng n m bên trên ư ng tròn.