Tổng Hợp Đề Thi Lịch Sử Thpt Quốc Gia 2020, Đề Minh Họa 2020 Môn Lịch Sử

admin-nguyenminhchau Lần cập nhật cuối: Tháng Năm 29, 2021

Đáp án 24 mã đề thi THPT quốc gia 2020 môn Lịch Sử – Thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đại học 2020 cập nhật chính thức từ Bộ giáo dục có file tải word, pdf giúp các em ôn thi đạt hiệu quả nhất.

Đang xem: đề thi lịch sử thpt quốc gia 2020

Nội dung bài viết

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2020 môn Sử chính xác nhấtĐề thi THPT quốc gia 2020 môn Lịch Sử mới nhất

Cập nhật mới nhất nội dung đề thi và đáp án môn Lịch Sử thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 dành cho các em học Sử 2K2 tham khảo và thực hiện so kết quả nhanh nhất.

1. Đáp án chính thức 2020 môn Lịch Sử của Bộ GDĐT 

Bộ giáo dục đã chính thức công bố đáp án môn Sử 2020, mời các bạn tham khảo bảng đáp án sau:

2. Đáp án đề thi THPT quốc gia 2020 môn Sử chính xác nhất

Mời các bạn cùng tham khảo lời giải chi tiết chữa đề sử thpt quốc gia 2020 do đội ngũ chuyên gia giải đề của chúng tôi thực hiện. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử năm 2020 chính thức từ Bộ giáo dục sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi có thông tin.

Xem thêm: Các Mốc Thời Gian Sau Khi Thi Thpt Quốc Gia

2.1. Đáp án sử THPT 2020 mã đề 301

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề 323 chính xác nhất:

1. D 2. C 3. B 4. A 5. C 6. D 7. B 8. B 9. C 10. D11. D 12. B 13. C 14. A 15. D 16. A 17. B 18. B 19. A 20. A21. A 22. D 23. B 24. D 25. B 26. A 27. B 28. A 29. D 30. D31. A 32. A 33. A 34. D 35. B 36. A 37. B 38. D 39. D 40. D

2.2. Đáp án sử THPT quốc gia 2020 mã đề 302

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề chính xác nhất:

1. B 2. C 3. B 4. B 5. D 6. B 7. D 8. B 9. C 10. A11. C 12. A 13. B 14. A 15. D 16. A 17. C 18. B 19. C 20. A21. D 22. A 23. A 24. C 25. A 26. B 27. B 28. A 29. A 30. C31. C 32. B 33. B 34. C 35. B 36. B 37. A 38. A 39. C 40. C

2.3. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 303

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề chính xác nhất:

1. A 2. B 3. D 4. A 5. C 6. B 7. D 8. B 9. D 10. C11. D 12. D 13. C 14. C 15. A 16. D 17. B 18. D 19. D 20. D21. B 22. C 23. B 24. B 25. B 26. C 27. C 28. D 29. B 30. D31. B 32. C 33. C 34. B 35. C 36. D 37. B 38. C 39. D 40. B

2.4. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 304

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề chính xác nhất:

1. A 2. B 3. C 4. A 5. B 6. C 7. B 8. C 9. D 10. D11. D 12. B 13. D 14. D 15. A 16. D 17. A 18. B 19. A 20. D21. A 22. A 23. D 24. A 25. A 26. A 27. D 28. B 29. B 30. A31. B 32. A 33. A 34. D 35. D 36. B 37. A 38. D 39. B 40. B

2.5. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 305

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề chính xác nhất:

1. C 2. C 3. D 4. C 5. A 6. A 7. A 8. B 9. B 10. B11. A 12. C 13. A 14. B 15. B 16. C 17.C 18. B 19. D 20. D21. C 22. A 23. D 24. D 25. D 26. C 27. C 28. D 29. D 30. C31. A 32. D 33. A 34. A 35. D 36. C 37. C 38. A 39.C 40. A

