Câu lệnh group by trong sql

Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vlàm việc bài tập

Lớp 3

Vsống bài bác tập

Đề thi

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài tập

Đề thi

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài xích tập

Đề thi

Chulặng đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài xích tập

Đề thi

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài xích tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cửa hàng dữ liệu
Bạn đang xem: Câu lệnh group by trong sql

*

Cơ bản về SQLSquốc lộ DatabaseSQL TableNhóm lệnh làm việc cơ bảnMệnh đề trong SQLHoạt hễ SQL nâng caoRàng buộc trong SQLSQL JoinHàm trong SQLTài liệu Squốc lộ tham khảo
Mệnh đề GROUPhường. BY vào Squốc lộ
Trang trước


Xem thêm: Cách Tạo Danh Mục Sản Phẩm Trong Wordpress, Quản Lý Danh Mục Sản Phẩm

Trang sau

Mệnh đề GROUP BY trong Squốc lộ được áp dụng kết phù hợp với lệnh SELECT để thu xếp tài liệu nhất quán vào trong các đội.

Trong Squốc lộ, mệnh đề GROUP.. BY theo sau mệnh đề WHERE vào một lệnh SELECT và sinh hoạt trước mệnh đề ORDER BY.

Cú pháp

Cú pháp cơ bạn dạng của Mệnh đề GROUPhường BY trong Squốc lộ nlỗi dưới đây. Mệnh đề GROUP. BY đề xuất theo sau các ĐK trong mệnh đề WHERE cùng yêu cầu đứng trước mệnh đề ORDER BY giả dụ được áp dụng.

SELECT cot1, cot2FROM ten_bangWHERE < dieu_kien >GROUP BY cot1, cot2ORDER BY cot1, cot2

Ví dụ

Bạn theo dõi bảng SINHVIEN tất cả các bạn dạng ghi sau:

+----+---------+-----+-----------+--------+| ID | TEN | TUOI| KHOAHOC | HOCPHI |+----+---------+-----+-----------+---------+| 1 | Hoang | 21 | CNTT | 4 || 2 | Viet | 19 | DTVT | 3 || 3 | Thanh | 18 | KTDN | 4 || 4 | Nhan | 19 | CK | 4.5 || 5 | Huong | trăng tròn | TCNH | 5 |+----+---------+-----+-----------+---------+Nếu bạn có nhu cầu biết tổng cộng ngân sách học phí của từng sinh viên, thì truy nã vấn GROUP BY đã nhỏng sau:

SQL> SELECT TEN, SUM(HOCPHI) FROM SINHVIEN GROUPhường BY TEN;
Ví dụ trên đã mang đến kết quả:

+----------+-------------+| TEN | SUM(HOCPHI) |+----------+-------------+| Hoang | 4 || Huong | 3 || Nhan | 4 || Thanh | 4.5 || Viet | 5 |+----------+-------------+Bây tiếng, bọn họ tất cả bảng sau với bạn dạng sao các tên:

+----+---------+-----+-----------+--------+| ID | TEN | TUOI| KHOAHOC | HOCPHI |+----+---------+-----+-----------+---------+| 1 | Hoang | 21 | CNTT | 4 || 2 | Hoang | đôi mươi | DTVT | 3 || 3 | Viet | 19 | DTVT | 3 || 4 | Tkhô giòn | 18 | KTDN | 4 || 5 | Nhan | 19 | CK | 4.5 || 6 | Huong | trăng tròn | TCNH | 5 |+----+---------+-----+-----------+---------+Hiện giờ, nếu bạn có nhu cầu biết tổng số tiền học phí của mỗi sinc viên, thì truy vấn vấn GROUPhường BY vẫn nlỗi sau:

SQL> SELECT TEN, SUM(HOCPHI) FROM SINHVIEN GROUPhường BY TEN;


Xem thêm: Tạo Form Đăng Nhập Trong Wordpress (Tạo Membership Site), Hướng Dẫn Tuỳ Biến Form Đăng Nhập Wordpress

Ví dụ bên trên sẽ mang lại kết quả:

+---------+-------------+| TEN | SUM(HOCPHI) |+---------+-------------+| Hoang | 7 || Huong | 3 || Nhan | 4 || Thanh hao | 4.5 || Viet | 5 |+---------+-------------+

Chuyên mục: Lỗi Kỹ Thuật