Sử dụng htaccess giúp sinh sản các công dụng bổ ích mang lại trang web nhỏng cấu hình Apađậy, bảo mật, trả liên can. cấm theo ip/tiếng, báo lỗi thân thiện…

quý khách có thể chế tạo ra nhiều file htaccess vào một website, từng lệnh trong file này là một chỉ thị để những hiểu biết webserver Apache tiến hành một Việc gì đó. Các lệnh vào tệp tin htaccess sẽ ảnh hưởng mang đến thư mục cất tệp tin htaccess với những folder nhỏ, (ko ảnh hưởng mang đến thư mục cha)

Các lệnh thường dùng trong file htaccess

1. Knhì báo trang khoác định vào htaccess

Lệnh DirectoryIndex là lệnh dùng để làm khai báo website mang định mang lại Apabít.

DirectoryIndex tc.phpNếu web1_user lúc request nhưng mà ko nói rõ tên file (chỉ mang tên folder) thì file khoác định vẫn chạy. lấy một ví dụ web1_user request xúc tiến như sau là không có tên file: https://nguyenminhchau.com/lap-trinh-php/ , khi đó tệp tin tc.php trong thư mục lap-trinh-php đang triển khai.

Bạn đang xem:

2. Knhị báo bảng mã

Lệnh AddDefaultCharmix dùng để thông tin mang đến trình coi ngó về bảng mã buộc phải dùng để làm hiện nay text trong trình duyệt y. Lệnh này cực kỳ có lợi, do các bạn ko bắt buộc knhị báo bảng mã bằng tag meta trong từng trang nữa.

AddDefaultCharphối UTF-8

3. Cấm hiện danh sách file

Sử dụng htaccess cnóng apađậy hiện nay danh sách tệp tin đễ tăng tính bảo mật thông tin mang lại website. Là bởi vì Khi web1_user request một thư mục nhưng mà folder kia không tồn tại trang mặc định, apache vẫn liệt kê các file ra. Hoạt cồn này hết sức không giỏi (ko bảo mật). Quý khách hàng đề nghị cấm bằng lệnh Options –Indexes

*

Options -Indexes

4. Bật tắt cơ chế đưa địa chỉ

Lệnh dùng làm bật và tắt cơ chế gửi cửa hàng của apađậy là rewriteengine

RewriteEngine on | off

5. Lệnh gửi địa chỉ

Sử dụng htaccess để đưa shop mang thành liên tưởng thật là hoạt động phổ cập tuyệt nhất vào htaccess. Bạn vẫn sử dụng lệnh rewriterule để đưa liên hệ, nó góp điều chỉnh ảnh hưởng giả của một url thành can hệ thật, giúp shop đẹp hơn, có giá trĩị nhiều cho SEO.

RewriteRule pattern url Trong số đó pattern là mẫu theo cú pháp regex miêu tả thúc đẩy mang , url là liên hệ thiệt, flag là cờ xử trí.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Minh Họa Môn Toán Kỳ Thi Thpt Quốc Gia 2015, Đề Thi Minh Họa Thpt Quốc Gia 2015 Môn Toán Bộ Gd

+ pattern: là một trong regular expression nhằm so khớp cùng với URL hiện tại hành . Diễn tả 1 cam kết tự ngẫu nhiên <chars> lớp cam kết từ bỏ (một trsinh hoạt đi) text1|text2 text1 hoặc text2 ? 0 hoặc 1 của text phía đằng trước * 0 hoặc nhiều lần text vùng trước + 1 hoặc nhiều lần text vùng trước (text) Nhóm ký kết từ ^ Diễn tả sự bắt đầu $ Diễn tả vị trí cuối char escape từng ký tự quánh biệt: ".<>()" Ký từ bỏ ! hoàn toàn có thể được sử dụng trước parttern đễ mô tả chân thành và ý nghĩa đậy định + flags là cờ hướng đẫn giải pháp hoạt động vui chơi của thông tư này: (force Redirect) Yêu cầu trình chăm bẵm lâm thời gửi nhắm đến 1 cửa hàng khác. (force URL khổng lồ be Forbidden) Điều khiển URL hiện nay thành forbidden. Nó gởi HTTPhường response, 403 (FORBIDDEN). (last rule) Điều khiển quá trình rewrite dừng lại ngơi nghỉ rule này <NC> (no case) Không sáng tỏ chữ hoa thường+ url là luật lệ thay thế mang lại can hệ nơi bắt đầu bởi client request. Trong url có thể cần sử dụng các hệ thống variables hoặc “tham khảo ngược %N” cho tới pattern của rewrite ruleVÍ DỤ:


