Đề thi lịch sử thpt quốc gia 2020

     
Đáp án 24 mã đề thi THPT non sông 20trăng tròn môn Lịch Sử – Thi tốt nghiệp trung học tập càng nhiều, đại học 2020 update đồng ý tự Sở giáo dục bao gồm file cài đặt word, pdf góp những em ôn thi đạt tác dụng tốt nhất.

Bạn đang xem: Đề thi lịch sử thpt quốc gia 2020


Nội dung bài viết

Đáp án đề thi trung học phổ thông đất nước 20trăng tròn môn Sử đúng mực nhấtĐề thi trung học phổ thông non sông 20trăng tròn môn Lịch Sử mới nhất

Cập nhật tiên tiến nhất câu chữ đề thi cùng lời giải môn Lịch Sử thi xuất sắc nghiệp trung học tập nhiều năm 2020 dành cho những em học tập Sử 2K2 tham khảo với thực hiện so tác dụng nkhô cứng tốt nhất.

1. Đáp án xác nhận 2020 môn Lịch Sử của Sở GDĐT 

Bộ dạy dỗ sẽ xác nhận công bố câu trả lời môn Sử 20trăng tròn, mời chúng ta tìm hiểu thêm bảng đáp án sau:

2. Đáp án đề thi trung học phổ thông giang sơn 2020 môn Sử đúng đắn nhất

Mời các bạn thuộc tham khảo giải mã chi tiết chữa đề sử thpt giang sơn 20đôi mươi bởi vì đội hình Chuyên Viên giải đề của Cửa Hàng chúng tôi triển khai. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử năm 2020 bằng lòng từ bỏ Sở giáo dục sẽ được Cửa Hàng chúng tôi cập nhật ngay lúc tất cả lên tiếng.

Xem thêm: Các Mốc Thời Gian Sau Khi Thi Thpt Quốc Gia

2.1. Đáp án sử trung học phổ thông 2020 mã đề 301

Xem ngay lập tức bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc thêm giang sơn năm 20đôi mươi mã đề 323 đúng đắn nhất:

1. D 2. C 3. B 4. A 5. C 6. D 7. B 8. B 9. C 10. D11. D 12. B 13. C 14. A 15. D 16. A 17. B 18. B 19. A trăng tròn. A21. A 22. D 23. B 24. D 25. B 26. A 27. B 28. A 29. D 30. D31. A 32. A 33. A 34. D 35. B 36. A 37. B 38. D 39. D 40. D

2.2. Đáp án sử THPT non sông 20đôi mươi mã đề 302

Xem tức thì bảng giải đáp môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc diện tích lớn giang sơn năm 2020 mã đề chính xác nhất:

1. B 2. C 3. B 4. B 5. D 6. B 7. D 8. B 9. C 10. A11. C 12. A 13. B 14. A 15. D 16. A 17. C 18. B 19. C trăng tròn. A21. D 22. A 23. A 24. C 25. A 26. B 27. B 28. A 29. A 30. C31. C 32. B 33. B 34. C 35. B 36. B 37. A 38. A 39. C 40. C

2.3. Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 303

Xem ngay lập tức bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc nhiều đất nước năm 20trăng tròn mã đề đúng mực nhất:

1. A 2. B 3. D 4. A 5. C 6. B 7. D 8. B 9. D 10. C11. D 12. D 13. C 14. C 15. A 16. D 17. B 18. D 19. D 20. D21. B 22. C 23. B 24. B 25. B 26. C 27. C 28. D 29. B 30. D31. B 32. C 33. C 34. B 35. C 36. D 37. B 38. C 39. D 40. B

2.4. Đáp án đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2020 môn Sử mã đề 304

Xem ngay bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc ít nhiều non sông năm 20trăng tròn mã đề đúng mực nhất:

1. A 2. B 3. C 4. A 5. B 6. C 7. B 8. C 9. D 10. D11. D 12. B 13. D 14. D 15. A 16. D 17. A 18. B 19. A trăng tròn. D21. A 22. A 23. D 24. A 25. A 26. A 27. D 28. B 29. B 30. A31. B 32. A 33. A 34. D 35. D 36. B 37. A 38. D 39. B 40. B

