Đổi nguyện vọng thi thpt quốc gia

     

Mỗi thí sinc chỉ được điều chỉnh ĐKXT 01 lần vào thời hạn phương tiện và chỉ được thực hiện một trong nhì phương thơm thức: trực tuyến hoặc bởi Phiếu ĐKXT.

Lưu ý, riêng cùng với các thí sinc phúc khảo bài xích thi/môn thi vẫn điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT sau khi tất cả tác dụng phúc khảo thi trung học phổ thông tổ quốc.

Quy định riêng biệt cùng với các thủ tục điều chỉnh nguyện vọng:

Điều chỉnh bởi thủ tục trực tuyến:Thí sinh sử dụng tài khoản với mật khẩu đăng nhập cá nhân đã có được cấp cho để triển khai việc kiểm soát và điều chỉnh hoài vọng ĐKXT. Lưu ý thí sinh: thủ tục này chỉ gật đầu khi số lượng hoài vọng sau thời điểm điều chỉnh không to hơn con số ước muốn đã đăng ký lúc đầu vào Phiếu ĐKDT;thay đổi bằng Phiếu ĐKXT:Thí sinh được điều chỉnh tạo thêm số lượng ước vọng so với số lượng nguyện vọng vẫn đăng ký ban sơ trong Phiếu ĐKDT cùng cần nộp bổ sung lệ tầm giá cho số nguyện vọng tăng lên theo dụng cụ.

A/ Cách chuyển đổi ước muốn online

1. Đăng nhtràn lên hệ thốnghttp://thisinh.thithptquocgia.edu.vncùng với tài khoản đã được cấp

2. Cliông xã vào thanh menu và lựa chọn chức năng thay đổi ước vọng xét tuyển