Câu lệnh tìm kiếm trong sql

     

Truy vấn tài liệu trong sql là thao tác làm việc trích xuất thông báo được lưu trữ trong những table. tin tức được truy vấn xuất trải qua những cột với đọc tin đề nghị trích xuất có thể thuộc một hoặc những bảng.

Bạn đang xem: Câu lệnh tìm kiếm trong sql

Thao tác này được áp dụng không hề ít trong những khối hệ thống phần mềm hoặc website, ví dụ điển hình khi chúng ta đăng nhập lệ facebook thì khối hệ thống sẽ tiến hành tầm nã vấn dữ liệu nhằm khám nghiệm tích thích hợp lệ của tài khoản singin, ….

Truy vấn dữ liệu vào sql –Ngôn ngữ SQL

Squốc lộ viết tắt củaStructured Query Language, là ngôn ngữ truy vấn vấn có kết cấu.SQL có thể chấp nhận được bọn họ tạo cơ sở dữ liệu, thao tác trên dữ liệu như tàng trữ tài liệu, sửa tài liệu hoặc xóa tài liệu hoặc truy tìm vấn dữ liệu.

Đa số những hệ quản trị các đại lý tài liệu hiện thời thực hiện SQL (MS SQL Server – T- SQL, Microsoft Access, Oracle – PL/SQL, DB2, MySQL…)

Truy vấn dữ liệu trong sql –SQL rất có thể phân thành 4 nhóm

Nhóm truy vấn vấn dữ liệu (DQL): tất cả những lệnh truy tìm vấn chọn lựa (Select) để mang ban bố dẫu vậy ko có tác dụng biến hóa dữ liệu trong số bảng

Nhóm định nghĩa dữ liệu (DDL): Gồm những lệnh sản xuất, biến hóa các bảng tài liệu (Create, Drop, Alter, …)

Nhóm thao tác dữ liệu (DML): Gồm những lệnh làm cho đổi khác dữ liệu giữ trong các bảng (Insert, Delete, Update,…)

Nhóm điều khiển dữ liệu (DCL): Gồm các lệnh thống trị quyền truy nã nhập lệ dữ liệu với những bảng (Grant, Revoke, …)

Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu(DQL-Data Query Language)

Bao bao gồm các lệnh chất nhận được truy vấn tài liệu nhưng không có tác dụng thay đổi dữ liệu hoặc các đối tượng trong DataBase. Đó là các truy hỏi vấn ban đầu bằng trường đoản cú khóa SELECT.Trả về một cỗ những thuộc tính hoặc một tập phù hợp các bộ ở trong tính.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tích Hợp Bản Đồ Vào Website Chi Tiết Từng Bước Một

Truy vấn dữ liệu vào sql –Cú pháp câu lệnh SELECT

SELECT [DISTINCT> Column(s)FROM TableName, Views[WHEREConditions>[GROUP BY Row(s)>[HAVING>[ORDER BY Column(s) [asc|desc>>Lưu ý:

Các mệnh đề trong cặp vệt <> ko bắt buộcDISTINCT có thể là:Distinct: trả về những phiên bản ghi không đụng hàng nhau hoặcTop: trả về n (xuất xắc %) bạn dạng ghi tra cứu thấy trường đoản cú bên trên xuốngMệnh đề WHERE cho phép truy hỏi vấn gạn lọc theo hàngMệnh đề GROUP BY chất nhận được nhóm dữ liệu theo hàngMệnh đề HAVING được cho phép truy vấn vấn tuyển lựa theo nhómMệnh đề ORDER BY cho phép bố trí tài liệu theo cột

Truy vấn dữ liệu trong sql –Truy vấn lựa chọn toàn bộ các sản phẩm và cột

SELECT * FROM TableName

Truy vấn tài liệu vào sql –Truy vấn lựa chọn một số cột

SELECT Column1, Column2 … FROM TableNameVí dụ truy vấn vấn chọn lọc tất cả những cột của bảng EMP

SELECT * FROM EMP

*

Truy vấn tài liệu trong sql –Mệnh đề WHERE

SELECT [DISTINCT> Column(s)FROM TableNameWHERE ConditionsMột số tân oán tử (Operator) thực hiện vào biểu thức Conditions:Tân oán tử đối chiếu, tân oán tử lôgíc vàso sánh xâu dùng toán tử LIKE

