Bằng tốt nghiệp thpt 2019

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc ---------------

Số: 21/2019/TT-BGDĐT

Hà Thành, ngày 29 tháng 11 năm 2019

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ BẰNG TỐT NGHIỆPhường. TRUNG HỌC CƠ SỞ, BẰNG TỐT NGHIỆPTRUNG HỌC PHỔ THÔNG, BẰNG TỐT NGHIỆP.. TRUNG CẤP SƯ PHẠM, BẰNG TỐT NGHIỆP. CAO ĐẲNGSƯ PHẠM, VĂN BẰNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ CHỨNG CHỈ CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

Căn cđọng Luật giáo dục và đào tạo ngày 14 tháng6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số trong những điều của Luật Giáo dục ngày 25tháng 11 năm 2009;

Căn uống cđọng Luật giáo dục và đào tạo ĐH ngày18 mon 6 năm 2012; Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Luật Giáo dục ĐH ngày 19 tháng 1một năm 2018

Cnạp năng lượng cđọng Luật giáo dục và đào tạo nghề nghiệp và công việc ngày 27 mon 11 năm 2014;

Cnạp năng lượng cứ đọng Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ nguyên tắc công dụng, trách nhiệm, quyền hạnvới cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo;

Cnạp năng lượng cđọng Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 mon 8 năm 2006 của nhà nước nguyên tắc cụ thể cùng lý giải thực hành một vài điều của Luật Giáo dục; Nghị định số31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của nhà nước sửa thay đổi, bổ sung một số trong những điềucủa Nghị định số 75/2006/NĐ-CP.. ngày 02 mon 8 năm 2006 của nhà nước quy địnhchi tiết cùng giải đáp thực hành một số trong những điều của LuậtGiáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CPhường ngày 09 mon 01 năm 2013 của Chính phủ vềcâu hỏi sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số31/2011/NĐ-CP ngày 11/5 năm 2011 sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Nghịđịnh số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 mon 8 năm 2006 của Chính phủ quy định bỏ ra tiếtcùng lí giải thực hiện một trong những điều của Luật Giáo dục;

Cnạp năng lượng cđọng Nghị định số 23/2015/NĐ-CPhường ngày 16 mon 0hai năm năm ngoái của Chính phủ về cấp phiên bản sao trường đoản cú sổ cội,xác nhận phiên bản sao tự bản thiết yếu, chứng thực chữ kývới xác nhận đúng theo đồng, giao dịch;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quảnlý chất lượng;

Sở trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoban hành Thông tư phát hành Quy chế cai quản bởi giỏi nghiệp trung học tập đại lý, bằngxuất sắc nghiệp trung học tập nhiều, bằng xuất sắc nghiệp trung cung cấp sư phạm, bằng tốtnghiệp cao đẳng sư phạm, văn bởi dạy dỗ đại học cùng chứng từ của hệ thốngdạy dỗ quốc dân.

Bạn đang xem: Bằng tốt nghiệp thpt 2019

Điều 1. Ban hành dĩ nhiên Thôngtứ này Quy chế cai quản bởi giỏi nghiệp trung học tập cửa hàng, bởi giỏi nghiệp trung họcnhiều, bằng xuất sắc nghiệp trung cấp cho sư phạm, bởi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm,văn bằng dạy dỗ đại học cùng chứng từ của hệ thống dạy dỗ quốc dân.

Điều 2. Thông bốn này có hiệu lựcthực hành kể từ ngày 15 mon 0một năm 20trăng tròn.

Thông bốn này sửa chữa thay thế Thông tư số19/2015/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục cùng Đào tạophát hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học các đại lý, bằng tốt nghiệp trunghọc phổ biến, vnạp năng lượng bởi dạy dỗ đại học và chứng chỉ của khối hệ thống dạy dỗ quốcdân.

Bãi vứt Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục với Đào sản xuất ban hành Quy chếvăn uống bởi, chứng từ của khối hệ thống dạy dỗ quốc dân cùng Thông tứ số22/2012/TT-BGDĐT ngày đôi mươi tháng 6 năm 2012 của Sở trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạosửa thay đổi, bổ sung một trong những điều của Quy chế văn uống bởi, chứng chỉ của hệ thống giáodục quốc dân phát hành hẳn nhiên Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày đôi mươi tháng 6năm 2007 của Bộ trưởng Sở Giáo dục đào tạo cùng Đào tạo thành.

Điều 3. Chánh Văn uống chống, Cụctrưởng Cục Quản lý chất lượng, Thủ trưởng các đơn vị chức năng gồm liên quan nằm trong Bộ Giáodục với Đào tạo; giám đốc slàm việc dạy dỗ và đào tạo; chủ tịch ĐH, học viện; hiệutrưởng trường đại học; hiệu trưởng trường cao đẳng sư phạm; hiệu trưởng trườngtrung cấp cho sư phạm với thủ trưởng những đại lý dạy dỗ gồm tương quan chịu đựng trách rưới nhiệmthực hiện Thông tứ này./.

Nơi nhận: - Văn uống phòng Chính phủ; - UBVHGDTNTN&NĐ của QH; - Các bộ, cơ quan ngang bộ, ban ngành trực thuộc CP; - Bộ trưởng (nhằm báo cáo); - UBND các tỉnh giấc, thị thành trực nằm trong TƯ; - Cục kiểm tra văn bạn dạng QPPL (Bộ Tư pháp); - Công báo; - Kiểm toán thù đơn vị nước; - Nhỏng Điều 3; - Cổng TTĐT Bộ GDĐT; - Lưu: VT, Cục QLCL; Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vnạp năng lượng Phúc

QUY CHẾ

QUẢN LÝ BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ STại, BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔTHÔNG, BẰNG TỐT NGHIỆPhường TRUNG CẤPhường SƯ PHẠM, BẰNG TỐT NGHIỆPhường CAO ĐẲNG SƯ PHẠM, VĂNBẰNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ CHỨNG CHỈ CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN(Ban hành kèm theo Thông tứ số 21/2019/TT-BGDĐTngày 29 mon 11 năm 2019 của Bộ trưởng Sở Giáo dụccùng Đào tạo)

Chương thơm I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh và đối tượng người tiêu dùng áp dụng

1. Quy chế này cách thức về thống trị bằngtốt nghiệp trung học cửa hàng, bởi tốt nghiệp trung học tập rộng rãi, bằng giỏi nghiệptrung cấp cho sư phạm, bởi giỏi nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bởi giáo dục đại họccùng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (tiếp sau đây Call tắt là văn bởi, chứngchỉ), gồm: ngôn từ, ngôn từ ghi bên trên vnạp năng lượng bởi, chứng chỉ, phụ lục vnạp năng lượng bằng;in phôi cùng cai quản văn uống bằng, bệnh chỉ; cấp phát, sửa đổi, tịch thu, hủy bỏvnạp năng lượng bằng, triệu chứng chỉ; cung cấp bản sao văn uống bởi, hội chứng chỉ còn sổ gốc.

2. Quy chế này vận dụng đối với:

a) Sở giáo dục và huấn luyện và giảng dạy hoặc snghỉ ngơi cóchức năng quản lý đơn vị nước về giáo dục trực thuộc Ủy ban quần chúng tỉnh, thị trấn trựcthuộc Trung ương (sau đây Call là snghỉ ngơi dạy dỗ và đào tạo);

b) Phòng dạy dỗ cùng huấn luyện hoặcchống có chức năng quản lý công ty nước về dạy dỗ trực thuộc Ủy ban quần chúng huyện, quận,thị xóm, thị thành ở trong tỉnh giấc, đô thị trực ở trong trung ương (dưới đây Hotline làchống giáo dục và đào tạo);

c) Trường trung học cửa hàng, trườngtrung học tập diện tích lớn, trường càng nhiều có khá nhiều cấp cho học;

d) Trung trọng tâm giáo dục liên tục,trung trọng điểm nước ngoài ngữ, trung chổ chính giữa tin học, trung chổ chính giữa giáo dục công việc và nghề nghiệp - giáo dụcthường xuyên xuyên;

đ) Trường trung cung cấp sư phạm, trườngtrung cấp cho có những ngành đào tạo giáo viên; ngôi trường cao đẳng sư phạm, trường cao đẳngtất cả các ngành huấn luyện và giảng dạy giáo viên (sau đây điện thoại tư vấn là đại lý huấn luyện và đào tạo giáo viên);

e) Đại học tập, trường đại học, học viện chuyên nghành,viện phân tích khoa học được phép giảng dạy trình độ chuyên môn tiến sỹ (sau đây gọi là cơsnghỉ ngơi dạy dỗ đại học);

g) Trung tâm giáo dục gồm vốn đầu tư chi tiêu nướcngoài cung cấp văn uống bởi, chứng chỉ của Việt Nam;

h) Các tổ chức, cá thể bao gồm liên quan.

