Đáp án môn hóa thpt quốc gia 2019

     

Đáp án cùng đề thi trung học phổ thông Quốc gia môn Hóa trung học phổ thông Quốc gia năm 2019 toàn bộ mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224.

Bạn đang xem: Đáp án môn hóa thpt quốc gia 2019

Đáp án đề thi môn Hóa THPTQG 2019 – Tất cả những mã đề

201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224

Đáp án vẫn cập nhật xong: 201; 202; 203; 204; 207; 211; 213; 215; 216; 217; 218; 221; 223; 224

(4 mã gốc: 203; 204; 216; 217)

Các team mã đề trùng nhau – đối chiếu đáp án dựa vào mã đề gốc:

Nhóm 1: 201; 207; 209; 215; 217; 223

Nhóm 2: 202; 208; 210; 216; 218; 224

Nhóm 3: 203; 205; 211; 213; 219; 221

Nhóm 4: 204; 206; 212; 214; 220; 222

Đáp án môn Hóa, Mã đề: 201 

41. B

42. C

43. A

44. A

45. A

46.C

47.D

48.A

49.D

50.A

51.B

52.D

53.C

54.C

55.D

56.B

57.A

58.D

59.B

60.B

61.D

62.D

63.B

64.D

65.A

66.B

67.D

68.B

69.D

70.A

71.B

72.A

73.B

74.D

75.D

76.B

77.C

78.A

79.D

80.D

Đáp án môn Hóa, Mã đề: 202 

41.C

42.B

43.B

44.A

45.C

46.D

47.C

48.D

49.A

50.A

51.A

52.C

53.A

54.D

55.D

56.B

57.D

58.B

59.A

60.A

61.D

62.A

63.A

64.B

65.B

66.D

67.A

68.B

69.D

70.D

71.B

72.D

73.A

74.D

75.A

76.B

77.A

78.B

79.A

80.D

Đáp án môn Hóa, Mã đề: 203 

41.A

42.B

43.A

44.A

45.C

46.A

47.D

48.D

49.C

50.D

51.D

52.A

53.B

54.C

55.C

56.C

57.A

58.B

59.C

60.C

61.D

62.A

63.A

64.A

65.C

66.D

67.A

68.C

69.C

70.B

71.D

72.C

73.B

74.A

75.C

76.D

77.C

78.B

79.D

80.D


Đáp án môn Hóa, Mã đề: 204

41.A

42.A

43.C

44.D

45.C

46.B

47.C

48.B

49.C

50.B

51.A

52.C

53.A

54.C

55.B

56.C

57.D

58.B

59.A

60.C

61.A

62.D

63.A

64.D

65.A

66.B

67.B

68.D

69.D

70.B

71.B

72.D

73.B

74.A

75.C

76.C

77.B

78.D

79.A

80.D

Đáp án môn Hóa, Mã đề: 207 

41.A

42.A

43.B

44.C

45.B

46.C

47.C

48.A

49.B

50.B

51.D

52.B

53.D

54.A

55.C

56.C

57.B

58.A

59.D

60C

61.D

62.A

63.C

64.B

65.C

66.D

67.D

68.A

69.B

70.D

71.A

72.B

73.A

74.D

75.C

76.D

77.A

78.C

79.C

80.D

Đáp án môn Hóa, Mã đề: 211 

41.C

42.B

43.C

44.A

45.A

46.B

47.B

48.B

49.C

50.C

51.C

52.B

53.B

54.D

55.D

56.C

57.B

58.C

59.A

60.B

61.D

62.A

63.C

64.B

65.C

66.A

67.A

68.D

69.A

70.C

71.B

72.B

73.D

74.B

75.C

76.A

77.D

78.D

79.A

80.A


Đáp án môn Hóa, Mã đề: 213

41.C

42.C

43.D

44.D

45.A

46.D

47.B

48.B

49.B

50.A

51.B

52.A

53.C

54.D

55.B

56.D

57.C

58.C

59.B

60.D

61.D

62.A

63.C

64.A

65.B

66.D

67.D

68.C

69.C

70.B

71.A

72.C

73.A

74.A

75.B

76.C

77.A

78.D

79.D

80.A

Đáp án môn Hóa, Mã đề: 215 

41.A

42.C

43.C

44.D

45.B

46.A

47.B

48.A

49.B

50.C

51.C

52.D

53.B

54.B

55.A

56.C

57.C

58.D

59.B

60.D

61.C

62.C

63.B

64.D

65.B

66.A

67.B

68.C

69.B

70.D

71.C

72.A

73.D

74.D

75.C

76.D

77.B

78.C

79.D

80.D

Đáp án môn Hóa, Mã đề: 216 

41.B

42.B

43.D

44.A

45.D

46.A

47.C

48.D

49.A

50.C

51.C

52.C

53.A

54.D

55.B

56.B

57.C

58.A

59.C

60.D

61.D

62.A

63.B

64.A

65.A

66.B

67.B

68.B

69.B

70.A

71.C

72.B

73.A

74.D

75.A

76.C

