Hp Quick Launch Buttons Là Gì, Cách Thêm Thanh Quick Launch Trong Windows 10

admin-nguyenminhchau Last updated on: May 7, 2023

Some nguyenminhchau.com notebook PCs come with Quick Launch buttons. Quick Launch buttons enable you to quickly access the programs that you use most frequently. For example, if you frequently travel for your job to give presentations, you could program the Presentation button to always open a presentation that you frequently use—all you have to do is press the button and the presentation opens.

Đang xem: Hp quick launch buttons là gì

Presentation button – enables you to always open a particular program and to view the screen on multiple displays by simply pressing the Presentation button.
nguyenminhchau.com Info button – displays the nguyenminhchau.com Info Center, which provides you with quick access to nguyenminhchau.com 3D Drive Guard, nguyenminhchau.com nguyenminhchau.com Assistant, nguyenminhchau.com Wireless Assistant, and System Information by simply pressing the nguyenminhchau.com Info button.
If the Quick Launch buttons software is installed, the Quick Launch icon displays in the system tray, so that it is always available and easily accessible.
To determine if your notebook has nguyenminhchau.com Quick Launch buttons, look above the F1-F12 function keys on your keyboard for the nguyenminhchau.com Info button icon and for the Presentation button icon. If you have these icons, you have nguyenminhchau.com Quick Launch buttons.

*

You may have nguyenminhchau.com QuickPlay buttons on your particular notebook model, but you may not have nguyenminhchau.com Quick Launch buttons. If you only have nguyenminhchau.com QuickPlay buttons, you will see the nguyenminhchau.com QuickPlay symbol

*

above the keyboard, but you will not see the nguyenminhchau.com Info button or Presentation button Quick Launch icons. nguyenminhchau.com QuickPlay buttons may launch the nguyenminhchau.com QuickPlay, nguyenminhchau.com DVD Play, or MediaSmart programs, which are different from the nguyenminhchau.com Quick Launch program.
Another way you can determine if you have Quick Launch buttons is to look at the Product Specifications sheet for your particular notebook model. If you have a custom-to-order (CTO) notebook, a product specifications sheet may not be available. If no product specifications sheet is available for your particular CTO model, contact nguyenminhchau.com for help determining if your particular notebook model has nguyenminhchau.com Quick Launch buttons.
If you have determined that you do have nguyenminhchau.com Quick Launch buttons, but the nguyenminhchau.com Quick Launch icon does not display in the system tray, or if the Quick Launch buttons do not launch applications when you press them, the nguyenminhchau.com Quick Launch software is not installed. You can download and install the most recent nguyenminhchau.com Quick Launch button software update. Use nguyenminhchau.com Update to locate the software, or go to the nguyenminhchau.com Drivers and Downloads page to download and install the most recent version of the nguyenminhchau.com Quick Launch button software.

Xem thêm:

If the computer originally came with Windows Vista and has been upgraded to Windows 7 you must install the latest version of the Quick Launch Button software.
To use the nguyenminhchau.com Quick Launch buttons program, click Start, enter quick into the search field, and then select nguyenminhchau.com Quick Launch Buttons from the list to open the nguyenminhchau.com Quick Launch Buttons window.
Alternately, if the nguyenminhchau.com Quick Launch buttons icon is visible in the system tray beside the clock, double-click the icon to open the nguyenminhchau.com Quick Launch Buttons window.
Alternately, double-click the Quick Launch icon in the system tray to open the nguyenminhchau.com Quick Launch Buttons window.
Alternately, double-click the Quick Launch icon in the system tray to open the nguyenminhchau.com Quick Launch Buttons window.
Alternately, double-click the Quick Launch icon in the system tray to open the nguyenminhchau.com Quick Launch Buttons window.

Xem thêm: Đề Thi Thpt Quốc Gia Môn Địa 2019, Đề Tham Khảo Thi Thpt Quốc Gia 2019 Môn Địa Lý

Alternately, double-click the Quick Launch icon in the system tray to open the nguyenminhchau.com Quick Launch Buttons window.

Related posts

Xếp Hạng Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2018 Các Địa Phương Trong Cả Nước

Xếp Hạng Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2018 Các Địa Phương Trong Cả Nước

Xem xếp hạng điểm thi theo khối hay theo tổ hợp xét tuyển của từng học sinh là việc...

Lưu Trữ Ma Trận Đề Thi Thpt Quốc Gia 2019 Môn Lý, Lưu Trữ Ma Trận Đề Thi Thptqg Môn Vật Lý

Lưu Trữ Ma Trận Đề Thi Thpt Quốc Gia 2019 Môn Lý, Lưu Trữ Ma Trận Đề Thi Thptqg Môn Vật Lý

Giới thiệu Thành tựu – Giải thưởng Khảo thí Đào tạo chuyên đề Đào tạo chuyên sâu Các chương...

Các Mốc Thời Gian Thi Thpt Quốc Gia 2018 Thí Sinh Nhất Thiết Phải Nhớ

Các Mốc Thời Gian Thi Thpt Quốc Gia 2018 Thí Sinh Nhất Thiết Phải Nhớ

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng – Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT) lưu ý những mốc...

Danh Sách Mã Cụm Thi Thpt Quốc Gia, Danh Sách Mã, Cụm Thi Thpt Quốc Gia 2019

Danh Sách Mã Cụm Thi Thpt Quốc Gia, Danh Sách Mã, Cụm Thi Thpt Quốc Gia 2019

Chi tiết 65 mã cụm thi thí sinh dùng để điền vào hồ sơ đăng ký dự thi cụ...

Kỳ Thi Thpt Quốc Gia 2019: Đề Thi Và Đáp Án Môn Vật Lý, Bộ 6 Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Vật Lý

Kỳ Thi Thpt Quốc Gia 2019: Đề Thi Và Đáp Án Môn Vật Lý, Bộ 6 Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Vật Lý

Vật lý là môn thi thuộc tổ hợp Khoa học Tự nhiên đề thi thử THPT quốc gia năm...

Hướng Dẫn Chụp Màn Hình Máy Tính Hp Trên Win 7 10 Đơn Giản, Cách Để Chụp Màn Hình Trên Máy Tính Hp

Hướng Dẫn Chụp Màn Hình Máy Tính Hp Trên Win 7 10 Đơn Giản, Cách Để Chụp Màn Hình Trên Máy Tính Hp

Có thể chụp được lại màn hình của mình mà hình lại đẹp hơn rất nhiều so với khi...