Điều 2. Nguyên tắcthống trị, cấp phép vnạp năng lượng bởi, chứng chỉ

1. Văn bằng, chứng từ được quản lýthống tuyệt nhất, tiến hành phân cấp cai quản cho các sngơi nghỉ dạy dỗ với giảng dạy, giao quyềntừ bỏ chủ, từ chịu trách nhiệm cho các các đại lý giảng dạy giáo viên, các đại lý giáo dục đạihọc theo quy định tại Điều 3 của Quy chế này.

2. Vnạp năng lượng bằng, chứng từ được cấp một đợt, trừ trường hợp quy định tại Điều 18 của Quy chế này.

3. Nghiêm cnóng phần lớn hành động gian lậnvào cấp phép cùng sử dụng văn uống bằng, chứng chỉ.

4. Bảo đảm công khai minh bạch, rành mạch trongcấp phát văn uống bằng, chứng chỉ.

Điều 3. Phân cấpcùng giao quyền từ bỏ chủ, tự chịu đựng trách nhiệm vào thống trị văn bằng, triệu chứng chỉ

1. Sở Giáo dục đào tạo cùng Đào sinh sản thống nhấtlàm chủ văn uống bằng, hội chứng chỉ; mức sử dụng cụ thể ngôn từ thiết yếu ghi bên trên văn bởi,phụ lục vnạp năng lượng bằng giáo dục đại học; mức sử dụng chủng loại bởi xuất sắc nghiệp trung học tập cơ sở,bởi tốt nghiệp trung học đa dạng, bằng xuất sắc nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốtnghiệp cao đẳng sư phạm, chứng từ của khối hệ thống giáo dục quốc dân; quy địnhlý lẽ in phôi, làm chủ, cấp phép, tịch thu, diệt quăng quật văn uống bởi, chứng chỉ.

2. Ssinh sống dạy dỗ và giảng dạy gồm tráchnhiệm làm chủ, cấp phép văn uống bởi, chứng từ theo điều khoản của Bộ trưởng Bộ Giáodục cùng Đào tạo; làm chủ bài toán sử dụng phôi, cấp phát văn bởi, chứng từ đối vớinhững chống giáo dục với đào tạo và giảng dạy, đại lý giáo dục ở trong phạm vi thống trị.

3. Phòng giáo dục và huấn luyện gồm tráchnhiệm làm chủ câu hỏi sử dụng phôi văn uống bởi, chứng chỉ đã có cấp theo quy địnhcùng Chịu đựng trách nhiệm về Việc cấp văn uống bởi, chứng từ theo thđộ ẩm quyền.

4. Trung tâm dạy dỗ ĐH, các đại lý đàotạo nên cô giáo trường đoản cú chủ với tự chịu đựng trách rưới nhiệm vào việc làm chủ, cấp phép vnạp năng lượng bằng,chứng từ theo dụng cụ của pháp luật với vẻ ngoài của Bộ trưởng Sở giáo dục và đào tạo vàĐào chế tạo.

Điều 4. Quyền vànhiệm vụ của tín đồ được cung cấp văn uống bởi, chứng chỉ

1. Người được cấp cho văn bằng, bệnh chỉcó những quyền sau đây:

a) Yêu cầu cơ quan bao gồm thđộ ẩm quyền cấpvăn bằng, chứng chỉ cấp đúng thời hạn quy định; ghi đúng chuẩn, không hề thiếu những thôngtin trên văn uống bằng, bệnh chỉ; cấp lại văn uống bởi, chứng từ hoặc chỉnh sửa nội dungghi trên văn uống bằng, chứng chỉ theo phép tắc tại Quy chế này;

b) Yêu cầu cơ quan tất cả thẩm quyền cấpbản sao vnạp năng lượng bằng, bệnh chỉ từ sổ nơi bắt đầu Khi mong muốn.

2. Người được cung cấp văn uống bởi, chứng chỉbao gồm các nghĩa vụ sau đây:

a) Cung cấp đúng mực, đầy đủ cácthông báo quan trọng nhằm cơ sở có thđộ ẩm quyền cấp cho văn uống bằng, chứng chỉ ghi nộidung bên trên văn uống bằng, hội chứng chỉ;

b) Kiểm tra tính đúng đắn các thôngtin ghi trên vnạp năng lượng bởi, chứng từ trước khi cam kết nhận văn uống bằng, chứng chỉ;

c) Phải bao gồm giấy ủy quyền theo quy địnhcủa điều khoản khi không trực kế tiếp nhận văn uống bởi, hội chứng chỉ;

d) Giữ gìn, bảo quản văn bởi, chứngchỉ; không được tẩy xóa, sửa chữa thay thế các văn bản trên văn uống bởi, chứng chỉ; khôngđược cho người khác áp dụng văn uống bởi, bệnh chỉ;

đ) Sử dụng quyết định sửa đổi văn bằng,chứng từ kèm theo văn uống bởi, chứng chỉ sau lúc được chỉnh sửa vnạp năng lượng bằng, chứngchỉ;

e) Trình báo mang lại cơ quan bao gồm thẩm quyềncấp cho văn bằng, chứng chỉ với phòng ban công an địa điểm gần nhất lúc bị mất văn bằng, chứngchỉ;

g) Nộp lại vnạp năng lượng bằng, chứng từ cho cơquan bao gồm thẩm quyền tịch thu vnạp năng lượng bằng, chứng từ trong thời hạn 30 ngày, kể từngày cảm nhận ra quyết định tịch thu văn uống bởi, chứng từ. Trường vừa lòng vnạp năng lượng bằng, chứngchỉ bị mất, đề nghị khẳng định bằng văn uống bản về vấn đề bị mất vnạp năng lượng bởi, chứng chỉ và chịutrách nát nhiệm trước pháp luật về câu chữ cam kết.

Điều 5. Trách nhiệmcủa cơ quan, thủ trưởng phòng ban có thđộ ẩm quyền cấp văn bằng, hội chứng chỉ

1. Cơ quan lại gồm thẩm quyền cung cấp văn bằng,chứng chỉ gồm trách rưới nhiệm:

a) Kiểm tra, đối chiếu với ghi chínhxác, khá đầy đủ các thông báo trong văn uống bằng, chứng từ. Yêu cầu tín đồ được cấp vănbởi, chứng từ chứng thực về bài toán đã bình chọn biết tin,xác nhận các hưởng thụ chỉnh sửa công bố với cung ứng các căn cứ tận hưởng chỉnh sửathông tin;

b) Lập đầy đủ hồ sơ cấp phát, quản lývnạp năng lượng bởi, chứng từ với tàng trữ theo luật của Quy chế này;

c) Bảo đảm tính đúng mực với chịutrách nát nhiệm về những ban bố trong hồ sơ, trong sổ nơi bắt đầu cấpvăn uống bằng, bệnh chỉ;

d) Đảm bảo cơ sở đồ gia dụng chất, trang thiếtbị, phòng phòng cháy nổ để bảo vệ vnạp năng lượng bằng, chứng chỉ cùng làm hồ sơ cấp phép, quảnlý văn uống bằng, chứng chỉ.

