Học ngữ pháp tiếng anh miễn phí

     

Khóa học ngữ pháp tiếng Anh trên nguyenminhchau.com cung ứng kiến thức ngữ pháp giờ đồng hồ Anh tự cơ bạn dạng đến nâng cao, nhằm đáp ứng nhu ước học ngữ pháp để giao tiếp, luyện thi, và nhiều mục tiêu khác của đông đảo đối tượng học viên.

Chương trình học tập ngữ pháp giờ Anh có 34 bài học.

học tập thử miễn phí tổn : Bài 2: Thì lúc này tiếp diễn

Để được học tập miễn phí nhiều hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng nguyenminhchau.com


Bạn đang xem: Học ngữ pháp tiếng anh miễn phí

*

*

*

Xem thêm: Đề Thi Thpt Quốc Gia Môn Địa 2019, Đề Tham Khảo Thi Thpt Quốc Gia 2019 Môn Địa Lý

*

*

LUYỆN NGHE - NÓI ĐỘC THOẠI LUYỆN NGHE - NÓI HỘI THOẠI Chọn bài mẫu |--|--|--Beginner |------|------|------How are you doing? |------|------|------Where are you from? |------|------|------Where vì chưng you parents live? |------|------|------What kind of hobbies bởi you h |------|------|------Introducing a friend |------|------|------Do you have any children? |------|------|------Do you know the address? |------|------|------Telling the time |------|------|------Arranging the time |------|------|------At the post office |------|------|------At the train station |------|------|------Borrowing money |------|------|------Buying a plane ticket |------|------|------Confirming a plane |------|------|------Taking about the weather |------|------|------What kind of music vì you lik |------|------|------Who is that woman? |------|------|------Making a khách sạn reservation |------|------|------Checking out of a hotel |------|------|------When are you going on vacatio |------|------|------Buying clothes |------|------|------Ending a conversation |------|------|------Exchanging money |------|------|------Ordering breakfast |------|------|------Ordering food |------|------|------Talking about family |------|------|------Talking abou dreams |------|------|------Where are you going on vacati |------|------|------What vì chưng you bởi vì for a living? |--|--|--Elementary |------|------|------Do you know how to get downto |------|------|------At a restaurant |------|------|------At passport control |------|------|------Doctor’s visit |------|------|------At the grocery |------|------|------At the post-office |------|------|------At a shoes cửa hàng |------|------|------At the train station |------|------|------Booking a hotel room |------|------|------Check-in a khách sạn |------|------|------Describing people |------|------|------ Ending a conversation |------|------|------Buying a shirt |------|------|------Finding a convenience store |------|------|------Hair salon tóc |------|------|------Making a doctor’s appointment |------|------|------I have a cold. |------|------|------Inviting someone to the tiệc ngọt |------|------|------Leave a message |------|------|------Making plans |------|------|------Open a bank account |------|------|------Ordering flowers |------|------|------Car renting |------|------|------Sending a package |------|------|------Taking a taxi |------|------|------Talking about the weather |------|------|------What kinds of things bởi vì you l |------|------|------What's your favorite kind of |------|------|------What's your favorite sport? |------|------|------At the library
Giọng: English UK Male English Popular English US Female English UK Female Tốc độ: Very slow Slow Regular Quick Very quick Độ cao: 0.5 0.8 1 1.2 1.4