Chuỗi phản ứng hóa học lớp 9

     

Chuỗi phản nghịch ứng chất hóa học vô cơ lớp 9 là dạng bài tập hay có trong những bài kiểm tra, bài xích thi chất hóa học 9.

Bạn đang xem: Chuỗi phản ứng hóa học lớp 9

Chính do vậy trong nội dung bài viết dưới đây nguyenminhchau.com giới thiệu đến chúng ta bài tập Chuỗi bội nghịch ứng hóa học vô cơ lớp 9. Trải qua tài liệu này giúp các bạn có thêm nhiều tư liệu tham khảo, củng cố kỹ năng và kiến thức để giải nhanh các bài tập Hóa học. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm Chuỗi phản bội ứng hóa học hữu cơ lớp 9.

Chuỗi phản ứng chất hóa học vô cơ lớp 9

Câu 1. Mg → MgO → MgCl2 → Mg(NO3)2 → Mg(OH)2 → MgO → MgSO4 → MgCO3 → Mg(HCO3)2


Có thể các bạn quan tâm

(1) 2Mg + O2 → 2MgO

(2) MgO + 2HCl → MgCl2 + H2

3) MgCl2 + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2AgCl

4) Mg(NO3)2 + 2NaOH → Mg(OH)2 + 2NaNO3

5) Mg(OH)2 → MgO + H2O

6) MgO + Na2SO4 → MgSO4 + H2O

7) MgSO4 + Na2CO3 → MgCO3 + Na2SO4

8) MgCO3 + CO2+ H2O → Mg(HCO3)2

Câu 2.

Xem thêm: Quy Định Mới Về Bảo Lưu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2020, Điều Kiện Bảo Lưu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021

MnO2 → Cl2 → KClO3 → KCl → HCl → Cl2 → clorua vôi

1) MnO2 + 4HCl

*
MnO2 + Cl2 + H2O

2) 3Cl2 + 6KOH(đặc)

*
5KCl + KClO3 + 3H2O

3) KClO3

*
KCl + 3O2

4) KCl(rắn) + H2SO4

*
2HCl + K2SO4

5) 4HCl + MnO2

*
MnO2+ Cl2 + H2O

6) Cl2 + Ca(OH)2

*
CaOCl2 + H2O

1) CaCl2 + Na2CO3→ NaCl + CaCO3

2) NaCl

*
na + Cl2

3) 2Cl2+ 2Ca(OH)2 → Ca(OCl)2 + CaCl2 + 2H2O

4) 2CaOCl2 + H2O + CO2 → CaCl2 + CaCO3 + 2HClO

5) CaCO3+ 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

6) CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaCl

Câu 4. mãng cầu → Na2O → NaOH → Na2CO3 → NaCl → NaOH → NaHCO3

1) 4Na + O2

*
2Na2O

2) Na2O + H2O → 2NaOH

3) 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

4) Na2CO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

5) 2NaCl + H2O → 2NaOH + H2 + Cl2

6) NaOH + CO2 → NaHCO3

Câu 5. S → SO2 → SO3 → H2SO4 → SO2 → H2SO3 → Na2SO3 → SO2

Đáp án

(1) S + O2

*
SO2

(2) SO2 + O2

*
SO3

(3) SO3 + H2O → H2SO4

(4) H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + SO2 + H2O

(5) SO2 + H2O→ H2SO3

(6) H2SO3 + 2NaOH → Na2SO3 + 2H2O

(7) H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + SO2 + H2O

…………..

Chuỗi phản bội ứng chất hóa học vô cơ lớp 9 là dạng bài tập thường xuyên có trong số bài kiểm tra, bài bác thi hóa học 9.

Chính bởi vậy trong nội dung bài viết dưới đây nguyenminhchau.com reviews đến các bạn bài tập Chuỗi phản nghịch ứng chất hóa học vô cơ lớp 9. Thông qua tài liệu này giúp chúng ta có thêm nhiều tứ liệu tham khảo, củng cố kỹ năng và kiến thức để giải nhanh những bài tập Hóa học. Dường như các bạn đọc thêm Chuỗi bội phản ứng hóa học hữu cơ lớp 9.

Chuỗi phản bội ứng chất hóa học vô cơ lớp 9

Câu 1. Mg → MgO → MgCl2 → Mg(NO3)2 → Mg(OH)2 → MgO → MgSO4 → MgCO3 → Mg(HCO3)2