2. Thủ trưởng phòng ban bao gồm thẩm quyền cấpvnạp năng lượng bằng, chứng từ có trách nát nhiệm:

a) Ban hành quy chế bảo quản, giữ giàng,áp dụng, cấp phát vnạp năng lượng bởi, chứng chỉ của cơ sở gồm thẩm quyền cung cấp vnạp năng lượng bằng,chứng chỉ. Quy chế cần mức sử dụng rõ trách nát nhiệm của từng đơn vị chức năng, cá nhân với chếtài xử trí khi để xẩy ra vi phạm;

b) Tổ chức in, cấp vnạp năng lượng bởi, hội chứng chỉđúng thđộ ẩm quyền cùng đúng thời hạn theo hình thức của Quy chế này;

c) Thu hồi, bỏ vứt văn uống bởi, triệu chứng chỉtheo nguyên tắc trên Điều 25 của Quy chế này;

d) Cấp bạn dạng sao vnạp năng lượng bởi, chứng từ từsổ nơi bắt đầu theo công cụ tại Chương IV của Quy chế này;

đ) Cấp phụ lục vnạp năng lượng bởi hẳn nhiên vănbởi giáo dục đại học;

e) Xác minc tính chuẩn xác của vnạp năng lượng bằng,chứng chỉ khi gồm trải nghiệm của cơ sở, tổ chức, cá nhân;

g) Chỉnh sửa nộidung văn uống bằng, chứng từ theo lý lẽ tại Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24 củaQuy chế này; cấp cho lại văn bởi, chứng chỉ theo vẻ ngoài trên Điều 18 của Quy chếnày;

h) Chịu đựng trách nhiệm cá thể trước cơquan liêu làm chủ cấp trên và trước pháp luật về câu hỏi cai quản với cấp phát vnạp năng lượng bởi,chứng chỉ.

Điều 6. Việc cấpvăn uống bằng, chứng chỉ của cơ sở dạy dỗ gồm vốn đầu tư nước ngoài với cơ sở giáo dụcđất nước hình chữ S Khi links huấn luyện và giảng dạy với các đại lý giáo dục nước ngoài

Cửa hàng giáo dục tất cả vốn đầu tư nướcko kể và các đại lý dạy dỗ VN Khi links huấn luyện và giảng dạy với cửa hàng dạy dỗ nướcko kể tất cả trách nhiệm triển khai các phương tiện tại Quy chế này trường hợp cấp cho hoặc đề nghịcơ quan có thđộ ẩm quyền cấp cho văn uống bằng, chứng từ trực thuộc khối hệ thống giáo dục quốc dâncủa VN hình thức trên khoản 1 Điều 1 Quy chế này.

Điều 7. Nội dungghi bên trên vnạp năng lượng bởi, chứng từ với prúc lục văn bằng

Nội dung thiết yếu ghi bên trên văn uống bởi giáodục ĐH và phú lục văn uống bằng dạy dỗ ĐH triển khai theo nguyên lý của Bộtrưởng Sở Giáo dục với Đào chế tạo ra. Nội dung ghi bên trên bằng tốt nghiệp trung học cửa hàng,bởi tốt nghiệp trung học rộng lớn, bởi xuất sắc nghiệp trung cung cấp sư phạm, bằng tốtnghiệp cao đẳng sư phạm với chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân theo mẫu doSở trưởng Sở Giáo dục với Đào chế tạo ra ban hành.

Điều 8. Ngôn ngữghi trên văn bởi, bệnh chỉ

Ngôn ngữ ghi trên vnạp năng lượng bằng, hội chứng chỉlà giờ Việt. Đối với các văn uống bởi, chứng chỉ gồm ghi thêm tiếng nước ngoài, thìtiếng nước ngoài bắt buộc được ghi đúng chuẩn cùng cân xứng với văn bản tiếng Việt;kích cỡ chữ nước ngoài không to hơn kích thước chữ giờ đồng hồ việt.

Chương II

IN PHÔI, QUẢN LÝPHÔI VÀ QUẢN LÝ VIỆC CẤP. VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

Điều 9. In phôi bằngtốt nghiệp trung học tập các đại lý, bằng tốt nghiệp trung học nhiều, chứng chỉ củahệ thống giáo dục quốc dân

1. Bộ giáo dục và đào tạo với Đào sinh sản in phôi bằnggiỏi nghiệp trung học tập đại lý, bởi xuất sắc nghiệp trung học phổ quát, chứng chỉ củakhối hệ thống giáo dục quốc dân theo số lượng vị những cơ quan gồm thđộ ẩm quyền cấp văn bởi,chứng từ đăng ký.

Quy trình thống trị Việc in, bảo mật thông tin, lậpsố hiệu, bảo vệ cùng cấp cho phôi những vnạp năng lượng bằng, chứng chỉ trên tiến hành theo quy địnhcủa Sở trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và Đào tạo thành.

2. Thương hiệu giáo dục ĐH và cơ sởđào tạo và giảng dạy cô giáo được ấn phôi chứng từ của khối hệ thống dạy dỗ quốc dân theo mẫuvày Sở trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra giải pháp sau khoản thời gian report bởi văn uống bạn dạng với Bộgiáo dục và đào tạo với Đào sản xuất. Mẫu phôi chứng chỉ buộc phải gửi report BộGiáo dục với Đào chế tạo ra, cơ sở thống trị thẳng, công an thức giấc, thành phố trựcở trong Trung ương địa điểm đại lý giáo dục đóng trụ snghỉ ngơi thiết yếu.

Điều 10. In phôivnạp năng lượng bằng dạy dỗ đại học, bằng xuất sắc nghiệp trung cấp sư phạm, bằng xuất sắc nghiệpcao đẳng sư phạm

1. Cửa hàng giáo dục đại học tự chủ thiếtkế mẫu mã, in phôi văn uống bằng giáo dục đại học. Trung tâm huấn luyện thầy giáo in phôi bằngtốt nghiệp trung cung cấp sư phạm, bởi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm theo mẫu bởi BộGiáo dục đào tạo với Đào chế tác hình thức với được bổ sung thêm biểu tượng của đại lý giáo dục,hoa văn in vào vnạp năng lượng bởi.

2. Thủ trưởng cơ sở dạy dỗ ĐH,đại lý huấn luyện thầy giáo phê chăm chú chủng loại phôi văn bằng; gửi mẫu phôi văn uống bởi choSở Giáo dục cùng Đào tạo ra, ban ngành làm chủ thẳng, công an tỉnh giấc, tỉnh thành trựcở trong Trung ương chỗ đại lý dạy dỗ đóng trụ ssinh hoạt chủ yếu để report. Sau thời giantối thiểu 30 ngày làm việc kể từ thời điểm gửi báo cáo, thủ trưởng cửa hàng dạy dỗ ĐH,cơ sở huấn luyện giáo viên ra mắt công khai minh bạch chủng loại vnạp năng lượng bằng trên trang đọc tin điệntử hoặc cổng thông báo điện tử (tiếp sau đây hotline bình thường là cổng lên tiếng năng lượng điện tử) củacửa hàng dạy dỗ, tổ chức triển khai in phôi văn uống bởi, chịu trách rưới nhiệm về nội dung in trênphôi văn bằng.

Điều 11. Quản lýphôi văn uống bởi, hội chứng chỉ

1. Việc thống trị, thực hiện phôi văn bằng,chứng chỉ đề xuất bảo đảm an toàn nghiêm ngặt, không để xẩy ra thất thoát.

2. Phôi văn uống bởi, chứng chỉ cần gồm sốhiệu nhằm làm chủ. số hiệu ghi trên phôi văn bởi, chứng chỉ được lập liên tụctheo vật dụng từ số tự nhiên tự bé dại đến to trường đoản cú Lúc tiến hành vấn đề in phôi văn bởi,triệu chứng chỉ; đảm bảo an toàn phân minh được số hiệu của từng loại văn bởi, chứng chỉ vàxác định được khu vực in phôi văn uống bằng, chứng chỉ. Mỗi số hiệu bỏ ra được ghi duy nhấttrên một phôi văn bởi, chứng từ.

3. Đối cùng với phôi văn uống bằng, chứng từ bịhỏng hư, viết không đúng, quality ko đảm bảo, chưa áp dụng vì chưng đổi khác mẫu mã phôithì thủ trưởng ban ngành bao gồm thđộ ẩm quyền cung cấp văn bởi, chứngchỉ đề nghị ra đưa ra quyết định ra đời hội đồng xử lý. Hội đồng cách xử trí hợp, lưu ý vàlập biên bản hủy bỏ ghi rõ số lượng, số hiệu, nguyên do bỏ vứt, tình trạng phôi vănbằng, chứng chỉ trước khi bị bỏ bỏ với phương pháp bỏ quăng quật. Biên phiên bản diệt vứt phảiđược tàng trữ vào làm hồ sơ nhằm quan sát và theo dõi, thống trị.

Quy định này cũng áp dụng so với vănbởi, chứng chỉ bị viết sai đó đã được người dân có thẩm quyền cấp vnạp năng lượng bởi, bệnh chỉcam kết, đóng vệt.

