Chèn dữ liệu vào bảng trong sql

     

Hướng dẫn thêm dữ liệu vào bảng trong Squốc lộ Server đã là bài lab thông liền bài Hướng dẫn thiết lập ràng buộc dữ liệu trong Squốc lộ Server mà lại Cửa Hàng chúng tôi vẫn trình bày trước đó. Đây là cách xử lý thường xuyên được thực hiện vào phần mềm laptop như thêm tài khoản facebook chẳng hạn.

Trong bài xích lý giải thêm dữ liệu vào bảng trong SQL Server, Cửa Hàng chúng tôi đang lí giải các bạn bí quyết viết cùng tiến hành câu lệnh nhằm tiến hành thêm tài liệu. Để hiểu biết thêm chi tiết, các bạn coi bài học kinh nghiệm về câu lệnh Thêm tài liệu vào Squốc lộ Server 2014 nhé!

Hướng dẫn thêm tài liệu vào bảng vào Squốc lộ Server – Thêm dữ liệu QuanLySinhVien

Thêm dữ liệu vào bảng KHOA

MaKhoaTenKhoa
ANMAn Ninh Mạng
KTPMKỹ Thuật Phần Mềm
MTTMạng – Truyền Thông
TCKTTài Chính Kế Toán

Câu lệnh thêm dữ liệu vào bảng KHOA

*

Thêm tài liệu vào bảng LOP

MaLopTenLopMaKhoa
25CCDH02Cao đẳng KT Đồ Họa khóa 25KTPM
25CCLM01Cao đẳng LT khóa 25KTPM
25CCHT02Cao đẳng QTM khóa 25MTT

Câu lệnh thêm tài liệu vào bảng LOP

*

Thêm tài liệu vào bảng GIANGVIEN

MaGVTenGvChuyenNganhMaKhoa
DatDTDương Tích ĐạtCông nghệ thông tinKTPM
TrungDMDương Minh TrungCông nghệ thông tinMTT
MaiHTDHuỳnh Thị Diễm MaiCông nghệ thông tinKTPM

Câu lệnh thêm tài liệu vào bảng GIANVIEN

*

Thêm tài liệu vào bảng MONHOC

MaMhTenMhSoGio
CSDLCơ sở dữ liệu30
MCBMạng căn uống bản30
THDCTin học tập đại cương45

Câu lệnh thêm dữ liệu vào bảng MONHOC

*

Thêm tài liệu vào bảng SINHVIEN

Câu lệnh thêm tài liệu vào bảng SINHVIEN

*

Thêm dữ liệu vào bảng DIEMTHI

MaSvMaMhLanThiDiemThi
91110010003CSDL17
91110010003THDC18
91110010003MCB19.5

Câu lệnh thêm tài liệu vào bảng DIEMTHI

*

Hướng dẫn thêm dữ liệu vào bảng vào SQL Server – Cửa hàng dữ liệu sau thời điểm thêm

Bảng KHOA