Các biến toàn cục có sẵn trong php

     

Trong PHPhường bao gồm trở nên toàn thể dạng mảng được khái niệm trước. Các thay đổi này chúng ta cũng có thể truy vấn nghỉ ngơi bất kỳ đâu.

Bạn đang xem: Các biến toàn cục có sẵn trong php

Trong bài viết này, tôi vẫn share những vươn lên là sau: $_SERVER, $GLOBALS, $_REQUEST, $_POST, $_GET, $_FILES, $_COOKIE, $_SESSION

*

Biến $_SERVER

$_SERVER là một trong mảng đựng các biết tin vị Server ra đời như Header, Path, Location Script. Một số ban bố bạn có thể đem được qua biến hóa này như:

$_SERVER<"HTTP_HOST">: Trả về Host của trang (Có thể đọc là tên miền của trang)$_SERVER<"DOCUMENT_ROOT">: Trả về Path của trang (Ví dụ: /Applications/AMPPS/www)$_SERVER<"QUERY_STRING">: Lấy chuỗi truy vấn vấn trên URL (Ví dụ: ?web1_username=nguyenminhchau.com)$_SERVER<"REQUEST_URI">: Trả về URI của trang (Ví dụ: /phpbasic/có.php)$_SERVER<"HTTP_REFERER">: Trả về URL trước lúc truy cập cho tới trang hiện nay (Thường được dùng để làm những thống kê nguồn truy tìm cập)$_SERVER<"SCRIPT_NAME">: Trả về đường truyền của file PHP. hiện tại$_SERVER<"REQUEST_METHOD">: Trả về cách tiến hành gửi Request đến Server (POST, GET, PUT,…)$_SERVER<"REQUEST_TIME">: Trả về timestamp lúc gửi thưởng thức cho Server$_SERVER<"HTTP_USER_AGENT">: Trả về User-Agent là header của hưởng thụ gửi cho, qua cái này rất có thể hiểu rằng thông tin như Trình chuẩn y, Hệ quản lý điều hành, Thiết bị … đã tróc nã cập$_SERVER<"REMOTE_ADDR">: Trả về IP. sẽ truy vấn cập

Biến $GLOBALS

$GLOBALS là một trong những mảng đựng tất cả các tyêu thích chiếu cho các biến chuyển cục bộ (global). Với key của mảng là tên biến hóa.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Máy In Hp Laserjet Pro Mfp M125A Miễn Phí, Driver Hp Laserjet Pro Mfp M125A

function test() $bien_kt = "Biến viên bộ";eđến "$bien_kt toàn bộ có mức giá trị là: " . $GLOBALS<"bien_kt"> . "";emang đến "$bien_kt cục bộ vào hàm có mức giá trị là: " . $bien_kt . "";$bien_kt = "Biến toàn cục";test();//Kết quả//$bien_kt cục bộ có giá trị là: Biến toàn thể //$bien_kt tổng thể có mức giá trị là: Biến viên bộ

Biến $_REQUEST

Biến này là 1 trong những mảng kết hợp, tàng trữ đọc tin cất vào phát triển thành $_GET, $_POST và $_COOKIE

Biến $_SESSION, $_COOKIE

Biến $_SESSION tàng trữ đọc tin phiên thao tác làm việc của PHP, $_COOKIE tài liệu nhỏ bởi vì trình chăm sóc gửi lên

Biến $_POST, $_GET

$_POST là một mảng kết hợp, giữ báo cáo gửi mang lại bởi phương thức HTTP. POST.$_GET là một trong mảng kết hợp, lưu lại thông tin gửi đến bằng cách tiến hành HTTPhường GET, giỏi có thể nói lưu lại các lên tiếng gửi mang lại thông qua tsi số từ bỏ URL

Tôi sẽ có nội dung bài viết riêng biệt chia sẻ 2 phát triển thành này.

Biến $_FILES

Biến $_FILES lưu đọc tin những tệp tin upload lên VPS. Tôi sẽ có được bài viết riêng chia sẻ điều này.