4. Trường vừa lòng phôi văn uống bởi, bệnh chỉbị mất, đơn vị thống trị phôi văn bởi, chứng chỉ có trách nát nhiệm lập biên bạn dạng vàthông báo ngay cùng với ban ngành công an địa điểm gần nhất, report phòng ban cai quản trựctiếp và report Sở Giáo dục với Đào sinh sản.

Điều 12. Tráchnhiệm của tín đồ đứng đầu cơ quan tiền, đại lý giáo dục vào vấn đề in và quản lý phôivăn bằng, hội chứng chỉ

1. Thủ trưởng ban ngành gồm thđộ ẩm quyền cấpbằng xuất sắc nghiệp trung học tập các đại lý, bởi giỏi nghiệp trung học nhiều, chứng chỉcủa hệ thống giáo dục quốc dân gồm trách rưới nhiệm:

a) Ban hành quy định về bảo quản, sử dụng,cấp phát phôi, trong những số đó phép tắc rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá thể cùng chếtài cách xử lý khi để xảy ra vi phạm;

b) Đảm bảo cửa hàng vật dụng hóa học, trang thiếtbị để bảo vệ phôi văn bởi, hội chứng chỉ;

c) Lập hồ sơ quản lý bài toán cấp cho, áp dụng,thu hồi, diệt vứt phôi văn bằng, triệu chứng chỉ;

d) Phối đúng theo vớiphòng ban công an địa pmùi hương địa điểm phòng ban đóng trụ slàm việc bao gồm trong việc làm chủ, sửdụng phôi vnạp năng lượng bởi, bệnh chỉ;

đ) Chỉ đạo triển khai chất vấn, thanhtra câu hỏi thực hiện phôi văn bởi, chứng chỉ so với các đơn vị nằm trong quyền quảnlý.

2. Người đứng đầu tư mạnh ssinh hoạt dạy dỗ đạihọc tập, cửa hàng đào tạo và huấn luyện giáo viên gồm trách nhiệm:

a) Ban hành quy định về các bước in,làm chủ Việc in, bảo vệ, bảo mật thông tin, thực hiện, cấp phát phôi vnạp năng lượng bởi, chứng chỉ,trong những số ấy chính sách rõ trách nhiệm của từng đơn vị chức năng, cá nhân và chế tài cách xử lý khiđể xảy ra vi phạm;

b) Lập làm hồ sơ thống trị Việc in, cấp cho, sửdụng, thu hồi, diệt bỏ phôi văn uống bởi, chứng chỉ. Hồ sơ cai quản yêu cầu đảm bảo an toàn xácđịnh được tình trạng thực hiện so với từng phôi vnạp năng lượng bằng, chứng từ khi bắt buộc xácminh;

c) Phối hận phù hợp với phòng ban công an địaphương thơm khu vực cơ sở dạy dỗ đóng trụ ssinh sống chủ yếu vào bài toán in, bảo mật thông tin, làm chủ, sửdụng phôi vnạp năng lượng bởi, chứng chỉ;

d) Đảm bảo đại lý thứ hóa học, trang thiếtbị, bình yên, chống chống cháy và nổ vào câu hỏi in, bảo quảnphôi văn bởi, chứng từ theo luật pháp của pháp luật;

đ) Quy định bài toán lập số hiệu, những kýhiệu thừa nhận dạng phôi văn uống bởi, chứng chỉ vày đại lý dạy dỗ in để ship hàng việc bảomật, dấn dạng cùng kháng làm cho trả phôi văn bằng, hội chứng chỉ;

e) Tổ chức đánh giá, thanh tra việcin, bảo quản, cấp phép và sử dụng phôi vnạp năng lượng bằng, chứng từ.

Điều 13. Quản lýviệc cấp cho vnạp năng lượng bởi, bệnh chỉ

1. Cơ quan liêu gồm thđộ ẩm quyền cấp cho vnạp năng lượng bằng,chứng chỉ phải khởi tạo sổ nơi bắt đầu cung cấp văn uống bằng, chứng chỉ theo mẫu mức sử dụng, vào đóghi vừa đủ những thông báo của bạn được cấp văn bằng, hội chứng chỉ; số hiệu, sốvào sổ nơi bắt đầu cấp cho văn uống bằng, chứng từ.

2. Số vào sổ gốc cấp vnạp năng lượng bằng, chứngchỉ được lập liên tục theo sản phẩm từ số thoải mái và tự nhiên từ bỏ nhỏ tuổi đến to theo mỗi năm từngày 01/01 đến khi kết thúc ngày 31/12; đảm bảo an toàn riêng biệt được số vào sổ nơi bắt đầu cung cấp của từngloại văn bởi, chứng từ và năm cấp văn uống bởi, chứng từ. Mỗi số vào sổ gốc cấpvnạp năng lượng bằng, chứng chỉ được ghi độc nhất vô nhị trên một vnạp năng lượng bởi, chứng từ.

3. Trường thích hợp vnạp năng lượng bằng, chứng từ đãđược người có thđộ ẩm quyền cam kết, đóng góp lốt tuy vậy bị mất trước khi cấp cho cho tất cả những người đượccung cấp văn uống bởi, chứng chỉ, cơ quan hoặc đại lý giáo dục để xảy ra mất văn uống bằng, chứngchỉ phải tạo biên bạn dạng, thông báo ngay lập tức với phòng ban công an địa phương nơi cơquan lại hoặc đại lý giáo dục đóng trụ snghỉ ngơi bao gồm, báo cáo ban ngành làm chủ trực tiếpvà báo cáo Sở giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo ra.

Điều 14. Chế độreport Việc in phôi, quản lý phôi cùng thống trị văn uống bởi, bệnh chỉ

Trước ngày 31 mon 12 từng năm, sởdạy dỗ cùng đào tạo, cửa hàng đào tạo và huấn luyện thầy giáo, đại lý giáo dục ĐH báo cáo BộGiáo dục cùng Đào chế tạo ra con số phôi văn bởi, chứng từ đang in (nếu có); số lượngphôi văn uống bởi, chứng từ đang sử dụng; số lượng văn uống bởi, chứng từ đang cung cấp trongnăm.

Chương thơm III

CẤPhường PHÁT, CẤPhường LẠI,CHỈNH SỬA, THU HỒI, HỦY BỎ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

Điều 15. Thẩmquyền cấp cho vnạp năng lượng bằng, chứng chỉ

1. Thẩm quyền cấp văn bằng được quy địnhnhư sau:

a) Bằng giỏi nghiệp trung học cơ sở dotrưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp;

b) Bằng giỏi nghiệp trung học tập phổthông bởi giám đốc sngơi nghỉ dạy dỗ với đào tạo và giảng dạy cấp;

c) Bằng giỏi nghiệp trung cấp cho sư phạm,bằng xuất sắc nghiệp cao đẳng sư phạm vì chưng tín đồ đứng đầu cơ ssống đào tạo giáo viên hoặctín đồ đứng đầu cơ ssống giáo dục ĐH bao gồm ngành đào tạo thầy giáo cấp;

d) Văn bởi giáo dục đại học vày giámđốc ĐH, hiệu trưởng trường ĐH, giám đốc học viện, viện trưởng việnnghiên cứu và phân tích kỹ thuật được phnghiền đào tạo và cung cấp văn bởi sinh hoạt trình độ tương ứng cấp;

đ) Giám đốc đại học cung cấp văn uống bằng giáodục đại học cho tất cả những người học tập của những đơn vị chức năng đào tạo và giảng dạy, phân tích trực nằm trong (trừnhững ngôi trường ĐH thành viên).

2. Giám đốc snghỉ ngơi giáo dục cùng đao tạo thành,thủ trưởng đại lý dạy dỗ cấp chứng chỉ cho những người học tập theo khí cụ.

Điều 16. Điều kiệncấp cho văn bởi, hội chứng chỉ

1. Vnạp năng lượng bằng của khối hệ thống dạy dỗ quốcdân được cấp cho những người học sau khoản thời gian tốt nghiệp cấp cho học hoặc sau thời điểm hoàn thànhchương trình đào tạo, đạt chuẩn chỉnh Áp sạc ra của chuyên môn huấn luyện theo điều khoản vàxong xuôi nhiệm vụ, trách nát nhiệm của fan học tập.

2. Chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốcdân được cấp cho người học nhằm xác thực tác dụng tiếp thu kiến thức sau thời điểm được giảng dạy, bồichăm sóc cải thiện chuyên môn học vấn, công việc và nghề nghiệp hoặc cung cấp cho những người tham dự cuộc thi đem chứngchỉ theo chính sách của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo với Đào sản xuất.