2.5. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 20đôi mươi môn Sử mã đề 305

Xem ngay bảng lời giải môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ quát tổ quốc năm 20trăng tròn mã đề chính xác nhất:

1. C 2. C 3. D 4. C 5. A 6. A 7. A 8. B 9. B 10. B11. A 12. C 13. A 14. B 15. B 16. C 17.C 18. B 19. D đôi mươi. D21. C 22. A 23. D 24. D 25. D 26. C 27. C 28. D 29. D 30. C31. A 32. D 33. A 34. A 35. D 36. C 37. C 38. A 39.C 40. A

2.6. Đáp án sử trung học phổ thông đất nước 20đôi mươi đề 306

Xem tức thì bảng giải đáp môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc diện tích lớn nước nhà năm 20đôi mươi mã đề đúng đắn nhất:

1. B 2. C 3. A 4. C 5. C 6. C 7. D 8. B 9. D 10. A11. B 12. B 13. A 14. C 15. A 16. D 17. D 18. D 19. C trăng tròn. C21. A 22. D 23. C 24. A 25. A 26. C 27. C 28. C 29. A 30. D31. A 32. A 33. D 34. A 35. D 36. D 37. C 38. D 39. A 40. A

2.7. Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp THPT năm 20trăng tròn môn Sử mã đề 307

Xem ngay bảng lời giải môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc rộng rãi đất nước năm 20trăng tròn mã đề đúng mực nhất:

1. C 2. C 3. C 4. B 5. D 6. D 7. A 8. A 9. B 10. C11. B 12. A 13. B 14. C 15. C 16. B 17. A 18. C 19. C đôi mươi. C21. B 22. C 23. D 24. C 25. B 26. A 27. C 28. A 29. D 30. D31. D 32. B 33. B 34. B 35. A 36. A 37. B 38. D 39. D 40. A

2.8. Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 308

Xem tức thì bảng lời giải sử thpt non sông 20trăng tròn đề 308 đúng chuẩn nhất:

1. B 2. D 3. C 4. B 5. C 6. A 7. D 8. D 9. B 10. D11. B 12. D 13. C 14. A 15. A 16. C 17. B 18. C 19. A trăng tròn. C21. B 22. B 23. B 24. C 25. A 26. B 27. D 28. C 29. B 30. A31. C 32. C 33. D 34. D 35. D 36. B 37. D 38. A 39. D 40. B

2.9. Đáp án đề thi giỏi nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 309

Xem ngay lập tức bảng giải đáp môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc rộng lớn non sông năm 2020 mã đề chính xác nhất:

1. B 2. A 3. C 4. A 5. A 6. B 7. B 8. A 9. D 10. D11. C 12. D 13. D 14. D 15. B 16. B 17. D 18. A 19. D 20. C21. A 22. D 23. A 24. B 25. C 26. B 27. D 28. D 29. C 30. C31. D 32. D 33. B 34. C 35. A 36. D 37. A 38. A 39. C 40. C

2.10. Đáp án đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 20trăng tròn môn Sử mã đề 310

Xem ngay lập tức bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc rộng rãi non sông năm 20đôi mươi mã đề đúng mực nhất:

1. A 2. C 3. D 4. D 5. A 6. A 7. C 8. C 9. B 10. D11. C 12. C 13. D 14. C 15. C 16. B 17. B 18. B 19. A trăng tròn. B21. D 22. B 23. C 24. B 25. A 26. B 27. B 28. A 29. A 30. B31. A 32. A 33. B 34. C 35. B 36. C 37. B 38. C 39. C 40. A

2.11. Đáp án đề thi giỏi nghiệp THPT năm 20đôi mươi môn Sử mã đề 311

Xem ngay lập tức bảng câu trả lời môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc rộng rãi đất nước năm 2020 mã đề 311 đúng đắn nhất:

1. B 2. C 3. A 4. C 5. D 6.A 7. B 8. D 9. A 10. D11. C 12. B 13. A 14. C 15. D 16. B 17. D 18. B 19. B 20. B21. A 22. D 23. A 24. D 25. B 26. A 27. C 28. C 29. C 30. B31. B 32. A 33. C 34. A 35. B 36. A 37. C 38. C 39. B 40. C