2.6. Đáp án sử THPT quốc gia 2020 đề 306

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề chính xác nhất:

1. B 2. C 3. A 4. C 5. C 6. C 7. D 8. B 9. D 10. A11. B 12. B 13. A 14. C 15. A 16. D 17. D 18. D 19. C 20. C21. A 22. D 23. C 24. A 25. A 26. C 27. C 28. C 29. A 30. D31. A 32. A 33. D 34. A 35. D 36. D 37. C 38. D 39. A 40. A

2.7. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 307

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề chính xác nhất:

1. C 2. C 3. C 4. B 5. D 6. D 7. A 8. A 9. B 10. C11. B 12. A 13. B 14. C 15. C 16. B 17. A 18. C 19. C 20. C21. B 22. C 23. D 24. C 25. B 26. A 27. C 28. A 29. D 30. D31. D 32. B 33. B 34. B 35. A 36. A 37. B 38. D 39. D 40. A

2.8. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 308

Xem ngay bảng đáp án sử thpt quốc gia 2020 đề 308 chính xác nhất:

1. B 2. D 3. C 4. B 5. C 6. A 7. D 8. D 9. B 10. D11. B 12. D 13. C 14. A 15. A 16. C 17. B 18. C 19. A 20. C21. B 22. B 23. B 24. C 25. A 26. B 27. D 28. C 29. B 30. A31. C 32. C 33. D 34. D 35. D 36. B 37. D 38. A 39. D 40. B

2.9. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 309

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề chính xác nhất:

1. B 2. A 3. C 4. A 5. A 6. B 7. B 8. A 9. D 10. D11. C 12. D 13. D 14. D 15. B 16. B 17. D 18. A 19. D 20. C21. A 22. D 23. A 24. B 25. C 26. B 27. D 28. D 29. C 30. C31. D 32. D 33. B 34. C 35. A 36. D 37. A 38. A 39. C 40. C

2.10. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 310

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề chính xác nhất:

1. A 2. C 3. D 4. D 5. A 6. A 7. C 8. C 9. B 10. D11. C 12. C 13. D 14. C 15. C 16. B 17. B 18. B 19. A 20. B21. D 22. B 23. C 24. B 25. A 26. B 27. B 28. A 29. A 30. B31. A 32. A 33. B 34. C 35. B 36. C 37. B 38. C 39. C 40. A

2.11. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 311

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề 311 chính xác nhất:

1. B 2. C 3. A 4. C 5. D 6.A 7. B 8. D 9. A 10. D11. C 12. B 13. A 14. C 15. D 16. B 17. D 18. B 19. B 20. B21. A 22. D 23. A 24. D 25. B 26. A 27. C 28. C 29. C 30. B31. B 32. A 33. C 34. A 35. B 36. A 37. C 38. C 39. B 40. C

2.12. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 312

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề chính xác nhất:

1. A 2. A 3. C 4. C 5. B 6. C 7. D 8. C 9. A 10. D11. D 12. A 13. B 14. C 15. A 16. C 17. B 18. A 19. B 20. C21. D 22. D 23. B 24. D 25. B 26. A 27. A 28. A 29. B 30. D31. B 32. B 33. D 34. D 35. B 36. B 37. D 38. A 39. A 40. B

2.13. Đáp án sử THPT quốc gia 2020 đề 313

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề chính xác nhất:

1. D 2. A 3. D 4. C 5. D 6. D 7. C 8. A 9. C 10. D11. C 12. A 13. D 14. B 15. C 16. B 17. A 18. D 19. C 20. C21. B 22. D 23. B 24. D 25. A 26. A 27. B 28. B 29. D 30. A31. B 32. C 33. C 34. A 35. B 36. C 37. A 38. D 39. B 40. A

2.14. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 314

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề 314 chính xác nhất:

1. B 2. A 3. B 4. B 5. A 6. B 7. C 8. C 9. D 10. B11. A 12. C 13. B 14. A 15. D 16. B 17. C 18.C 19. D 20. A21. C 22. D 23. A 24. A 25. A 26. D 27. D 28. C 29. C 30. A31. B 32. D 33. B 34. B 35. D 36. C 37. A 38. D 39. A 40. D

2.15. Đáp án sử THPT quốc gia 2020 đề 315

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề chính xác nhất:

1. B 2. D 3. D 4. D 5. B 6. C 7. B 8. B 9. A 10. D11. D 12. D 13. C 14. A 15. C 16. A 17. D 18. B 19. D 20. C21. C 22. B 23. D 24. C 25. B 26. A 27. D 28. B 29. C 30. A31. D 32. C 33. A 34. B 35. C 36. B 37. C 38. B 39. C 40. C

2.16. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 316

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề chính xác nhất:

1. B 2. C 3. B 4. C 5. B 6. A 7. A 8. A 9. A 10. A11. C 12. B 13. A 14. C 15. D 16. C 17. A 18. A 19. A 20. C21. D 22. D 23. A 24. B 25. D 26. A 27. D 28. D 29. C 30. D31. D 32. C 33. B 34. B 35. D 36. C 37. C 38. B 39. C 40. D

2.17. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 317

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề chính xác nhất:

1. B 2. A 3. D 4. A 5. A 6. D 7. A 8. C 9. D 10. C11. C 12. D 13. A 14. A 15. B 16. B 17. D 18. D 19. B 20. B21. C 22. D 23. C 24. C 25. B 26. C 27. B 28. C 29. A 30. A31. D 32. C 33. C 34. D 35. A 36. B 37. A 38. C 39. C 40. D

2.18. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 318

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề chính xác nhất:

1. D 2. C 3. D 4. D 5. A 6. A 7. A 8. C 9. A 10. D11. B 12. B 13. B 14. C 15. B 16. C 17. D 18. B 19. D 20. D21. D 22. A 23. A 24. D 25. C 26. A 27. B 28. A 29. D 30. C31. B 32. C 33. B 34. B 35. B 36. A 37. C 38. A 39. B 40. C

2.19. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 319

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề chính xác nhất:

1. C 2. C 3. B 4. C 5. A 6. D 7. A 8. B 9. D 10. D11. D 12. C 13. D 14. A 15. A 16. B 17. A 18. B 19. A 20. A21. D 22. B 23. A 24. C 25. C 26. C 27. D 28. B 29. A 30. C31. B 32. A 33. A 34. C 35. B 36. B 37. C 38. C 39. B 40. C

2.20. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 320

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề chính xác nhất:

1. C 2. C 3. B 4. D 5. A 6. A 7. D 8. C 9. C 10. A11. B 12. A 13. C 14. C 15. A 16. C 17. C 18. D 19. C 20. D21. B 22. D 23. C 24. B 25. C 26. D 27. B 28. B 29. D 30.A 31. A 32. D 33. A 34. B 35. D 36. B 37. B 38. A 39. B 40. D

2.21. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 321

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề chính xác nhất:

1. B 2. A 3. A 4. D 5. D 6. C 7. B 8. B 9. B 10. C11. A 12. C 13. C 14. C 15. A 16. C 17. C 18.A 19. D 20. A21. B 22. B 23. D 24. D 25. B 26. C 27. D 28. A 29. D 30. D31. A 32. A 33. B 34. D 35. B 36. B 37. D 38. A 39. A 40. D

2.22. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 322

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề chính xác nhất:

1. D 2. A 3. C 4. D 5. C 6. A 7. A 8. C 9. B 10. B11. D 12. C 13. D 14. A 15. B 16. B 17. B 18. D 19. D 20. D21. A 22. B 23. C 24. C 25. A 26. A 27. D 28. D 29. C 30. B31. A 32. C 33. D 34. D 35. C 36. B 37. A 38. A 39. D 40. D

2.23. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 323

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề 323 chính xác nhất:

1. A 2. D 3. B 4. D 5. A 6. C 7. D 8. D 9. C 10. B11. C 12. C 13. D 14. A 15. D 16. A 17. C 18. B 19. B 20. D21. C 22. B 23. C 24. B 25. D 26. D 27. A 28.A 29. B 30. D31. A 32. B 33. C 34. B 35. C 36. A 37. C 38. A 39. B 40. C

2.24. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 324

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề chính xác nhất:

1. A 2. D 3. A 4. C 5. C 6. A 7. A 8. C 9. D 10. C11. C 12. D 13. B 14. A 15. B 16. A 17. B 18. B 19. B 20. D21. A 22. C 23. D 24. D 25. C 26. D 27. B 28. B 29. D 30. C31. A 32. D 33. C 34. B 35. B 36. A 37. D 38. A 39. C 40. C

Trên đây là nội dung đề thi cũng như đáp án Sử THPT quốc gia 2020 đã được chuyên trang chúng tôi tổng hợp và thông tin đến các bạn.

Xem thêm: Cách Chèn Thêm Trang Vào File Pdf Trực Tuyến Miễn Phí, Cách Chèn Thêm Trang Vào File Pdf

3. Đề thi THPT quốc gia 2020 môn Lịch Sử mới nhất

Xem ngay toàn bộ nội dung đề Sử của kỳ thi THPT quốc gia năm học 2020-2021 được cập nhật sớm nhất tại chuyên trang của chúng tôi.

Bài viết liên quan

Trọn Bộ 4 Mã Đề Thi Tốt Nghiệp Thpt 2020 Môn Tiếng Anh (Bản Đẹp) & Giải Chi Tiết

Trọn Bộ 4 Mã Đề Thi Tốt Nghiệp Thpt 2020 Môn Tiếng Anh (Bản Đẹp) & Giải Chi Tiết

Contents1. Đáp án chính thức 2020 môn Lịch Sử của Bộ GDĐT 2. Đáp án đề thi THPT quốc gia...

Phân Tích Ma Trận Đề Thi Thpt Quốc Gia 2018 Môn Toán, Phân Tích Ma Trận Đề Thi Thpt Quốc Gia 2018

Phân Tích Ma Trận Đề Thi Thpt Quốc Gia 2018 Môn Toán, Phân Tích Ma Trận Đề Thi Thpt Quốc Gia 2018

Contents1. Đáp án chính thức 2020 môn Lịch Sử của Bộ GDĐT 2. Đáp án đề thi THPT quốc gia...

Ngôi Trường Thpt Chuyên Bắc Ninh : Đẹp, Sang Và Tây Hết Nấc!

Ngôi Trường Thpt Chuyên Bắc Ninh : Đẹp, Sang Và Tây Hết Nấc!

Contents1. Đáp án chính thức 2020 môn Lịch Sử của Bộ GDĐT 2. Đáp án đề thi THPT quốc gia...

Hướng Dẫn Dùng Máy Scan Hp 3000 S2, Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Scan Hp Scanjet Pro 3000 S3

Hướng Dẫn Dùng Máy Scan Hp 3000 S2, Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Scan Hp Scanjet Pro 3000 S3

Contents1. Đáp án chính thức 2020 môn Lịch Sử của Bộ GDĐT 2. Đáp án đề thi THPT quốc gia...

Trường Thpt Trưng Vương Quận 1, Đoàn Trường Thpt Trưng Vương

Trường Thpt Trưng Vương Quận 1, Đoàn Trường Thpt Trưng Vương

Contents1. Đáp án chính thức 2020 môn Lịch Sử của Bộ GDĐT 2. Đáp án đề thi THPT quốc gia...

Trường Thpt Chuyên Lý Tự Trọng, Thpt Chuyên Lý Tự Trọng

Trường Thpt Chuyên Lý Tự Trọng, Thpt Chuyên Lý Tự Trọng

Contents1. Đáp án chính thức 2020 môn Lịch Sử của Bộ GDĐT 2. Đáp án đề thi THPT quốc gia...