Điều 17. Thời hạncấp cho văn bằng, hội chứng chỉ

1. Người bao gồm thẩm quyền giải pháp tạikhoản 1 Điều 15 của Quy chế này còn có trách nát nhiệm cung cấp vnạp năng lượng bằng cho những người học tập trongthời hạn sau:

a) 75 ngày Tính từ lúc ngày bao gồm quyết địnhthừa nhận tốt nghiệp trung học tập đại lý, trung học phổ thông;

b) 30 ngày Tính từ lúc ngày tất cả quyết địnhthừa nhận tốt nghiệp trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, đại học;

c) 30 ngày Tính từ lúc ngày có quyết địnhthừa nhận tốt nghiệp cùng cấp cho bởi thạc sĩ;

d) 30 ngày Tính từ lúc ngày gồm quyết địnhthừa nhận học tập vị TS với cấp bằng tiến sỹ.

2. Người gồm thđộ ẩm quyền biện pháp tạikhoản 2 Điều 15 của Quy chế này còn có trách nát nhiệm cấp cho chứng chỉ cho người học chậmtuyệt nhất là 30 ngày kể từ ngày xong xuôi khóa huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng nâng cao trình độ họcvấn, nghề nghiệp và công việc hoặc tham gia dự thi mang chứng chỉ.

3. Trong thời gian chờ cung cấp văn bởi,bạn học tập đầy đủ ĐK cung cấp bằng xuất sắc nghiệp được đại lý giáo dục nơi đã theo họccấp thủ tục chứng nhận xuất sắc nghiệp tạm thời.

Giám đốc ssinh sống giáo dục với huấn luyện và đào tạo quy địnhmẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho những người đủ điều kiện cung cấp bằng tốtnghiệp trung học tập cơ sở, bằng xuất sắc nghiệp trung học đa dạng trên địa bàn; ngườiđứng đầu tư mạnh ssinh hoạt huấn luyện gia sư, các đại lý giáo dục ĐH cách thức mẫu giấy chứngthừa nhận xuất sắc nghiệp trong thời điểm tạm thời cho tất cả những người đầy đủ điều kiện cấp cho bằng giỏi nghiệp trung cấpsư phạm, bằng giỏi nghiệp cao đẳng sư phạm và văn uống bởi dạy dỗ đại học.

Xem thêm: Host Process For Windows Tasks Là Gì, Cách Tắt Và Vô Hiệu Hoá Trên Windows 10

Điều 18. Cấp lạivăn uống bằng, triệu chứng chỉ

1. Trường hợp văn bằng, chứng từ đãcấp cơ mà phát hiện nay bị viết không đúng vị lỗi của phòng ban tất cả thđộ ẩm quyền cấp cho vnạp năng lượng bằng,chứng từ thì ban ngành đã cung cấp văn bởi, chứng chỉ bao gồm trách rưới nhiệm cung cấp lại bảnchính văn bởi, chứng từ.

2. Thủ trưởng cơ sở có thđộ ẩm quyền cấpvnạp năng lượng bằng, chứng chỉ pháp luật tại Điều 15 của Quy chế này có thđộ ẩm quyền cấp cho lạivăn bằng, chứng chỉ.

3. Thủ tục cấp lại văn uống bởi, chứng chỉnhỏng sau:

a) Người tất cả thử dùng cung cấp lại văn bởi,chứng từ gửi trực tiếp hoặc qua con đường bưu điện đến phòng ban có thẩm quyền cấp lạivăn uống bằng, chứng chỉ một bộ làm hồ sơ gồm: solo ý kiến đề nghị cung cấp lại văn uống bởi, chứng chỉ;vnạp năng lượng bằng, chứng từ kiến nghị cấp lại; giấy tờ chứng tỏ phòng ban tất cả thẩm quyền cấpvăn uống bởi, chứng chỉ viết không đúng văn uống bằng, triệu chứng chỉ;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kểtừ ngày nhận đủ hồ sơ phù hợp lệ, cơ quan tất cả thẩm quyền cung cấp lại vnạp năng lượng bằng, bệnh chỉxem xét quyết định vấn đề cung cấp lại văn uống bằng, hội chứng chỉ; nếu không cung cấp lại thì phảitrả lời bằng văn bản với nêu rõ lý do;

c) Trường thích hợp mẫu vnạp năng lượng bằng, chứng chỉtại thời khắc cung cấp văn bằng, chứng chỉ sẽ biến hóa, phòng ban tất cả thđộ ẩm quyền cấpvnạp năng lượng bằng, chứng từ sử dụng mẫu vnạp năng lượng bằng, chứng từ hiện nay hành nhằm cung cấp mang lại ngườiđược cấp cho lại văn bằng, chứng chỉ.

Điều 19. Sổ gốccấp cho văn bởi, hội chứng chỉ

1. Sổ gốc cấp cho văn uống bằng, chứng từ làtài liệu vì chưng ban ngành bao gồm thẩm quyền cấp văn uống bởi, chứng từ lập ra lúc thực hiệnbài toán cung cấp bạn dạng bao gồm vnạp năng lượng bởi, chứng từ. Sổ cội cấp cho văn bằng,chứng từ ghi không thiếu hầu hết nội dung tiếng Việt của bản bao gồm vnạp năng lượng bởi, chứng chỉmà ban ngành đó đã cấp cho. Trường phù hợp vnạp năng lượng bằng, chứng chỉ được chỉnh sửa ngôn từ hoặcđược cấp cho lại thì phải khởi tạo prúc lục sổ nơi bắt đầu để ghi những văn bản được sửa đổi hoặcbiến đổi của vnạp năng lượng bởi, chứng từ.

Sổ gốc cấp cho vnạp năng lượng bằng,chứng từ cần được ghi đúng chuẩn, khắc số trang, đóng góp vết gần kề lai, ko đượctẩy xóa, bảo đảm an toàn cai quản ngặt nghèo và tàng trữ vĩnh viễn.

Mẫu sổ gốc cấp văn uống bằng, chứng chỉ được nguyên lý từ bỏ Phú lục I đến Phú lục VII cố nhiên Quy chế này.

2. Việc lập sổ cội cấp cho vnạp năng lượng bằng, cấpphạt và quản lý so với bởi giỏi nghiệp trung học tập các đại lý, bằng giỏi nghiệp trunghọc tập phổ biến tiến hành như sau:

a) Sau Lúc lập sổ nơi bắt đầu cấp vnạp năng lượng bằngtheo cách thức tại khoản 1 Vấn đề này, chống giáo dục cùng huấn luyện, ssinh sống dạy dỗ vàđào tạo và giảng dạy giao vnạp năng lượng bằng đã được ghi vừa đủ ngôn từ với ký kết, đóng vệt cho các trườngtrung học tập cơ sở, ngôi trường trung học phổ biến, trung trọng điểm dạy dỗ thường xuyên,trung trung ương giáo dục công việc và nghề nghiệp - dạy dỗ liên tục (hotline tầm thường là công ty trường)để vạc văn bằng cho người được cấp văn bằng;

b) Nhà trường ghi các thông báo củavnạp năng lượng bởi vào Sổ đăng cỗ và vạc vnạp năng lượng bởi cho người được cấpvăn uống bằng; người được cung cấp văn uống bởi ký kết nhận văn bằng vào cột ghi chú của Sổđăng bộ;

c) Giám đốc snghỉ ngơi giáo dục với đào tạocơ chế cụ thể trình trường đoản cú, giấy tờ thủ tục giao, thừa nhận văn uống bằng giữa phòng dạy dỗ vàgiảng dạy, ssinh hoạt giáo dục và huấn luyện và giảng dạy với công ty trường; phép tắc rõ ràng trách rưới nhiệm quảnlý cùng vạc văn uống bằng trong phòng trường; hiện tượng cụ thể Việc lưu trữ vnạp năng lượng bởi chưaphạt cho những người học.

Điều trăng tròn. Ký,đóng lốt văn uống bởi, bệnh chỉ

1. Người có thđộ ẩm quyền cấp cho văn bởi,chứng chỉ biện pháp tại Điều 15 của Quy chế này đề nghị cam kết theo chủng loại chữ cam kết đã đăngcam kết với cơ sở tất cả thđộ ẩm quyền với ghi đầy đủ họ tên, chức danh vào vnạp năng lượng bằng, chứngchỉ.

