Mysql :: Mysql 5 – Ibm Support Community

Nguyễn Thu Hằng Nguyễn Thu Hằng Lần cập nhật cuối: Tháng Năm 28, 2021

Before I screw up something, when I login using $ mysql -u root -p, and show databases:

+——————–+| Database |+——————–+| information_schema || mysql || performance_schema || game_data || test |+——————–+Then I tried to create a new web1_user and notice something is wrong with the PRIVILEGES.

Đang xem: Ibm Support Community

So I deleted the new web1_users, and I guess I removed the “root” and “Admin” accidentally.

Then I try to create “root” again, but get Access denied error when doing grant all privileges.

mysql> CREATE USER “root”
“localhost” IDENTIFIED BY “password”;mysql> grant all privileges on *.* to “root”
“localhost” identified by “password” with grant option;ERROR 1045 (28000): Access denied for web1_user “root”
“localhost” (using password: YES)If I login to MySQL again using $ mysql -u root -p, and show databases,

+——————–+| Database |+——————–+| information_schema |+——————–+All the other databases are gone.

How do I fix MySQL now?

I cannot find the database “mysql”, cannot create database, create web1_user, anything I try to do will get an error.

ERROR 1045 (28000): Access denied for web1_user “root”
“localhost” (using password: YES).

Xem thêm: Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Vps Linux, Hướng Dẫn Sử Dụng Vps

Should I reinstall MySQL using MacPorts? If reinstall, I will lose the database game_data, right?

mysql web1_user-accounts login privileges
Share
Improve this question
Follow
edited Aug 3 “17 at 3:58

*

ReinstateMonica3167040
10544 bronze badges
asked Jun 3 “13 at 7:32

*

VogelsireVogelsire
1,55322 gold badges1010 silver badges66 bronze badges
3
Add a comment |

7 Answers 7

Active Oldest Votes
148
Follow the steps below.

Start the MySQL server instance or daemon with the –skip-grant-tables option (security web1_setting).

$ mysqld –skip-grant-tablesExecute these statements.

$ mysql -u root mysql$mysql> UPDATE web1_user SET Password=PASSWORD(“my_password”) where USER=”root”;$mysql> FLUSH PRIVILEGES;If you face the unknown field Password error above use:

update web1_user set authentication_string=password(“my_password”) where web1_user=”root”;Finally, restart the instance/daemon without the –skip-grant-tables option.

Xem thêm: 8 Cách Khắc Phục Lỗi Trang Web Này Hiện Không Có Trang Web Này”

$ /etc/init.d/mysql restartYou should now be able to connect with your new password.

$ mysql -u root -pEnter password: my_password

Fix for MySQL “Unable to lock ibdata1” error

sudo mv /usr/local/mysql/data/ibdata1 /usr/local/mysql/data/ibdata1.baksudo mv /usr/local/mysql/data/ib_logfile0 /usr/local/mysql/data/ib_logfile0.baksudo mv /usr/local/mysql/data/ib_logfile1 /usr/local/mysql/data/ib_logfile1.baksudo cp -a /usr/local/mysql/data/ibdata1.bak /usr/local/mysql/data/ibdata1sudo cp -a /usr/local/mysql/data/ib_logfile0.bak /usr/local/mysql/data/ib_logfile0sudo cp -a /usr/local/mysql/data/ib_logfile1.bak /usr/local/mysql/data/ib_logfile1sudo /etc/init.d/mysql restart

Tôi là một sinh viên có niềm đam mê đặc biệt với những cuốn sách, đặc biệt là những tác phẩm văn học xuất sắc. Với tôi, văn học giúp nuôi dưỡng tâm hồn, rèn luyện đạo đức để mình biết sống tốt hơn, biết cho đi yêu thương và mở rộng lòng đón nhận mọi điều xảy đến.

Bài viết liên quan

Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Onekey Ghost Win 10, Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Onekey Ghost Win 10

Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Onekey Ghost Win 10, Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Onekey Ghost Win 10

Phần mềm Onekey Ghost giúp tạo, bung ghost Windows 10,8.1 và 7 trên laptop, máy tính chóng vánh mà không cấp thiết đĩa DVD,...

Hướng Dẫn Đăng Ký Sử Dụng Tên Miền Dyndns Miễn Phí Nhanh Nhất

Hướng Dẫn Đăng Ký Sử Dụng Tên Miền Dyndns Miễn Phí Nhanh Nhất

Bạn đã bao giờ nghe qua về tên miền xem camera chưa? Tên miền để xem camera là đường...

Cách Chuyển Website WordPress Sang Host Mới ? Cách Chuyển Host WordPress Sang Host Mới

Cách Chuyển Website WordPress Sang Host Mới ? Cách Chuyển Host WordPress Sang Host Mới

Trong quá trình quản lý hoạt động của một website, bạn khó tránh khỏi tình huống phải chuyển sang...

Hướng Dẫn Cách Ghost File Tib Chuẩn Uefi Cho Ổ Cứng Gpt, Cách Ghost File Tib Chuẩn Uefi

Hướng Dẫn Cách Ghost File Tib Chuẩn Uefi Cho Ổ Cứng Gpt, Cách Ghost File Tib Chuẩn Uefi

UEFI là chuẩn mới nhất được các nhà sản xuất và Microsoft thiết kế để thay thế cho chuẩn cũ...

Hướng Dẫn Ghost Bằng Hiren Boot 15.2, Giup Do Ghost Win 8 Bang Hiren Boot Cd 15

Hướng Dẫn Ghost Bằng Hiren Boot 15.2, Giup Do Ghost Win 8 Bang Hiren Boot Cd 15

admin.ta 30 Tháng Ba, 2021 Leave a Comment on Giup Do Ghost Bằng Hiren Boot 15.2, Giup Do Ghost...

Hướng Dẫn Ghost Máy Bằng Onekey Ghost Win 7 Bằng Onekey Tốc Độ Cao

Hướng Dẫn Ghost Máy Bằng Onekey Ghost Win 7 Bằng Onekey Tốc Độ Cao

Ghost máy tính là một trong những cách nhanh chóng và phổ biến nhất hiện nay để cài đặt...