Chuyển tác động 1 một số loại tin

RewriteRule ^songdep/$ trang chủ.php?view=cat&idloai=12 RewriteRule ^thohay/$ home page.php?view=cat&idloai=28 Chú ý: url ko được trùng cùng với tên tệp tin tất cả thật vào trang web, cùng vào Home bắt buộc thêm tag:

//" />BackreferenceRewriteRule ^web1_news/(.*).html$ home.php?view=web1_news&tieude_KhongDau=$1RewriteRule ^cat/(.*)/(.*)/$ trang chính.php?view=cat&Ten_KhongDau=$1&pageNum=$2 RewriteRule ^cat/(.*)/$ home page.php?view=cat&Ten_KhongDau=$1&pageNum=1 RewriteRule ^search/(.*)/$ home page.php?view=search&tukhoa=$1 Đổi tên mở rộng phpRewriteRule ^(.*).tto$ $1.phpChuyển nhắm đến liên tưởng khácRewriteBase /PHP2_htaccess/RewriteRule ^music/(.*) nhac/$1 Cấm coi 1 địa chỉRewriteRule ^Aa.php$ - Chú ý: Khi dùng rewriterule thì xúc tiến đưa miêu tả vào pattern không được trùng cùng với thương hiệu tệp tin có thật trong website, với trong trang chủ đề xuất thêm tag base nhỏng sau:

//" />

6. Lệnh RewriteCond

RewriteCond % Server_variable pattern Là lệnh nhằm có mang một điều kiện, lệnh này đặt trước RewriteRule để làm điều kiện mang đến RewriteRule.

+ flags là cờ đặt sau parttern nhằm điều khiển và tinh chỉnh hoạt động của chỉ thị này. Bao gồm:<nocase | NC> : khớp pattern với url không rõ ràng chữ hoa thường : Sử dụng để kết phù hợp với ĐK phía sa+ pattern là regexp nhằm so khớp với URL hiện tại, pattern cũng hoàn toàn có thể có những ký hiệu sau:-d (is directory) : Kiểm tđi xuống đường path có phải là folder xuất xắc không-f (is regular file): Kiểm tđi ra ngoài đường path gồm phải là 1 trong những tệp tin bao gồm thực giỏi không+ Server_variable bao gồm những giá chỉ trị:

HTTP_USER_AGENTHTTP_REFERERHTTP_HOSTREQUEST_URIREQUEST_FILEnguyenminhchau.comREMOTE_ADDRREMOTE_HOSTREQUEST_METHODSCRIPT_FILEnguyenminhchau.comQUERY_STRINGDOCUMENT_ROOTSERVER_nguyenminhchau.comSERVER_ADDRSERVER_SOFTWARE
TIME_YEARTIME_MONTIME_DAYTIME_HOURTIME_MINTIME_SEC
ví dụ như lệnh RewriteCond

Cnạp năng lượng cứ theo giờ server

RewriteCond %TIME_HOUR%TIME_MIN >1900 RewriteCond %TIME_HOUR%TIME_MIN RewriteRule (.*) index_dem.php

7. Lệnh Authnguyenminhchau.com, AuthType, AuthUSerFile:

Các lệnh này dùng để đảm bảo an toàn folder bằng mật khẩu. Để tiến hành, bạn sản xuất một tệp tin .htaccess đặt trong thư mục bạn có nhu cầu bảo vệ rồi thêm rất nhiều lệnh sau:

Authnguyenminhchau.com "Phan quan tri"AuthType BasicAuthUserFile /full/path/to/.htpasswdRequire valid-web1_usercũng có thể núm Phan quan lại tri thành text ngẫu nhiên, /full/path/to là đường dẫn đến tệp tin chứa web1_user cùng mật khẩu đăng nhập. File .htpasswd chứa nhiều loại, từng cái cất web1_user cùng password của web1_user

web1_usernguyenminhchau.com:passwordVÍ DỤ:

Tạo tệp tin quantri/.htaccess

Authnguyenminhchau.com "Phan quan liêu tri"AuthType BasicAuthUserFile e://xampp/htdocs/PHP2_htaccess/quantri/.htpasswdRequire valid-web1_userTạo tệp tin quantri/.htpasswdluom:1