2. Trường hợp người dân có thẩm quyền cấpvăn uống bởi, chứng từ không được ban ngành bao gồm thẩm quyền chỉ định,thừa nhận thì cấp cho phó được cơ sở gồm thđộ ẩm quyền ra quyết định giao prúc trách nát cơquan liêu gồm thđộ ẩm quyền cung cấp văn bởi, chứng từ là bạn ký văn uống bởi, chứng từ. Khikia, cấp cho phó ký cố kỉnh người dân có thẩm quyền cấp văn bởi, hội chứng chỉ; chức vụ ghibên trên văn bởi, chứng chỉ là dùng cho lãnh đạo chấp thuận trong ban ngành bao gồm thẩmquyền cấp vnạp năng lượng bằng, chứng từ (phó hiệu trưởng, phó viện trưởng, phó giám đốc).Bản sao ra quyết định giao phú trách rưới phòng ban của cấp phó ký kết văn uống bởi, chứng chỉ phảiđược lưu giữ vào hồ sơ cung cấp văn bởi, chứng chỉ.

3. Việc đóng dấu trên chữ ký kết của ngườibao gồm thđộ ẩm quyền cấp cho vnạp năng lượng bằng, chứng chỉ triển khai theo vẻ ngoài về công tác làm việc vănthỏng hiện hành.

Điều 21. Thẩmquyền ra quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng, triệu chứng chỉ

Người tất cả thẩm quyền đưa ra quyết định chỉnhsửa nội dung vnạp năng lượng bằng, chứng từ là thủ trưởng cơ quan sẽ cấp vnạp năng lượng bằng, chứngchỉ cùng đang thống trị sổ nơi bắt đầu cấp cho vnạp năng lượng bằng, chứng chỉ. Trường đúng theo phòng ban gồm thẩmquyền cấp cho văn bằng, chứng chỉ vẫn sáp nhập, phân tách, bóc, giải thể thì người dân có thẩmquyền quyết định chỉnh sửa ngôn từ văn uống bằng, chứng từ là thủ trưởng cơ quanđang làm chủ sổ nơi bắt đầu cấp vnạp năng lượng bởi, chứng chỉ.

Điều 22. Các trườnghòa hợp chỉnh sửa văn bản văn bằng, chứng chỉ

Người được cấp văn uống bởi, chứng chỉ cóquyền đề xuất sửa đổi văn bản ghi bên trên vnạp năng lượng bằng, chứng chỉ trong những trườngphù hợp sau:

1. Được phòng ban có thẩm quyền quyết định đổi khác hoặc cải chủ yếu hộ tịch;

2. Được xác định lại dân tộc bản địa, xác địnhlại giới tính;

3. Được bổ sung cập nhật hộ tịch, kiểm soát và điều chỉnh hộtịch;

4. Được đăng ký knhì sinch hết hạn sử dung,đăng ký lại Việc sinc.

Điều 23. Thủ tụcchỉnh sửa văn bản văn uống bởi, triệu chứng chỉ

1. Hồ sơ ý kiến đề nghị chỉnh sửa nội dungvăn uống bởi, bệnh chỉ:

a) Đơn kiến nghị sửa đổi văn bản vănbằng, bệnh chỉ;

b) Vnạp năng lượng bởi, chứng từ đề nghị chỉnhsửa;

c) Trích lục hoặc đưa ra quyết định chũm đổihoặc cải chính hộ tịch, khẳng định lại dân tộc bản địa, xác định lại nam nữ đối vớingôi trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng từ do chuyển đổi hoặc cải chính hộ tịch,khẳng định lại dân tộc bản địa, xác định lại giới tính;

d) Giấy khai sinch đối với trường hợpsửa đổi nội dung văn uống bằng, chứng chỉ bởi vì bổ sung cập nhật hộ tịch, kiểm soát và điều chỉnh hộ tịch,ĐK lại việc sinch, đăng ký khai sinch vượt hạn;

đ) Giấy chứng tỏ quần chúng hoặc căncước công dân hoặc hộ chiếu hoặc sách vở và giấy tờ tùy thân đúng theo pháp khác có ảnh của ngườiđược cung cấp vnạp năng lượng bằng, chứng từ. Thông tin ghi bên trên những sách vở này buộc phải cân xứng vớikiến nghị sửa đổi văn bản văn bằng, chứng từ. Các tài liệu vào hồ sơ đề nghịsửa đổi ngôn từ văn bởi, chứng từ chế độ trên các điểm b, c, d, đ khoảnnày là bạn dạng sao trường đoản cú sổ nơi bắt đầu hoặc phiên bản sao được chứng thực từ bỏ phiên bản bao gồm.

2. Trường vừa lòng tư liệu trong làm hồ sơ đềnghị chỉnh sửa ngôn từ văn bằng, chứng chỉ chế độ tại những điểm b, c, d, đkhoản 1 Điều này là phiên bản sao không tồn tại xác thực thì ngườikiến nghị chỉnh sửa vnạp năng lượng bằng, chứng chỉ phải xuất trình phiên bản thiết yếu để người tiếpthừa nhận hồ sơ đối chiếu; tín đồ mừng đón làm hồ sơ phải ký kết chứng thực, ghi rõ chúng ta tên vàobản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của phiên bản sao so với bạn dạng chủ yếu.

3. Trình từ bỏ chỉnh sửa câu chữ vnạp năng lượng bằng,chứng chỉ được cơ chế nhỏng sau:

a) Người đề nghị chỉnh sửa nội dungvnạp năng lượng bằng, chứng từ nộp thẳng hoặc gửi vào đường bưu năng lượng điện 01 (một) cỗ hồ nước sơtheo hình thức tại khoản 1 Như vậy đến cơ quan tất cả thđộ ẩm quyền sửa đổi nội dungvăn bởi, triệu chứng chỉ;

b) Trong thời hạn 05 ngày thao tác làm việc kểtừ thời điểm ngày dìm đủ hồ sơ hòa hợp lệ, cơ quan bao gồm thẩm quyền chỉnh sửa câu chữ vnạp năng lượng bởi,chứng chỉ để ý ra quyết định vấn đề chỉnh sửa; nếu như không sửa đổi thì bắt buộc trảlòi bằng văn uống bạn dạng với nêu rõ lý do;

c) Việc chỉnh sửa văn bản vnạp năng lượng bởi,chứng chỉ được thực hiện bởi quyết định chỉnh sửa; ko chỉnh sửa trực tiếpvào vnạp năng lượng bởi, chứng chỉ. Quyết định chỉnh sửa yêu cầu được giữ vào làm hồ sơ cấpvăn bằng, chứng chỉ.

d) Căn uống cứ ra quyết định chỉnh sửa, cơquan bao gồm thđộ ẩm quyền cấp vnạp năng lượng bằng, chứng chỉ ghi vừa đủ lên tiếng về văn uống bởi, chứngchỉ, những văn bản được sửa đổi của vnạp năng lượng bằng, chứng từ vào prúc lục sổ gốc cấpvăn bằng, chứng chỉ.

Điều 24. Nộidung thiết yếu của đưa ra quyết định chỉnh sửa với vận dụng bài toán sửa đổi nội dung vnạp năng lượng bởi,hội chứng chỉ

1. Quyết định sửa đổi văn bởi, chứngchỉ tất cả các văn bản bao gồm sau:

a) Họ, chữ đệm, tên; tháng ngày nămsinch của người có văn bởi, chứng chỉ (ghi theo văn bởi, chứng chỉ đã cấp);

b) Tên, số hiệu, tháng ngày năm cấp củavnạp năng lượng bởi, chứng chỉ;

c) Nội dung chỉnh sửa;

d) Lý vì chỉnh sửa;

đ) Hiệu lực với trách rưới nhiệm thực hiện quyếtđịnh.

2. Việc chỉnh sửa nội dung văn uống bởi,chứng từ được vận dụng với tất cả vnạp năng lượng bằng, chứng chỉ được cấp cho trước thời điểm ngày Quychế này có hiệu lực hiện hành thực hiện.