Các toán tử so sánh

=So sánh bằng
hoặc !=Khác
>Lớn hơn
=Lớn rộng hoặc bằng

lấy một ví dụ hiển thị ban bố nhân viên cấp dưới có lương bằng800

SELECT EMPNO, ENAME, JOB, SAL, DEPTNO FROM EMP.. WHERE SAL = 800

*

Truy vấn tài liệu vào sql –Toán tử LIKE

Cho phép đối chiếu một chuỗi với chuỗi không giống (gồm đựng các ký kết tự đại diện) áp dụng toán tử LIKE.Các ký kết từ bỏ thay mặt (Wildcard):

Ký tựMô tả
_Ttuyệt cho một cam kết từ bỏ đơn
%Txuất xắc cho 1 chuỗi
<>Txuất xắc cho một ký từ bỏ đơn trong vòng được bao vì chưng cặp dấu ngoặc vuông
<^>Tgiỏi cho 1 ký từ bỏ solo bất kỳ ko ở trong vòng được bao do cặp vết ngoặc vuông

lấy một ví dụ áp dụng cam kết trường đoản cú _

SELECT * FROM EMP WHERE ENAME LIKE "A____"

*

*

Truy vấn tài liệu vào sql –Mệnh đề ORDER BY

Cho phxay bố trí công dụng truy tìm vấn theo cột với rất có thể bố trí hiệu quả theo chiều:Tăng dần dần (asc) hoặcbớt dần dần (desc). Bên bên dưới làcú pháp

SELECT [DISTINCT> Column(s)FROM TableName[WHERE Conditions >ORDER BY Column(s) [asc|desc>Ví dụsử dụng toán tử BETWEEN…AND và mệnh đề ORDER BY

SELECT * FROM EMPhường. WHERE SAL BETWEEN 3000 AND 8000ORDER BY SAL DESC

*

Truy vấn tài liệu vào sql –Toán tử lôgíc

Các tân oán tử lôgíc bao gồm AND, OR cùng NOT.AND với OR được áp dụng nhằm kết nối các ĐK tìm tìm chỉ ra trong mệnh đề WHERE.NOT phủ định công dụng search tìm.

lấy ví dụ như sử dụng tân oán tử AND

SELECT * FROM EMPhường WHERE SAL >= 3000 AND JOB = "ANALYST"

Truy vấn tài liệu vào sql –Mệnh đề GROUPhường BY

Mệnh đề GROUPhường BY có thể chấp nhận được đội những mặt hàng tài liệu có giá trị tương đương nhau thành một đội.Các tính toán (thường xuyên áp dụng các hàm tầm nã vấn nhóm) sẽ tiến hành tính bên trên mỗi nhóm.Một số hàm nhóm như:

Min(column)Tìm quý giá nhỏ dại duy nhất trong cột column
Max(column)Tìm giá trị lớn số 1 trong cột column
Avg(column)Tìm giá trị mức độ vừa phải của cột column
Count (*)Đếm số dòng

lấy một ví dụ 1: Tìm nấc lương lớnnhất, nhỏnhất, lương vừa đủ với tổng lươngvào bảng EMP

SELECT MAX(SAL), MIN(SAL), AVG(SAL), SUM(SAL) FROM EMP
lấy ví dụ như 2: Hiển thị lương lớn nhất với bé dại duy nhất trong mỗiphòng ban

SELECT DEPTNO, MAX(SAL), MIN(SAL)FROM EMPGROUPhường BY DEPTNO

Truy vấn dữ liệu vào sql – Mệnh đề HAVING

Mệnh đề HAVING được áp dụng làm ĐK team. Vì vậy mong muốn áp dụng HAVING, bọn họ cần kết hợp với GROUPhường BY.

Ví dụ: Hiển thị lương nhỏ dại tốt nhất vào mỗiphòng ban với điều kiện lương nhỏ tốt nhất từ bỏ 900 trsinh sống lên

SELECT DEPTNO, MAX(SAL), MIN(SAL)FROM EMPGROUPhường. BY DEPTNOHAVING MIN(SAL) >= 900
Yêu cầu: Hãy hiển thị lên tiếng tất cả mã sinch viên, thương hiệu sinc viên, thương hiệu lơp, mã môn học cùng điểm thi của rất nhiều sinc viên bao gồm điểm thi >= 5

Truy vấn tài liệu vào sql –Mệnh đề SELECT trên nhiều bảng

Khi truy tìm vấn bên trên nhiều bảng, buộc phải liên kết những bảng.Có nhì kiểu kết nối:

Kết nối trong: mệnh đề WHERE đã cho thấy những trường khóa của những bảng đề nghị kết nối nên giống hệt hoặc sử dụng từ khóa JOIN trong mệnh đề FROMKết nối ngoài: sử dụng trường đoản cú khóa LEFT/RIGHT OUTER JOIN vào mệnh đề FROM

ví dụ như về liên kết vào sử dụng mệnh đề WHERE


So sánh kết quả hai kiểu kết nối

Kết nối vào chỉ trả về kết quả Lúc tìm kiếm được DEPARTMENT_ID tương ứng của nhân viên cấp dưới trong bảng DEPARTMENT

Kết nối ko kể trả về công dụng ngay cả lúc không tìm được DEPARTMENT_ID của nhân viên vào bảng DEPARTMENT

Truy vấn dữ liệu vào sql –Những bài tập mẫu

Thực hiện nay trên Oracle Database Express Edition,cài phiên bản sở hữu đặt

Xem đoạn phim lý giải thiết lập Oracle Express


Xem Clip chỉ dẫn thực hiện Oracle Express

// Link áp dụng nhằm thiết lập cấu hình vào cliphttp://127.0.0.1:8080/apex

Câu 1: Tạo cơ sở dữ liệu trên

Câu 2: Truy vấn tài liệu trong sql

Hiển thị toàn bộ ban bố của bảng NHANVIENHiển thị biết tin của rất nhiều nhân viên sinh sống chống số 5Hiển thị mã nhân viên cấp dưới, họ nhân viên, tên lót cùng tên nhân viên cấp dưới của những nhân viên ở phòng số 5 cùng gồm lương >= 3000Hiển thị mã nhân viên cấp dưới, tên nhân viên của những nhân viên tất cả lương từ bỏ 2000 đến 8000Hiển thị biết tin của rất nhiều nhân viên cấp dưới ở khu vực có tên mặt đường là NguyễnCho biết con số nhân viênCho biết con số nhân viên trong từng chống banHiển thị biết tin vềmã nhân viên cấp dưới, thương hiệu nhân viên cấp dưới với tên cơ quan nghỉ ngơi chống kế toán

Truy vấn dữ liệu vào sql – Tổng kết bài học

Ngôn ngữ tróc nã vấn Squốc lộ bao hàm những lệnh tất cả cấu tạo được cho phép Tạo cơ sở dữ liệu với Thêm, Sửa, hoặc Xóa tài liệu.

Có 4 nhóm lệnh SQL thiết yếu, trong đó team lệnh tróc nã vấn tài liệu (Select) được cho phép trích ra phần tài liệu phải rước mà lại ko làm thay đổi dữ liệu.

Truy vấn tài liệu trong sql – các bài luyện tập thực hành thực tế

Truy vấn đại lý dữ liệu thống trị tài khoản ngân hàng vẫn xây đắp ngơi nghỉ bài bác thực hành thực tế số 2

Câu 1: Tạo các truy hỏi vấn dữ liệu trong sql áp dụng bên trên một bảng

1.1. Tạo truy tìm vấn hiển thị lên tiếng toàn bộ các thông tin tài khoản gồm dạng hình là “Checking”

1.2. Tạo truy nã vấn hiển thị những ban bố bao gồm (MaKH, SoTK, KieuTK, NgayMoTK) của những tàikhoản gồm kiểu “Tài khoản cá nhân vào nước” cùng bố trí hiệu quả hiển thị sao chongày mở sớm nhất sẽ tiến hành hiển thị trước (Tức là ngày mlàm việc được bố trí giảm dần)

1.3. Tạo truy vấn vấn hiển thị Tên, hệ trọng, đô thị các quý khách sống tại thị thành “HàNội”. Sắp xếp công dụng theo đồ vật từ Alphabet của thương hiệu khách hàng

Câu 2:Tạo những truy hỏi vấn dữ liệu vào sql áp dụng bên trên nhiều bảng

2.1. Thực hiện tại truy nã vấn hiển thị thông báo người sử dụng, vẻ bên ngoài thông tin tài khoản, ngày msinh hoạt.

2.5. Liệt kê những thông báo về toàn bộ những lần giao dịch thanh toán gồm: HoTenKH, DiaChi, SoTK, KieuTK, ThoiGianGD, SoTienGD, MoTaGD, SoDuTaiKhoan của khách hàng có số tài khoản là: 500000