8. Chỉ thị ErrorDocument

ErrorDocument MãLỗi full/path/to/FileThongBao.htmlQuý Khách có thể áp dụng htaccess để sở hữu những thông tin lỗi thân mật với người dùng. Lệnh ErrorDocument góp triển khai Việc nàt, trong số ấy FileThongBao.html là website nhưng mà bạn muốn hiển thị Khi lỗi phát sinh, MãLỗi là một trong những nguyên ổn. Các mã lỗi http thường gặp gỡ là :

400 – Bad request (Lỗi bởi yêu thương cầu)401 – Authorization Required (nên password để truy vấn nhập)403 – Forbidden (ko được vào)404 – Wrong page (lỗi trang* không tìm kiếm thấy…)500 – Internal Server Error (lỗi server)VD: Câu lệnh sau trong .htaccess:

ErrorDocument 404 /PHP2_htaccess/error/loi404.htmlKhi chạm mặt lỗi không tìm kiếm thấy tệp tin, browser đang auto gửi mang lại trang loi.404.html

Có bí quyết viết thông báo lỗi bằng cách gõ thẳng thông tin như sau:

ErrorDocument 404 "No such document here"

9. Chỉ thị deny, allow

Sử dụng htaccess còn làm chúng ta cấm/có thể chấp nhận được các ip truy vấn website, hay là cấm/cho phép thực hiện theo tiếng trong ngày. Bằng bí quyết áp dụng những lệnh allow và deny, chúng ta có thể tiến hành được. Sau đó là một số ví dụ:

Cấm IPhường, cần sử dụng lệnh :

deny from 192.168.8.1Cho phxay IPhường., sử dụng lệnh:allow from 00.00.00.00Cnóng tất cả IP., dùng lệnhdeny from allChỉ có thể chấp nhận được một số IPhường truy hỏi cập:order deny,allowdeny from allallow from IPallow from 203.162.*Cấm một trong những ip tầm nã cập:order allow,denyallow from alldeny from IPdeny from 203.162.*Hai đoạn code bên trên hết sức có ích với các WebMaster vào việc bảo mật.Nó sẽ ngăn uống ko cho những IP.. chưa phù hợp lệ vô trang Admin

10. Tđắm đuối khảo thêm

http://www.htaccesstools.com/

Lab áp dụng htaccess

1. Chuẩn bị

Tạo folder: Trong htdocts, chế tạo ra folder PHP2_htaccess, các thư mục bé với các tệp tin nlỗi sau: (hình từ tìm bên trên mạng + các tệp tin .php thì nhập nội dung y hệt như tên file tuy nhiên có dấu)

PHP2_htaccess .htaccess tinxemnhieu.php tinnoibat.php tin_tc.php action.php Images h1.jpg h2.jpg Libsfunctions.phpđắm say.php privatesales.php1. Trong file .htaccess, viết lệnh để Khi web1_user request tệp tin .abc thì biến đổi tệp tin tương ứng bao gồm đuôi .php

*

2. Viết lệnh cnóng liệt kê những file trong folder khi không tồn tại tệp tin mang định

*

3. Viết lệnh nhằm hướng dẫn và chỉ định trang khoác định vào folder là trangchu.php

*

Tự demo nhé

4. Viết lệnh thử khám phá trình coi ngó áp dụng bảng mã utf-8 Khi hiện nay text

*

Tự demo nhé

5. Viết lệnh để chế tạo ra ảnh hưởng đẹp nhất (tùy ý) cho 2 tệp tin tinxemnhieu.php và tinnoibat.php (sử dụng lệnh RewriteRule)

6. Viết lệnh nhằm cnóng request tệp tin action.php

*

7. Trong khoảng thời hạn trường đoản cú 21 giờ đồng hồ mang đến 6 giờ sáng, giả dụ web1_user request bất kể tệp tin nào trong thư mục private thì chuyển mang lại trang inx_dem.php ( trang index_dem.php bao gồm nội dung: Ban đêm không làm việc nhé)

8. Tạo trang loi404.html và nhập câu chữ thông báo + định dạng cho đẹp mắt. Và viết code để khi web1_user request 1 file ko trường tồn vẫn chuyển mang đến trang loi404.html

9. Trong thư mục Libs, tạo bắt đầu 1 tệp tin htaccess cùng viết lệnh cnóng web1_user request vào những file vào thư mục này (lệnh deny)

10. Tạo 1 route http://localhost/PHP2_htaccess/thong-tin-sinh-vien/ , dẫn tín đồ coi vào trang sinhvien.php. Nhập công bố sinh viên vào trang bao gồm chúng ta thương hiệu, email , điện thoại cảm ứng, hình (tệp tin hình đặt trong thư mục images)