Điều 25. Thu hồi,diệt vứt văn uống bởi, chứng chỉ

1. Văn bằng, chứng từ bị tịch thu, hủyvứt trong các ngôi trường vừa lòng sau đây:

a) Có hành động gian lận vào tuyểnsinch, tiếp thu kiến thức, thi tuyển, đảm bảo đồ án, khóa luận giỏi nghiệp, luận văn, luận án hoặcăn gian trong việc làm cho làm hồ sơ và để được cung cấp văn uống bởi, bệnh chỉ;

b) Cấp cho tất cả những người không đủ điều kiện;

c) Do fan không có thẩm quyền cấp;

d) Bị tẩy xóa, sửachữa;

đ) Để cho tất cả những người khác sử dụng;

e) Do lỗi của ban ngành bao gồm thđộ ẩm quyền cấpvăn bằng, chứng chỉ.

2. Cơ quan có thđộ ẩm quyền cấp cho văn bằng,chứng chỉ phương pháp tại Điều 15 của Quy chế này còn có trách nhiệm thu hồi, bỏ quăng quật vănbằng, chứng chỉ.

Trường hòa hợp cơ quan bao gồm thẩm quyền cấpvnạp năng lượng bằng, chứng chỉ vẫn sáp nhập, phân tách, tách, giải thể thì phòng ban tất cả thẩm quyềntịch thu, bỏ quăng quật văn bằng, chứng từ là ban ngành đã thống trị sổ cội cấp cho văn bằng,chứng từ.

Bộ trưởng Sở Giáo dục đào tạo với Đào tạo thành quyếtđịnh câu hỏi tịch thu, diệt quăng quật văn bởi, chứng từ hoặc đòi hỏi ban ngành gồm thẩm quyềnthu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ trong số ngôi trường đúng theo khác.

3. Thủ trưởng phòng ban bao gồm thđộ ẩm quyền cấpvăn bởi, chứng từ ra quyết định thu hồi, bỏ quăng quật vnạp năng lượng bởi, chứng chỉ. Nội dungcủa đưa ra quyết định nêu rõ lý do tịch thu, bỏ bỏ. Quyết định được đăng cài đặt trên cổngbáo cáo năng lượng điện tử của cơ quan có thẩm quyền tịch thu, bỏ quăng quật văn uống bởi, chứng chỉ;được gửi mang lại bạn bị thu hồi vnạp năng lượng bằng, chứng chỉ, cơ sở kiểm soát phát hiệnkhông đúng phạm (trường hợp có), cơ quan bạn bị tịch thu văn uống bằng, chứng chỉ sẽ công tác(trường hợp có) cùng các cơ sở, tổ chức tất cả liên quan.

Điều 26. Công bốcông khai minh bạch báo cáo về cấp cho văn uống bằng, chứng chỉ trên cổng biết tin năng lượng điện tử

1. Cơ quan tiền gồm thẩm quyền cung cấp văn bởi,chứng từ desgin khối hệ thống đại lý dữ liệu thống trị vnạp năng lượng bởi, chứng từ đang cấpcho người học tập nhằm ship hàng đến Việc công khai minh bạch báo cáo về cung cấp văn uống bằng, chứng từ.Thông tin chào làng công khai về cung cấp văn bởi, chứng chỉ gồm những nội dung: tênvnạp năng lượng bởi, hội chứng chỉ; chúng ta, chữ đệm, tên, ngày tháng năm sinc của người được cấpvăn uống bằng, hội chứng chỉ; số hiệu và số vào sổ nơi bắt đầu cấp văn uống bởi, hội chứng chỉ; ngàytháng năm cung cấp văn bởi, chứng chỉ. Thông tin công bố công khai về cấp văn bởi,chứng từ đề nghị đảm bảo chính xác số với sổ nơi bắt đầu cấp vnạp năng lượng bằng, chứng từ, buộc phải đượccập nhật và lưu trữ liên tục trên cổng biết tin điện tử của cơ quan sẽ cấpvăn bằng, hội chứng chỉ; đảm bảo dễ thống trị, truy cập, tìm kiếm kiếm cùng bắt buộc tuân thủcác biện pháp của luật pháp. Việc công khai minh bạch thông tin về cấp cho vnạp năng lượng bằng, chứng chỉkhông áp dụng so với các đại lý dạy dỗ của ngành công an, quân nhóm cùng một số trong những trườngphù hợp khác theo phương pháp của ban ngành bao gồm thđộ ẩm quyền.

2. Việc chào làng công khai lên tiếng vềcấp, sửa đổi, tịch thu, diệt quăng quật văn bằng, chứng chỉ trên cổng báo cáo năng lượng điện tửđược tiến hành với cả văn bởi, chứng từ đã có cấp cho trước thời gian ngày Quy chếnày có hiệu lực thực thi hiện hành thực hành.

Cmùi hương IV

BẢN SAO VĂN BẰNG,CHỨNG CHỈ TỪ SỔ GỐC

Điều 27. Cấp bảnsao văn bằng, bệnh chỉ còn sổ gốc

1. Cấp bạn dạng sao vnạp năng lượng bằng, chứng từ từsổ nơi bắt đầu là Việc cơ quan đang thống trị sổ cội cung cấp văn uống bằng, chứng chỉ căn cứ vào sổcội để cấp bạn dạng sao.

2. Trường thích hợp mẫu mã phiên bản sao văn uống bởi,chứng từ tại thời khắc cung cấp bản sao vẫn thay đổi, ban ngành vẫn quản lý sổ gốc sửdụng chủng loại bản sao vnạp năng lượng bằng, chứng chỉ hiện tại hành để cung cấp cho người học.

3. Các văn bản ghi vào bản sao vănbởi, hội chứng chỉ với sổ nơi bắt đầu nên đúng chuẩn đối với sổ nơi bắt đầu.

Điều 28. Giá trịpháp luật của phiên bản sao vnạp năng lượng bằng, triệu chứng chỉ còn sổ gốc

1. Bản sao văn uống bằng, chứng chỉ còn sổcội có mức giá trị áp dụng cố kỉnh cho phiên bản chủ yếu trong số thanh toán giao dịch, trừ trường hợpluật pháp bao gồm phép tắc khác.

2. Trường thích hợp tất cả địa thế căn cứ về câu hỏi bảnsao hàng fake, không hợp pháp, cơ quan, tổ chức đón nhận phiên bản sao văn bởi, chứngchỉ kinh nghiệm người có bạn dạng sao vnạp năng lượng bằng, chứng từ xuất trình phiên bản thiết yếu để đốichiếu hoặc tiến hành xác minc.

Điều 29. Thẩmquyền và trách nhiệm cấp bản sao vnạp năng lượng bởi, bệnh chỉ còn sổ gốc

Cơ quan tiền đang cai quản sổ cội cấp cho văn uống bằng,chứng từ bao gồm thđộ ẩm quyền và trách nhiệm cấp bản sao vnạp năng lượng bởi,hội chứng chỉ còn sổ cội. Việc cấp cho bản sao vnạp năng lượng bởi, triệu chứng chỉ từ sổ gốc được thựchiện tại mặt khác cùng với câu hỏi cấp bạn dạng chính hoặc sau thời khắc cấp cho bản thiết yếu.

Điều 30. Ngườigồm quyền thử dùng cấp cho bạn dạng sao văn bởi, hội chứng chỉ với sổ gốc

Những người dưới đây tất cả quyền yêu cầucấp bạn dạng sao văn uống bởi, hội chứng chỉ từ sổ gốc:

1. Người được cấp cho bạn dạng chủ yếu văn uống bằng,chứng từ.

2. Người thay mặt theo luật pháp, ngườithay mặt theo ủy quyền của người được cấp bạn dạng chính văn bởi, chứng từ.

3. Cha, mẹ, con; bà xã, chồng; anh, chị,em ruột; fan thừa kế khác của người được cấp cho bạn dạng chính văn bằng, bệnh chỉtrong trường đúng theo người này đã chết.