2.12. Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 312

Xem tức thì bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề đúng chuẩn nhất:

1. A 2. A 3. C 4. C 5. B 6. C 7. D 8. C 9. A 10. D11. D 12. A 13. B 14. C 15. A 16. C 17. B 18. A 19. B trăng tròn. C21. D 22. D 23. B 24. D 25. B 26. A 27. A 28. A 29. B 30. D31. B 32. B 33. D 34. D 35. B 36. B 37. D 38. A 39. A 40. B

2.13. Đáp án sử THPT giang sơn 2020 đề 313

Xem tức thì bảng câu trả lời môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc diện tích lớn tổ quốc năm 20đôi mươi mã đề chính xác nhất:

1. D 2. A 3. D 4. C 5. D 6. D 7. C 8. A 9. C 10. D11. C 12. A 13. D 14. B 15. C 16. B 17. A 18. D 19. C đôi mươi. C21. B 22. D 23. B 24. D 25. A 26. A 27. B 28. B 29. D 30. A31. B 32. C 33. C 34. A 35. B 36. C 37. A 38. D 39. B 40. A

2.14. Đáp án đề thi giỏi nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 314

Xem ngay lập tức bảng câu trả lời môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc diện tích lớn non sông năm 20trăng tròn mã đề 314 đúng chuẩn nhất:

1. B 2. A 3. B 4. B 5. A 6. B 7. C 8. C 9. D 10. B11. A 12. C 13. B 14. A 15. D 16. B 17. C 18.C 19. D đôi mươi. A21. C 22. D 23. A 24. A 25. A 26. D 27. D 28. C 29. C 30. A31. B 32. D 33. B 34. B 35. D 36. C 37. A 38. D 39. A 40. D

2.15. Đáp án sử THPT nước nhà 20trăng tròn đề 315

Xem tức thì bảng giải đáp môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc càng nhiều nước nhà năm 20trăng tròn mã đề đúng chuẩn nhất:

1. B 2. D 3. D 4. D 5. B 6. C 7. B 8. B 9. A 10. D11. D 12. D 13. C 14. A 15. C 16. A 17. D 18. B 19. D trăng tròn. C21. C 22. B 23. D 24. C 25. B 26. A 27. D 28. B 29. C 30. A31. D 32. C 33. A 34. B 35. C 36. B 37. C 38. B 39. C 40. C

2.16. Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 20đôi mươi môn Sử mã đề 316

Xem ngay lập tức bảng lời giải môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ thông non sông năm 20trăng tròn mã đề chính xác nhất:

1. B 2. C 3. B 4. C 5. B 6. A 7. A 8. A 9. A 10. A11. C 12. B 13. A 14. C 15. D 16. C 17. A 18. A 19. A 20. C21. D 22. D 23. A 24. B 25. D 26. A 27. D 28. D 29. C 30. D31. D 32. C 33. B 34. B 35. D 36. C 37. C 38. B 39. C 40. D

2.17. Đáp án đề thi giỏi nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 317

Xem ngay lập tức bảng giải đáp môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc nhiều nước nhà năm 20trăng tròn mã đề đúng mực nhất:

1. B 2. A 3. D 4. A 5. A 6. D 7. A 8. C 9. D 10. C11. C 12. D 13. A 14. A 15. B 16. B 17. D 18. D 19. B trăng tròn. B21. C 22. D 23. C 24. C 25. B 26. C 27. B 28. C 29. A 30. A31. D 32. C 33. C 34. D 35. A 36. B 37. A 38. C 39. C 40. D

2.18. Đáp án đề thi giỏi nghiệp THPT năm 20đôi mươi môn Sử mã đề 318

Xem tức thì bảng giải đáp môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ biến đất nước năm 20đôi mươi mã đề chính xác nhất:

1. D 2. C 3. D 4. D 5. A 6. A 7. A 8. C 9. A 10. D11. B 12. B 13. B 14. C 15. B 16. C 17. D 18. B 19. D đôi mươi. D21. D 22. A 23. A 24. D 25. C 26. A 27. B 28. A 29. D 30. C31. B 32. C 33. B 34. B 35. B 36. A 37. C 38. A 39. B 40. C

