Các hàm xử lý file trong php

     

Trong phần trước, mình đã trình diễn những hàm kiểm soát tệp tin bao gồm tồn tại, cũng như mang rất nhiều thông báo quan trọng của tệp tin bên trên VPS và quyền phát âm, ghi cùng tiến hành cùng với tệp tin, ở trong phần này, bản thân đang trình làng về những hàm thực hiện vào sử lý tệp tin nhỏng gọi, ghi, xóa, thay đổi tên… với những hàm khác.

Bạn đang xem: Các hàm xử lý file trong php

*

Xem toàn bộ chuyên đề:

Tạo file cùng ghi file

Hàm này sẽ tạo nên một tệp tin ứng cùng với path $fileName cùng nội dung là $data cùng tsi số $mode tùy chọn mình sẽ trình diễn sau. khi thực hiện hàm này bạn phải chú ý là $fileNam với $data bắt buộc phải tất cả.

Hàm này vừa tất cả chức năng ghi file cũng vừa tất cả chức năng chế tác tệp tin, ví như tệp tin chưa xuất hiện thì hàm sẽ tạo tệp tin cùng với văn bản $data.

Để tạo thành file trống rỗng, chúng ta có thể truyền vào $data trống rỗng.

Hàm trả về là số cam kết trường đoản cú được ghi vào Hay những false trường hợp có lỗi.

Ví dụ:

Kết trái trả về 21 cam kết từ bỏ được ghi vào. Với ví dụ bên trên, vày file thử nghiệm.txt chưa có phải hàm sẽ tạo luôn file và ghi vào ngôn từ ‘Hello World. Testing!’. Nếu file sẽ bao gồm thì hàm sẽ msinh hoạt tệp tin với ghi văn bản kia vào. Vì cầm cố nội dung cũ sẽ bị mất. Để ghi tiếp câu chữ vào tệp tin đã có chúng ta truyền vào $mode có mức giá trị là FILE_APPEND

Ví dụ:

Vì tệp tin demo.txt sẽ gồm sinh hoạt trên, cần hàm đang mngơi nghỉ tệp tin này với ghi nội dung mới, cùng với tmê mệt số FILE_APPEND hàm sẽ ghi tiếp vào phía sau ngôn từ đã bao gồm. Từ 2 ví dụ ta gồm file kiểm tra.txt nlỗi sau:

Hello World. Testing!Test

Đọc file

Để phát âm ngôn từ tệp tin, bạn cũng có thể sử dụng 2 hàm sau file_get_contents($fileName) hay file($fileName)

Ví dụ:

Hello World. Testing! <1> => Test)*/?>Từ hiệu quả bên trên bạn cũng có thể thấy sự khác biệt của 2 hàm, hàm tệp tin hiểu tệp tin trả về 1 mảng cơ mà mỗi phần tử là 1 dòng của tệp tin kiểm tra.txt. Còn hàm file_get_contents vẫn trả về tất cả ngôn từ thành 1 string. Tùy mục đích cơ mà họ thực hiện 2 hàm này.

Đổi tên file, di chuyển file

Hàm đổi tên file vẫn trả về true tốt false. Trong ngôi trường hợp không giống băng thông, hàm đang dịch chuyển tệp tin. trả sử bản thân gồm thư mục abc, với vừa dịch chuyển vừa thay tên file bởi hàm này.

Xem thêm: Cách Làm Đồ Án Tốt Nghiệp 「1175_5912」, Đồ Án Tốt Nghiệp

Kết quả file test2.txt sẽ tiến hành di chuyển vào tlỗi mục abc và thay tên thành new.txt

Hàm xào nấu file

Ví dụ:

Hàm sẽ copy file new.txt sống hầu như ví dụ bên trên ra thêm 1 tệp tin new-copy.txt đặt thuộc thỏng mục.

Xóa file

Hàm cũng trả về hiệu quả true tốt false.

Ghi một mảng ra file php

Phần này bản thân trình diễn thêm về hàm file_put_contents sống bên trên.

Mục đích những ghi file này sẽ tạo ra một file php (data.php) với văn bản return về một mảng.

Kết quả file data.php

"Volvo", 1 => "BMW", 2 => "Toyota",);Tgiỏi vày ghi một mảng ra tệp tin txt. lúc gọi lại đang khó khăn hơn vào sử lý thì biện pháp ghi này đã return về một mảng luôn. Để thực hiện, chúng ta đưa ra việc require vào với sử dụng.

Volvo <1> => BMW <2> => Toyota)*/}?>vì thế tầm thường ta có thể truy vấn tức thì bộ phận return về để áp dụng.