77.B

78.D

79.D

80.D


Đáp án môn Hóa, Mã đề: 217 

41.B

42.D

43.D

44.B

45.C

46.D

47.C

48.A

49.B

50.B

51.A

52.D

53.A

54.D

55.A

56.A

57.C

58.A

59.C

60.B

61.A

62.C

63.D

64.A

65.C

66.D

67.C

68.B

69.D

70.D

71.C

72.A

73.B

74.D

75.B

76.D

77.C

78.A

79.D

80.D

Đáp án môn Hóa, Mã đề: 218 

41.B

42.C

43.D

44.B

45.B

46.C

47.A

48.D

49.C

50.A

51.B

52.D

53.C

54.B

55.A

56.D

57.D

58.B

59.C

60.A

61.A

62.B

63.D

64.D

65.A

66.B

67.C

68.D

69.B

70.C

71.A

72.A

73.D

74.A

75.A

76.C

77.B

78.C

79.C

80.C

Đáp án môn Hóa, Mã đề: 221

41.B

42.D

43.C

44.C

45.A

46.B

47.D

48.D

49.B

50.D

51.A

52.D

53.D

54.B

55.A

56.C

57.D

58.C

59.A

60.B

61.B

62.B

63.D

64.A

65.C

66.B

67.B

68.C

69.D

70.B

71.A

72.B

73.A

74.D

75.A

76.C

77.A

78.D

79.C

80.A


Đáp án môn Hóa, Mã đề: 223

41.B

42.A

43.C

44.D

45.B

46.D

47.C

48.A

49.C

50.A

51.D

52.A

53.C

54.B

55.D

56.C

57.B

58.D

59.D

60.A

61.B

62.D

63.A

64.C

65.C

66.A

67.D

68.C

69.B

70.D

71.B

72.C

73.B

74.C

75.C

76.D

77.B

78.A

79.B

80.A

Đáp án môn Hóa, Mã đề: 224 

41.B

42.D

43.C

44.D

45.C

46.D

47.C

48.C

49.B

50.D

51.B

52.D

53.A

54.A

55.D

56.D

57.B

58.C

59.A

60.A

61.D

62.D

63.C

64.A

65.A

66.C

67.B

68.D

69.B

70.A

71.A

72.D

73.A

74.A

75.B

76.C

77.D

78.D

79.C

80.B

Trên đó là câu trả lời đề thi môn Hóa THPTQG 2019 – Mời Quý phụ huynh và thí sinch tham khảo. Đáp án thỏa thuận sẽ được công ty chúng tôi cập nhật ngay sau khi tất cả lời giải từ bỏ Bộ GD&ĐT

Theo thống kê lại của Sở GD-ĐT, năm nay bao gồm rộng 653.000 thí sinch đăng ký xét tuyển chọn ĐH, CĐ với hơn 2,5 triệu NV. Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển chọn sinch vào những ngôi trường tăng ngay sát 7,6% đối với năm 2018, tương tự ngay gần 490.000 tiêu chuẩn.

Trong số này, khối hận ngành III (Kinh doanh, làm chủ và Pháp luật) có số lượt NV đăng ký xét tuyển chọn cao nhất với 822.956 NV. Trong lúc ấy, tổng tiêu chuẩn của khối ngành này là 126.473.

Xếp lắp thêm nhì là kân hận ngành VII (Xã hội nhân văn, An ninch quốc phòng…) cùng với 739.587 NV đăng ký. Trong lúc ấy, tổng tiêu chí của khối hận ngành này là 104.769.

Xem thêm: Top 10 Nhà Cung Cấp Tên Miền Ở Đâu ? Những Điều Cần Lưu Ý Khi Mua Tiên Miền

Khối ngành V (Kỹ thuật, công nghệ thông tin, Xây dựng,…) xếp lắp thêm tía với tổng cộng 641.157 NV đăng ký. Tổng tiêu chuẩn của kân hận ngành này là 159.349.

Kăn năn ngành VII (Nhân văn, kỹ thuật thôn hội cùng hành động, báo chí và ban bố, các dịch vụ làng hội, hotel – du lịch – thể dục và hình thức dịch vụ cá nhân, hình thức dịch vụ vận tải, môi trường thiên nhiên với đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên, bình yên quốc phòng) gồm tỉ lệ thành phần chọi cao nhất là 1/7.

Xếp tiếp nối là khối hận ngành III (Kinh doanh và quản lý, Pháp luật) cùng với tỉ trọng chọi 1/6,5.

Khối hận ngành VI (Sức khỏe) Mặc dù tổng số NV đăng ký rất hiếm với 199.573 NV, tuy nhiên vày tiêu chuẩn tuyển chọn sinc không nhiều với 34.352 tiêu chuẩn buộc phải tỉ lệ thành phần “chọi” cũng ở tầm mức cao là 1 tháng 5,8.