Điều 31. Thủ tụccấp cho bạn dạng sao vnạp năng lượng bởi, triệu chứng chỉ từ sổ gốc

1. Hồ sơ ý kiến đề nghị cấp cho bản sao văn bằng,bệnh chỉ từ sổ cội gồm:

a) Đơn đề nghị cấp bạn dạng sao văn bằng,chứng từ, trong các số đó cung cấp những lên tiếng về văn bằng, chứng chỉ đã được cấp;

b) Bản thiết yếu hoặc bản sao có triệu chứng thựcgiấy chứng minh quần chúng hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn quý giá sử dụngđể bạn đón nhận hồ sơ kiểm tra;

c) Trường hòa hợp tình nhân cầu cung cấp bảnsao vnạp năng lượng bởi, chứng chỉ với sổ nơi bắt đầu là bạn điều khoản tại khoản 2, khoản 3 Điều30 của Quy chế này thì nên xuất trình giấy ủy quyền (so với fan được ủy quyền)hoặc sách vở minh chứng quan hệ với những người được cung cấp phiên bản chính vnạp năng lượng bằng, bệnh chỉ;

d) Trường vừa lòng tình nhân cầu cung cấp bảnsao văn uống bởi, triệu chứng chỉ còn sổ cội gửi kinh nghiệm qua bưu năng lượng điện thì yêu cầu gửi bạn dạng saobao gồm xác nhận giấy tờ phép tắc tại điểm a, b, c khoản này kèm theo 01 (một)phong bì dán tem ghi rõ chúng ta thương hiệu, xúc tiến fan nhấn đến cơ sở gồm thẩm quyền cấpphiên bản sao vnạp năng lượng bằng, triệu chứng chỉ với sổ gốc.

2. Trình từ cấp cho bạn dạng sao văn uống bằng, chứngchỉ còn sổ nơi bắt đầu được qui định nhỏng sau:

a) Người đề nghị cung cấp bạn dạng sao văn uống bằng,chứng từ nộp trực tiếp hoặc gửi qua mặt đường bưu năng lượng điện 01 (một) cỗ làm hồ sơ theo quyđịnh trên khoản 1 Như vậy mang lại ban ngành tất cả thđộ ẩm quyền cung cấp bạn dạng sao văn bởi, chứngchỉ từ sổ gốc;

b) Ngay trong ngày chào đón yêu cầucung cấp bạn dạng sao hoặc trong thời gian ngày làm việc tiếp theo sau, nếu như tiếp nhận yên cầu sau 03(ba) giờ đồng hồ chiều, phòng ban tất cả thẩm quyền cấp cho phiên bản sao văn vật chứng chỉ với sổ gốcđề nghị cấp bạn dạng sao cho người bao gồm những hiểu biết. Trong ngôi trường hòa hợp những hiểu biết cấp bạn dạng sao từsổ nơi bắt đầu được gửi qua bưu điện thì thời hạn được khẳng định trường đoản cú thời khắc phòng ban tiếpdấn hưởng thụ cấp cho bạn dạng sao nhận đủ làm hồ sơ đúng theo lệ theo vết bưu điện đến;

c) Đối với trường đúng theo và một lúcđề nghị cấp phiên bản sao từ khá nhiều sổ cội, tận hưởng con số những phiên bản sao, nội dungvăn uống bởi, chứng chỉ phức hợp cực nhọc soát sổ, đối chiếu cơ mà cơquan lại chào đón thưởng thức cung cấp phiên bản sao chẳng thể đáp ứng được thời hạn phương pháp tạiđiểm b khoản này thì thời hạn cấp phiên bản sao được kéo dài thêm không thực sự 02 (hai)ngày thao tác làm việc hoặc dài ra hơn nữa theo thỏa thuận bởi vnạp năng lượng bản cùng với tình nhân cầu cấp bảnsao.

3. Cơ quan tất cả thđộ ẩm quyền cấp bản saovnạp năng lượng bởi, chứng chỉ căn cứ sổ cội cấp cho văn bằng, chứng chỉ nhằm cấp cho bản sao chotình nhân cầu; ngôn từ bạn dạng sao buộc phải ghi theo đúng câu chữ đã ghi trong sổ cội.Trường hợp không còn tàng trữ được sổ nơi bắt đầu hoặc vào sổ cội không tồn tại lên tiếng vềnội dung trải đời cấp bạn dạng sao hoặc ko cấp bạn dạng sao cho những người đề nghị thì cơquan lại mừng đón thử dùng cung cấp bản sao tất cả trách nhiệm trả lời bởi văn bản mang đến ngườihưởng thụ với nêu rõ nguyên do theo thời hạn nguyên tắc tại điểm b khoản 2 Điều này.

Điều 32. Sổ cấpbạn dạng sao và làm chủ câu hỏi cung cấp phiên bản sao vnạp năng lượng bởi, chứng chỉ từ sổ gốc

1. Sổ cấp cho bảnsao văn uống bằng, triệu chứng chỉ với sổ gốc là tài liệu vì phòng ban tất cả thđộ ẩm quyền quy địnhtại Điều 29 của Quy chế này lập ra khi tiến hành vấn đề cấp cho phiên bản sao văn bằng, chứngchỉ còn sổ cội trong các số đó ghi vừa đủ phần lớn văn bản của bạn dạng sao nhưng mà cơ sở đó đã cấp cho.

Sổ cấp phiên bản saovăn bằng, bệnh chỉ còn sổ cội yêu cầu được ghi chnghiền đúng chuẩn, viết số trang, đónglốt gần cạnh lai, không được tẩy xóa, đảm bảo làm chủ ngặt nghèo và lưu trữ dài lâu.

2. Cơ quan lại gồm thẩm quyền điều khoản tạiĐiều 29 của Quy chế này những lần cung cấp phiên bản sao văn bằng, hội chứng chỉ với sổ nơi bắt đầu đềuđề xuất ghi vào sổ cấp phiên bản sao văn bởi, hội chứng chỉ từ sổ gốc;phải lập số vào sổ cấp cho phiên bản sao, đảm bảo mỗi số vào sổcấp cho bạn dạng sao được ghi độc nhất vô nhị bên trên một bản sao văn uống bởi, bệnh chỉcung cấp cho người học tập.

Số vào sổ cấp cho bảnsao vnạp năng lượng bởi, bệnh chỉ còn sổ gốc được lập thường xuyên theo sản phẩm trường đoản cú số tự nhiên và thoải mái từnhỏ tuổi cho bự theo từng năm từ thời điểm ngày 01/01 cho đến khi hết ngày 31/12; đảm bảo phân biệtđược số vào sổ cấp cho phiên bản sao của từng loại văn uống bởi, chứng từ và năm cung cấp bản saovăn uống bằng, bệnh chỉ với sổ nơi bắt đầu.

Chương thơm V

KIỂM TRA, THANHTRA, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 33. Kiểmtra, thanh hao tra

1. Cơ quan thống trị nhà nước về giáo dụcnhững cấp tổ chức triển khai đánh giá, thanh tra việc thống trị vnạp năng lượng bởi, chứng chỉ theo phâncung cấp cai quản đơn vị nước về giáo dục.

2. Bộ Giáo dục với Đào chế tạo ra tiến hànhkiểm tra, thanh khô tra việc in, cai quản, cấp phép, áp dụng văn bởi, chứng chỉ củakhối hệ thống giáo dục quốc dân.

3. Snghỉ ngơi dạy dỗ và huấn luyện và đào tạo tiến hànhsoát sổ, tkhô giòn tra Việc in, cai quản, cấp phát, sử dụng vnạp năng lượng bằng, chứng từ củahệ thống giáo dục quốc dân so với cơ sở giáo dục thuộc phạm vi cai quản của Ủyban nhân dân tỉnh giấc, đô thị trực trực thuộc Trung ương.

4. Cơ quan tiền, tổ chức, cá thể chịutrách rưới nhiệm in phôi, cai quản, cấp phát hoặc áp dụng văn bằng, chứng từ cótrách nát nhiệm phối kết hợp, tạo điều kiện tiện lợi mang lại công tác làm việc kiểm soát, tkhô giòn tra.

Điều 34. Xử lývi phạm

Cơ quan lại, tổ chức triển khai,cá nhân có các hành động phạm luật hình thức tại Quy chế này bịxử lý theo cách thức của pháp luật./.

PHỤ LỤC I

MẪU SỔ GỐC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌCCƠ SỞ(Kèm theo Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐTngày 29 tháng 1một năm 2019 của Sở trưởng Sở Giáo dục với Đào tạo)

CƠ QUAN CẤPhường. VĂN BẰNG -------

SỔ GỐC CẤP.. BẰNG TỐT NGHIỆPhường TRUNG HỌC CƠ SỞ

Quyết định thừa nhận xuất sắc nghiệp số ….. ngày...tháng.... năm....

Năm tốt nghiệp: ……………………..

Học sinh trường: ……………….

Hình thức học: …………………………..

Số TT

Họ và tên tín đồ học

Ngày mon năm sinh

Nơi sinh

Giới tính

Dân tộc

Xếp một số loại tốt nghiệp

Số hiệu văn uống bằng

Số vào sổ cội cấp vnạp năng lượng bằng

Ghi chú