2.19. Đáp án đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 20trăng tròn môn Sử mã đề 319

Xem ngay bảng giải đáp môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ quát nước nhà năm 20trăng tròn mã đề chính xác nhất:

1. C 2. C 3. B 4. C 5. A 6. D 7. A 8. B 9. D 10. D11. D 12. C 13. D 14. A 15. A 16. B 17. A 18. B 19. A đôi mươi. A21. D 22. B 23. A 24. C 25. C 26. C 27. D 28. B 29. A 30. C31. B 32. A 33. A 34. C 35. B 36. B 37. C 38. C 39. B 40. C

2.trăng tròn. Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 320

Xem ngay bảng câu trả lời môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc đa dạng nước nhà năm 20đôi mươi mã đề đúng chuẩn nhất:

1. C 2. C 3. B 4. D 5. A 6. A 7. D 8. C 9. C 10. A11. B 12. A 13. C 14. C 15. A 16. C 17. C 18. D 19. C 20. D21. B 22. D 23. C 24. B 25. C 26. D 27. B 28. B 29. D 30.A 31. A 32. D 33. A 34. B 35. D 36. B 37. B 38. A 39. B 40. D

2.21. Đáp án đề thi giỏi nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 321

Xem ngay bảng giải đáp môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc rộng rãi giang sơn năm 20trăng tròn mã đề đúng chuẩn nhất:

1. B 2. A 3. A 4. D 5. D 6. C 7. B 8. B 9. B 10. C11. A 12. C 13. C 14. C 15. A 16. C 17. C 18.A 19. D đôi mươi. A21. B 22. B 23. D 24. D 25. B 26. C 27. D 28. A 29. D 30. D31. A 32. A 33. B 34. D 35. B 36. B 37. D 38. A 39. A 40. D

2.22. Đáp án đề thi giỏi nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 322

Xem tức thì bảng đáp án môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ biến nước nhà năm 2020 mã đề chính xác nhất:

1. D 2. A 3. C 4. D 5. C 6. A 7. A 8. C 9. B 10. B11. D 12. C 13. D 14. A 15. B 16. B 17. B 18. D 19. D 20. D21. A 22. B 23. C 24. C 25. A 26. A 27. D 28. D 29. C 30. B31. A 32. C 33. D 34. D 35. C 36. B 37. A 38. A 39. D 40. D

2.23. Đáp án đề thi giỏi nghiệp THPT năm 2020 môn Sử mã đề 323

Xem tức thì bảng giải đáp môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc càng nhiều non sông năm 2020 mã đề 323 đúng đắn nhất:

1. A 2. D 3. B 4. D 5. A 6. C 7. D 8. D 9. C 10. B11. C 12. C 13. D 14. A 15. D 16. A 17. C 18. B 19. B 20. D21. C 22. B 23. C 24. B 25. D 26. D 27. A 28.A 29. B 30. D31. A 32. B 33. C 34. B 35. C 36. A 37. C 38. A 39. B 40. C

2.24. Đáp án đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 20đôi mươi môn Sử mã đề 324

Xem ngay bảng câu trả lời môn thi Lịch Sử của kỳ thi trung hoc phổ quát giang sơn năm 20trăng tròn mã đề đúng mực nhất:

1. A 2. D 3. A 4. C 5. C 6. A 7. A 8. C 9. D 10. C11. C 12. D 13. B 14. A 15. B 16. A 17. B 18. B 19. B trăng tròn. D21. A 22. C 23. D 24. D 25. C 26. D 27. B 28. B 29. D 30. C31. A 32. D 33. C 34. B 35. B 36. A 37. D 38. A 39. C 40. C

Trên đó là nội dung đề thi cũng giống như câu trả lời Sử THPT quốc gia 20trăng tròn đã có được chăm trang Cửa Hàng chúng tôi tổng hòa hợp cùng lên tiếng đến chúng ta.

3. Đề thi THPT giang sơn 20đôi mươi môn Lịch Sử new nhất

Xem ngay cục bộ câu chữ đề Sử của kỳ thi trung học phổ thông non sông năm học tập 2020-2021 được update sớm nhất tại chăm trang của Cửa Hàng chúng tôi.